XML ile çalışma

Adobe InDesign CS5, XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InDesign dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir. Benzer şekilde, XML dosyasını InDesign'a içe aktarabilir ve InDesign'ın XML verilerini istediğiniz biçimde görüntülemesini ve biçimlendirmesini sağlayabilirsiniz.

XML hakkında

XML (Extensible Markup Language) verileri dosyada oluşturmanın ya da bir dosyadaki verilerin başka dosyadakilerle değiştirilmesi işlemini otomatikleştirmenin bir yoludur. XML, etiketleri dosya parçalarını (örneğin, başlık veya öykü) için görevlendirir. Bu etiketler verileri işaretler; bu nedenle başka dosyalara dışa aktarıldıklarında XML dosyasında saklanabilir ve uygun şekilde işlenebilirler. XML'i verilerin çevrilmesi için bir mekanizma olarak düşünün. XML etiketleri dosyadaki metni ve diğer içeriği etiketler; böylece uygulamalar verileri tanıyabilir ve gösterebilir.

Genişletilebilir dil

Herkes kendi XML etiketlerini oluşturduğundan (oluşturmak istedikleri her türlü bilgi için etiket oluşturabildiğinden) XML genişletilebilir bir dil olarak kabul edilir. XML etiketleri, verilerin nasıl görüntüleneceğini veya biçimlendirileceğini tasarlama hakkında bilgi vermez. XML etiketleri kesinlikle içeriğin tanımlanması içindir.

Örneğin, InDesign'da Başlık 1 etiketi oluşturup belgedeki tüm birinci düzey başlıklara atayabilirsiniz. Belgeyi XML dosyası olarak kaydettikten sonra Başlık 1 içeriği içe aktarılabilir ve (XML okuyabilen herhangi bir uygulamayla) web sayfası, basılı katalog, rehber, fiyat listesi veya veritabanı tablosu olarak kullanıma alınabilir.

InDesign, XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InDesign dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir. Benzer şekilde, XML dosyasını InDesign'a içe aktarabilir ve InDesign'ın XML verilerini istediğiniz biçimde görüntülemesini ve biçimlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Adobe InCopy, XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InCopy dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InCopy dosyasında, InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir.

XML deneyiminiz olmasa bile InDesign'da XML etiketleri oluşturabilir ve belgenin parçalarını etiketleyebilirsiniz. InDesign, XML programlamayı arka planda işler ve belgeyi XML formatında dışa aktardığınızda XML oluşturur.

Not:

XML etiketlerini InDesign etiketli metinleriyle karıştırmayın. InDesign içeriğini dışa ve içe aktarmanın farklı bir yöntemi olan etiketli metin hakkında daha fazla bilgi için bkz. InDesign'da PDF'leri yapılandırma.

XML veri yapısı

Öğe, XML verilerinin yapı taşıdır; öğe, etiketlenmiş veridir. XML dosyalarında öğeler, veriler için hiyerarşik yapı oluşturmak amacıyla diğer öğelerde iç içe yerleşmiştir.

XML verilerinin yapısını, öğelerin hiyerarşi ve sırasını görüntüleyen Yapı bölmesinde görebilirsiniz. XML yapısında alt öğeler, aynı zamanda alt öğe de olabilen ana öğelerde yer alır. Başka bir deyişle, ana öğelerde alt öğeler bulunur; bu alt öğeler aynı zamanda başka alt öğelerin ana öğesi olabilir.

Örneğin, buradaki görüntüde bölüm öğesinin içerdiği (ana öğe olduğu) birçok tarif öğesi görülmektedir. Her tarif öğesi sırasıyla tarif adı, içindekiler, talimatlar, notlar ve servis adlı öğelerin ana öğesidir. Tüm öğeler, Yapı bölmesinin üst kısmında bulunan Kök öğede yer alır.

InDesign'daki Yapı bölmesinde bulunan (sol) ve mizanpaja yerleştirilmiş (sağ) XML

Örneğin, buradaki görüntüde bölüm öğesinin içerdiği (ana öğe olduğu) bir tarif öğesi görülmektedir. Tarif öğesi sırasıyla tarif adı ve içindekiler adlı öğelerin ana öğesidir. Tüm öğeler, her zaman Yapı bölmesinin üst kısmında bulunan Öykü öğesinde yer alır.

XML etiketleriyle biçimlendirilmiş InCopy belgesi

XML araçları

InDesign, XML içeriğiyle çalışmak için Yapı bölmesi ve Etiketler paneli sağlar. Yapı bölmesi, belgedeki tüm öğeleri ve bu öğelerin hiyerarşik yapılarını görüntüler. InDesign, her öğeyi tanımlamanıza yardımcı olmak amacıyla kendi öğe etiketini ve ne tür içerik işlediğini belirten bir simge görüntüler. Buna ek olarak, Yapı bölmesinde, yeniden kullanım için nesneleri depolayan parçacık dosyalarıyla karıştırılmaması gereken ve metin parçacığı olarak bilinen öğedeki metnin ilk birkaç sözcüğü de görüntülenebilir.

Yapı bölmesi (sol) ve Etiketler paneli (sağ)

A. Öğeleri genişletmek veya daraltmak için üçgen B. Öğeler (mizanpaja yerleştirilmiş) C. Öğeler (mizanpajda değil) D. Metin parçacığı E. Öğe etiketi 

Yapı bölmesi (sol) ve Etiketler paneli (sağ)

A. Öğeleri genişletmek veya daraltmak için üçgen B. Mizanpaja yerleştirilmiş öğeler C. Metin parçacığı D. Öğe etiketi 

Yapı bölmesinde XML öğelerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. XML ile çalışırken Yapı bölmesini birçok şekilde kullanırsınız. Örneğin, mizanpaja içe aktarılan XML içeriğini yerleştirmek için Yapı bölmesindeki öğeleri doğrudan sayfaya sürükleyebilirsiniz. Yapı bölmesini, öğelerin hiyerarşisini ayarlamak için de kullanırsınız. Yapı bölmesi aracılığıyla öğe, nitelik, yorum ve işleme yönergelerini ekleyebilirsiniz.

Etiketler panelinde, öğelerle ilgili etiketler listelenir. Etiketleri içe aktarabilir, dışa aktarabilir, ekleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. XML'e dışa aktarmayı planladığınız içeriğe öğe etiketlerini uygulamak ve XML içeriğini bunlara içe aktarmadan önce etiketleri çerçevelere uygulamak için Etiketler panelini kullanırsınız.

Etiketler panelinde, öğelerle ilgili etiketler listelenir. Etiketleri içe aktarabilir, dışa aktarabilir, ekleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. XML'e dışa aktarmayı planladığınız içeriğe öğe etiketlerini uygulamak için Etiketler panelini kullanırsınız.

DTD dosyaları hakkında

XML verilerini başkalarıyla paylaşmak için standart bir grup etiket adı ve öğe niteliği üzerinde anlaşmaya varmış olmanız gerekir; böylece grubunuzdaki herkes etiketleri aynı şekilde kullanır ve uygular. XML paylaşarak çalışma yöntemlerinden biri, belge türü tanımı (DTD) dosyasının kullanılmasıdır.

DTD dosyası, grup üyelerinin kullanması için bir dizi öğe ve nitelik sağlar. Öğelerin yapısal hiyerarşide nerede görüntüleneceği hakkında kurallar da tanımlar. Örneğin, DTD dosyası için, başlığın öykü içinde olacağı varsayıldığından Öykü öğesinin alt öğesi olacak Başlık öğesi gerekebilir; başlığın görüntülendiği öyküyü etiketlemeden başlığı etiketlerseniz DTD dosyası Başlık öğesini geçersiz olarak işaretler. DTD dosyasıyla InDesign dosyasında geçersiz yapısal hataları arayıp işaretleyebilirsiniz. Bu işleme doğrulama adı verilir.

DTD dosyasını kullanmak için (belgenizde henüz yoksa) dosyayı belgenize yüklersiniz. Böylece öğe adları DTD'den Etiketler paneline içe aktarılır. Aynı DTD dosyasını yüklemiş herkeste aynı öğe adları olur; bu da gruptaki herkesin aynı öğeleri kullanmasını sağlar. İçe aktarılan öğeler kilitlidir; diğer bir deyişle, belgeden DTD dosyası silinmedikçe silinemez veya yeniden adlandırılamaz.

DTD dosyasını InCopy'ye içe aktaramasanız da InDesign'da içe aktardığınız DTD dosyaları öyküyü InCopy'de düzenlediğinizde kullanılabilir. DTD dosyasını InCopy'de görüntüleyebilir ve etiketlerin düzgün uygulanmasını sağlamak için öykülere göre doğrulayabilirsiniz.

InCopy'de görüntülenmek üzere açılmış DTD dosyası

XML kural kümeleri

XML kural kümeleri, XML verilerini değerlendiren ve veriler bazı koşulları karşılıyorsa bazı eylemler gerçekleştiren komut dosyası dilinde (JavaScript veya AppleScript gibi) yazılmış yönergeler kümesidir. Her kural en az bir koşul ve en az bir eylemden oluşmuştur. Kural, koşullar karşısında XML verilerini değerlendirir; koşul karşılanıyorsa uygun eylemi gerçekleştirir. Örneğin, XML kuralları Paragraf öğesi Alt Başlık öğesi (koşul) altında her görüntülendiğinde belirli bir stil (eylem) uygulanmasını belirtebilir; benzer olarak, Ürün öğesi (koşul) her görüntülendiğinde yeni çerçeve oluşturulmasını ve ürün görüntüsünün içe aktarılmasını da (eylem) belirtebilir. XML kuralları, XML tabanlı mizanpajları dinamik olarak oluşturma ve biçimlendirme araçlarıdır.

XML dosyalarını K4 veya InCopy iş akışları için hazırlama

K4 ya da InDesign/InCopy iş akışı ortamlarında kullanım amacıyla XML etiketli dosyaları hazırlamak için yapıyı nasıl hazırlayacağınızı ayarlamanız ve XML'i InDesign dosyalarına içe aktarmanız gerekebilir.

XML'i InDesign'a içe aktarmak için kullanılabilecek iki yöntem vardır: birleştirme ve ekleme. Birleştirme, mevcut yapının yerine geçer; ekleme ise mevcut yapılara eklenir. Her iki durumda da kök öğenin metin çerçevesiyle ilişkili olmaması önemlidir. İster “Kök” adlı varsayılan öğeyi kullanın, ister geçerli iş akışınız ya da gereksinimleriniz doğrultusunda bu öğeyi yeniden adlandırın, bu öğenin metin çerçevesiyle ilişkili olmamasına özen gösterin.

K4 veya InCopy iş akışlarında XML kullanma hakkında daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle iletişime geçin.


Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?