Yeni özelliklerin özeti

InDesign CC güncellemesi mevcut

Daha fazla bilgi için bkz. Yeni özelliklerin özeti.

Adobe InDesign CC 9.2 | Genel bakış

Rufus Deuchler

Typekit Masaüstü Fontları entegrasyonu

InDesign'da Yeni

Ücretli Creative Cloud abonesi olarak, Web ve masaüstü fontlarından oluşan Typekit kitaplığına erişim sağlayabilirsiniz. Genelde Typekit fontlarını bilgisayarınızla eşitlemek için Creative Cloud Masaüstü uygulamasını kullandığınız halde, artık Typekit fontlarını doğrudan InDesign'ın içinden bulup eşitleyebilirsiniz.

Typekit masaüstü fontları artık InDesign'la tam olarak entegre şekilde sunuluyor. Bu sorunsuz entegrasyon sayesinde artık aşağıdaki işlemleri doğrudan InDesign'ın içinden yapabileceksiniz:

 • Belgelerinizdeki eksik Typekit fontlarını bulma ve bunları Typekit'ten eşitleme.
 • Yazım menüsündeki Typekit düğmesinden Font Ekle'yi tıklatarak Typekit Web sitesinden yeni fontlar bulup ekleme.
 • Yeni Typekit font filtresi sayesinde eşitlenen Typekit fontlarını Font menüsünden daha hızlı şekilde bulma.
Typekit font filtresi
A. Typekit font filtresi B. Typekit web sitesinden font bulma ve ekleme C. Typekit font göstergesi simgesi

Not:

Typekit fontları, InDesign paket dosyası oluşturulurken diğer fontlarla birlikte paketlenemezler. Ancak bu fontlar yazdırılabilir ve PDF ya da EPUB gibi dijital belgelerde kullanılabilir.

InDesign CC'de Geliştirilen Özellikler

InDesign'ın bu sürümünde, köprü oluşturma, düzenleme ve köprüleri yönetme konusunda en çok zorlanılan noktalara odaklanıldı.

Köprü oluşturma işlemleri basitleştirildi

InDesign'da köprü oluşturmak artık son derece basit bir işlem. Yalnızca tek bir sağ tıklatma hareketiyle bir köprü oluşturabilirsiniz. Artık köprülerin mavi ve altı çizili olmak üzere ayrı birer Köprü karakter stili bulunuyor. Ayrıca, InDesign artık metin olmayan nesneler üzerinde düğme uyarıcısına benzer, nesne çerçevesi çevresinde kesik çizgi şeklinde görüntülenen bir uyarıcı oluşturuyor.

Köprü oluşturmak için:

 1. Seçilen metin veya nesneyi sağ tıklatın, ardından Köprüler > Yeni Köprü'yü seçin. Yeni Köprü iletişim kutusu görüntülenir.

  Yeni Köprü iletişim kutusu

 2. Uygun bir URL hedefi belirtin.

 3. InDesign, Köprü stilini varsayılan olarak seçilen metin veya nesneye uygular. Metinler için Stil açılır menüsünden kolaylıkla farklı bir stil seçebilirsiniz. Metin olmayan bir nesne için InDesign köprülere nesnenin çevresinde katman renginden alınan renkte kesik çizgi şeklinde tasarım süresine ilişkin görsel bir tanımlayıcı uygular.

Metinde köprü
Karakter stili, belge karakter stili listesine eklenir. Bu stil yazdırılabilir ve dışa aktarılabilir.

Nesne bağlantılarına uygulanan görsel tanımlayıcı
Bağlantılı nesnelere kesik çizgili bir ana hat uygulanır. Yalnızca görsel bir tanımlayıcı olan bu ana hat, yazdırılamaz ve dışa aktarılamaz.

Köprüleri düzenleme işlemleri kolaylaştırıldı

Köprüyü Düzenle iletişim kutusu varsayılan olarak Paylaşılan Hedef ayarında kullanılıyordu ve oldukça karışıktı. Artık, Düzenle özelliği sağ tıklatma hareketiyle kullanılabiliyor ve iletişim kutusu otomatik olarak düzenlemekte olduğunuz köprünün türünü gösteriyor.

Varolan bir köprüyü düzenlemek için seçilen metin veya nesneyi sağ tıklatın ve Köprüler > Köprüyü Düzenle'yi seçin. Köprüyü Düzenle iletişim kutusu, önceden seçilmiş olan ilgili bağlantı türüyle birlikte görüntülenir.

Köprüleri kolayca yönetme

Köprüler panelini, paneli kullanarak köprülerinizi kolayca yönetebilmenizi sağlayacak şekilde yeniledik.

Köprüler paneli

 

 

 • URL'nin kullanılabilirliğini hızla kontrol etmek ve konuyla ilgili geribildirim vermek için trafik ışıkları eklendi: Yeşil, geçerli URL'yi, kırmızıysa geçersiz URL'yi belirtiyor. Işık simgesini tıklattığınızda hedef konuma yönlendirilirsiniz.
 • Bağlantılar panelinde olduğu gibi sayfa numaraları eklendi: Bir sayfa numarasını tıklattığınızda, bağlantının bulunduğu sayfaya yönlendirilirsiniz ve bağlantı seçilir.
 • Diğer simgeleri tıklattığınızda (e-posta ve bağlayıcı gibi) hedef konuma yönlendirilirsiniz.
 • URL'nin kullanılabilirliğini elle yenilemek için yenileme kontrolü eklendi.
 • Aynı hedefi gösteren bağlantılar bir arada gruplandırıldı.

Ayrıca, Köprü ve Çapraz Referanslar panelleri birbirinden ayrıldı. Daha fazla bilgi için bkz. Köprüler (makale) ve Çapraz Referanslar (makale).

Diğer geliştirmeler

 • Kullanılmayan Hedefi Sil komutu ile daha önce eklenmiş, ancak artık kullanılmayan hedefler silinir.
Köprü hedefi ve kullanılmayan hedefi silme seçenekleri

 • Tümünü Sil düğmesinin yerini, Kullanılmayanı Sil düğmesi aldı.
Köprü hedefi seçenekleri

Daha fazla bilgi için bkz. Simplified Hyperlinks (Basitleştirilmiş Köprüler-video)

EPUB ile ilgili geliştirmeler

InDesign CC'de Geliştirilen Özellikler

InDesign'da EPUB özelliklerinde pek çok önemli yenilik ve geliştirme yapıldı. (Yapılan tüm değişikliklerin listesini görmek için bkz. InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf.)

Yeniden akıtılabilir etkileşimli kitaplar oluşturma

Okumakta olduğunuz sayfada açılan dipnotlar oluşturma

Artık, iBooks Reader açılır dipnotları için yeni bir kontrol olan EPUB3'e yönelik Açılır Pencere İçinde dipnot yerleşim seçeneğinden faydalanabilirsiniz. EPUB dışa aktarma seçenekleri iletişim kutusundaki Dipnot Yerleşimi seçeneği, bir açılır pencere görüntülenecek şekilde değiştirildi ve artık yerleşim seçeneklerini listeliyor.

Açılır pencere içinde dipnot seçeneği

Bu yeni seçenek, dipnot referansının işaretini ve dipnot içerik paketleyicisini iBooks Reader'da açılır dipnotları etkinleştirecek şekilde değiştiriyor. Dipnot metni, ancak okuyucu dipnot referansına dokunduğunda görülebiliyor.

EPUB dışa aktarma işlemi üzerinde daha fazla kontrol

Dışa aktarılan metin rengi, tablolar ve iç içe stillerin daha doğru gösterimi

InDesign, artık Paragraf stillerindeki renk tonu da dahil olmak üzere Renk niteliklerini CSS özellikleriyle başarılı bir şekilde eşleyebiliyor. Bir paragraf stili kullanılarak uygulandığında Degrade Renkler de artık destekleniyor.

InDesign, stille ilişkili sınıf da dahil olmak üzere uygulanan bir Hücre Stilinin işaretini artık başarıyla gösteriyor. Ayrıca, uygulanan Hücre Stili ve Hücre Niteliklerini geçersiz kılma işlemlerinin yanı sıra şimdi bölgesel hücre stilleri de gösteriliyor ve düzgün şekilde dışa aktarılıyor.

İlgili önemli sorunları çözümleyerek İç İçe Stiller ve Baş Harfler desteğini geliştirdik:

 • İç İçe Stiller artık tam olarak destekleniyor.
 • Baş harfler için font gömme şimdi kusursuz çalışıyor. Ayrıca, baş harfin dalgalanma özelliği artık paragrafın yönünü temel alıyor.

Yerel InDesign nesneleri, görüntüleri ve grupları için geliştirilmiş CSS kullanımı

Nesneler üzerine uygulanan grafikli bir nesnenin döndürülmesi gibi dönüştürmeler artık CSS ile başarılı şekilde eşlenebiliyor. InDesign, dönüştürmeleri şimdi grafik, ses ve video nesnesi içerikleri ve grupları için oluşturulan CSS ile kusursuz şekilde eşleyebiliyor.

Örnek: Bir grafiğe uygulanan dönüştürmeler ve CSS ile eşleme yöntemi

Bir nesneye uygulanan dönüştürme

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Madde imleri ve numaralandırma için geliştirilmiş kullanım

GID ve Font içeren özel madde imlerinin yerini artık standart madde imi karakteri aldı. Özel madde imleri için font gömme işlevi de artık destekleniyor. EPUB3 dışa aktarımları için artık ek CSS liste-stil-tür değerlerini de destekliyoruz.

CSS özelliklerindeki diğer liste türleri ve metni son satıra göre hizalama desteği

InDesign, artık CJK ve ME'deki liste-stil-türler, -epub-metni-son satıra-hizalama ve paragraflardaki degradeler olmak üzere ek CSS özelliklerini destekliyor.

Her pazar için EPUB oluşturma

Japonca

InDesign, artık Ön Karakterli Ruby ve Otomatik TCY'yi destekliyor. Ruby ve TCY ile Otomatik TCY dahil olmak üzere J Dikey kompozisyon için sunulan destekle Japon pazarları için başarılı bir şekilde EPUB'ler oluşturabilirsiniz.

Orta Doğu

InDesign, artık dizin etiketi niteliği yoluyla Paragraf ve Karakter yönünü destekliyor. Bu şekilde, sağdan sola diller daha iyi kullanılıyor ve Arap pazarları için başarılı şekilde EPUB'lar oluşturabiliyor.

Kullanıcı Arabiriminde Yapılan Değişiklikler

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ne artık bağlam menüsünden erişilebiliyor.

Bağlam menüsünde bulunan nesne dışa aktarma seçenekleri

 • Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusuna ve EPUB Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusuna Orijinal Görüntüyü Kullan seçeneği eklendi. Bu yeni kontrol, dışa aktarma işleminde bit eşleme dönüştürülmüş görüntü yerine yerleştirilmiş görüntünün kullanılmasını gerektiriyor.
Nesne dışa aktarma iletişim kutusundaki Orijinal görüntüyü kullan seçeneği

EPUB dışa aktarma iletişim kutusundaki Orijinal görüntüyü kullan seçeneği

 • Bağlı Nesneler için Geçerli Ayarlar seçeneği, EPUB Dışa Aktarma iletişim kutusundaki Görüntü seçeneklerinden kaldırıldı.

Daha faza bilgi için bkz. EPUB enhancements (EPUB ile ilgili geliştirmeler-video)

Diğer geliştirmeler

InDesign CC'de Geliştirilen Özellikler

Sorunsuz güncelleme

 • Güncellemeleri uyguladığınızda en son belge listesi otomatik olarak temizlenmeyecek.
  Not: InDesign CC 9.2.0 sürümünden sonra yapılan güncellemelerde geçerli olacaktır.
 • Güncellemeleri uyguladığınızda, Renk Teması ayarı otomatik olarak Orta Koyu ayarına sıfırlanmıyor.

Belge durum çubuğundaki etkin ön kontrol profili

InDesign, artık belge durum çubuğunda o sırada etkin olan ön kontrol profilinin adını gösteriyor ve buradan değiştirmenizi sağlıyor.

Latin fontları için ‘Fontları Uygularken Koru’ seçeneği

Fontları Uygularken Koru ayarı, artık Latin fontlarına da uygulanıyor.

Çapraz referanslar performansı ile ilgili geliştirme

InDesign'ın önceki sürümlerinde, diğer belgelere verilen birden çok çapraz referans olduğunda belgenize metin yazarken gecikme durumlarıyla karşılaşıyordunuz. Bu durum özellikle çapraz referanslar birden fazla belgeyi gösterdiğinde ve belgeler açık olmadığında oluşuyordu.

Bu sorun artık düzeltildi. Tüm referans belgeler açık olmadığında bile belgenize metin yazarken artık hiçbir şekilde gecikmeyle karşılaşmayacaksınız.

Metin seçimi veya metni vurgulama davranışı eski haline getirildi

Metin seçimi veya metni vurgulama davranışı, tekrar ID CS6'da olduğu haline getirildi. Artık metni vurgulamak için sistem (OS) vurgulama rengi kullanılmıyor. Bu değişiklik yalnızca Katman metni seçimi/vurgulama özelliğinde yapıldı. Öykü Düzenleyicisi'nde davranış halen CC'de de olduğu şekliyle devam ediyor.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?