Manuel veya referans belge bekliyorsanız, belgenizin bir bölümünden diğerine okuyucuyu yönlendirmek için çapraz referans eklemeniz gerekebilir. Örnek: Daha fazla bilgi için bkz. “Alan Fareleri”, sayfa 249. Başlık stili gibi paragraf stilinden ya da oluşturduğunuz metin bağlantısından türetilmiş çapraz referansı seçebilirsiniz. Yalnızca Sayfa Numarası ya da Tam Paragraf ve Sayfa Numarası gibi çapraz referans formatını da saptayabilirsiniz.

Çapraz referans ekleme

Belgenize çapraz referans eklemek için Çapraz Referanslar panelini kullanın. Paneli açmak için Pencere > Yazım ve Tablolar > Çapraz Referanslar öğesini seçin.

Çapraz Referanslar paneli
A. Hedefe gitmek için yeşil görsel göstergeyi tıklatın. B. Kaynağı seçmek için sayfa numarasını tıklatın. C. Bir çapraz referans oluşturmak için simgeyi tıklatın. 

Referans alınan metin hedef metindir. Hedef metinden türetilen metin çapraz referans kaynağıdır.

Belgenize çapraz referans eklediğinizde önceden tasarlanmış birçok formatı seçebilir ya da kendi formatınızı oluşturabilirsiniz. Tüm çapraz referans kaynağına ya da çapraz referanstaki metne karakter stili uygulayabilirsiniz. Çapraz referans formatları kitapta senkronize edilebilir.

Çapraz referans kaynak metni düzenlenebilir ve satırlara bölünebilir.

Not:

InDesign'da Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda Bağlantılar seçiliyse, dışa aktarılan Adobe PDF dosyalarına çapraz referanslar dahil edilir. SWF Dışa Aktar iletişim kutusunda Bağlantıları Dahil Et seçiliyse, dışa aktarılan SWF dosyasına çapraz referanslar dahil edilir.

Çapraz referans ekleme
Çapraz referans ekleme
 1. Çapraz referansın eklenmesini istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Yeni Çapraz Referans iletişim kutusunu açmak için şunlardan birini yapın:

  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referans Ekle'yi seçin.

  • Pencere > Yazım ve Tablolar > Çapraz Referanslar'ı, ardından panel menüsünden Çapraz Referans Ekle'yi seçin.

  • Panelde Yeni Çapraz Referans Oluştur düğmesini tıklatın.

 3. İletişim kutusundaki Bağ menüsünden Paragraf veya Metin Bağlantısı'nı seçin.

  Paragraf'ı seçerseniz, belirttiğiniz belgedeki paragraflara çapraz referans oluşturabilirsiniz.

  Metin Bağlantısı'nı seçerseniz köprü oluşturduğunuz metinlere çapraz referans oluşturabilirsiniz. (Bkz. Köprü hedefi oluşturma.) Metin bağlantısı oluşturma işlemi, özellikle gerçek hedef paragraftan farklı bir metin kullanmak istediğinizde yararlıdır.

 4. Belge için, referans almak istediğiniz hedefin bulunduğu belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse Gözat'ı seçip dosyayı bulun ve Aç'ı tıklatın.
 5. Seçenekleri daraltmak için soldaki kutuda bir paragraf stilini tıklatın ve ardından referans almak istediğiniz paragrafı seçin. (Bunun yerine, Metin Bağlantısı seçiliyse metin bağlantısını da seçebilirsiniz).
  Arama çubuğu yardımı ile paragraflar listesinde belirli bir paragrafı da arayabilirsiniz. Aşağıdaki arama tipleri desteklenir:

  • Baştan ara- Sekansı paragrafın başından itibaren eşleştirir.
  • Her yerde ara- Sekansı paragrafın herhangi bir yerinden itibaren eşleştirir.
 6. Format menüsünden kullanmak istediğiniz çapraz referans formatını seçin.

  Bu çapraz referans formatlarını düzenleyebilir veya kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Bkz. Çapraz referans formatlarını kullanma.

 7. Çapraz referans için PDF görünüm seçeneklerini belirtin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans eklediğinizde, hedef paragrafın başında bir metin bağlantısı işaretleyicisi görüntülenir. Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçtiğinizde bu işaretleyicileri görüntüleyebilirsiniz. Bu işaretleyici taşınır ya da silinirse çapraz referans çözülemez hale gelir.

Çapraz referans formatlarını kullanma

Birçok çapraz referans formatı varsayılan olarak Yeni Çapraz Referans iletişim kutusunda görüntülenir. Bu çapraz referans formatlarını düzenleyebilir, silebilir ya da kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz.

Not:

Belgenizdeki çapraz referans formatlarını sildiyseniz ya da düzenlediyseniz ve bunları varsayılan formatlara döndürmek istiyorsanız panel menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Yükle'yi ve düzenlenmemiş formatlı bir belgeyi seçin. Kitaptaki çapraz referans formatlarını da senkronize edebilirsiniz.

Çapraz referans formatlarını oluşturma veya düzenleme

Diğer hazır ayarlardan farklı olarak çapraz referans formatları düzenlenebilir veya silinebilir. Çapraz referans formatı düzenlediğinizde bu formatı kullanan çapraz referanslar otomatik olarak güncelleştirilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çapraz Referanslar paneli menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Tanımla'yı seçin.

  • Çapraz referans oluştururken veya düzenlerken Çapraz Referans Formatları Oluştur veya Düzenle düğmesini  tıklatın.

 2. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Format düzenlemek için soldan formatı seçin.

  • Format oluşturmak için yeni formatın temelini oluşturacak formatı seçip Format Oluştur düğmesini  tıklatın. Böylece seçili formatın bir kopyası oluşturulur.

 3. Ad için, format adını belirtin.
 4. Tanım metin kutusunda gerektiği gibi metin ekleyin veya kaldırın. Menüden yapı taşı eklemek için Yapı Taşı simgesini  tıklatın. Tireleri, boşlukları, tırnak işaretlerini ve diğer özel karakterleri seçmek için Özel Karakterler simgesini  tıklatın.
 5. Tüm çapraz referansa karakter stili uygulamak için Çapraz Referans Karakter Stili'ni seçip menüden karakter stili seçin ya da oluşturun.

  Çapraz referanstaki metne karakter stilini uygulamak için karakter stili yapı taşını da kullanabilirsiniz.

 6. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans yapı taşları

Yapı taşı

İşlev

Örnek

Sayfa Numarası

Sayfa numarası ekler.

sayfa <pageNum/>

sayfa 23

Paragraf Numarası

Numaralandırılmış listeye verilen çapraz referansa paragraf numarası ekler.

Bkz. <paraNum/>

Bkz. 1

Bu örnekte, “1. Hayvanlar" paragrafından yalnızca “1” kullanılmıştır.

Paragraf Metni

Numaralandırılmış listeye verilen çapraz referansa paragraf numarası olmadan paragraf metni ekler.

Bkz. “<paraText/>”

Bkz. “Hayvanlar”

Bu örnekte, “1. Hayvanlar" paragrafından yalnızca “Hayvanlar” kullanılmıştır.

Tam Paragraf

Paragraf numarası ve paragraf metni dahil olmak üzere, tüm paragrafı ekler.

Bkz. “<fullPara/>”

Bkz. “1. Hayvanlar”

Kısmi Paragraf

İki nokta üst üste ya da uzun tire gibi bir belirtilen bölücüye kadar paragrafın ilk parçasına çapraz referans oluşturmanızı sağlar.

Bkz. <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/>

Bkz. Bölüm 7

Bu örnekte, “Bölüm 7: Köpekler ve Kediler” başlığının yalnızca “Bölüm 7” kısmı kullanılmıştır.

Bölücüyü belirtip (bu örnekte gibi) bölücünün kaynak çapraz referansta dışlanacağını (“false” veya “0”) veya ekleneceğini (“true” veya “1”) belirtin.

Bkz. Kısmi paragraflara çapraz referans oluşturma.

Metin Bağlantısı Adı

Metin bağlantısı adı ekler. Köprüler menüsünden Yeni Köprü Hedefi'ni seçerek metin bağlantıları oluşturabilirsiniz.

Bkz. <txtAnchrName/>

Bkz. Şekil 1

Bölüm Numarası

Bölüm numarası ekler.

bölüm <chapNum/>

bölüm 3

Dosya Adı

Hedef belgenin dosya adını ekler.

- <fileName/>

- newsletter.indd

Karakter Stili

Çapraz referanstaki metne karakter stili uygular.

Bkz. <cs name=”bold”><fullPara/></cs>, sayfa <pageNum>

Bkz. Hayvanlar, sayfa 23.

Karakter stili adını belirtip <cs name=””> ve </cs> etiketleri arasına karakter stilini uygulamak istediğiniz metni ekleyin.

Bkz. Çapraz referansta karakter stili uygulama.

Kısmi paragraflara çapraz referans oluşturma

Paragrafın yalnızca ilk parçasına eklenmesi için çapraz referans formatları tasarlayabilirsiniz. Örneğin, belgenizde “Bölüm 7—Antalya'ya karşı İzmir” gibi başlıklar varsa yalnızca “Bölüm 7” ile ilgili çapraz referans oluşturabilirsiniz.

Kısmi paragrafa çapraz referans
Kısmi paragrafa çapraz referans

A. Çapraz referans kaynağı uzun tireyle (^_) biter B. “false” uzun tireyi kaynaktan dışlar 

Kısmi Paragraf yapı taşı eklediğinizde iki şey yapmanız gerekir. Önce bölücüyü tırnak işaretleri içinde belirtin. Bölücü paragrafı bitiren karakterdir. Yaygın bölücüler arasında iki nokta üst üste (Bölüm 7: Antalya), nokta (Bölüm 7. Antalya) ve uzun tire (Bölüm 7—Antalya) sayılabilir. Uzun tire(^_), uzun boşluk (^m) ve madde işareti karakterleri (^8) gibi özel karakterler eklemek isterseniz Özel karakterler simgesini tıklattığınızda görüntülenen menüden bir seçenek belirleyin.

Sonra da, bölücü karakterin dışlanacağını (Bölüm 7) veya ekleneceğini (Bölüm 7—) belirtin. Bölücüyü dışlamak için includeDelim=”false”, eklemek için de includeDelim=”true” kullanın. Sırasıyla, “false” veya “true” yerine “0” veya “1” de kullanabilirsiniz.

Çapraz referansta karakter stili uygulama

Çapraz referanstaki metnin bir kısmını vurgulamak isterseniz Karakter Stili yapı taşını kullanabilirsiniz. Bu yapı taşı iki etiketten oluşur. <cs name=”stil_adı”> etiketi hangi stilin uygulandığını belirtirken </cs> etiketi de karakter stilini bitirir. Bu etiketler arasındaki metin veya yapı taşları belirtilen stilde formatlanır.

Karakter stili uygulama
Çapraz referansın bir kısmına karakter stili uygulama

A. Bu etiket “Kırmızı” karakter stilini uygular. B. Bu etiket karakter stili formatlamasını sonlandırır. C. “Kalın” adlı karakter stili çapraz referans kaynağının kalanına uygulanır. 
 1. Kullanmak istediğiniz karakter stilini oluşturun.
 2. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda uygulamak istediğiniz formatı oluşturun veya düzenleyin.
 3. Tanım altında, karakter stilini uygulamak istediğiniz metni ve yapı taşlarını seçin.
 4. Tanım listesinin sağındaki menüden Karakter Stili'ni seçin.
 5. Karakter stili adını tırnak içinde tam da Karakter Stilleri panelinde görüntülendiği biçimde yazın.

  Stil adları büyük/küçük harf duyarlıdır. Karakter stili gruptaysa, karakter stilinin önüne, iki nokta üst üste işaretinin izlediği grup adını yazın (örneğin, Stil Grubu 1: Kırmızı).

 6. Formatı kaydetmek için Kaydet'i, ardından da Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans formatlarını yükleme (içe aktarma)

Çapraz referans formatlarını başka bir belgeden yüklediğinizde gelen formatlar aynı adı paylaşan mevcut formatların yerine geçer.

InCopy'de çapraz referans formatlarını ancak tek tek belgelerde içe aktarabilirsiniz. InCopy belgesinden InDesign belgesine format içe aktaramazsınız. Öykü girişi yapıldığında InCopy'deki yeni ya da değiştirilmiş format InDesign belgesindeki formatla çakışırsa InDesign formatının önceliği vardır.

 1. Çapraz Referanslar paneli menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Yükle'yi seçin.

 2. İçe aktarmak istediğiniz çapraz referans formatlarının bulunduğu belgeyi çift tıklatın.

Kitap senkronize ederek de belgelerde çapraz referans formatlarını paylaşabilirsiniz.

Çapraz referans formatlarını silme

Belgedeki çapraz referanslara uygulanmış çapraz referans formatlarını silemezsiniz.

 1. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda silmek istediğiniz formatı seçin.
 2. Formatı Sil  düğmesini tıklatın.

Çapraz referans yönetme

Çapraz referans eklediğinizde Çapraz Referanslar paneli çapraz referans durumunu belirtir. Örneğin, simgeler hedef metnin çalışma alanında mı, kalıp sayfada mı , gizli katmanda mı , taşan metinde mi , yoksa gizli metinde mi  görüntüleneceğini belirtir. Bu gibi hedef alanlara bağlanan çapraz referanslar çözümlenmemiştir. Panel, hedef paragrafın düzenlenmiş mi (güncel değil olarak da bilinir), yoksa eksik mi olduğunu da bilmenizi sağlar. Hedef metin, hedef metin ya da hedef metnin yer aldığı dosya bulunamazsa eksiktir. Araç ipucu açıklamasını görüntülemek için fare işaretçisini simgeler üzerinde tutun.

InCopy'de çapraz referanslar, yalnızca öykünün düzenleme için teslim edildiği durumlarda yönetilebilir.

Çapraz referansları güncelleme

Güncelleştirme simgesi çapraz referans hedef metninin değiştiğini ya da çapraz referans kaynak metninin düzenlendiğini belirtir. Bu çapraz referansları kolayca güncelleştirebilirsiniz. Hedef farklı bir sayfaya taşınırsa çapraz referans da otomatik olarak güncelleşir.

Çapraz referansı güncellediğinizde, kaynak dosyada yaptığınız format değişiklikleri kaldırılır.

Yazdırılırken ya da çıktısı alınırken çapraz referanslar güncel değilse veya çözümlenmemişse size bildirilir.

Not:

Çapraz referanslar güncel olmadığında veya çözümlenmediğinde bilgi almak için Ön Kontrol panelini de kullanın. Profil tanımlandığında Metin kısmında Çapraz Referanslar'ı seçin. Bkz. Ön kontrol profillerini tanımlama.

 1. Bir veya daha fazla güncel olmayan çapraz referans seçin. Tüm çapraz referansları güncelleştirmek için hiçbirinin seçili olmadığından emin olun.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çapraz Referanslar panelinde Çapraz Referansları Güncelleştir düğmesini  tıklatın.

  • Çapraz Referanslar paneli menüsünden Çapraz Referansları Güncelle'yi seçin.

  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referansları Güncelle'yi seçin.

Kitaptaki tüm çapraz referansları güncelleştirmek için kitap paneli menüsünden Tüm Çapraz Referansları Güncelleştir'i seçin. Çözümlenmeden kalan çapraz referans varsa size bildirilir.

Eksik hedef metin farklı bir belgeye taşınırsa ya da hedef metnin bulunduğu belge yeniden adlandırılırsa çapraz referansı yeniden bağlayabilirsiniz. Yeniden bağladığınızda kaynak çapraz referansta yaptığınız değişiklikler kaldırılır.

 1. Çapraz Referanslar panelinde, yeniden bağlamak istediğiniz çapraz referansı seçin.

 2. Panel menüsünden Çapraz Referansı Yeniden Bağla'yı seçin.

 3. Hedef metnin göründüğü belgeyi bulup Aç'ı tıklatın.

Bu belgede başka bir hedef metin görünürse yeni çapraz referansları yeniden bağlayabilirsiniz.

Çapraz referans düzenleme

Kaynak çapraz referansın görünümünü değiştirmek ya da farklı bir format belirtmek için çapraz referansı düzenleyebilirsiniz. Farklı belgeye bağlanan çapraz referansı düzenlemek için belge otomatik olarak açılır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referans Seçenekleri'ni seçin.

  • Çapraz Referanslar panelinde, düzenlemek istediğiniz çapraz referansı çift tıklatın.

  • Çapraz referansı seçin ve Çapraz Referanslar paneli menüsünden Çapraz Referans Seçenekleri'ni belirleyin.

 2. Çapraz referansı düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referansı silme

Çapraz referansı sildiğinizde kaynak çapraz referans metne dönüşür.

 1. Çapraz Referanslar panelinde, silmek istediğiniz çapraz referansı veya çapraz referansları seçin.

 2. Sil simgesini tıklatın veya panel menüsünden Çapraz Referansı Sil'i seçin.

 3. Onaylamak için Evet'i tıklatın.

Ayrıca, çapraz referansı tamamen kaldırmak için çapraz referans kaynağını seçip silebilirsiniz.

Çapraz referans kaynak metnini düzenleme

Çapraz referans kaynak metnini düzenleyebilirsiniz. Çapraz referans kaynak metnini düzenlemenin avantajı kopyayı sığdırma ya da başka değişiklikler yapma amacıyla gerektiğinde izlemeyi ya da sözcük aralığını değiştirebilmenizdir. Dezavantajıysa, çapraz referansı güncelleştirdiğinizde ya da yeniden bağladığınızda yerel formatlama değişikliklerinin de kaldırılmasıdır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi