Köprü oluşturabilirsiniz; böylece InDesign'da Adobe PDF veya SWF'ye dışa aktardığınızda, izleyen kişi aynı belgede başka konumlara, başka belgelere ya da web sitelerine atlamak için bir bağı tıklatabilir. InCopy'de PDF ya da SWF'ye dışa aktardığınız köprüler etkin değildir.

Kaynak köprü uygulanmış metin, köprü uygulanmış metin çerçevesi ya da köprü uygulanmış grafik çerçevesidir. Hedef URL, dosya, e-posta adresi, sayfa metin bağlantısı veya köprünün atladığı paylaşılan hedeftir. Kaynak yalnızca bir hedefe atlayabilirken aynı hedefe herhangi bir sayıda kaynak atlayabilir.

Not:

Kaynak metnin hedef metinden oluşturulmasını istiyorsanız köprü eklemek yerine çapraz referans ekleyin. Bkz. Çapraz referanslar.

Köprüler paneli
Köprüler paneli

A. Geçerli belgedeki köprülerin listesi B. URL kullanılabilirliğiyle ilgili anında geribildirim için trafik ışığı göstergeleri C. E-posta bağlantısı D. Tıklatılabilir sayfa numarası, sizi bağlantının bulunduğu sayfaya yönlendirir ve bağlantıyı seçer 
 • Pencere > Etkileşimli > Köprüler'i seçin.
 1. Köprüler paneli menüsünden Sırala'yı seçip aşağıdakilerden herhangi birini seçin:

  Manuel Olarak

  Köprüleri belgeye eklendikleri sırayla görüntüler.

  Ada Göre

  Köprüleri alfabetik sırada görüntüler.

  Türe Göre

  Köprüleri benzer türlere ait gruplarda görüntüler.

 1. Köprüler paneli menüsünden Küçük Panel Satırları'nı seçin.

Sayfalara, URL'lere, metin bağlantılarına, e-posta adreslerine ve dosyalara köprü oluşturabilirsiniz. Sayfa ya da metin bağlantısına farklı bir belgeden köprü oluşturursanız dışa aktarılan dosyaların aynı klasörde görüntülendiğinden emin olun.

Not:

Köprüleri göstermek veya gizlemek için Görünüm > Ekstra > Köprüleri Göster ya da Köprüleri Gizle'yi seçin.

Not:

InDesign'da Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunda Köprüler seçiliyse, köprüler dışa aktarılan Adobe PDF dosyalarına eklenir. SWF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunda Köprüleri İçer seçiliyse, köprüler dışa aktarılan SWF dosyalarına eklenir.

URL'lere köprü oluşturmak için birçok yöntem kullanabilirsiniz. URL belirttiğinizde geçerli İnternet kaynak protokollerini kullanabilirsiniz: http://, file://, ftp:// veya mailto://.

Web sayfalarına bağlanmak için Düğmeler özelliğini de kullanabilirsiniz. (Bkz. Düğmeler.)

Not:

InDesign CC'de köprüler Köprü stiliyle, yani altı çizili mavi metin şeklinde otomatik olarak formatlanır.

 1. Seçilen metni, çerçeveyi veya grafiği sağ tıklatın ve ardından Köprüler > Yeni Köprü'yü seçin. Yeni Köprü iletişim kutusu görüntülenir.

  Yeni Köprü iletişim kutusu
 2. Uygun bir URL hedefi belirtin:

  • URL metin kutusuna, URL adını (http://www.adobe.com gibi) yazın veya yapıştırın. Bağ açılır menüsünde URL seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

   -VEYA-

  • URL açılır menüsünden daha önce eklenmiş bir URL'yi seçin. Köprü görünümü önceki URL'de kullanılanla aynıdır.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Not:

URL köprüsü dışa aktarılan PDF'de çalışmıyorsa köprünün "Paylaşılan Hedef" olmasıyla ilgili bir sorun olabilir. Paylaşılan Köprü Hedefi onay kutusunun işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Dosyaya köprü oluşturduğunuzda, dışa aktarılan PDF veya SWF dosyasında köprünün tıklatılması dosyayı yerel uygulamasında açar (.doc dosyaları için Microsoft Word gibi).

Belirttiğiniz dosyanın dışa aktardığınız PDF veya SWF dosyasını açan herkes için kullanılabilmesi gerekir. Örneğin, dışa aktarılan PDF'yi bir çalışma arkadaşınıza gönderiyorsanız, sabit diskinizden çok paylaşılan sunucuda bulunan bir dosyayı belirtin.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Dosya'yı seçin.
 4. Yol için yol adını yazın ya da dosya adını bulmak için klasör düğmesini tıklatıp adı çift tıklatın.
 5. Paylaşılan Bağlantı Hedefi'ni, dosyanın daha sonra kolayca yeniden kullanılması için Bağlantılar panelinde saklanmasını istiyorsanız seçin.
 6. Köprü kaynağı görünümünü belirtip Tamam'ı tıklatın.
 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden E-Posta'yı seçin.
 4. Adres için username@company.com gibi bir e-posta adresi yazın.
 5. Konu Satırı için e-posta mesajının konu satırında görüntülenecek metni yazın.
 6. Kolayca hemen kullanılabilmesi amacıyla e-posta mesajının Köprüler panelinde depolanmasını isterseniz Paylaşılan Köprü Hedefi'ni seçin.
 7. Köprü kaynağı görünümünü belirtip Tamam'ı tıklatın.

Önce hedef oluşturmadan bir sayfaya köprü oluşturabilirsiniz. Sayfa hedefi oluşturarak sayfa numarasını ve görünüm ayarını belirtebilirsiniz.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Sayfa'yı seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Sayfa için, atlamak istediğiniz sayfa numarasını belirtin.
 6. Yakınlaştırma Ayarı için, atlanacak sayfanın görünüm durumunu seçmek üzere şunlardan birini yapın:
  • Köprüyü oluşturduğunuzda etkili olan büyütme düzeyi ve sayfa konumunu görüntülemek için Sabit'i seçin.

  • Mevcut sayfanın görünür kısmını hedef olarak görüntülemek için Görünüme Sığdır'ı seçin.

  • Geçerli sayfayı hedef pencerede görüntülemek için Pencereye Sığdır'ı seçin.

  • Mevcut sayfanın genişliğini ya da yüksekliğini hedef pencerede görüntülemek için Genişliği Sığdır ya da Yüksekliğe Sığdır'ı seçin.

  • Sayfayı, içerdiği metin ve grafikler pencerenin genişliğine sığacak ve (genellikle) kenar boşlukları görüntülenmeyecek şekilde görüntülemek için Görünene Sığdır'ı seçin.

  • Hedef penceresini, köprü tıkatıldığında kullanıcının kullanacağı büyütme düzeyinde görüntülemek için Yakınlaştırmayı Devral'ı seçin.

 7. Görünüm seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

Köprü hedefinin oluşturulması yalnızca metin bağlantısına köprü veya çapraz referans oluşturduğunuzda gerekir. Metin bağlantısı bir metin seçimini ya da ekleme noktası konumunu hedefleyebilir. Bundan sonra köprü hedefini belirten köprü ya da çapraz referans oluşturabilirsiniz. Sayfalar ve URL'ler için de köprü hedefleri oluşturabilirsiniz; ancak, bu bağlantılar için hedef gerekmez.

Oluşturduğunuz köprü hedefleri Köprüler panelinde görüntülenmez; köprüleri oluşturduğunuzda ya da düzenlediğinizde görüntülenen iletişim kutusunda görüntülenirler.

 1. Metin bağlantısı oluşturuyorsanız ekleme noktasını yerleştirmek için Yazma aracını kullanın ya da bağlantı olmasını istediğini metin aralığını seçin.

  Kalıp sayfasındaki metin için bağlantı hedefi ayarlayamazsınız.

 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü Hedefi'ni seçin.
 3. Yazım menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin. Bağlantı için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam düğmesini tıklatın:
  • Yazım menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin. Metin bağlantısı için bir ad yazın.

  • Yazım menüsünden Sayfa'yı seçin. Atlamak istediğiniz sayfa numarasını ve Yakınlaştırma Ayarı'nı belirtin. Sayfa için bir ad yazın ya da sayfa numarası ve belirttiğiniz yakınlaştırma ayarı esasında hedefi otomatik olarak adlandırmak için Sayfa Numarasıyla Birlikte Ad'ı seçin.

  • Tür açılır menüsünden URL'yi seçin. Örneğin http://www.adobe.com gibi bir URL yazın ya da yapıştırın. Herhangi bir geçerli Internet kaynak protokolünü kullanabilirsiniz: http://, file://, ftp:// ya da mailto://.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Bağ menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Metin Bağlantısı menüsünden oluşturduğunuz metin bağlantısı hedefini seçin.
 6. Köprü görünümü seçeneklerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Köprü oluştururken Bağ menüsünden Paylaşılan Hedef'i seçerseniz adlandırılmış hedefleri belirtebilirsiniz. URL metin kutusunu kullanarak URL eklediğinizde ya da URL, dosya, e-posta adresine köprü oluştururken Paylaşılan Köprü Hedefi'ni seçtiğinizde hedef adlandırılır.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Paylaşılan Hedef'i seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Ad menüsünden hedef seçin.
 6. Köprü görünümü seçeneklerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Seçenekler, dışa aktarılan PDF veya SWF dosyasında köprü ya da çapraz referans kaynağının görünümünü saptar. Bu görünüm seçenekleri, Görünüm > Ekler > Köprüleri Göster'i seçtiyseniz InDesign belgesinde de görüntülenir.

Karakter Stili

Köprü kaynağına uygulanacak karakter stilini seçin.  InDesign, Köprü stilini varsayılan olarak seçilen metin veya nesneye uygular. Metin için Yeni Köprü iletişim kutusundaki Stil açılır menüsünden kolaylıkla farklı bir stil seçebilirsiniz. Metin olmayan bir nesne için InDesign köprülere nesnenin çevresinde katman renginden alınan renkte kesik çizgi şeklinde tasarım süresine ilişkin görsel bir tanımlayıcı uygular.

Köprü karakter stili
Karakter stili, belge karakter stili listesine eklenir. Stil yazdırılır ve dışa aktarılır.

Nesne üzerinde köprü stili
Bağlantılı nesnelere kesik çizgili bir ana hat uygulanır. Yalnızca görsel bir tanımlayıcıdır ve yazdırılmaz veya dışa aktarılmaz.


Tür

Görünür Dikdörtgen veya Görünmez Dikdörtgen'i seçin.

Vurgulama

Ters Çevir, Anahat, İç Metin veya Yok'u seçin. Bu seçenekler, PDF veya SWF dosyasında tıklatıldığında köprü ya da çapraz referans kaynağının görünümünü saptar.

Renk

Görünür köprü dikdörtgeni için renk seçin.

Genişlik

Köprü dikdörtgeninin kalınlığını saptamak amacıyla İnce, Orta ya da Kalın'ı seçin.

Stil

Köprü dikdörtgeninin görünümünü saptamak amacıyla Düz Çizgi ya da Kesik Çizgili'yi seçin.

URL'leri ("www.adobe.com" gibi) belgenizde bulabilir ve köprülere dönüştürebilirsiniz.

 1. Köprüler panel menüsünden, URL'leri Köprülere Dönüştür'ü seçin.
 2. Kapsam için, tüm belgedeki URL'leri mi, geçerli öyküdekileri mi yoksa geçerli seçimi mi dönüştürmek istediğinizi belirtin.
 3. Köprüye karakter stili uygulamak için, Karakter Stili menüsünden bir karakter stili seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın ve Bitti düğmesini tıklatın.
  • Sonraki URL'yi bulmak için Bul'u tıklatın.

  • Geçerli URL'yi köprüye dönüştürmek için Dönüştür'ü tıklatın.

  • Tüm URL'leri köprülere dönüştürmek için Tümünü Dönüştür'ü tıklatın.

Köprüleri düzenlemek, silmek, sıfırlamak ya da bulmak için Köprüler panelini kullanın. InCopy'de, ancak düzenleme için öykü seçiliyse köprüler yönetilebilir.

 1. Köprülü metin veya nesneyi sağ tıklatın, ardından Köprüler > Köprüyü Düzenle'yi seçin.

  -VEYA-

  Köprüler panelinde, düzenlemek istediğiniz öğeyi çift tıklatın.

 2. Köprüleri Düzenle iletişim kutusunda köprüleri gerektiği gibi değiştirip Tamam'ı tıklatın.

Not:

Köprüyü URL olarak düzenlemek için köprüyü seçip URL'yi URL metin kutusunda düzenleyin ve Sekme ya da Enter tuşuna bir kez daha basın.

Köprüyü kaldırdığınızda kaynak metin ya da grafik kalır.

 1. Kaldırmak istediğiniz öğe ya da öğeleri Köprüler panelinde seçin ve sonra panelin en altındaki Sil düğmesini tıklatın.

Köprü kaynağının yeniden adlandırılması Köprüler panelinde görüntülenme şeklini değiştirir.

 1. Köprüler panelinde köprüyü seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Yeniden Adlandır'ı seçip yeni bir ad belirtin.
 1. Hedefin göründüğü belgeyi açın.
 2. Köprüler paneli menüsünden Köprü Hedefi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Hedef için, düzenlemek istediğiniz hedefin adını seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Düzen'i tıklatın ve hedefte gerekli değişiklikleri yapın

  • Hedefi kaldırmak için Sil'i tıklatın.

 5. Hedefleri düzenlemeyi ya da silmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.
 1. Yeni köprü kaynağı olarak işlev görecek metin aralığını, metin çerçevesini ya da grafik çerçevesini seçin. Örneğin, kaynağa katmak amacıyla ek metin seçmeniz gerekebilir.
 2. Köprüler panelinde köprüyü seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Sıfırla'yı seçin.

  • Harici belgelere giden köprüleri güncellemek için Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Güncelle'yi seçin.

 • Köprü ya da çapraz referans kaynağını bulmak için, konumunu bulmak istediğiniz öğeyi Köprüler panelinde seçin. Köprüler paneli menüsünden Kaynağa Git'i seçin. Metin ya da çerçeve seçilecektir.
 • Köprü ya da çapraz referans hedefini bulmak için, konumunu bulmak istediğiniz öğeyi Köprüler panelinde seçin. Köprüler paneli menüsünden Hedefe Git'i seçin.

Öğe bir URL hedefiyse, InDesign hedefi görüntülemek için web tarayıcınızı başlatır ya da tarayıcıya geçiş yapar. Öğe bir metin bağlantısı ya da sayfa hedefiyse InDesign o konuma atlar.

InDesign belgesinde, bağlantıları olan bir Microsoft Word dosyası içe aktarıldığında, bağlantı URL'lerinin (http://www.adobe.com gibi) etrafında bir kutu veya çerçeve görebilirsiniz. InDesign belgesi, Word_R0_G0_B255 adlı mavi bir örnek devralır. Belge ayrıca, metnin altını çizen ve mavi rengi uygulayan "Bağlantı" adlı bir karakter stili devralır.

Kutuyu kaldırmak için, Bağlantılar panelinde bağlantıyı çift tıklatın. Görünüm'ün altında, Tür menüsünden Görünmez Kare'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

İçe aktarılan örneği de silmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, örneği başka bir taneyle değiştirebilirsiniz. Bkz. Tek tek renk örneklerini silme.

Not:

Word belgesini InDesign'a yerleştirmeden önce, bu biçimlendirmeyi devralmamak için Word belgesinde URL'lerden bağlantıları kaldırmak isteyebilirsiniz. Word belgelerinize bakın. Diğer bir seçenek de, içe aktarmadan önce InDesign belgenizde "Bağlantı" adlı bir karakter stili oluşturmaktır. Word belgesini içe aktardığınızda, varsayılan olarak aynı adlı InDesign stili kullanılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi