CS6'daki yenilikler

Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

InDesign CC güncellemesi mevcut

Daha fazla bilgi için bkz. Yeni özelliklerin özeti.

Bu sürümde, tüm ortamlarda yayın yapmanız için tasarım üzerinde piksel kalitesinde kontrol ve tipografi sunan pek çok geliştirme ve yeni özellikler bulunuyor. Adobe Digital Publishing Suite ile yakından tanıdığınız InDesign iş akışlarını kullanarak tablet aygıtlara yönelik tasarımlar yapabilir ve yayınlayabilirsiniz.

Alternatif mizanpajlar ve Akışkan Mizanpaj sayfa kuralları, farklı sayfa boyutları, yönleri ve en-boy oranlarına göre tasarım yapma esnekliği sağlar.

Alternatif mizanpajlar

Alternatif Mizanpajları kullanarak aynı belge içinde basılı veya dijital yayıncılığa yönelik farklı sayfa boyutları oluşturabilirsiniz. Bu özelliği, basılı bir reklamın farklı boyutlarını oluşturmak için kullanabilirsiniz. Dilerseniz, Apple iPad ya da Android tabletler gibi aygıtlar için yatay veya dikey mizanpajlar da tasarlayabilirsiniz.

Alternatif mizanpajlar ve güncellenmiş Sayfalar paneli

Akışkan Mizanpajla birlikte kullandığınızda, içerik mizanpajını her yeni sayfa ve yöne göre el ile yeniden yapmanız için gereken iş miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bunların yanı sıra, akışkan mizanpaj kurallarını yeniden belirleyebilir, orijinal öykülere bağlantı oluşturabilir, metin stillerini yeni bir stil grubuna otomatik olarak kopyalayabilir ve Akıllı Metin Yeniden Akıtma seçeneğini etkinleştirerek öyküyü yeni sayfa boyutuna göre yeniden sayfalandırabilirsiniz.

Alternatif mizanpaj oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Mizanpaj > Alternatif Mizanpaj Oluştur öğelerini seçin
 • Sayfalar panel menüsünden Alternatif Mizanpaj seçeneğini belirleyin

Akışkan mizanpajlar

Akışkan Mizanpaj

Akışkan mizanpajlar, içerikleri farklı sayfa boyutlarına, yönlerine veya farklı aygıtlara göre tasarlamanızı kolaylaştırır. Akışkan sayfa kuralları ekleyerek bir alternatif mizanpaj oluşturup boyutu, yönü veya en-boy oranını değiştirdiğinizde nesnelerin sayfaya göre nasıl ayarlanacağını belirleyebilirsiniz.

Alternatif Mizanpaj özelliğini kullanırken mizanpajları ayarlamak için Akışkan sayfa kurallarından yararlanın. Sayfa aracını seçin ve bir sayfayı seçmek için tıklatın. Ardından kontrol çubuğundan bir akışkan sayfa kuralı seçin. Akışkan Mizanpajlar panelini de kullanabilirsiniz (Pencere > Etkileşimli > Akışkan Mizanpaj).

Not:

Akışkan Mizanpajı önizlemek için Sayfa aracını kullanarak sayfanın köşelerini ve merkez noktalarını sürükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Akışkan Mizanpajlar.

Bağlı içerik

Bağlı içerik işlevini, sayfa öğelerini çoğaltarak diğer sayfalara yerleştirmek için kullanın. Hem iç hem de dış belge bağlantıları desteklenir. Öyküleri, metin çerçevelerini, sayfa öğelerini, etkileşimli nesneleri ve grupları yerleştirebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz. İçerikleri, içinde bulundukları çerçevelerle birlikte ya da bu çerçeveler olmadan bağlayabilirsiniz. Bağlantı seçeneklerini özelleştirerek güncelleme özelliklerini denetleyebilirsiniz.

Bağlantılar, her türlü yayın için kullanışlı olduğundan farklı aygıtlara yönelik yayınlar üzerinde çalıştığınızda dikkate alacağınız en önemli öğeler niteliğindedir. Alternatif Mizanpajlar da bu işlevi kullanarak oluşturulan mizanpajlardaki öyküleri birbirine bağlar.

Sayfa öğelerini yerleştirmek ve bağlamak için aşağıdakilerden birini kullanın:

 • Yerleştir ve Bağla komutu (Düzenle > Yerleştir ve Bağla)
 • İçerik Toplayıcı ve İçerik Yerleştirici araçları

Daha fazla bilgi için bkz. Bağlı içerik.

Hızlı bir genel bakış için Lynda.com tarafından hazırlanan Bağlı içerik videosuna bakın.

İçerik toplayıcı ve yerleştirici araçları

İçerik Toplayıcı ve Yerleştirici araçları, nesneleri çoğaltmanızı ve açık InDesign belgelerine yerleştirmenizi sağlar. İçerik toplandıkça İçerik Taşıyıcı'da görüntülenir. İçerik Taşıyıcı'yı kullanarak açık belgelerdeki veya tüm açık belgeler arasındaki farklı sayfa öğelerini kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz.

Araç kutusunda simgesini tıklatarak İçerik Taşıyıcı’yı açın.

 • Bir öğeyi seçmek ve taşıyıcıya eklemek için İçerik Toplayıcı aracını kullanın
 • Sayfa öğelerini bir sayfaya yerleştirmek için İçerik Yerleştirici aracını kullanın
İçerik Taşıyıcı
İçerik Taşıyıcı

Özel stil eşleme

Metin stilleri (paragraf, karakter, tablo, hücre) veya stil grupları bağlanırken farklı stillere göre eşlenebilir. Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusunda (Bağlantılar paneli > Bağlantı Seçenekleri), Özel Stil Eşleme Tanımla seçeneğini etkinleştirin, ardından Ayarlar seçeneğini tıklatın.

Özel stil eşleme, örneğin dijital yayınlar için Sans Serif fontlarını, basılı yayınlar içinse Serif fontlarını kullanmak istediğinizde son derece kullanışlı bir seçenektir. Dilerseniz, yatay ve dikey mizanpajlar arasındaki metin stilini de değiştirebilirsiniz.

Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusunda , Özel Stil Eşleme Tanımla seçeneğini etkinleştirin, ardından Ayarlar seçeneğini tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Özel stil eşleme.

Yerel düzenlemeleri koruma

Bağlı içeriği değiştirmek için Yerel Düzenlemeleri Koru seçeneğini kullanın. Genellikle, bağlı içeriğin orijinal öğeden bir parça farklı olması istenir. Örneğin, bir görüntü yerleştirip çerçeveyi yeniden boyutlandırdığınızda ya da çerçeveye kontur eklediğinizde, bağlantıyı güncellerken bu değişiklikleri koruyabilirsiniz.

Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusunda (Bağlantılar paneli menüsü), yerel düzenlemeleri koru öğesi altında seçenekleri belirleyin.

Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusu

Daha fazla bilgi için bkz. Yerel düzenlemeleri koruma.

Dijital yayıncılık

Yeni belge hazır ayarları

Belge oluştururken, Web ve Baskı hedeflerinin yanı sıra, Dijital Yayıncılık hedefini de belirleyebilirsiniz (Dosya > Yeni). Sık kullanılan pek çok aygıt için (özel boyutlar da dahil) boyutları ve yönleri belirleyebilirsiniz. Dijital Yayıncılık hedefini tercih ederseniz, sayfa boyutu seçilen aygıtın sayfa boyutuna göre piksel cinsinden ayarlanır. Birincil Metin Çerçevesi seçeneği de etkinleştirilir.

Aygıt boyutu ve yönü üzerinde daha fazla kontrol sağlamak istediğinizde, bir Belge Hazır Ayarı oluşturabilir ya da özel bir sayfa boyutu belirtebilirsiniz.

Birincil metin çerçevesi

Artık ana sayfadaki bir metin çerçevesini birincil metin çerçevesi olarak atayabilirsiniz. Bir mizanpaj sayfasına yeni bir ana sayfa uyguladığınızda, birincil metin çerçevesindeki öykü birincil metin çerçevesine akar. Birincil Metin Çerçeveleri, mizanpaj sayfalarının üzerinde otomatik olarak geçersiz kılınır; böylelikle metni eklemeden önce bunları geçersiz kılmanıza gerek kalmaz.

Birincil metin çerçevesi göstergesi

Birincil metin çerçevesini atamak için bir ana sayfa açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

 • Metin çerçevesinin sol üst köşesine yakın konumdaki sembolü tıklatın
 • Metin çerçevesini sağ tıklatın ve Birincil Metin Çerçevesi'ni seçin

Not: Yalnızca tek metinli bir çerçeve, ana sayfada birincil metin çerçevesi olarak atanabilir.

Metin çerçevesine sığdırma seçenekleri

Esnek genişliğe sahip sütunlar

Metin çerçevesi yeniden boyutlandırıldığında, sütun sayısı ve genişliğini belirlemek için Esnek genişlik seçeneğini kullanabilirsiniz. Metin çerçevesi yeniden boyutlandırılırken maksimum sütun genişliğine ulaşıldığında sütunlar otomatik olarak eklenir veya silinir.

Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki Sütunlar açılır listesinden Esnek Genişlik seçeneğini belirleyin (Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri)

Kalıcı metin çerçevesine sığdırma seçenekleri

Otomatik boyutlandırılan metin çerçevesi seçenekleri, metin eklediğinizde, sildiğinizde veya metni düzenlediğinizde otomatik olarak yeniden boyutlandırılan bir metin çerçevesi oluşturmanızı sağlar.
Otomatik boyutlandırma seçeneklerine erişmek için şu işlemleri uygulayın:

 1. Bir metin çerçevesi seçin ve Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni belirleyin
 2. Otomatik boyutlandır seçeneğini tıklatın.
Otomatik Boyutlandırma seçenekleri

Paketleme ve ön kontrol

Paketleme işlevi (Dosya > Paketle), şimdi Folio Overlays panelinde Digital Publishing Suite varlıklarını içermektedir. Diğer InDesign belgelerindeki yerleştirdiğiniz içerikler de eklenmektedir.

Dijital Yayıncılık için ek ön kontrol profili de sunulmaktadır (Pencere > Çıktı > Ön Kontrol).

Bulunabilir Folio Builder ve Folio Overlay panelleri

Folio Builder ve Folio Overlay panelleri Pencere menüsünün altında yer almaktadır.

 • Folio Builder: Pencere > Folio Builder öğelerini seçin
 • Folio Overlay: Pencere > Folio Overlay öğelerini seçin
Not:

InDesign CS5.5 sürümünde, Folio Overlay paneli Overlay Creator adını taşıyordu. Bu paneller Pencereler > Uzantılar menüsü altında yer almaktaydı.

Dijital yayıncılık çalışma alanı

Dijital yayıncılık çalışmalarında gereken tüm araçları ve panelleri görüntülemek için Dijital Yayıncılık çalışma alanını kullanın. Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden Dijital Yayıncılık çalışma alanını seçin.

EPUB ve HTML5

EPUB Dışa Aktarma iş akışları basitleştirilmiştir. Artık dosyanın dışa aktarılacağı bir EPUB sürümü seçebilirsiniz. EPUB'a Dışa Aktar iletişim kutusu yeniden düzenlenerek basitleştirilmiştir.

Lynda.com tarafından hazırlanan bu videoyu izleyerek EPUB’a Dışa Aktarma hakkında hızlı bir genel bakış edinin.

EPUB2 geliştirmeleri

InDesign CS6'da EPUB2 dışa aktarma işlemlerinde daha iyi kontrol ve verimlilik sağlanması için pek çok geliştirme yapılmıştır. EPUB2, aygıtların ve okuyucuların büyük çoğunluğu tarafından desteklenmesinden ötürü ağırlıklı olarak kullanılan EPUB standardı olmayı sürdürmektedir.

 • Çerçeveyi sola veya sağa kaydırma seçeneklerini belirleyin. Bu seçenekler,  Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenebilir.
 • Boyut, kenarlık stili ve genişliği, dolgu rengi, dolgu (metin çerçevesindeki iç metin), ve kenar boşluğu (metin sarma üzerinde) gibi satır içi ve bağlantılı metin çerçevesi nitelikleri CSS'ye dönüştürülmüştür
 • Bir EPUB belgesindeki her bir kenar boşluğu için farklı değerler belirleyin
 • Birden fazla özel CSS dosyasına bağlantı
 • Bir EPUB'yi, paragraf stillerinde belirtilen dışa aktarma etiketlerine göre küçük dosyalara bölün.
 • Harici bir e-Kitap kapak dosyasına bağlandığınızda yeni XHTML belgesi oluşturulur
 • Dışa aktarılan EPUB'de InDesign tablosu hücre stillerini CSS'ye dönüştürme
 • EPUB tablo boyutu, sütun genişliği ve minimum satır yüksekliği niteliklerini içerir
 • InDesign özel madde işareti ve numaralandırma işaretçisi dizileri artık EPUB'de dışa aktarılabilmektedir
 • Japanese Ruby için font, boyut ve renk gibi özelliklerde ek destek sağlanmaktadır

EPUB3

IDPF, Ekim 2011’de EPUB3 standardını onaylamıştır. Bu format, birçok formatın yanı sıra ses, video, Javascript ve Japonca dikey metin formatlarını destekler. InDesign'da EPUB3 dışa aktarma özellikleri şunları desteklemektedir:

 • EPUB3 paketleme formatı
 • Çeşitli harici JavaScript'lere bağlantı
 • Japonca dikey metin
 • Ses ve video etiketleri
 • Dışa aktarma sırasında yerleştirilmiş HTML ve Adobe Edge HTML animasyonları

Daha fazla bilgi için bkz. İçeriği EPUB için dışa aktarma.

NOT: Yerleştirilmiş HTML ya da HTML animasyonlar XHTML ile tam olarak uyumlu değilse EPUB3 onaylayıcıları hata bildirebilir. Ancak, EPUB3 görüntüleyicileri yine de düzgün şekilde çalışabilir. Adobe Systems, yerleştirilmiş HTML ya da Adobe Edge animasyonlarının üçüncü taraf EPUB3 görüntüleyicilerinde nasıl çalışacağı konusunda herhangi bir garanti veremez.

Mizanpajlı EPUB 3

Mizanpajlı EPUB3, EPUB 3.0 spesifikasyonuna dayanan deneysel bir formattır. Alternatif ve uyarlanabilir mizanpajlar için birden fazla sütun, metin sarma ve akışkan mizanpaj desteği eklenmiştir. Bu teknolojiyi kullanarak tüm aygıtlarda ve ekran boyutlarında mükemmel görünen ve otomatik akış sorunlarını ortadan kaldıran tamamen uyarlanabilir mizanpajlar oluşturmak mümkündür.

Adobe, bu teknolojiyi EPUB3 spesifikasyonunun bir uzantısı olarak incelemeye alması için IDPF'ye göndermiştir. CS6 piyasaya sürüldüğü sırada, bu özelliği destekleyen, genel kullanıma açık EPUB görüntüleyicileri bulunmamaktaydı.

HTML

Gelişmiş HTML Olarak Dışa Aktarma özelliği şunları desteklemektedir:

 • Stil bilgileri için harici CSS dosyaları
 • Yerleştirilmiş video için Adobe Flash Player kullanılarak ekstra destek
 • Yerleştirilmiş HTML ve Adobe Edge animasyonları
 • Birden fazla özel CSS dosyasına bağlantı
 • Çeşitli harici özel JavaScript'lere bağlantı

Etkileşim

PDF formları oluşturma

InDesign yazılımında formlar tasarlayarak doğrudan PDF olarak dışa aktarabilirsiniz. InDesign, şimdi form alanlarını ve diğer form eylemlerini de desteklemektedir. Düğmeler ve Formlar kitaplığında (Pencere > Etkileşimli > Düğmeler ve Formlar) etkileşimli formlar tasarlamak için kullanabileceğiniz öğeler yer alır. Ayrıca, sekme sıralarını ve araç ipuçlarını sonradan Adobe Acrobat'ta işlemeye gerek kalmadan belirleyebilirsiniz. Dışa aktarılan PDF formuna erişilebilirlik etiketleri de eklenmiştir.

Hızlı bir genel bakış için Lynda.com tarafından hazırlanan PDF formları oluşturma videosunu izleyin.

Düğmeler ve Formlar Paneli
PDF form bileşenleri içeren Düğmeler ve Formlar Paneli

 1. Form bileşenlerini görüntülemek ve sayfaya yerleştirmek için Pencere > Etkileşimli > Düğmeler ve Formlar öğelerini seçin. Ardından özel etiketler, farklı renkler veya farklı boyutlar ekleyerek form bileşenlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
 2. Düğmeler ve Formlar panelinden Eylemler seçeneğini belirleyerek form alanlarına bir form eylemi uygulayın.

Form alanları ekleme ve sekme sırasını belirleme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Formlar.

Etkileşimli PDF belgesini sayfalar halinde dışa aktarma

Artık etkileşimli PDF belgelerini sayfalar veya formalar halinde dışa aktarabilirsiniz. Etkileşimli PDF olarak Dışa Aktar iletişim kutusunda (Dosya> Dışa Aktar), Sayfalar ya da Formalar seçeneklerinden birini belirleyin. Varsayılan seçim formalar olarak ayarlanmıştır.

Adobe Edge tasarımlarını yerleştirme

Yeni Adobe® Edge web hareket ve etkileşim tasarım aracını kullanarak web sitelerine HTML5, JavaScript ve CSS3 web standartlarından faydalanan animasyonlu içerikler ekleyebilirsiniz. Folio ya da HTML olarak dışa aktardığınız belgelere etkileşimli içerik ve animasyon eklemek için mizanpajınıza bir Adobe Edge paketi yerleştirebilirsiniz.

 • Dosya > Yerleştir öğelerini seçin ve dosyaya (.OAM) giderek yerleştirin. Tasarım yerleştirilir ve InDesign bir poster görüntüsü oluşturur.

Folioyu önizlediğinizde ya da HTML olarak dışa aktardığınızda yerleştirilen Edge tasarımı oynatılır.

Not:

Önceki Adobe Edge sürümleri OAM olarak dışa aktarma işlemlerini desteklemez. Çıktı dosyasını sıkıştırın ve uzantıyı OAM olarak yeniden adlandırın.

HTML parçacıkları gömme

Yaygın olarak kullanılan HTML öğelerini (örneğin, YouTube videoları ya da Google Haritaları için gömülü kodlar gibi) gömebilirsiniz. HTML gömme kodunu kopyalayarak InDesign'a yapıştırabilirsiniz.

 • Nesne > HTML Ekle öğelerini seçerek HTML kodunu yapıştırın.
 • Kodu panoya kopyalayın ve mizanpajınıza yapıştırın

InDesign otomatik olarak bir poster görüntüsü oluşturur. Gömülen nesne InDesign mizanpajında etkileşimli bir nesne olmaz. Nesneyi etkileşimli hale getirmek için mizanpajı HTML olarak dışa aktarın veya folioyu önizleyin (Dosya > Folio Önizleme).

Üretkenlikle ilgili geliştirmeler

Pencere bölme

Aynı belgedeki iki farklı mizanpajı karşılaştırmak için etkin pencereyi bölebilirsiniz. Böylece iki bölmeyi kullanarak alternatif mizanpajları yan yana görüntüleyebilirsiniz.

Mizanpaj görünümünü bölme

 • Belge penceresinin sağ alt köşesinde bulunan düğmeyi tıklatın
 • Pencere > Yerleştir > Pencereyi Böl öğelerini seçin
 • Sayfalar panelindeki Mizanpaj menüsünden, Mizanpajları Karşılaştırmak için Pencereyi Böl
  öğesini seçin

En son kullanılan fontlar

Fontları kolayca bulmak ve kaydırmayı azaltmak için en son kullanılan fontları Font açılır penceresi, Metin > Fontlar menüleri altında görüntüleyin.

 • En son kullanılan font sayısını belirterek Düzenle > Tercihler > Metin > Görüntülenecek son kullanılan fontlar öğeleri altında görüntüleyin.
 • En son kullanılan fontlar varsayılan olarak kronolojik sırada görüntülenir. Alfabetik sırayı tercih ederseniz Düzenle > Tercihler > Metin > En Son Kullanılan Fontları Alfabetik Olarak Sırala öğelerini seçin.

Anahtar nesneye hizalama

Anahtar nesneye hizalama, Hizala panelinde nesneleri dağıtmak için kullanılan ek bir seçenektir.

 1. Dağıtılacak nesneleri seçin ve Hizala panelinde (Pencereler > Hizala) Şuna Hizala listesinden Anahtar Nesneye Hizala öğesini seçin.
 2. Anahtar nesne kalın bir kenarlıkla görüntülenir. Başka bir nesneyi anahtar nesne olarak seçmek için nesneyi tıklatın.

Önceki sürümlere kaydetme

Bir InDesign belgesini önceki bir sürümde açmak ya da yazılımını henüz yükseltmemiş bir kişiye göndermek için belgeyi InDesign İşaretleme Dili (IDML) formatında kaydedin. InDesign CS4 ve sonraki sürümler IDML dosyalarını destekler. Önceki sürümde desteklenmeyen özellikler çalışmaz.

Belgeleri önceki sürümlere kaydetme seçeneği artık Kaydet ve Farklı Kaydet iletişim kutularında kullanılmaktadır.

 1. Dosya > Farklı Kaydet
  seçeneklerini belirleyin
 2. Kayıt Türü listesinden InDesign CS4 veya sonraki sürüm (IDML) öğesini seçin

Gri tonlamalı PDF'leri dışa aktarma ve prova baskı alma

Artık tasarımlarınızı gri tonlamalı PDF belgeleri olarak dışa aktarabilir ve bir prova baskı alabilirsiniz. Örneğin bu özelliği, mizanpajınızı gri tonlamalı baskıya yollamak üzere hızla dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. Dijital yayın tam renkli özelliğini kaybetmez ve  gri tonlamalı ve renkli çıktılar için ayrı ayrı mizanpajlar sağlamanız gerekmez.

Gri tonlamalı prova baskı seçeneklerini ayarlamak için Prova Baskı Ayarları'nı kullanın (Görünüm > Prova Baskı Ayarları) ve bir Nokta Kazancı veya Gama hedefi seçin. Prova baskı ayarlarını yaptıktan sonra, gri tonlamalı ile renkli çıktı arasında seçim yapmak için Görünüm > Prova Baskı Renkleri öğelerini seçin.

Gri tonlamalı bir PDF belgesini InDesign'ın içinden de dışa aktarabilirsiniz. Tüm sayfa öğeleri, PDF olarak dışa aktarılırken orijinal renk uzaylarından bağımsız olarak gri tonlamaya dönüştürülür.

 1. Dosya > Dışa Aktar öğelerini seçin ve Adobe PDF (Yazdır) seçeneğini belirleyin.
 2. Dışa aktarma seçenekleri iletişim kutusunda, Çıktı sekmesini tıklatın.
 3. Renk Dönüştürme seçeneğinin altında Hedefe Dönüştür öğesini belirleyin.
 4. Hedef seçeneğinin altında bir Nokta Kazancı veya Gri Gamma hedefi seçin.
Not:

Gri tonlamalı hedefler PDF/X-1a standardı altında kullanılamaz. Standart yalnızca CMYK hedeflerini destekler. Benzer şekilde, PDF/X-2 veya PDF/X-3 standartları da Gamma Gri hedeflerini desteklemez.

Panellerde ve iletişim kutularında karmaşık hesaplamalar

Artık metin alanlarındaki karmaşık hesaplamaları panellerde ve iletişim kutularında gerçekleştirebilirsiniz. Matematiksel işleçleri kullanarak 120p0/2 + 10 gibi matematiksel bir ifade girin.

PNG olarak dışa aktarma

Bir seçimi veya sayfa dizisini görüntü olarak dışa aktarmak için Dosya > Dışa Aktar öğelerini belirledikten sonra Kayıt Türü listesinden PNG'yi seçin. Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak dışa aktarılacak öğeyi ve dışa aktarma ayarlarını belirtin.

Dışa aktarma geliştirmeleri

 • SWF olarak Dışa Aktar: Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda Font lisansı bilgileri görüntülenir.
 • Şunun için Dışa Aktar: Dosya > Şunun için Dışa Aktar menüsü kaldırılmıştır. Desteklenen tüm seçenekler Dışa Aktar iletişim kutusundaki Kayıt Türü listesine aktarılmıştır.
 • Buzzword, SVG ve sıkıştırılmış SVG olarak dışa aktarma seçenekleri artık kullanılmamaktadır.

Dil desteği

Adobe World-Ready oluşturucuları ve açık kaynaklı HunSpell sözlükleri desteği, InDesign'da çeşitli ek dilleri kullanmanıza olanak verir.

Belirtilen alfabeyi içeren yer tutucu metin

Diğer alfabelerin yanı sıra, Latince, Arapça, İbranice ve Çince yer tutucu metni girebilirsiniz.

Yer tutucu metnin dilini belirlemek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşlarına basarak Metin > Yer Tutucu Metinle Doldur öğelerini seçin. Dolgu Seçenekleri iletişim kutusunda bir alfabe seçin ve Tamam'ı tıklatın.

HunSpell geliştirmeleri

InDesign, çoğu dil için açık kaynaklı HunSpell sözlükleriyle birlikte sunulur ve varsayılan sözlük sağlayıcısı HunSpell’dir. Ayrıca diğer dillerdeki başka yazım denetimi ve tireleme sözlüklerini OpenOffice web sitesinden indirip yükleyebilirsiniz.

InDesign yazılımını başka dillerde kullanmak için, Düzenle > Tercihler > Sözlük öğelerini belirledikten sonra HunSpell Info seçeneğini tıklatın.

Hint dilleri desteği

Adobe World-Ready Composer (WRC), Devanagari dili gibi Batı dillerinde yazılmamış çoğu komut dosyası için doğru sözcük şekilleri sağlamaktadır. InDesign'ın Uluslararası İngilizce sürümünde bulunan Adobe World-Ready oluşturucuları, Hindu, Marathi, Gujarati, Tamil, Punjabi, Bengal, Telugu, Oriya, Malayalam ve Kannada gibi çeşitli Hint dillerini destekler.

Hunspell yazım ve tireleme sözlükleri ile Adobe Devanagari font ailesi de bunlara dahildir.

Adobe World-Ready Composer'ı bir paragraf stili üzerinden (Paragraf Stili > Yaslama > Oluşturucu) ya da Paragraf paneli menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Hint dilleri tercihlerini Hint dillerinde yazılan metinlerle çalışacak ve içeriği doğru olarak InDesign'a içe aktaracak şekilde ayarlayın.

 1. Pencere > Yardımcı Programlar > Komut Dosyaları seçeneğini belirleyin
 2. indicPreferences.js öğesini çift tıklatın
 3. Yeni bir belge açın veya InDesign'ı yeniden başlatın

Orta Doğu dil desteği

InDesign CS6, Orta Doğu ve Kuzey Afrika sürümleri halinde de sunulmaktadır. Arapça ve İbranice dil desteğinin yanı sıra, sağdan sola çalışma, çift yönlü komut dosyaları yazma özellikleri ve dile özgü diğer özellikleri sunar. Gelişmiş işlevler arasında Öykü Düzenleyici'de tablo desteği, gelişmiş Kashida yaslama, geliştirilmiş aksan yerleştirme ve metin işlemeyle ilgili diğer geliştirmeler yer almaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Arapça ve İbranice dilleri ile çalışma.

Extension Manager CS6

Extension Manager CS6 ile uzantı grupları oluşturabilir, bunları düzenleyebilir, etkinleştirebilir, içe ve dışa aktarabilirsiniz. Extension Manager CS6 şunları destekler:

 • Kullanıcı düzeyinde uzantı yükleme
 • Uzantıları arama ve filtreleme
 • MXP - ZXP dönüştürme
 • Uzantı destek dosyaları desteği
 • Bir ürünün birden fazla dildeki sürümü yüklendiğinde uzantı yükleme
 • Ek uzantı bilgilerini görüntüleme

Extension Manager CS6’yı kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Extension Manager CS6

İlgili kaynaklar

Adobe InDesign ile e-kitaplarbroşürlerel ilanlarıkartpostallarposterleretkileşimli sayfa mizanpajları ve birçok içerik oluşturun ve yayımlayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın