Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'leri yapılandırma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Düzenlemeleri geri alma ve Geçmiş panelini yönetme
   9. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken yapay zeka
   1. Metinden Görüntü
   2. Üretken Genişletme
   3. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. InDesign'da PDF'leri InDesign dosyalarına dönüştürme (Beta)
   7. Kitap dosyaları oluşturma
   8. Temel sayfa numaraları ekleme
   9. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   10. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   11. İçerik paylaşma
   12. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   13. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
   3. Yazımı ölçekleme ve eğriltme
   4. Yazıma renk efektleri uygulama
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. Bulut belgelerini kaydetme ve bu belgelere erişme
  2. Bulut belgelerini düzenleme, yönetme ve paylaşma
  3. Bulut belgelerinin sürümlerini görüntüleme ve yönetme
  4. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular
  5. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  6. İnceleme için Paylaş
  7. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  8. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF'ye dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar
  3. Başlatma sırasında çökme
  4. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  5. Dosya sorunlarını giderme
  6. InDesign dosyası PDF'ye aktarılamıyor
  7. InDesign belgelerini kurtarma

PDF'lere yapı ekleme

Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Genel alanındaki Etiketli PDF Oluştur seçeneği seçiliyken Adobe PDF'ye dışa aktarırsanız, dışa aktarılan sayfalar içeriği açıklayan ve başlık, öykü ve şekil gibi sayfa öğelerini tanımlayan bir yapı etiketleri kümesiyle otomatik olarak etiketlenir. Dışa aktarmadan önce başka etiketler de eklemek ya da varolan etiketlerde hassas ayarlar yapmak için InDesign'daki Etiketler panelini kullanabilirsiniz. Yapı bölmesi (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster) değişiklikleri yansıtır.

Dışarı aktarmadan önce InDesign belgesine etiketler ekleyerek Adobe PDF belgelerinin erişilebilirliğini ve yeniden kullanımını geliştirebilirsiniz. PDF belgeleriniz etiket içermiyorsa, kullanıcı belgeyi okuduğunda ya da yeniden akıttığında Adobe Reader ya da Acrobat belgeyi otomatik olarak etiketlemeyi deneyebilir ancak sonuçlar istendiği gibi olmayabilir. Dışa aktarılan PDF dosyasında istediğiniz sonuçları alamazsanız, etiketli PDF belgelerinin yapısını düzenlemek için Acrobat 6.0 Professional ve sonraki sürümlerini kullanabilirsiniz. En gelişmiş araçlar için Acrobat 9 Professional kullanın.

PDF dışa aktarma işlemi için belgeye etiket uyguladığınızda, etiketler PDF'ye hangi içeriğin dışa aktarıldığını kontrol etmez, XML dışa aktarmada da durum aynıdır. Bunun yerine etiketler Acrobat'a belgenin yapısal içerikleri hakkında daha fazla bilgi verir.

Etiket kullanmanın avantajları

PDF'ye dışa aktarmadan önce belgenize etiket uygulamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Elde taşınır aygıtlarda ve diğer ortamlarda görüntülenmesi için yeniden akıtılabilir bir PDF dosyası oluşturmak üzere InDesign paragraf stili adlarını Acrobat etiketli Adobe PDF paragraf stilleriyle eşleştirin.

 • Acrobat'ta yeniden akıtıldığında görünmemeleri için yazdırma dışlayıcılarını, metin ve görüntüleri işaretleyin ve gizleyin. Örneğin bir sayfa öğesini Dışlayıcı olarak etiketlerseniz, etiketli bir Adobe PDF belgesinin içeriğini elde taşınır bir aygıtta, küçük bir ekranda ya da yüksek oranlı büyütme yapılmış bir monitörde yeniden akıttığınızda sayfa öğesi görüntülenmez.

 • Şekillere alternatif metin ekleyerek görme özürlüler için ekran okuma yazılımları tarafından yüksek sesle okunmasını sağlayın.

 • Süslü gömmeler gibi grafik harflerini okunabilir harflerle değiştirin.

 • Makale kümesi için ya da makalelerdeki öykü grupları ve şekiller için başlık sağlayın.

 • Okuma sırası oluşturmak için öyküleri ve şekilleri sıraya koyun.

 • Tabloları, formatlı listeleri ve içindekiler bölümünü belirleyin. Farklı öykülere hangi içerik bloklarının ait olduğunu belirleyin.

 • Karakterlerin Unicode değerleri, sözcükler arasındaki aralıklar ve yazılım ve donanım tirelerinin tanınması gibi metin formatlama bilgilerini ekleyin.

Etiketler yeniden kullanımı ve erişilebilirliği nasıl etkiler

Adobe PDF belgesinin içeriği başka amaçlar için yeniden kullanılabilir. Örneğin metin, tablo ve görüntü içeren bir raporun Adobe PDF dosyasını oluşturabilir ve sonra bu raporu dağıtmak için çeşitli formatlar kullanabilirsiniz: yazdırmak ya da tam boyutlu bir monitörde okumak, elde taşınır bir aygıtta görüntülemek, ekran okuyucu tarafından yüksek sesle okunmak ve bir web tarayıcısı yoluyla doğrudan erişim için HTML sayfaları olarak. İçeriği yeniden kullanmanın kolaylığı ve güvenilirliği belgenin temelindeki mantıksal yapısına bağlıdır.

Adobe PDF belgelerinizin güvenle yeniden kullanılabilmesi ve erişilebilmesi için bunlara etiket eklemelisiniz. Etiketlemek, belgeye temel bir düzenleme yapısı ya da mantıksal yapı ağacı ekler. Mantıksal yapı ağacı, örneğin başlık sayfası, bölümler, kısımlar ve alt kısımlar gibi belgenin içeriğinin düzenlenmesini ifade eder. Doğru okuma sırasını gösterip, özellikle daha uzun ve karmaşık belgelerde, PDF belgesinin görünümünü değiştirmeden gezinme olanağını artırır.

Belgeyi göremeyen ya da görünümünü anlamlandıramayan kişiler için, yardımcı teknolojiler mantıksal yapı ağacını kullanarak belgenin içeriğine güvenle erişebilir. Yardımcı teknolojilerin çoğu, örneğin ses gibi alternatif bir formattaki içeriği ve görüntüleri belirlemek için bu yapıyı kullanır. Etiketsiz bir belgede böyle bir yapı yoktur ve Acrobat'ın tercihlerdeki okuma sırası seçimlerine göre yapıya ilişkin bir anlam çıkarması gerekir. Bu yöntem güvenilir değildir ve çoğu zaman sayfa öğelerinin yanlış sırada okunmasıyla ya da hiç okunmamasıyla sonuçlanır.

Etiketler Acrobat 6.0 ve sonraki sürümlerinde Etiketler sekmesinde görünür; etiketler burada etiketli öğelerin ilişki tanımlamalarına göre iç içe yerleşmiştir. Acrobat Standard uygulamasında etiketleri düzenleyemezsiniz. Çalışmanız doğrudan etiketlerle çalışmanızı gerektiriyorsa Acrobat 9 Professional kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat Yardım.

Acrobat 9'deki Etiketler sekmesindeki mantıksal yapı ağacı

Not:

Adobe PDF dosyalarında kullanılan etiketler HTML ve XML dosyalarındaki etiketlerle karşılaştırılabilir. Temel etiket oluşturma kavramları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kitapçılarda, kütüphanelerde ve Internet'te çok miktarda bulunan referanslara ve kitaplara bakın.

Yeniden akıtmayı anlama ve en iyileştirme

PDF belgesini elde taşınır aygıtlarda, daha küçük ekranlarda ya da yüksek oranda büyütme uygulanmış standart monitörlerde, her satırı okumak için yatay kaydırma yapmak zorunda kalmadan okumak için yeniden akıtabilirsiniz.

Adobe PDF belgesini yeniden akıttığınızda, yeniden akıtılan belgeye içeriğin bir kısmı taşınır, bir kısmı taşınmaz. Çoğu zaman, yeniden akıtılan belgeye yalnızca okunabilir metin yeniden akıtılır. Makaleler, paragraflar, tablolar, görüntüler ve formatlı listeler okunabilir metinler arasındadır. Yeniden akıtılamayan metne formlar, yorumlar, dijital imza alanları ve sayfa numaraları, üst ve altbilgileri gibi sayfa dışlayıcıları dahildir. Hem okunabilir metin hem form veya imza alanı içeren sayfalar yeniden akıtılamaz. Dikey metin yatay olarak yeniden akar.

Yazar olarak, PDF belgelerinizi etiketleyerek yeniden akıtma için en iyileştirebilirsiniz. Etiketleme, metin bloklarının yeniden akıtılmasını ve başka öyküler akışı engellemeden farklı sayfalara yayılan bir öyküyü kullanıcıların izleyebilmesi için içeriğin doğru sırada izlemesini sağlar. Okuma sırası yapı ağacı tarafından tanımlanır; yapı ağacını Yapı bölmesinde değiştirebilirsiniz.

Başlıklar ve sütunlar (üst) mantıksal okuma sırasında yeniden akarlar (alt).

Sayfa öğelerini etiketleme

Metin çerçevelerini ve grafikleri otomatik olarak ya da elle etiketleyebilirsiniz. Sayfa öğelerini etiketledikten sonra, öğeleri sıradüzende yeni bir konuma sürükleyerek sayfanızın sırasını değiştirmek için Yapı bölmesini kullanabilirsiniz Yapı bölmesinde öğelerin sırasını değiştirirseniz bu değişiklikler Adobe PDF dosyasına iletilir. PDF dosyası Acrobat'ta HTML ya da XML dosyası olarak kaydedildiğinde öğelerin sırası kullanışlı olur. Sıra, bir InDesign belgesini Dreamweaver (XHTML) veya Digital Editions (EPUB) formatında dışa aktarırken de yararlıdır.

Sayfa öğelerini otomatik olarak etiketleme

Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle komutunu seçtiğinizde, InDesign Etiketler paneline etiketler ekler ve belirli sayfa öğelerine Öykü ve Şekil etiketleri uygular. Öykü etiketi etiketsiz tüm metin çerçevelerine ve Şekil etiketi etiketsiz tüm grafiklere uygulanır. Daha sonra metnin kısımlarına diğer etiketleri elle uygulayabilirsiniz. Ancak, sayfa öğelerini otomatik olarak etiketlemek, dışa aktarılan PDF dosyasında öğelerin buna göre yapılandırılacağını garantilemez.

 1. Etiketler panelini görüntülemek için Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçin.
 2. Belge penceresinin solunda Yapı bölmesini görüntülemek için Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster'i seçin.
 3. Yapı bölmesi menüsünden Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçin.
  Yapı bölmesindeki ve Etiketler panelindeki etiketler

Sayfa öğelerini elle etiketleme

 1. Etiketler panelini görüntülemek için Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçin.
 2. Belge penceresinin solunda Yapı bölmesini görüntülemek için Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster'i seçin.
 3. Yapı bölmesi menüsünden Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçin.
 4. Belgedeki bir sayfa öğesini seçin.
 5. Etiketler panelinden bir etiket seçin. İçe aktarılan belirli etiketler için aşağıda önerilen kullanımlara dikkat edin:

  Artifact

  Dışlayıcı etiketi, dışa aktarılan PDF dosyasını yalnızca etiketli öğeleri görüntüleyen Yeniden Akıtma görünümünde görüntülerken sayfa numaraları ya da önemsiz nesneler gibi sayfa öğelerini gizlemenizi sağlar; Adobe Acrobat belgelerinize bakın. Bu özellikle PDF dosyalarını elde taşınır aygıtlarda ya da diğer PDF okuyucularda görüntülemek için kullanışlıdır.

  Hücre

  Bu etiketi tablo hücreleri için kullanın.

  Şekil

  Bu etiketi yerleştirilmiş grafikler için kullanın. Şekil etiketi, Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçtiğinizde, belgenize yerleştirilmiş tüm etiketsiz grafiklere uygulanır.

  Paragraf etiketleri (P, H, H1–H6)

  Yeniden Akıtma görünümünde görüntülendiğinde, dışa aktarılan PDF metninde bu etiketlerin hiçbir etkisi yoktur. Ancak PDF dosyasını HTML formatına dışa aktarırken bu etiketler kullanışlı olabilir.

  Öykü yapısı etiketi (PDF)Öykü

  Bu etiketi öyküler için kullanın. Öykü etiketi, Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçtiğinizde, tüm etiketsiz metin çerçevelerine uygulanır. Örneğin üç paragraf stiliyle formatlanmış bir InDesign belgeniz olduğunu varsayın: Head1, Head2 ve Body. Önce bu paragraf stillerini sırasıyla H1, H2 ve P etiketlerine eşleyin. Sonra PDF'ye dışa aktarın. Son olarak, PDF belgesini Acrobat'ta HTML ya da XML'e dışa aktardığınızda, H1, H2 ve P olarak etiketlenen paragraflar web tarayıcısında düzgün görünür (örneğin H1'deki büyük kalın harfler gibi). PDF belgesini HTML ya da XML'e dışa aktarma hakkında bilgi için Adobe Acrobat belgelerinize bakın.

Grafikleri ekran okuyucu yazılımlarla kullanmak için etiketleme

Ekran okuyucuların belgedeki önemli kavramları gösteren grafik öğelerini tanımlamasını istiyorsanız açıklama sağlamalısınız. Etiket özelliklerine alternatif metin eklemezseniz, şekiller ve multimedya ekran okuyucu tarafından tanınamaz veya okunamaz.

Alt text niteliği, bir şekli görüntülemek yerine okunabilecek alternatif metin oluşturmanızı sağlar. ActualText niteliği görüntünün yerine görünmesi açısından Alt text ile benzerdir. ActualText niteliği, örneğin gömme için kullanılan bir görüntü gibi, bir sözcüğün parçası olan görüntüyü değiştirmenizi sağlar. Bu örnekte ActualText niteliği gömülü harfin sözcüğün bir parçası olarak okunmasını sağlar.

Adobe PDF'ye dışa aktardığınızda, Alt text ve Actual Text nitelik değerleri PDF dosyasında depolanır ve Acrobat 6.0 ve sonraki sürümlerinde görüntülenebilir. PDF dosyası Acrobat'ta HTML ya da XML dosyası olarak kaydedildiğinde bu alternatif metin bilgileri kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Adobe Acrobat belgelerinize bakın.

 1. Gerekiyorsa, Yapı panelini görüntülemek için Görünüm >Yapı > Yapıyı Göster'i seçin ve Etiketler panelini görüntülemek için Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçin.
 2. Yapı bölmesi menüsünden Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçin.
 3. Görüntünün Şekil olarak etiketlendiğinden emin olmak için görüntüyü seçin ve sonra Etiketler panelinden Şekil'i seçin.
 4. Yapı bölmesinde Şekil öğesini seçin ve sonra Yapı bölmesi menüsünden Yeni Nitelik'i seçin.
 5. Ad için Alt ya da ActualText yazın (bu özellik büyük küçük harf duyarlıdır).
 6. Değer için görüntünün yerine görünecek metni yazın.

Sayfa öğelerini Makale öğesine gruplama

Sayfa öğelerini mantıksal olarak bir Makale öğesine gruplamak için Yapı bölmesini kullanın. Örneğin bir öykü kümesi birden fazla sayfaya yayılıyorsa bu öyküleri tek bir grupta içerecek bir şemsiye öğesi oluşturabilirsiniz. Bu şemsiye öğeleri yapı öğeleri olarak adlandırılır. Ayrıca, gruplanmış makalelerinizi adlandırabilirsiniz.

Not:

Gruplanmış sayfa öğelerini etiketleyemezsiniz.

 • Sayfa öğelerini gruplamak için, Yapı bölmesi menüsünden Yeni Öğe'yi seçin, Etiketler panelinden Makale öğesini seçin ve sonra bunun altındaki sayfa öğelerini Yapı bölmesine sürükleyin.
 • Gruplanmış öğeleri adlandırmak için Yapı bölmesinde Makale öğesini sağ tıklatın ve Yeni Nitelik'i seçin. Ad için Title yazın. Değer için, kullanmak istediğiniz makalenin adını yazın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi