ÖNEMLİ: Bu belge ile arka plan bilgileri sağlanmaktadır. Fotoğrafların yeniden boyutlandırılmasına ilişkin talimatlar için Görüntü boyutu ve çözünürlüğü bölümüne bakınız. Fotoğrafların kırpılmasına ilişkin talimatlar için Fotoğrafları kırpma ve düzleştirme bölümüne bakınız.

Adobe Photoshop'u kullanarak görüntüleri çeşitli şekillerde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Görüntüleri yeniden boyutlandırırken en iyi sonuçları elde etmek için yeniden boyutlandırma yöntemlerinin her birinin arkasındaki kavramları ve sonuçları anlamanız gerekir. Bu kavramlar, Kırpma aracı seçeneklerinin çalışmasını da etkilemektedir. Bu kavramlar hakkında bilginiz olmadan görüntüleri yeniden boyutlandırır veya kırparsanız beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Ekrandaki ve çıktıdaki görüntü boyutları

Yazdırdığınız bir görüntünün boyutu, ekranda görüntülediğiniz zamanki boyutundan farklıdır. Bu farkları kavrayabilirseniz bir görüntüyü yeniden boyutlandırırken hangi ayarların değiştirilmesi gerektiği konusunda daha iyi bir anlama kabiliyeti geliştirebilirsiniz.

Ekran boyutu

Monitörünüzün ekran çözünürlüğü, görüntüleyebileceği piksel sayısına eşittir. Örneğin, 640 x 480 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekranda enlemesine 640 piksel ve boylamasına 480 piksel görüntülenir. Kullanabileceğiniz çok sayıda değişik ekran çözünürlüğü değeri vardır ve genellikle monitör ekranının fiziksel boyutu uygun çözünürlük değerini belirler. Örneğin, büyük ekranlar küçük ekranlara göre daha yüksek çözünürlüğe sahiptir çünkü büyük ekranlarda daha fazla piksel vardır.

Ekranınızın çözünürlüğünü öğrenmek için Başlat > Denetim Masası > Monitör > Ayarlar'ı seçin ve ekran çözünürlüğüne bakın (Windows) veya Sistem Tercihleri > Monitörler'i seçip Çözünürlük listesine bakın (Mac OS).

Ekrandaki görüntü boyutu

Görüntüler monitörünüzde görüntülendiğinde sabit bir piksel boyutundadır. Ekranınızın çözünürlüğü görüntünün ekranda ne kadar büyük görüleceğini belirler. 640 x 480 piksel değerine ayarlı bir monitör, 1024 x 768 piksel değerinde bir monitörden daha az piksel görüntüler. Bu nedenle, 640 x 480 piksel monitöründeki her piksel 1024 x 768 piksel monitöründe görüntülenen her pikselden daha büyüktür.

100 x 100 pikselden oluşan bir görüntü 640 x 480 çözünürlükteki ekranın yaklaşık altıda birini kullanır ancak 1024 x 768 çözünürlükteki ekranın sadece yaklaşık onda birini kaplar. Bu nedenle, görüntü 1024 x 768 piksel değerine sahip ekranda 640 x 480 piksel değerine sahip ekrana göre daha küçük görünür.

Çıktıdaki görüntü boyutu

Görüntüler yeniden boyutlandırılırken kullanılan diğer değerler (görüntülerin yazdırıldıklarındaki fiziksel boyutu ve çözünürlük) görüntü yazdırılana kadar kullanılmaz. Daha sonra görüntünün fiziksel boyutu, çözünürlük ve piksel boyutları görüntüdeki veri miktarını ve görüntünün baskı kalitesini belirler. Genellikle yüksek çözünürlükteki görüntüler daha yüksek kalitede yazdırılır. Çözünürlük ve fiziksel boyut hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakınız.

Görüntü Boyutu iletişim kutusu

Görüntülerinizi yeniden boyutlandırmak için Görüntü Boyutu iletişim kutusunu kullanırken (Görüntü > Görüntü Boyutu'nu seçin) görüntünüzün dört özelliği değişebilir:

  • Piksel boyutları: Görüntünün genişliği ve yüksekliği.
  • Photoshop'ta açıldığındaki görüntü boyutu: Bu değer iletişim kutusunun üstünde görüntülenir.
  • Belge boyutu: Genişlik ve yükseklik dahil görüntünün yazdırıldığındaki fiziksel boyutudur.
  • Yazdırılan görüntü çözünürlüğü: Bu değer inç başına piksel olarak veya santimetre başına piksel olarak görülür.

Photoshop bir görüntünün fiziksel boyutunu, çözünürlüğünü ve piksel boyutunu aşağıdaki şekilde hesaplar:

  • Fiziksel boyut = çözünürlük x piksel boyutları
  • Çözünürlük = fiziksel boyut / piksel boyutları
  • Piksel boyutları = fiziksel boyut / çözünürlük

Görüntü Boyutu iletişim kutusu, görüntülerinizi iki şekilde yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır. Görüntüdeki veri miktarını artırabilir veya azaltabilirsiniz (yeniden örnekleme). Veya görüntüde aynı miktarda veriyi koruyabilirsiniz (yeniden örnekleme yapmadan yeniden boyutlandırma). Yeniden örnekleme yaptığınızda görüntü kalitesi bir dereceye kadar düşebilir. Yeniden örnekleme işlemini telafi etmek amacıyla görüntünüzü keskinleştirmek için Keskinliği Azaltma Maskesi filtresi kullanmak gibi bazı ekstra işler yapmanız gerekebilir.

İpucu: Görüntü Boyutu iletişim kutusunu orijinal durumuna sıfırlamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın. Bu tuşlara basılması İptal düğmesini bir Sıfırla düğmesine dönüştürür.

Görüntüleri yeniden boyutlandırma ve yeniden örnekleme

Bir görüntüyü yeniden boyutlandırdığınızda veya yeniden örneklediğinizde, bu dosyada bulunan veri miktarını değiştirirsiniz. Görüntünüzü yeniden örneklemek için Görüntü Boyutu iletişim kutusunun altındaki Yeniden Örnekleme seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Yeniden Örnekleme varsayılan olarak etkindir.

Yeniden örnekleme işlemi, Görüntü Boyutu iletişim kutusunda piksel cinsinden Genişlik ve Yükseklik olarak görüntülenen görüntüdeki toplam piksel sayısını değiştirir. İletişim kutusunun bu kısmındaki piksel sayısını artırdığınızda (yukarı örnekleme), uygulama görüntüye veri ekler. Piksel sayısını azalttığınızda (aşağı örnekleme), uygulama veriyi siler. Veri görüntüden silindiğinde veya eklendiğinde, görüntü kalitesi bir dereceye kadar düşer. Bir görüntüdeki verinin silinmesi genellikle veri eklenmesine göre daha fazla tercih edilir. Çünkü yukarı örnekleme işlemi Photoshop'un hangi pikselleri ekleyeceği tahminini gerektirir. Bu işlem, aşağı örnekleme işleminde hangi piksellerin silineceği tahminini yapmaktan daha karmaşıktır. Photoshop'a getirdiğiniz görüntülerle çalışırken istediğiniz çıktı için uygun çözünürlükte en iyi sonuçları elde edersiniz. Yeniden örnekleme yapmadan görüntünüzü yeniden boyutlandırarak ihtiyacınız olan sonuçları elde edebilirsiniz. Ancak görüntülerinizi yeniden örneklendirirseniz bu işlemi sadece bir kez yapın.

Yeniden Örnekleme işlemini açtığınızda Görüntü Boyutu iletişim kutusundaki piksel boyutları, fiziksel boyut veya çözünürlük değerlerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz. Tek bir değeri değiştirirseniz bu işlem diğerlerini de etkiler. Piksel boyutları her zaman etkilenir.

  • Piksel boyutlarının değiştirilmesi fiziksel boyutu etkiler ancak çözünürlüğü etkilemez.
  • Çözünürlüğün değiştirilmesi piksel boyutlarını etkiler ancak fiziksel boyutu etkilemez.
  • Fiziksel boyutun değiştirilmesi piksel boyutlarını etkiler ancak çözünürlüğü etkilemez.

Dosya boyutunu ayarlayamazsınız; Bu değer, görüntüdeki toplam veri miktarını (piksel boyutları) değiştirdiğinizde değişir. İletişim kutusundaki diğer değerleri değiştirmeden önce dosya boyutu değerini not edin. Daha sonra, görüntüyü yeniden örneklediğinizde görüntünüze ne kadar veri eklendiğini veya silindiğini anlamak için dosya boyutu bilgisini kullanabilirsiniz. Örneğin, dosya boyutu 250 KB'tan 500 KB'a değişirse görüntüye iki katına kadar veri eklenir ve bu da kalitesini azaltır. Kalitesi düşen resimler bulanık, pürüzlü veya blok şekilli olarak görülebilir.

Yeniden örnekleme yapmadan görüntüleri yeniden boyutlandırma

Bir görüntüyü yeniden boyutlandırdığınızda ve bu görüntüyü yeniden örneklemediğinizde, görüntüdeki veri miktarını değiştirmeden görüntünün boyutunu değiştirirsiniz. Yeniden örnekleme yapmadan yeniden boyutlandırma yapılması görüntüdeki piksel boyutlarını değiştirmeden görüntünün fiziksel boyutunu değiştirir. Görüntüye hiç bir veri eklenmez veya kaldırılmaz. Yeniden Örnekleme seçimini kaldırdığınızda veya kapattığınızda piksel boyutu alanları etkin halde olmaz. Fiziksel boyut (Belge Boyutundaki Genişlik ve Yükseklik) veya Çözünürlük (piksel/inç) değiştirebileceğiniz iki değerdir. Yeniden örnekleme yapmadan yeniden boyutlandırma işlemini yaparken görüntünün fiziksel boyutunu veya çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Görüntüdeki toplam piksel miktarını aynı tutmak için Photoshop diğer değeri artırarak veya azaltarak bu değeri karşılar. Örneğin, fiziksel boyutu ayarladıysanız Photoshop çözünürlüğü değiştirir.

Piksel boyutları sabit olduğunda ve bir görüntünün fiziksel boyutunu azalttığınızda buna bağlı olarak çözünürlük artar. Bir görüntünün fiziksel boyutunu yarısına indirdiğinizde çözünürlük iki katına çıkar. İki katına kadar piksel aynı alan içine sığabilir. Bir görüntünün boyutunu iki katına çıkarırsanız çözünürlük yarı yarıya düşer çünkü pikseller fiziksel boyuta uygun hale gelmek için iki kat daha ayrı düşmüş olur.

Örneğin, 400 x 400 piksel değerinde bir görüntünün 4 x 4 inçlik bir fiziksel boyutu vardır ve inç başına 100 piksel çözünürlüğü (ppi) vardır. Yeniden örnekleme yapmadan görüntünün fiziksel boyutunu yarıya indirmek için fiziksel boyutu 2 x 2 inç olarak ayarlarsınız. Photoshop çözünürlüğü 200 ppi değerine yükseltir. Bu şekilde görüntüyü yeniden boyutlandırmak toplam piksel sayısını sabit tutar (200 ppi x 2 x 2 inç = 400 x 400 piksel). Fiziksel boyutu ikiye katlarsanız (8 x 8 inç olarak) çözünürlük 50 ppi değerine düşer. Görüntü boyutuna daha fazla inç eklenmesi inç başına sadece yarısı kadar piksel olabileceği anlamına gelir. Görüntü çözünürlüğünü değiştirirseniz fiziksel boyut da değişir.

Önemli: Piksel boyutları veri miktarını kontrol eder ve çözünürlük ile fiziksel boyut sadece yazdırma işlemi için kullanılır.

Not: İnç başına piksel (ppi) değeri, görüntüdeki her inçte olan piksel sayısıdır. İnç başına nokta (dpi) değeri sadece yazıcılarla ilgilidir ve yazıcıdan yazıcıya değişir. Genellikle, piksel başına 2.5 ila 3 mürekkep noktası olur. Örneğin, 600 dpi değerinde bir yazıcı en iyi kalitede yazdırma işlemi için sadece 150 ila 300 ppi değerinde bir görüntü gerektirir.

Görüntü Boyutu iletişim kutusu seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Photoshop Yardımı'nda Piksel boyutları ve basılı görüntü çözünürlüğü hakkında bölümüne bakınız.

Kırpma aracını kullanma

Bir görüntüyü yeniden boyutlandırmak için Kırpma aracını kullandığınızda piksel boyutları ve dosya boyutu değişir ancak görüntü yeniden örneklenmez. Kırpma aracını kullandığınızda kırpma bölgesinin boyutuna bağlı olarak piksel boyutları ve çözünürlük daha fazla inç başına piksel içerir. Ancak Photoshop belirli bir şekilde görüntüye veri eklemez veya görüntüden veri silmez.

Bir görüntüyü kırptığınızda farklı bir görüntü oluşturmak için orijinal görüntü boyutundan veri silersiniz veya veri eklersiniz. Orijinal görüntüyle ilişkili olarak veri sildiğiniz veya eklediğiniz için yeniden örnekleme kavramı anlamını büyük ölçüde kaybeder. Bunu nedeni inç başına piksel sayısının kırpma seçimi alanındaki piksel sayısına bağlı olarak değişebilmesidir. Kırpma alanındaki piksel sayısı olanak tanıdığında Photoshop orijinal görüntüyle aynı çözünürlüğü korumaya çalışır. Bu yöntem, yeniden örnekleme yapmadan kırpma olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, seçimini yaptığınız piksel sayısı hakkında net değilseniz yeni görüntüdeki piksel boyutları ve dosya boyutu değişir.

Kırpma aracı seçenekleri

Kırpma aracı seçenekleri çubuğundaki seçenekler seçim alanını çizdikten sonra değişir. Kırpma aracını ilk olarak seçtiğinizde bir genişlik, yükseklik ve çözünürlük belirleyebilirsiniz. Genişlik ve yükseklik değerlerini inç, santimetre, milimetre, punto ve pika cinsinden ölçebilirsiniz. Değer alanındaki numaradan sonra birimi veya birim kısaltmasını yazın. Örneğin; 100 px, 1 in, 1 inch, 10 cm, 200 mm, 100 pt veya 100 pica. Kırpma seçenekleri çubuğunda Yükseklik ve Genişlik alanlarına bir ölçüm birimi belirlemek istemezseniz varsayılan birim inç olarak ayarlanır.

Ayrıca Çözünürlük alanında kırpılan görüntü çözünürlüğü için bir değer ayarlayabilirsiniz. Açılır menüden piksel/inç veya piksel/cm seçeneğini seçin.

Kırpma aracı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Görüntüleri kırpma ve düzleştirme bölümüne bakınız.

Sadece inç boyutunun değiştirilmesi

Kırpma aracı seçeneklerinde görüntünün fiziksel boyutunu inç olarak ayarladığınızda ve çözünürlüğü değiştirmediğinizde piksel boyutları değişir. Boyutlar, kırpma seçiminde çizdiğiniz piksel sayısının orijinal görüntünün piksel boyutlarına oranına bağlı olarak değişir. Çözünürlük, görüntünün orijinal boyutuna bağlı olarak her bir inç görüntüye ekstra piksel sığdırmak için değişir.

Not: Aşağıdaki örneklerde kullanılan orijinal görüntü 468.8 KB'ta 4 x 4 inç, 100 ppi, 400 x 400 pikseldir.

İnç boyutu
(ayarlayın)
Çözünürlük
(Photoshop tarafından değiştirilir)
Piksel boyutları
(Çizdiğiniz kırpma seçiminin boyutu)
Dosya boyutu
2 x 2 inç 104 ppi
(orijinal çöz. = 100 ppi)
208 x 208 px
(orijinal = 400 x 400 px)
125.8 KB
(orijinal 468.8 KB)

Bu örnekte Photoshop görüntünün fiziksel boyutunu yarıya düşürür (4 inç kareden 2 inç'e). Photoshop piksel boyutlarını da %50 oranında azaltır. Orijinal çözünürlük (100 ppi) korunur ancak kırpma dikdörtgenine eklenen ekstra piksellerin (8 piksel/inç) karşılanması için artırılır.

İnç boyutunun ve çözünürlüğün değiştirilmesi

Kırpma aracı seçeneklerinde görüntünün fiziksel boyutunu inç olarak ayarladığınızda ve inç başına piksel sayısını değiştirdiğinizde piksel boyutları değişir. Sonuçta oluşan görüntü belgede bir bütün olarak daha fazla veya daha az piksele sahiptir. Bu inçlerin her birinde inçleri ve piksel sayılarını ayarlarsınız. Belirlediğiniz inçlerin her birine piksel sayısını sığdırmak için Photoshop veri siler veya ekler.

Not: Aşağıdaki örneklerde kullanılan orijinal görüntü 468.8 KB'ta 4 x 4 inç, 100 ppi, 400 x 400 pikseldir.

İnç boyutu
(ayarlayın)
Çözünürlük
(ayarlayın)
Piksel boyutları
(değiştirildi)
Dosya boyutu
2 x 2 inç 200 ppi 400 x 400 px 468.8 KB
2 x 2 inç 300 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
2 x 2 inç 50 ppi 100 x 100 px 29.3 KB

Birinci örnekte fiziksel boyut yarıya indirilir ancak çözünürlük iki katına çıkarılarak dengelenir. Bu nedenle, piksel boyutları ve dosya boyutu aynı kalır.

İkinci örnekte fiziksel boyut yarıya indirilir ve çözünürlük artırılır. Bu nedenle, inç başına ekstra piksel sayısı tutmak için piksel boyutları artar. Dosya boyutu da artar.

Üçüncü örnekte fiziksel boyut yarıya indirilir ve çözünürlük (ppi) azaltılır. Bu nedenle, piksel boyutları azalır çünkü artık görüntüde daha az piksel vardır. Dosya boyutu da azalır.

Sadece piksel boyutunun değiştirilmesi

Piksel boyutlarını ayarlayıp çözünürlüğü ayarlamadığınızda, çözünürlük orijinal görüntüyle aynı çözünürlükte dengelenir. Yeni fiziksel boyut, görüntüde belirtilen ve inç başına olan piksel sayısını tutmak için oluşturulur. Dosya boyutu değişir çünkü Photoshop'un inç başına piksel sayısını dengelemesine izin verirken piksel boyutlarını değiştirirsiniz.

Not: Aşağıdaki örneklerde kullanılan orijinal görüntü 468.8 KB'ta 4 x 4 inç, 100 ppi, 400 x 400 pikseldir.

İnç boyutu
(değiştirildi)
Çözünürlük
(değiştirildi)
Piksel boyutları
(ayarlayın)
Dosya boyutu
2 x 2 inç 100 ppi 200 x 200 px 117.2 KB
3 x 3 inç 100 ppi 300 x 300 px 263.7 KB
6 x 6 inç 100 ppi 600 x 600 px 1.03 MB

Bu örneklerde çözünürlük değişmemiştir ancak piksel boyutları değişmiştir. Fiziksel boyut, belirlediğiniz inç başına piksel sayısına (piksel boyutları) uymak için değişir.

Piksel boyutunun ve çözünürlüğün değiştirilmesi

Piksel boyutlarını ve çözünürlüğü ayarladığınızda Photoshop farklı bir fiziksel boyut oluşturur. Görüntü, görüntüdeki piksel sayısını ve belirlediğiniz inç başına piksel sayısını tutar. Dosya boyutu değişir çünkü görüntüdeki toplam piksel sayısını ve her inçteki piksel sayısını değiştirirsiniz.

Not: Aşağıdaki örneklerde kullanılan orijinal görüntü 468.8 KB'ta 4 x 4 inç, 100 ppi, 400 x 400 pikseldir.

İnç boyutu
(değiştirildi)
Çözünürlük
(değiştirildi)
Piksel boyutları
(ayarlayın)
Dosya boyutu
1 x 1 inç 600 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
2 x 2 inç 300 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
0.667 x 0.667 inç 300 ppi 200 x 200 px 117.2 KB

Bu örneklerde piksel boyutları ve çözünürlük değiştirilmiştir. Toplam piksel sayısına ve her inçteki piksel sayısına uymak için fiziksel boyut değişir (piksel boyutları ve çözünürlük).

Sadece çözünürlüğün değiştirilmesi

Kırpma aracı seçeneklerinde sadece çözünürlüğü değiştirdiğinizde görüntü boyutu, kırpma alanındaki piksel sayısına bağlı olur.

İpucu: Kırpma alanınızda ne kadar piksel olduğunu görmek için Bilgi paneline bakınız.

Not: Aşağıdaki örneklerde kullanılan orijinal görüntü 468.8 KB'ta 4 x 4 inç, 100 ppi, 400 x 400 pikseldir.

İnç boyutu
(sonuç)
Çözünürlük
(ayarlayın)
Piksel boyutları
(sonuç)
Kırpma boyutunuz
(çizin)
Dosya boyutu
0.767 x 0.767 inç 300 ppi 230 x 230 px 2.3 x 2.3 inç 115 KB
1 x 1 inç 300 ppi 300 x 300 px 3 x 3 inç 263.7 KB
75 x 0.75 inç 400 ppi 300 x 300 px 3 x 3 inç 263.7 KB
1 x 1 inç 200 ppi 200 x 200 px 2 x 2 inç 117.2 KB
0.5 x 0.5 inç 200 ppi 100 x 100 px 1 x 1 inç 29.3 KB
1.5 x 1.5 inç 200 ppi 300 x 300 px 3 x 3 inç 263.7 KB

Bu örneklerde Photoshop kırpma seçiminizin boyutunu ve görüntüyü yeniden boyutlandırmak için belirlediğiniz çözünürlüğü kullanır. Yeni görüntünün fiziksel boyutu ve piksel boyutları çizdiğiniz kırpma seçimindeki piksel sayısına ve ayarladığınız yeni çözünürlüğe uyar.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi