3B nesneleri birleştirme ve dönüştürme

  Photoshop'ta 3B özelliklerin sonlandırılması

Photoshop'un 3B özellikleri gelecekteki güncellemelerle kaldırılacaktır. 3B özellikleri kullanan kullanıcıların, Adobe'nin yeni nesil 3B araçlarını temsil eden yeni Substance 3D koleksiyonunu incelemelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Photoshop'un 3B özelliklerinin kullanımdan kaldırılacak olmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Photoshop 3B | 3B özelliklerin kullanımdan kaldırılmasıyla ilgili sık sorulan sorular.

3B nesneleri birleştirme

3B katmanları birleştirme seçeneği birden fazla 3B modeli tek bir sahnede birleştirmenizi sağlar. Birleştirmenin ardından 3B modellerini tek tek düzenleyebileceğiniz gibi konumlandırma ve fotoğraf makinesi araçlarını aynı anda tümü için de kullanabilirsiniz.

 1. 3B katman içeren iki belge penceresi açın.

 2. Kaynak belge penceresini (3B katman içinden kopyaladığınız dosya) etkinleştirin.

 3. Katmanlar panelinden 3B katmanı seçin ve hedef belge penceresine sürükleyin (birleştirilmiş 3B nesneleri içerecek olan dosya).

  3B katman hedef belgeye yeni bir 3B katman olarak eklenir. Hedef belgenin Katmanlar panelinde etkin katman olur.

 4. Araçlar panelinden 3B fotoğraf makinesi araçlarından birini seçin.

 5. Seçenekler çubuğunda, Konum menüsünden hedef dosyadaki orijinal 3B katman için katman adı seçin.

  İki 3B katmanın fotoğraf makinesi konumlarını eşledikten sonra, iki 3B nesne aynı sahne içinde görünür. Nesneleri birleştirmeden önce yeniden konumlandırmak için 3B nesne araçlarını kullanın.

 6. Katmanlar paneli seçenekleri menüsünden  Aşağıda Birleştir'i seçin.

  İki 3B katman birleştirilerek tek bir 3B katman haline getirilir. Modellerin orijin noktası hizalanır.

  Not:

  3B modellerin boyutlarına bağlı olarak, 3B katmanları birleştirdikten sonra modellerin biri diğer modele kısmen veya tamamen gömülmüş şekilde görünebilir.

İki 3B modeli birleştirdikten sonra, 3B dosyaların kafesleri ve malzemeleri hedef dosyada yer alır ve 3B panelinde görünür. Kafesler panelinin içinde bulunan 3B konumlandırma araçlarını kullanarak kafesleri ayrı ayrı seçebilir ve yeniden konumlandırabilirsiniz. Bkz. 3B Ağ ayarları.

Not:

Modellerin tümünü aynı anda taşımak için Araçlar panelindeki 3B konumlandırma araçlarını, tek tek taşımak içinse Kafesler panelindeki araçları kullanın.

3B ve 2B katmanları birleştirme

Bileşik efektler oluşturmak için 3B katmanları bir veya daha fazla 2B katmanla birleştirebilirsiniz. Örneğin; modeli arka plan görüntüsü önüne yerleştirebilir, arka plana uydurmak için de konumunu ve görüntüleme açısını değiştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • 2B dosya açıkken 3B > 3B Dosyadan Yeni Katman'ı seçin ve bir 3B dosya açın.

  • Hem 2B hem de 3B dosya açıkken, 2B veya 3B katmanı diğerinin açık belge penceresine sürükleyin. Eklediğiniz katman, Katmanlar panelinin en üst sırasına taşınır.

  2B ve 3B katmanların birleştirildiği bir dosyada çalışırken, 3B katmanla çalıştığınızda 2B katmanları geçici olarak gizleyebilirsiniz.

Daha iyi performans için katmanları gizleme

3B katmanlar üzerinde 2B katmanlar bulunan çok katmanlı bir belgede 3B katmanı daha hızlı ekran oluşturma için geçici olarak katman sırasının en üstüne taşıyabilirsiniz.

 1. 3B > Performans İçin Katmanları Otomatik Gizle'yi seçin.

 2. 3B Konumlandırma veya Fotoğraf Makinesi araçlarından birini seçin.

İki araçtan herhangi birisi seçiliyken fare tuşunu basılı tuttuğunuzda, 2B katmanların tümü geçici olarak gizlenir. Fareyi bıraktığınızda, 2B katmanların tümü yeniden görünür. 3B Eksen'in herhangi bir kısmını hareket ettirdiğinizde de 2B katmanların tümü gizlenir.

Bir 3B katmanı 2B katmana dönüştürme

Bir 3B katmanı 2B katmana dönüştürdüğünüzde 3B içerik geçerli durumunda rasterleştirilir. Bir 3B katmanı yalnızca 3B model konumunu, oluşturma modunu, dokuları veya ışıkları düzenlemeyi bitirdiğinizde normal bir katmana dönüştürün. Rasterleştirilmiş görüntü 3B sahnenin görünümünü düzleştirilmiş 2B formatta korur.

 1. Katmanlar panelinden 3B katmanı seçtikten sonra 3B > Rasterleştir'i seçin.

3B katmanı Akıllı Nesne'ye dönüştürme

Bir 3B katmanı Akıllı Nesne'ye dönüştürdüğünüzde, 3B katman içerisindeki bilgiler korunur. Dönüştürme işleminden sonra Akıllı Nesne üzerinde dönüştürme veya Akıllı Filtreler gibi başka ayarlamalar yapabilirsiniz. Orijinal 3B sahnesini düzenlemek için Akıllı Nesne katmanını yeniden açabilirsiniz. Akıllı Nesne'ye uygulanan tüm dönüştürmeler ve ayarlamalar güncel 3B içeriğe de uygulanır.

 1. Katmanlar panelinden 3B katmanı seçin.

 2. Katmanlar paneli seçenek menüsünden Akıllı Nesneye Dönüştür'ü seçin.

 3. (İsteğe bağlı) 3B içeriğini yeniden düzenlemek için Katmanlar panelinde Akıllı Nesne katmanını çift tıklayın.

Benzer daha fazla konu

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?