Görüntü yığınları

  Photoshop'ta 3B özelliklerin sonlandırılması

Photoshop'un 3B özellikleri gelecekteki güncellemelerle kaldırılacaktır. 3B özellikleri kullanan kullanıcıların, Adobe'nin yeni nesil 3B araçlarını temsil eden yeni Substance 3D koleksiyonunu incelemelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Photoshop'un 3B özelliklerinin kullanımdan kaldırılacak olmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Photoshop 3B | 3B özelliklerin kullanımdan kaldırılmasıyla ilgili sık sorulan sorular.

Not:

Photoshop CS6'da, 3B işlevi Photoshop Extended sürümünün bir parçasıdır. Photoshop Extended'taki tüm özellikler Photoshop'un bir parçasıdır. Photoshop, ayrı bir Extended teklifi sunmaz.

Görüntü yığınları hakkında

Görüntü yığını benzer kare referansına, ancak kümede farklı kalite ve içeriğe sahip görüntü grubunu birleştirir. Yığında birleştikten sonra, istenmeyen içerik ve parazitleri eleyen bileşik görünüm elde etmek için birden fazla görüntüyü işleyebilirsiniz.

Görüntüleri geliştirmek için görüntü yığınlarını bir dizi yöntemle kullanabilirsiniz:

 • Adli tıp, tıp veya gökyüzü fotoğrafçılığı görüntülerinde parazit ve deformasyonu azaltmak için.

 • Bir dizi sabit fotoğraftaki veya bir dizi video karesindeki istenmeyen ya da kazayla oluşmuş nesneleri kaldırmak için. Örneğin, görüntüde yürüyen bir figürü veya asıl öznenin önünden geçen bir arabayı kaldırmak isteyebilirsiniz.

Görüntü yığınları Akıllı Nesneler olarak saklanır. Yığına uygulayabildiğiniz işleme seçeneklerine yığın modları adı verilir. Görüntü yığınına yığın modunun uygulanması geri alınabilir bir düzenlemedir. Farklı efektler üretmek için yığın modlarını değiştirebilirsiniz; yığındaki orijinal görüntü bilgileri değişmeden kalır. Yığın modunu uyguladıktan sonra değişiklikleri korumak için sonucu yeni görüntü olarak kaydedin veya Akıllı Nesne'yi rasterleştirin. Görüntü yığınını elle veya komut dosyası kullanarak oluşturabilirsiniz.

Görüntü yığını oluşturma

En iyi sonuçlar için, görüntü yığınında bulunan görüntülerin aynı boyutta olması ve sabit bir bakış açısından çekilmiş sabit görüntü kümesi ya da sabit video kameradan alınmış bir dizi kare gibi çok benzer bir içeriğe sahip olması gerekir. Kaydolmanızı veya görüntü içeriğinizi kümedeki diğer görüntülerle hizalamanızı sağlamak için bunların yeterince benzer olması gerekir.

 1. Ayrı görüntüleri çok katmanlı görüntüde birleştirin. Bkz. Katmanları çoğaltma.
  Not:

  Görüntü yığınında en az iki katman olması gerekir.

  Görüntüleri komut dosyası kullanarak da birleştirebilirsiniz (Dosya > Komut Dosyaları > Dosyaları Yığına Yükle).

 2. Seç > Tüm Katmanlar'ı seçin.
  Not:

  Tüm Katmanlar komutuyla Arka Plan katmanını seçilebilir hale getirmek için önce bunu normal katmana dönüştürmeniz gerekir.

 3. Düzen > Katmanları Otomatik Hizala'yı seçip hizalama seçeneği olarak Otomatik'i belirleyin. Otomatik, katmanlarınızın iyi kaydını oluşturmuyorsa Yeniden Konumlandır seçeneğini deneyin.
 4. Katman > Akıllı Nesneler > Akıllı Nesneye Dönüştür'ü seçin.
 5. Katman > Akıllı Nesneler > Yığın Modu'nu seçip alt menüden bir yığın modu belirleyin.
  • Parazit azaltma için Ortalama veya Medyan eklentilerini kullanın.

  • Görüntüden nesne kaldırmak için Medyan eklentisini kullanın.

   Çıktı orijinal görüntü yığınıyla aynı boyutta olan bileşik görüntüdür. Belirli bir görüntü için en iyi geliştirmeye sahip olmak için farklı eklentilerle deneme yapmanız gerekebilir.

   Görüntü oluşturma efektini değiştirmek için alt menüden farklı bir Yığın Modu seçin. Yığın görüntü oluşturma birikimli değildir; her görüntü oluşturma efekti yığındaki orijinal görüntüde çalışır ve önceki efektlerin yerine geçer.

Yığın modları

Yığın modları yalnızca kanal başına esasında ve saydam olmayan piksellerde çalışır. Örneğin, Maksimum modu piksel kesiti için en yüksek kırmızı, yeşil ve mavi kanal değerlerini döndürür ve bunları oluşturulan görüntüde tek bileşik piksel değerinde birleştirir.

Oluşturma eklentisi adı

Sonuç

Yorumlar

Entropi

entropi = - toplam( (değer olasılığı) * log2( değer olasılığı) )

Değer olasılığı = (değer oluşum sayısı) / (saydam olmayan piksellerin toplam sayısı)

İkili entropi (veya sıfır düzenli entropi) kümedeki bilgileri kayıpsız kodlamak için gereken bit sayısı alt sınırını tanımlar.

Kurtosis

kurtosis = ( toplam( (değer - ortalama)4 ) saydam olmayan pikseller üstünde ) / ( ( saydam olmayan piksel sayısı - 1 ) * (standart sapma)4 ).

Normal dağılımla karşılaştırılan sivrilik veya düzlük ölçüsü. Standart normal dağılım için kurtosis 3.0'dır. 3 üzerindeki kurtosis sivri dağılımı, 3 altındaki kurtosis düz dağılımı belirtir (normal dağılımla karşılaştırıldığında).

Maksimum

Saydam olmayan tüm pikseller için maksimum kanal değerleri

Ortalama

Saydam olmayan tüm pikseller için ortalama kanal değerleri

Parazit azaltmada etkili

Medyan

Saydam olmayan tüm pikseller için medyan kanal değerleri

Görüntüden parazit azaltmada ve istenmeyen içeriği kaldırmada etkili

Minimum

Saydam olmayan tüm pikseller için minimum kanal değerleri

Aralık

Saydam olmayan piksel değerlerinin maksimum sayısından minimum sayısının çıkarılması

Eğriltme

eğriltme = ( toplam( (değer - ortalama)3 ) saydam olmayan pikseller üstünde ) / ( ( saydam olmayan piksel sayısı - 1 ) * (standart sapma)3 )

Eğriltme istatiksel ortalama çevresindeki simetri veya asimetri ölçüsüdür

Standart Sapma

standart sapma = Kare Kök(uyuşmazlık)

Özetleme

Saydam olmayan tüm pikseller için toplam kanal değerleri

Uyuşmazlık

uyuşmazlık = ( toplam( (değer - ortalama)2 ) saydam olmayan pikseller üstünde ) / ( saydam olmayan piksel sayısı - 1)

Yığın görüntü oluşturmayı kaldırma

 1. Görüntü yığınından görüntü oluşturmaları kaldırmak için Katmanlar > Akıllı Nesneler > Yığın Modu > Yok'u seçin ve bunu normal Akıllı Nesneye geri dönüştürün.

Görüntü yığını düzenleme

Görüntü yığını Akıllı Nesne olduğundan her istendiğinde yığın katmanları oluşturan orijinal görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

 1. Katman > Akıllı Nesneler > İçeriği Düzenle'yi seçin veya katman minik resmini çift tıklayın. Düzenlenen Akıllı Nesneyi kaydettikten sonra yığın otomatik olarak, yığına uygulanan en son görüntü oluşturma seçenekleriyle oluşturulur.

Görüntü yığını dönüştürme

Görüntü yığınındaki görüntü oluşturma efektlerini korumak için Akıllı Nesneyi normal katmana dönüştürün. (Görüntü yığını daha sonra yeniden oluşturmak isterseniz, bu dönüştürmeden önce Akıllı Nesneyi kopyalayabilirsiniz.)

 1. Katman > Akıllı Nesneler > Rasterleştir'i seçin.

Görüntü yığını oluşturmak için komut dosyası kullanma

Görüntü yığınının oluşturulmasını otomatikleştirmek için İstatistikler komut dosyasını kullanabilirsiniz.

 1. Dosya > Komut Dosyaları > İstatistikler'i seçin.
 2. Yığın Modunu Seçin menüsünden bir yığın modu seçin.
 3. Geçerli olarak açık olan dosyaları yığın modunu uygulayın veya klasör veya tek tek dosya seçmek için dolaşın.

  Seçtiğiniz dosyalar iletişim kutusunda listelenir.

 4. İsterseniz de Kaynak Görüntüleri Otomatik Olarak Hizalamayı Dene'yi (Düzen > Katmanları Otomatik Hizala komutuyla işlevi aynıdır) seçin. Sonra Tamam düğmesini tıklayın.

  Photoshop birden fazla görüntüyü tek çok katmanlı görüntüde birleştirir, katmanları tek Akıllı Nesneye dönüştürür ve seçili yığın modunu uygular.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın