Photoshop’ta görüntü katmanlarınızı kolaylıkla hizalamak ve boşluk eklemek amacıyla, panoramik görüntüleri oluşturmak için sıklıkla kullanılan Hizalama ve Dağıtma seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Farklı katmanlardaki nesneleri hizalama

Video eğitimi: Align objects in a design (Bir tasarımda nesneleri hizalama)

Video eğitimi: Align objects in a design (Bir tasarımda nesneleri hizalama)
Infinite Skills

Taşıma aracını  kullanarak katmanların ve grupların içeriğini hizalayabilirsiniz. (Bkz. Katmanların içeriğini taşıma.)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Birden fazla katmanı hizalamak için Taşıma aracıyla veya Katmanlar panelinde katmanları seçin ya da bir grup seçin.

  • Bir veya daha fazla katmanı seçim kenarlığına hizalamak için görüntüde bir seçim yapın ve ardından Katmanlar panelinde katmanları seçin. Görüntüde herhangi bir belirtilen noktaya hizalamak için bu yöntemi kullanın.

 2. Katman > Hizala veya Katman > Katmanları Seçime Hizala'yı seçin ve alt menüden bir komut belirleyin. Aynı komutlar, Taşıma aracı seçenekler çubuğunda Hizalama düğmeleri olarak bulunur.

  Üst Kenarlar 

  Seçili katmanların üst pikselini tüm seçili katmanların en üst pikseline veya seçim kenarlığının üst kenarına hizalar.

  Dikey Merkezler 

  Seçili her katmanın dikey merkez pikselini seçili tüm katmanların dikey merkez pikseline veya seçim kenarlığının dikey merkezine hizalar.

  Alt Kenarlar 

  Seçili katmanların alt pikselini seçili katmanların en alt pikseline veya seçim kenarlığının alt kenarına hizalar.

  Sol Kenarlar 

  Seçili katmanlardaki sol pikseli en soldaki katmanın sol pikseline veya seçim kenarlığının sol kenarına hizalar.

  Yatay Merkezler 

  Seçili katmanların yatay merkez pikselini seçili tüm katmanların yatay merkez pikseline veya seçim kenarlığının yatay merkezine hizalar.

  Sağ Kenarlar 

  Bağlı katmanların sağ pikselini seçili tüm katmanların en sağ pikseline veya seçim kenarlığının sağ kenarına hizalar.

Katmanları ve grupları eşit dağıtma

Photoshop CC (sürüm 20.0) Ekim 2018 sürümünde güncellendi

 1. Üç veya daha fazla katman seçin.
 2. Katman > Dağıt'ı ve bir komutu seçin. Ayrıca, Taşıma aracını  seçin ve seçenekler çubuğunda dağıtım düğmesini tıklatın.

  Üst Kenarlar 

  Her katmanın üst pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

  Dikey Merkezler 

  Her katmanın dikey merkezinden başlayarak katmanları eşit olarak aralıklarla dizer.

  Alt Kenarlar 

  Her katmanın alt pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

  Sol Kenarlar 

  Her katmanın sol pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

  Yatay Merkezler 

  Her katmanın yatay merkez pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

  Sağ Kenarlar 

  Her katmanın sağ pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

  Yatay

  Yatay aralığı katmanlar arasında eşit olarak dağıtır.

  Dikey

  Dikey aralığı katmanlar arasında eşit olarak dağıtır
  .

Görüntü katmanlarını otomatik hizalama

Katmanları Otomatik Hizala komutu, katmanları köşeler ve kenarlar gibi farklı katmanlarda benzer içerik temelinde otomatik olarak hizalayabilir. Bir katmanı referans katman olarak atayabileceğiniz gibi Photoshop'un referans katmanı otomatik olarak seçmesine de izin verebilirsiniz. Diğer katmanlar referans katmana hizalanır; böylece eşleşen içerik kendini kaplar.

Katmanları Otomatik Hizala komutunu kullanarak görüntüleri birçok şekilde birleştirebilirsiniz:

 • Aynı arka plana sahip görüntü parçalarını başkalarıyla değiştirin veya silin. Görüntüleri hizaladıktan sonra her görüntüye ait parçaları tek görüntüde birleştirmek için maskeleme veya karıştırma efektlerini kullanın.

  Bkz. Katmanları Otomatik Karıştır ile görüntüleri birleştirme.

 • Kaplayan içeriği paylaşan görüntüleri bir araya getirerek birleştirin.

 • Sabit arka plan önünde çekilmiş video kareleri için kareleri katmanlara dönüştürüp içeriği birden çok kareye ekleyebilir veya silebilirsiniz.

 1. Aynı belgede hizalamak istediğiniz görüntüleri kopyalayın veya yerleştirin.

  Her görüntü farklı katmanda olur. Bkz. Katmanları çoğaltma.

  Not:

  Komut dosyası kullanarak birden çok görüntüyü katmanlara yükleyebilirsiniz. Dosya > Komut Dosyaları > Dosyaları Yığına Yükle'yi seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Katmanlar panelinde katmanı kilitleyerek referans katmanı oluşturun. Bkz. Katmanları kilitleme. Referans katman ayarlamadıysanız Photoshop katmanları analiz edip referans olarak son kompozisyonun merkezinden birini referans olarak seçecektir.
 3. Hizalamak istediğiniz kalan katmanları seçin.

  Panelden birden fazla bitişik katmanı seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın; Bitişik olmayan katmanları seçmek için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (MAC OS) basılı tutarak tıklatın.

  Not:

  Hizalama için gerekli bilgileri içermeyen ayarlama katmanlarını, vektör katmanlarını veya Akıllı Nesneler'i seçmeyin.

 4. Düzen > Katmanları Otomatik Hizala'yı seçip bir hizalama seçeneği belirleyin. Çakışan alanları paylaşan birden çok görüntüyü (örneğin, panorama oluşturmak amacıyla) birbirine bağlamak için Otomatik, Perspektif veya Silindirik seçeneklerini kullanın. Kaydırma içerikli taranmış görüntüleri hizalamak için Sadece Yeniden Konumlandır seçeneğini kullanın.

  Otomatik

  Photoshop kaynak görüntüleri analiz eder ve hangisinin daha iyi birleştirmeyi üreteceğine bağlı olarak Perspektif veya Silindirik mizanpajı uygular.

  Perspektif

  Kaynak görüntülerden birini (varsayılan orta görüntüdür) referans görüntü olarak atayarak tutarlı kompozisyon oluşturur. Ardından diğer görüntüler, katmanlardaki çakışan içerik eşleşecek şekilde dönüştürülür (gerektiğinde yeniden yerleştirilir, uzatılır veya eğriltilir).

  Silindirik

  Perspektif mizanpajıyla oluşabilecek "kelebek" bozulmasını, tek tek görüntüleri açılmış bir silindir gibi görüntüleyerek azaltır. Katmanlardaki kaplama içeriği gene eşleşiyor. Referans görüntü ortaya yerleştirilir. Geniş panorama oluşturmak için en uygunudur.

  Küresel

  Görüntüleri geniş görünüm alanlarıyla (dikey ve yatay) hizalar. Kaynak görüntülerden birini (varsayılan olarak ortadaki görüntü) referans görüntü olarak atar ve diğer görüntüleri, çakışan içerikler eşleşecek şekilde küresel olarak dönüştürür.

  Sahne Kolajı

  Görüntüdeki nesnelerin şeklini değiştirmeden (örneğin daire, daire olarak kalır) katmanları hizalar ve çakışan içerikleri eşleştirir.

  Yeniden konumlandırma Yalnızca

  Katmanları hizalayıp çakışan içeriğini eşleştirir; ancak kaynak katmanları dönüştürmez (uzatmaz veya eğriltmez).

  Mercek Düzeltmesi

  Mercek bozukluklarını otomatik olarak düzeltir:

  Vinyet Kaldırma

  Bir görüntünün kenarlarının, özellikle köşelerinin, merkezinden daha koyu görünmesine neden olan bir mercek bozukluğunu telafi eder.

  Geometrik Deformasyon

  Halter, iğne veya balık gözü deformasyonunu telafi eder.

  Not:

  Geometrik Deformasyon, daha iyi hizalama sonucu almak için radikal deformasyonu dikkate almaya çalışır, ancak bu durum balıkgözü merceği için geçerli değildir; balıkgözü meta verileri algılandığında, Geometrik Deformasyon görüntüleri balıkgözüne göre hizalar.

Otomatik hizalamadan sonra, hizalamanın ince ayarını yapmak veya katmanlar arasında pozlama farklılıklarını eşitlemek amacıyla ton ayarlamaları yapmak için Düzenle > Serbest Dönüştürme'yi kullanabilirsiniz; ardından da katmanları tek bileşik görüntüde birleştirebilirsiniz.

Not:

Photoshop'un hizalama araçları ve panorama oluşturan otomatik özellikleri hakkında bir video için bkz. Panoramik fotoğraf oluşturma.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi