Photoshop katmanları hakkında

Photoshop katmanları üst üste yığılı asetatlara benzer. Katmanın saydam alanlarından alttaki katmanları görebilirsiniz. Katmandaki içeriği yerleştirmek için katmanı yığındaki asetat tabakasını kaydırır gibi hareket ettirirsiniz. İçeriği kısmen saydam hale getirmek için opaklığı da değiştirebilirsiniz.

Photoshop katman gösterimi
Bir katman üzerindeki saydam alanlar alttaki katmanları görmenize izin verir.

Birden fazla görüntüyü birleştirmek, görüntüye metin eklemek veya vektörel grafik şekiller eklemek gibi görevleri gerçekleştirmek için katmanları kullanırsınız. Gölge veya ışık düşürmek gibi özel efektler eklemek için katman stili uygulayabilirsiniz.

Katmanlara giriş

Katmanlara giriş
Train Simple

Photoshop katmanlarını düzenleme

Yeni görüntüde tek katman vardır. Görüntüye ekleyebileceğiniz ek katmanların, katman efektlerinin ve katman kümelerinin sayısı yalnızca bilgisayarınızın belleğiyle sınırlıdır.

Katmanlar panelinde katmanlarla çalışırsınız. Katman grupları katmanları düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Katmanlarınızı mantıksal sırada yerleştirmek ve Katmanlar panelinde yığılmayı azaltmak için grupları kullanabilirsiniz. Grupları diğer grupların içine yerleştirebilirsiniz. Birden çok katmana aynı anda nitelik ve maske uygulamak için de grupları kullanabilirsiniz.

Katmanlarla çalışma hakkında birkaç faydalı ipucu için şu eğitim videosuna bakın: Katmanlar ve katman grupları ile organize etme.

Yıkıcı olmayan düzenleme için Photoshop katmanları

Bazen katmanlarda görünür içerik olmaz. Örneğin, ayarlama katmanında altındaki katmanları etkileyen renk veya ton ayarlamaları bulunabilir. Görüntü piksellerini doğrudan düzenlemek yerine ayarlama katmanını düzenleyebilir ve alttaki pikselleri değiştirmeden bırakabilirsiniz.

Akıllı Nesne olarak da bilinen özel bir katman türünde içeriğe ait bir veya daha fazla katman bulunur. Görüntü piksellerini doğrudan düzenlemeden Akıllı Nesneyi dönüştürebilirsiniz (ölçeklendirebilir, eğriltebilir ve yeniden şekillendirebilirsiniz). Photoshop görüntüsüne yerleştirdikten sonra bile Akıllı Nesneyi ayrı bir görüntü olarak da düzenleyebilirsiniz. Akıllı Nesnelerde görüntülere geri dönüşlü filtre uygulamanızı sağlayan akıllı filtre efektleri de vardır; böylece filtre efektinin daha sonra ince ayarını yapabilir veya kaldırabilirsiniz. Bkz. Geri dönüşlü düzenleme ve Akıllı Nesnelerle Çalışma.

Video katmanları

Görüntüye video eklemek için video katmanlarını kullanabilirsiniz. Video klibini görüntüye video katmanı olarak aktardıktan sonra katmanı maskeleyebilir, dönüştürebilir, ona katman efektleri uygulayabilir, tek tek kareleri boyayabilir, tek tek kareleri rasterleştirebilir ve bunu standart katmana dönüştürebilirsiniz. Görüntü içinde video oynatmak veya tek tek karelere erişmek için Zaman Çizelgesi panelini kullanın. Bkz. Desteklenen video ve görüntü sırası formatları.

Photoshop Katmanlar paneline genel bakış

Photoshop'taki Katmanlar paneli görüntüdeki tüm katmanları, katman gruplarını ve katman efektlerini listeler. Katmanlar panelini katmanları göstermek ve gizlemek, yeni katmanlar oluşturmak ve katman gruplarıyla çalışmak için kullanabilirsiniz. Katmanlar paneli menüsündeki ek komut ve seçeneklere erişebilirsiniz.

Photoshop katmanlar paneli
Photoshop Katmanlar paneli

A. Katmanlar paneli menüsü B. Filtrele C. Katman Grubu D. Katman E. Katman Genişlet/Daralt efektleri F. Katman efekti G. Katman minik resmi 

Photoshop Katmanlar panelini görüntüleme

 1. Pencere > Katmanlar'ı seçin.

Photoshop Katmanlar paneli menüsünden bir komut seçme

 1. Panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın.

Photoshop katmanı minik resimlerinin boyutunu değiştirme

 1. Katmanlar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçin ve bir minik resim boyutu belirleyin.

Minik resim içeriğini değiştirme

 1. Katmanlar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni belirleyin ve tüm belgenin içeriğini görüntülemek için Tüm Belge seçimini yapın. Minik resmi, katmandaki nesnenin pikselleriyle sınırlamak için Katman Sınırları'nı seçin.

  Not:

  Performansı artırmak ve monitör alanından tasarruf etmek için minik resimleri kapatın.

Grupları genişletme ve daraltma

 1. Grup klasörünün solundaki üçgeni tıklatın. Bkz. Grup içindeki katmanları ve grupları görüntüleme.

Photoshop katmanlarını filtreleme

Katmanlar panelinin en üstündeki filtreleme seçenekleri, anahtar katmanları karmaşık belgeler içinde hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Ad, tür, efekt, mod, nitelik veya renk etiketi tabanlı katman alt kümelerini görüntüleyebilirsiniz.

Photoshop Katmanlar panelindeki katmanları filtreleme seçenekleri
Katmanlar panelindeki katmanları filtreleme seçenekleri

 1. Açılır menüden bir filtre türü seçin.

 2. Filtre ölçütünü seçin veya girin.

 3. Katman filtrelemeyi açmak veya kapatmak için açma/kapatma düğmesini tıklatın.

Arka planı ve Photoshop katmanlarını dönüştürme

Beyaz veya renkli bir arka planla yeni bir görüntü oluşturduğunuzda, Katmanlar panelindeki en alttaki görüntü Arka Plan olarak adlandırılır. Görüntünün yalnızca bir arka plan katmanı olabilir. Arka planın yığınlama sırasını, karıştırma modunu veya opaklığını değiştiremezsiniz. Ancak, arka planı normal bir katmana dönüştürebilir ve ardından bu özelliklerden herhangi birini değiştirebilirsiniz.

Saydam içeriği olan yeni bir görüntü oluşturduğunuzda, görüntünün arka plan katmanı olmaz. En alttaki katman arka plan katmanı gibi sınırlandırılmaz; bu katmanı Katmanlar panelinde istediğiniz yere taşıyabilir ve opaklığı ile karıştırma modunu değiştirebilirsiniz.

Arka planı Photoshop katmanına dönüştürme

 1. Katmanlar panelindeki Arka Plan'ı çift tıklatın veya Katman > Yeni > Arka Plandan Katman'ı seçin.

 2. Katman seçeneklerini ayarlayın. (Bkz. Katmanlar ve gruplar oluşturma.)

 3. Tamam'ı tıklatın.

Photoshop katmanını arka plana dönüştürme

 1. Katmanlar panelinde bir Photoshop katmanı seçin.

 2. Katman > Yeni > Katmandan Arka Plan'ı seçin.

  Katmandaki saydam pikseller arka plan rengine dönüştürülür ve katman, katman yığınının altına düşer.

  Not:

  Normal bir katmana Arka Plan adı vererek arka plan oluşturamazsınız; Katmandan Arka Plana komutunu kullanmalısınız.

Video eğitimi: Arka plan katmanını normal katmana dönüştürme

Video eğitimi: Arka plan katmanını normal katmana dönüştürme
Scott Kelby

Photoshop katmanlarını çoğaltma

Katmanları bir görüntü içinde çoğaltabilir veya bunları başka bir görüntüde ya da yeni bir görüntüde çoğaltabilirsiniz.

Bir görüntü içindeki Photoshop katmanını veya grubunu çoğaltma

 1. Katmanlar panelinde bir katman veya grup seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katmanı veya grubu Yeni Katman Oluştur düğmesine  sürükleyin.

  • Katmanlar menüsünden veya Katmanlar panel menüsünden Katmanı Çoğalt'ı veya Grubu Çoğalt'ı seçin. Katman veya grup için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

Başka bir görüntü içinde Photoshop katmanı veya grubu çoğaltma

 1. Kaynak ve hedef görüntüleri açın.

 2. Kaynak görüntünün Katmanlar panelinde, bir veya daha fazla katmanı veya katman grubunu seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katmanlar panelinden katmanı veya grubu hedef görüntüye sürükleyin.

  • Taşıma aracını  seçin ve kaynak görüntüden hedef görüntüye sürükleyin. Çoğaltılan katman veya grup hedef görüntünün Katmanlar panelindeki etkin katmanın üstünde görüntülenir. Görüntü içeriğini (kaynak ve hedef görüntüler aynı piksel boyutlarına sahipse) kaynak görüntüde bulunduğu yere taşımak veya (kaynak ve hedef görüntüler farklı piksel boyutlarına sahipse) belge penceresinin merkezine taşımak için Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

  • Katmanlar menüsünden veya Katmanlar panel menüsünden Katmanı Çoğalt'ı veya Grubu Çoğalt'ı seçin. Belge açılan menüsünden hedef belgeyi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Katmandaki tüm pikselleri seçmek için Seç > Tümü'nü belirleyin ve Düzen > Kopyala'yı seçin. Ardından hedef görüntüde Düzen > Yapıştır'ı seçin. (Bu yöntem karıştırma modu gibi katman özelliklerini hariç tutarak yalnızca pikselleri kopyalar.)

Photoshop katmanı veya grubundan yeni belge oluşturma

 1. Katmanlar panelinde bir katman veya grup seçin.

 2. Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanı Çoğalt'ı veya Grubu Çoğalt'ı seçin.

 3. Belge açılır menüsünden Yeni'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Tüm görünür Photoshop katmanlarından örnek

Karıştırıcı Fırça, Sihirli Değnek, Leke, Bulanıklaştırma, Keskinleştir, Boya Kovası, Klonlama Damga ve İyileştirme Fırçası araçlarının varsayılan davranışı rengi yalnızca etkin olan katmandaki piksellerden örneklemektir. Bu, tek bir katmanda leke veya örnekleme işlemi yapabileceğiniz anlamına gelir.

 1. Bu araçlarla görünür tüm katmanlardaki pikselleri lekelemek veya örneklemek için seçenekler çubuğundaki Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin.

Saydamlık tercihlerini değiştirme

 1. Windows'ta, Düzen > Tercihler > Saydamlık ve Gamut'u; Mac OS'ta, Photoshop > Tercihler > Saydamlık ve Gamut'u seçin.
 2. Saydamlık dama tahtası için boyu ve renk seçin veya saydamlık dama tahtasını gizlemek üzere Izgara Boyutu için Yok'u seçin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi