Form doldurma

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Form, doldurulabilir bir form mu?

Tüm formlar doldurulabilir özellikte olmayabilir. Bazen form oluşturucular, PDF'lerini etkileşimli doldurulabilir formlara dönüştürmezler. Alternatif olarak, özellikle yalnızca elle ya da Doldur ve İmzala aracıyla doldurabileceğiniz bir form tasarlarlar. Bu etkileşimli olmayan formlara düz formlar adı verilir.

Acrobat Reader'da etkileşimli formlar
Acrobat Reader'da etkileşimli doldurulabilir form: Yazmanız gereken yeri vurgulayın

Acrobat Reader'da düz form
Acrobat Reader'da etkileşimli olmayan düz form: Formda herhangi bir yere metin veya başka semboller eklemek için Doldur ve İmzala araçlarını kullanın

Etkileşimli formları doldurma

Etkileşimli formlar, seçebileceğiniz ya da doldurabileceğiniz alanlar içerir.

Acrobat'ta etkileşimli form
Etkileşimli doldurulabilir form

A. Mor mesaj çubuğu, doldurulabilir alanların varlığını belirtir. B. Tıklatıldığında, doldurulabilir alanların bulunduğu yerleri gösterir. 

 1. Gerekirse sayfanın bağlam menüsünden El Aracı'nı veya Araç Seç'i belirleyin (bağlam menüsünü açmak için sayfayı sağ tıklatın).

  İşaretçi, bir alanın üzerine getirdiğinizde farklı bir simgeye dönüşür. Örneğin, El aracı, form alanına metin yazabileceğiniz yerlerde bir I kesitli kiriş  simgesine dönüşür. Bazı metin alanları dinamiktir, diğer bir deyişle girdiğiniz veri miktarına uyum sağlamak için otomatik olarak yeniden boyutlandırılırlar ve birden fazla sayfaya yayılabilirler.

 2. Radyo düğmeleri gibi seçeneklere erişmek için formda herhangi bir yeri seçin. Yazmak için bir metin alanının içini seçin.

  İleriye gitmek için Tab tuşuna, geriye gitmek içinse Shift+Tab tuşuna basın.

 3. İşlemi tamamladığınızda, verileri bir sunucuya göndermek ya da verileri göndermek üzere bir e-posta oluşturmak için formu gönderin.

Form doldurma sorunlarını gidermeye yönelik ipuçları için Form sorunlarını giderme bölümüne bakın.

Doldur ve İmzala araçlarıyla düz form doldurma

Düz bir formda etkileşimli alanlar bulunmaz. Ancak Doldur ve İmzala araçlarını kullanarak formda dilediğiniz yere metin veya başka semboller ekleyebilirsiniz. Talimatlar için PDF formunuzu doldurma bölümüne bakın.

Tarayıcıda düz formları doldurma

PDF formu doldurmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, web tarayıcıdan doldurmaktır; örneğin, bir web sitesindeki bağlantıya giderek form doldurabilirsiniz. Etkileşimli alanlar içermeyen bir formu Doldur ve İmzala araçlarını kullanarak doldurabilirsiniz. Formu bilgisayarınıza kaydedin; ardından doğrudan Acrobat veya Acrobat Reader'da açın. Talimatlar için PDF formunuzu doldurma bölümüne bakın.

Formu bilgisayara kaydetme
Formu kaydedip Acrobat veya Acrobat Reader'da açtıktan sonra Araçlar > Doldur ve İmzala'yı seçin.

Formlarla çalışma seçenekleri

Tuş

Sonuç

Sekme veya Shift+Sekme

Yazmayı kabul eder ve bir sonraki alana geçer

Yukarı/Sol Ok

Bir gruptaki bir önceki radyo düğmesini seçer

Aşağı/Sağ Ok

Bir sonraki radyo düğmesini seçer

Esc

Form alanını reddeder ve seçimini kaldırır.

Esc (iki defa basıldığında)

Tam Ekran modundan çıkar

Enter veya Return (tek satırlı metin alanı)

Yazmayı kabul eder ve alanın seçimini kaldırır

Enter veya Return (çok satırlı metin alanı)

Aynı form alanında paragraf başı oluşturur

Enter veya Return (onay kutusu)

Onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

Enter (tuş takımı)

Yazmayı kabul eder ve geçerli form alanının seçimini kaldırır

(Windows) Ctrl+Sekme Metin alanına sekme ekler
(macOS) command+Tab Metin alanına sekme ekler

Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)

Otomatik Tamamlama özelliği, etkileşimli form alanına yazdığınız tüm girişleri saklar. Ardından, Otomatik Tamamlama diğer form alanlarına girdiğiniz yazılarla eşleşen yanıtları önerir, hatta otomatik olarak girer. Öneriler, eşleştirme seçebileceğiniz bir açılır menüde görüntülenir. Otomatik Tamamlama özelliği varsayılan olarak kapalıdır; bu nedenle, kullanmak istediğinizde bu özelliği form tercihlerinde etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra bulduğunuz ve düzelttiğiniz yanlış yazılmış girişler gibi girişleri Otomatik Tamamlama belleğinden silmek için tercihler alanında listeyi düzenleyin.

Not:

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme

 1. Hamburger menüsünden Tercihler'i (Windows®) veya Acrobat/Acrobat Reader > Tercihler'i (macOS) seçin.

 2. Tercihler iletişim kutusunda, tercih kategorisi olarak Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama alanında, menüden Temel veya Gelişmiş'i seçin.

 4. Otomatik Tamamlama belleğinin formlara yazdığınız sayıları saklamasını istiyorsanız Sayısal Verileri Anımsa'yı seçin.

Not:

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

Not:

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın. Hamburger menüsünden Tercihler'i (Windows®) veya Acrobat/Acrobat Reader >Tercihler'i (macOS) seçin.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama'nın altındaki Giriş Listesi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 4. Giriş Listesini Otomatik Tamamla iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın ve onaylamak için Evet'i seçin:

  • Tüm girişleri kaldırmak için Tümünü Kaldır'ı seçin.
  • Girişlerden bazılarını kaldırmak için ilgili girişleri seçin ve Kaldır'ı tıklatın. (Birden çok bitişik girişi seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak seçin. Bitişik olmayan birden çok girişi seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak seçin.)

Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro)

Form Hazırla aracını kullanarak ya da Doldur ve İmzala araçlarını etkinleştirerek düz bir formu doldurulabilir bir forma dönüştürebilirsiniz. Acrobat ve Acrobat Reader kullanıcıları düz formları doldurmak için Doldur ve İmzala aracını kullanabilir.

Etkileşimli form

Etkileşimli bir form oluşturmak için Form Hazırla aracını kullanın. Mevcut belgeden form oluşturma bölümüne bakın.

Düz form

Doldur ve İmzala araçlarını etkinleştirmek için hamburger menüsünden (macOS'te Dosya menüsü) Farklı Kaydet > Acrobat Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetmeyi içerir) seçeneğini belirleyin.

Araçlar yalnızca geçerli form için etkinleştirilir. Farklı bir form oluştururken Acrobat Reader kullanıcılarının araçları kullanmasını sağlamak için bu görevi yeniden gerçekleştirin.

Formları kaydetme

 • Doldurulan formu kaydetmek için hamburger menüsünden Farklı Kaydet'i seçin (macOS'te Dosya > Farklı Kaydet) ve dosyayı yeniden adlandırın.

 • Genişletilmiş Acrobat Reader özelliklerini kaldırmak için Kopyasını Kaydet'i (macOS'te Dosya > Kopyasını Kaydet) seçin.

 • Acrobat Reader kullanıcılarının yazdıkları verileri kaydetmelerine izin vermek için işletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin:

  Windows®Farklı Formatta Kaydet > Acrobat Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Aracı Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetme'yi içerir) 
  macOS: Dosya > Farklı Formatta Kaydet > Acrobat Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Aracı Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetme'yi içerir).

 1. Yazdır düğmesini veya hamburger menüsünden Yazdır'ı seçin (macOS'te Dosya > Yazdır).

 2. Yazdır iletişim kutusunda uygun bir yazıcı seçin.

 3. Yorumlar ve Formlar menüsünde aşağıdakilerden birini seçin ve ardından Tamam'ı seçin:

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu ve yazılan girişleri yazdırmak için Belge'yi seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu, yazılan girişleri ve formdaki yorumları yazdırmak için Belge ve İşaretlemeler'i seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Yalnızca etkileşimli form) Formun kendisini değil, yalnızca yazılan girişleri yazdırmak için Sadece Form Alanları'nı seçin.

Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

 1. Araçlar > Form hazırla'yı seçin. Alanlar yan panelinde, Seçenekler menüsünden Formu Temizle'yi   seçin.

Form verilerini içe veya dışa aktarma (Yalnızca Reader uygulamasında kullanılır; tarayıcı için geçerli değildir)

Bazı iş akışlarında, kullanıcılar doldurulan formları FDF veya XML gibi bir format halinde salt veri dosyaları olarak gönderir. Acrobat Reader'da, verileri içe aktararak tüm PDF içeriğinde görüntüleyebilirsiniz:

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i tıklatın ve Verileri İçe Aktar'ı seçin.

Aynı şekilde, doldurulmuş PDF formundaki bilgileri başka bir formatta veri dosyası olarak kaydedebilirsiniz:

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i tıklatın ve Verileri Dışa Aktar'ı seçin.

Daha fazla bilgi için Acrobat Yardım sayfasında Form veri dosyalarını yönetme bölümüne bakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?