Not:

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız Acrobat XI Yardım sayfasına bakın. Acrobat 7, 8 , 9 veya X kullanıyorsanız önceki sürümler için Acrobat Yardım sayfalarına bakın.

Form doldurulabilir bir form mu?

Tüm formlar doldurulabilir özellikte olmayabilir. Bazen form oluşturucular, PDF'lerini etkileşimli doldurulabilir formlara dönüştürmezler. Ya da özellikle yalnızca elle ya da Fill & Sign aracıyla doldurabileceğiniz bir form tasarlarlar. Bu etkileşimli olmayan formlara düz formlar adı verilir.

Acrobat Reader'da etkileşimli formlar
Acrobat Reader DC'de etkileşimli doldurulabilir form: Yazmanız gereken yeri vurgulayın

Acrobat Reader'da düz form
Acrobat Reader DC'de etkileşimli olmayan düz form: Formda herhangi bir yere metin veya başka semboller eklemek için Fill & Sign araçlarını kullanın

Etkileşimli formları doldurma

Etkileşimli formlar, seçebileceğiniz ya da doldurabileceğiniz alanlar içerir.

Acrobat'ta etkileşimli form
Etkileşimli doldurulabilir form

A. Mor mesaj çubuğu, doldurulabilir alanların varlığını belirtir. B. Tıklatıldığında, doldurulabilir alanların bulunduğu yerleri gösterir. 
 1. Gerekirse belgeyi sağ tıklatın ve açılır menüden El Aracı'nı veya Seçim Aracı'nı seçin.

  İşaretçi, bir alanın üzerine getirdiğinizde farklı bir simgeye dönüşür. Örneğin, El aracı, form alanına metin yazabileceğiniz yerlerde bir I kesitli kiriş  simgesine dönüşür. Bazı metin alanları dinamiktir, diğer bir deyişle girdiğiniz veri miktarına uyum sağlamak için otomatik olarak yeniden boyutlandırılırlar ve birden fazla sayfaya yayılabilirler.

 2. (İsteğe bağlı) Form alanlarının tanınmasını kolaylaştırmak için belge mesaj çubuğundaki Varolan Alanları Vurgula düğmesini tıklatın. Form alanları renkli bir arka planla (varsayılan olarak açık mavi) görüntülenir ve tüm zorunlu form alanları başka bir renkle (varsayılan olarak kırmızı) çerçeve içine alınır.

 3. Radyo düğmeleri gibi seçenekleri belirlemek için tıklatın. Yazmak için bir metin alanının içini tıklatın.
  İleriye gitmek için Sekme tuşuna, geriye gitmek içinse Shift+Sekme tuşuna basın.
 4. İşlemi tamamladığınızda, verileri bir sunucuya göndermek ya da verileri göndermek üzere bir e-posta oluşturmak için gönder düğmesini tıklatın. Gönder düğmesi, formun üst kısmındaki mor mesaj çubuğunda veya form içeriğinde bulunabilir.

Form doldurma ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Formlarda sorun giderme.

Fill & Sign araçlarıyla düz form doldurma

Düz bir formda etkileşimli alanlar bulunmaz. Ancak, Fill & Sign araçlarını kullanarak formda dilediğiniz yere metin veya başka semboller ekleyebilirsiniz. Talimatlar için bkz. PDF formunu doldurma.

Tarayıcıda düz formları doldurma

PDF formu doldurmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, web tarayıcıdan doldurmaktır; örneğin, bir web sitesindeki bir bağlantıyı tıklatarak form doldurabilirsiniz. Etkileşimli alanlar içermeyen bir formu Fill & Sign araçlarını kullanarak doldurabilirsiniz. Formu bilgisayarınıza kaydedin; ardından doğrudan Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'de açın. Talimatlar için bkz. PDF formunu doldurma.

Formu bilgisayara kaydetme
Formu kaydedip Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'de açtıktan sonra Araçlar > Doldur ve İmzala'yı seçin.

Formlarla çalışma seçenekleri

Tuş

Sonuç

Sekme veya Shift+Sekme

Yazmayı kabul eder ve bir sonraki alana geçer

Yukarı/Sol Ok

Bir gruptaki bir önceki radyo düğmesini seçer

Aşağı/Sağ Ok

Bir sonraki radyo düğmesini seçer

Esc

Form alanını reddeder ve seçimini kaldırır

Esc (iki defa basıldığında)

Tam Ekran modundan çıkar

Enter veya Return (tek satırlı metin alanı)

Yazmayı kabul eder ve alanın seçimini kaldırır

Enter veya Return (çok satırlı metin alanı)

Aynı form alanında paragraf başı oluşturur

Enter veya Return (onay kutusu)

Onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

Enter (tuş takımı)

Yazmayı kabul eder ve geçerli form alanının seçimini kaldırır

(Windows) Ctrl+Sekme Metin alanına sekme ekler
(Mac) Alt+Sekme Metin alanına sekme ekler

Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)

Otomatik Tamamlama özelliği, etkileşimli form alanına yazdığınız tüm girişleri saklar. Ardından, Otomatik Tamamlama diğer form alanlarına girdiğiniz yazılarla eşleşen yanıtları önerir, hatta otomatik olarak girer. Öneriler, eşleştirme seçebileceğiniz bir açılır menüde görüntülenir. Otomatik Tamamlama özelliği varsayılan olarak kapalıdır; bu nedenle, kullanmak istediğinizde bu özelliği form tercihlerinde etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra bulduğunuz ve düzelttiğiniz yanlış yazılmış girişler gibi girişleri Otomatik Tamamlama belleğinden silmek için tercihler alanında listeyi düzenleyin.

Not:

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler'i (Mac OS) seçin.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama alanında, menüden Temel veya Gelişmiş'i seçin.

 4. Otomatik Tamamlama belleğinin formlara yazdığınız sayıları saklamasını istiyorsanız Sayısal Verileri Anımsa'yı seçin.

Not:

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama'nın altındaki Giriş Listesi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 4. Otomatik Tamamlama Giriş Listesi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın ve onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatın:

  • Tüm girişleri kaldırmak için Tümünü Kaldır'ı tıklatın.
  • Girişlerden bazılarını kaldırmak için ilgili girişleri seçin ve Kaldır'ı tıklatın. (Birden çok bitişik girişi seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bitişik olmayan birden çok girişi seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın.)

Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro DC)

Form Hazırla aracını kullanarak ya da Fill & Sign araçlarını etkinleştirerek düz bir formu doldurulabilir bir forma dönüştürebilirsiniz. Acrobat DC ve Acrobat Reader DC kullanıcıları düz formları doldurmak için Fill & Sign aracını kullanabilirler.

Etkileşimli form

Etkileşimli bir form oluşturmak için Form Hazırla aracını kullanın. Bkz. Mevcut belgeden form oluşturma.

Düz form

Fill & Sign araçlarını etkinleştirmek için Dosya > Farklı Kaydet  > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetmeyi içerir) seçeneklerini işaretleyin.

Araçlar yalnızca geçerli form için etkinleştirilir. Farklı bir form oluştururken, Acrobat Reader DC kullanıcılarının araçları kullanmasını sağlamak için bu görevi yeniden gerçekleştirin.

Formları kaydetme

 • Doldurulan formu kaydetmek için, Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı yeniden adlandırın.

 • Genişletilmiş Reader özelliklerini kaldırmak için Dosya > Kopyasını Kaydet'i seçin.

 • Reader kullanıcılarının yazdıkları verileri kaydetmelerini sağlamak için Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldur ve Kaydet seçeneklerini de içerir) seçeneklerini belirleyin.

 1. Yazdır düğmesini tıklatın veya Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Yazdır iletişim kutusunun üst kısmındaki menüden bir yazıcı seçin.

 3. Yazdır iletişim kutusunun sağ üst alanındaki Yorumlar ve Formlar menüsünde aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu ve yazılan girişleri yazdırmak için Belge'yi seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu, yazılan girişleri ve formdaki yorumları yazdırmak için Belge ve İşaretlemeler'i seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Yalnızca etkileşimli form) Formun kendisini değil, yalnızca yazılan girişleri yazdırmak için Sadece Form Alanları'nı seçin.

Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin. Sağdaki bölmeden Daha Fazla'yı, ardından da Formu Temizle'yi seçin.

Form verilerini içe veya dışa aktarma (yalnızca Reader uygulamasında kullanılır, tarayıcı için geçerli değildir)

Bazı iş akışlarında, kullanıcılar doldurulan formları FDF veya XML gibi bir format halinde salt veri dosyaları olarak gönderir. Acrobat Reader DC'de, verileri içe aktararak tüm PDF içeriğinde görebilirsiniz:

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i tıklatın ve Verileri İçe Aktar'ı seçin.

Aynı şekilde, doldurulmuş PDF formundaki bilgileri başka bir formatta veri dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i tıklatın ve Verileri Dışa Aktar'ı seçin.

Daha fazla bilgi için Acrobat DC Yardım sayfasında Form veri dosyalarını yönetme bölümüne bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi