Form doldurma

Bu belge, Acrobat veya Reader masaüstü uygulamasını kullanarak PDF formlarının nasıl doldurulduğunu açıklar.

Form, doldurulabilir bir form mu?

Tüm formlar doldurulabilir özellikte olmayabilir. Bazen form oluşturucular, PDF'lerini etkileşimli doldurulabilir formlara dönüştürmezler. Alternatif olarak, özellikle yalnızca elle ya da Doldur ve İmzala aracıyla doldurabileceğiniz bir form tasarlarlar. Bu etkileşimli olmayan formlara düz formlar adı verilir.

Acrobat Reader'da etkileşimli formlar
Acrobat Reader'da etkileşimli doldurulabilir form: Yazmanız gereken yeri vurgulayın

Acrobat Reader'da düz form
Acrobat Reader'da etkileşimli olmayan düz form: Formda herhangi bir yere metin veya başka semboller eklemek için Doldur ve İmzala araçlarını kullanın

Etkileşimli formları doldurma

Etkileşimli formlar, seçebileceğiniz ya da doldurabileceğiniz alanlar içerir.

Acrobat'ta etkileşimli form
Etkileşimli doldurulabilir form

A. Mor mesaj çubuğu, doldurulabilir alanların varlığını belirtir. B. Tıklatıldığında, doldurulabilir alanların bulunduğu yerleri gösterir. 

 1. Gerekirse belgeyi sağ tıklatın ve açılır menüden El Aracı'nı veya Seçim Aracı'nı seçin.

  İşaretçi, bir alanın üzerine getirdiğinizde farklı bir simgeye dönüşür. Örneğin, El aracı, form alanına metin yazabileceğiniz yerlerde bir I kesitli kiriş  simgesine dönüşür. Bazı metin alanları dinamiktir, diğer bir deyişle girdiğiniz veri miktarına uyum sağlamak için otomatik olarak yeniden boyutlandırılırlar ve birden fazla sayfaya yayılabilirler.

 2. (İsteğe bağlı) Form alanlarının tanınmasını kolaylaştırmak için belge mesaj çubuğundaki Mevcut Alanları Vurgula düğmesini tıklatın. Form alanları renkli bir arka planla (varsayılan olarak açık mavi) görüntülenir ve tüm zorunlu form alanları başka bir renkle (varsayılan olarak kırmızı) çerçeve içine alınır.

 3. Radyo düğmeleri gibi seçenekleri belirlemek için tıklatın. Yazmak için bir metin alanının içini tıklatın.
  İleriye gitmek için Sekme tuşuna, geriye gitmek içinse Shift+Sekme tuşuna basın.
 4. İşlemi tamamladığınızda, verileri bir sunucuya göndermek ya da verileri göndermek üzere bir e-posta oluşturmak için gönder düğmesini tıklatın. Gönder düğmesi, formun üst kısmındaki mor mesaj çubuğunda veya form içeriğinde bulunabilir.

Form doldurma sorunlarını gidermeye yönelik ipuçları için bkz. Form sorunlarını giderme.

Doldur ve İmzala araçlarıyla düz form doldurma

Düz bir formda etkileşimli alanlar bulunmaz. Ancak Doldur ve İmzala araçlarını kullanarak formda dilediğiniz yere metin veya başka semboller ekleyebilirsiniz. Talimatlar için bkz. PDF formunuzu doldurma.

Tarayıcıda düz formları doldurma

PDF formu doldurmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, web tarayıcıdan doldurmaktır; örneğin, bir web sitesindeki bir bağlantıyı tıklatarak form doldurabilirsiniz. Etkileşimli alanlar içermeyen bir formu Doldur ve İmzala araçlarını kullanarak doldurabilirsiniz. Formu bilgisayarınıza kaydedin; ardından doğrudan Acrobat veya Acrobat Reader'da açın. Talimatlar için bkz. PDF formunuzu doldurma.

Formu bilgisayara kaydetme
Formu kaydedip Acrobat veya Acrobat Reader'da açtıktan sonra Araçlar > Doldur ve İmzala'yı seçin.

Formlarla çalışma seçenekleri

Tuş

Sonuç

Sekme veya Shift+Sekme

Yazmayı kabul eder ve bir sonraki alana geçer

Yukarı/Sol Ok

Bir gruptaki bir önceki radyo düğmesini seçer

Aşağı/Sağ Ok

Bir sonraki radyo düğmesini seçer

Esc

Form alanını reddeder ve seçimini kaldırır.

Esc (iki defa basıldığında)

Tam Ekran modundan çıkar

Enter veya Return (tek satırlı metin alanı)

Yazmayı kabul eder ve alanın seçimini kaldırır

Enter veya Return (çok satırlı metin alanı)

Aynı form alanında paragraf başı oluşturur

Enter veya Return (onay kutusu)

Onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

Enter (tuş takımı)

Yazmayı kabul eder ve geçerli form alanının seçimini kaldırır

(Windows) Ctrl+Sekme Metin alanına sekme ekler
(Mac) Alt+Sekme Metin alanına sekme ekler

Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)

Otomatik Tamamlama özelliği, etkileşimli form alanına yazdığınız tüm girişleri saklar. Ardından, Otomatik Tamamlama diğer form alanlarına girdiğiniz yazılarla eşleşen yanıtları önerir, hatta otomatik olarak girer. Öneriler, eşleştirme seçebileceğiniz bir açılır menüde görüntülenir. Otomatik Tamamlama özelliği varsayılan olarak kapalıdır; bu nedenle, kullanmak istediğinizde bu özelliği form tercihlerinde etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra bulduğunuz ve düzelttiğiniz yanlış yazılmış girişler gibi girişleri Otomatik Tamamlama belleğinden silmek için tercihler alanında listeyi düzenleyin.

Not:

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat Acrobat Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama alanında, menüden Temel veya Gelişmiş'i seçin.

 4. Otomatik Tamamlama belleğinin formlara yazdığınız sayıları saklamasını istiyorsanız Sayısal Verileri Anımsa'yı seçin.

Not:

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama'nın altındaki Giriş Listesi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 4. Otomatik Tamamlama Giriş Listesi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın ve onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatın:

  • Tüm girişleri kaldırmak için Tümünü Kaldır'ı tıklatın.
  • Girişlerden bazılarını kaldırmak için ilgili girişleri seçin ve Kaldır'ı tıklatın. (Birden çok bitişik girişi seçmek için Shift tuşu basılı olarak tıklatın; bitişik olmayan birden çok girişi seçmek için Ctrl tuşu basılı olarak tıklatın.)

Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro)

Form Hazırla aracını kullanarak ya da Doldur ve İmzala araçlarını etkinleştirerek düz bir formu doldurulabilir bir forma dönüştürebilirsiniz. Acrobat ve Acrobat Reader kullanıcıları düz formları doldurmak için Doldur ve İmzala aracını kullanabilir.

Etkileşimli form

Etkileşimli bir form oluşturmak için Form Hazırla aracını kullanın. Bkz. Mevcut belgeden form oluşturma.

Düz form

Doldur ve İmzala araçlarını etkinleştirmek için Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetmeyi içerir) seçeneğini belirleyin.

Araçlar yalnızca geçerli form için etkinleştirilir. Farklı bir form oluştururken Acrobat Reader kullanıcılarının araçları kullanmasını sağlamak için bu görevi yeniden gerçekleştirin.

Formları kaydetme

 • Doldurulan formu kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı yeniden adlandırın.

 • Genişletilmiş Reader özelliklerini kaldırmak için Dosya > Kopya Kaydet'i seçin.

 • Reader kullanıcılarının yazdıkları verileri kaydetmelerini sağlamak için Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldur ve Kaydet seçeneklerini de içerir) seçeneklerini belirleyin.

 1. Yazdır düğmesini tıklatın veya Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Yazdır iletişim kutusunun üst kısmındaki menüden bir yazıcı seçin.

 3. Yazdır iletişim kutusunun sağ üst alanındaki Yorumlar ve Formlar menüsünde, aşağıdakilerden birini seçip Tamam'ı tıklatın:

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu ve yazılan girişleri yazdırmak için Belge'yi seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu, yazılan girişleri ve formdaki yorumları yazdırmak için Belge ve İşaretlemeler'i seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Yalnızca etkileşimli form) Formun kendisini değil, yalnızca yazılan girişleri yazdırmak için Sadece Form Alanları'nı seçin.

Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin. Sağdaki bölmeden Daha Fazla'yı, ardından da Formu Temizle'yi seçin.

Form verilerini içe veya dışa aktarma (Yalnızca Reader uygulamasında kullanılır; tarayıcı için geçerli değildir)

Bazı iş akışlarında, kullanıcılar doldurulan formları FDF veya XML gibi bir format halinde salt veri dosyaları olarak gönderir. Acrobat Reader'de, verileri içe aktararak tüm PDF içeriğinde görüntüleyebilirsiniz:

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i ve ardından Verileri İçe Aktar'ı tıklatın.

Aynı şekilde, doldurulmuş PDF formundaki bilgileri başka bir formatta veri dosyası olarak kaydedebilirsiniz:

 1. Pencerenin sağ üst alanında, Genişletilmiş'i ve ardından Verileri Dışa Aktar'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için Acrobat Yardım sayfasında Form veri dosyalarını yönetme bölümüne bakın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın