Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF formları oluşturma ve dağıtma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Taranmış basılı bir formu veya Microsoft Word, Excel veya başka bir uygulamada oluşturulmuş basit bir formu akıllı bir PDF formuna dönüştürün.

Kısa bir video eğitimi izleyin ve kullanmaya başlayın

Sıfırdan form oluşturma

Boş bir PDF ile başlayın, gerekli metin ve etiketleri PDF'ye ekleyin ve ardından formu tamamlamak için form alanları ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Sıfırdan form oluşturma.

Mevcut belgeden form oluşturma

Mevcut bir belgeyi bir PDF formuna dönüştürürken Acrobat, forma otomatik olarak etkileşimli form alanları ekler. Bundan sonra formu düzenleyerek açılır liste, liste kutusu veya düğme gibi özelleştirilmiş form alanları ekleyebilirsiniz.

Acrobat'ta form oluşturma
PDF'ye ekleyebileceğiniz form alanı türleri

A. Sertifika tabanlı imza alanı B. Açılır liste kutusu C. Metin alanları D. Otomatik mesaj çubuğu E. Onay kutuları F. Radyo düğmeleri G. Liste kutusu H. Düğmeler 

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Tek dosya

  Varolan bir elektronik belgeyi (Word, Excel veya PDF gibi) etkileşimli PDF formuna dönüştürür.

  Tarayıcı

  Basılı bir formu tarayarak etkileşimli PDF formuna dönüştürür.

  Yeni Oluştur

  Boş bir sayfayla sıfırdan form oluşturmaya başlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Sıfırdan form oluşturma.

 3. Diğer kişilerin bu formu imzalamalarını istiyorsanız Bu Belge İmza Gerektiriyor onay kutusunu işaretleyin.

  Not:

  Form alanı otomatik algılama özelliği, varsayılan olarak AÇIK konumdadır. BU ayarı değiştirmek için Değiştir bağlantısını tıklatın ve ilgili ayarları seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Form tercihleri.  

 4. Başlat'ı tıklatın.

  Acrobat formu oluşturur ve Form Düzenleme modunda açar. Sağ bölmede form düzenleme seçenekleri gösterilir. Araç çubuğu, başka alanlar eklemek için form alanı araçları içerir.

  Form Hazırlama araç çubuğu

 5. Acrobat'ın oluşturduğu form alanlarını inceleyin. Araç çubuğundaki form alanı araçlarını kullanarak alan ekleyin. Alanları gereken şekilde silin, yeniden boyutlandırın veya alanların yerlerini değiştirin. Aşağıdaki form alanı türlerinden dilediğinizi ekleyebilirsiniz:

  Metin Ekle alanı

  PDF belgesine metin ekleyin.

  Barkodlar

  Seçilen alanlardaki girişleri kodlar ve kod çözücü yazılım veya donanımla (Ayrı olarak satılır) yorumlanabilecek görsel bir desen olarak görüntüler.

  Düğmeler

  Kullanıcının bilgisayarında dosya açma, ses çalma veya web sunucusuna veri gönderme gibi bir değişiklik başlatır. Bu düğmeler resimlerle, metinle ve fare eylemleri tarafından tetiklenen görsel değişikliklerle özelleştirilebilir.

  Onay kutuları

  Ayrı ayrı öğeler için evet veya hayır seçeneklerini gösterir. Formda birden fazla onay kutusu varsa, kullanıcı normalde bunlardan istediği sayıda seçebilir.

  Tarih alanı

  Kullanıcının PDF belgesine bir tarih girmesini sağlar.

  Dijital imza alanı

  Kullanıcının PDF belgesini dijital imzayla elektronik olarak imzalamasını sağlar.

  Açılır liste

  Kullanıcının açılır menüden öğe seçmesini veya bir değer yazmasını sağlar. Kullanıcının özel bir değer girmesine olanak veren bir form alanı özelliği belirleyebilirsiniz.

  Görüntü alanı

  Görüntü alanı ekler. Kullanıcının PDF belgesine eklenecek görüntüye göz atmasına ve seçmesine olanak tanır.

  Liste kutuları

  Kullanıcının seçim yapabileceği bir seçenekler listesi görüntüler. Kullanıcının listeden birden fazla öğe seçmesi için Shift tuşuna basarak tıklatma yöntemini kullanmasını sağlayan bir form alanı özelliği ayarlayabilirsiniz.

  Radyo düğmeleri

  Kullanıcının içlerinden yalnızca bir öğe seçebileceği bir seçenek grubu sunar. Aynı ada sahip tüm radyo düğmeleri grup olarak birlikte çalışır.

  Metin alanları

  Kullanıcının ad, adres veya telefon numarası gibi metinler yazmasını sağlar.

  Daha fazla bilgi için bkz. Form alanları ekleme ve değerlerini ayarlama.

 6. Mevcut metni veya görüntüleri değiştirmek için araç çubuğunda Düzenle seçeneğini tıklatın. Tüm metin ve görüntü alanları, düzenleme işlemi için etkinleştirilir.

  Mevcut metni veya görüntüleri değiştirmek için Düzenleme aracını kullanın

  Not:

  Araç çubuğunda Düzenle seçeneğini görmüyorsanız Acrobat'ınızı güncelleyin. Acrobat'ı otomatik olarak güncellemek için Yardım > Güncellemeleri denetle seçeneğini belirleyin ve güncelleme sürecini tamamlamak için Updater penceresindeki talimatları uygulayın.

 7. Formunuzu test etmek için araç çubuğundaki Önizleme düğmesini tıklatın. Form önizleme, formu alıcıların görüntüleyecekleri şekilde görmenize olanak sağlar ve formu doğrulamanız için bir fırsat verir. Formu önizlemede görüntülüyorsanız Düzenle düğmesini tıklatarak düzenleme moduna geri gidebilirsiniz.

 8. Formunuz tamamlandığında, formu kaydedin ve form düzenlemeyi kapatmak için araç çubuğunun sağ alt kısmındaki Kapat düğmesini tıklatın.

Formu dağıtma ve yanıt toplama hakkında bilgi için bkz. PDF veya web formları dağıtma.  

Adobe Acrobat Sign için form oluşturma

Mevcut bir formu Adobe Acrobat Sign formuna dönüştürebilir veya Acrobat Sign alanlarını sürükleyerek kolayca PDF'ye bırakabilirsiniz. Acrobat Sign'ı kullanarak formu doldurulması ve imzalanması için gönderebilirsiniz. Liste Kutusu, Açılır Pencere veya Düğme alanları gibi alanlar Acrobat Sign alanlarına dönüştürülemez. Araç çubuğundan başka Acrobat Sign alanları ekleyebilirsiniz.

 1. Acrobat Sign formuna dönüştürmek istediğiniz PDF'yi açın.

 2. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 3. Başlat'ı tıklatın.

  Acrobat formu oluşturur ve Form Düzenleme modunda açar. Sağ bölmede form düzenleme seçenekleri gösterilir. Araç çubuğu, başka alanlar eklemek için form alanı araçları içerir.

 4. Sağdaki bölmeden Daha Fazla'yı, ardından da Acrobat Sign Formuna Dönüştür'ü seçin.

 5. Acrobat'ın, Acrobat Sign'ın desteklemediği form alanlarını kaldıracağına ilişkin bir uyarı verildiğinde İleri'yi tıklatın ve bir sonraki uyarıda Tamam'ı seçin.

 6. Forma alan eklemek için araç çubuğundan ilgili simgeyi seçin. İmleci, alanı yerleştirmek istediğiniz yere getirin ve tıklatarak alanı ekleyin.

  Adobe Sign'a özel form alanları
  Acrobat Sign formları oluştururken veya düzenlerken araç çubuğunda Acrobat Sign'a özel form alanları görüntülenir.

 7. Alanı adlandırın ve formu dolduracak veya imzalayacak kişileri belirtin. Alanın kenarlık rengi, dolgusu, fontu ve yazı tipi boyutu gibi özelliklerini ayarlamak için alanı çift tıklatın.

  Adobe Sign alanı yerleştirme
  Bir Acrobat Sign alanını ilk kez yerleştirirken alanı adlandırabilir ve imzalayacak veya dolduracak kişileri belirleyebilirsiniz.

 8. Yaptığınız değişiklikleri önizlemek için sağ üst köşedeki Önizleme seçeneğini tıklatın. Düzenleme moduna geri dönmek için sağ üst köşedeki Düzenle düğmesini tıklatın.

 9. Formu kaydedin.

Form dağıtma ve yanıt toplama hakkında bilgi için bkz. Adobe Acrobat Sign formlarını dağıtma.

Reader kullanıcılarının form verilerini kaydetmesini sağlama

Acrobat Reader ve önceki sürüm kullanıcıları genelde doldurdukları formların kopyalarını kaydedemezler. Ancak PDF haklarını kullanıcıların form verilerini kaydetmelerini sağlayacak şekilde genişletebilirsiniz. Acrobat Pro kullanıcısıysanız Acrobat Reader kullanıcıları için etkileşimli olmayan formlara metin ekleme gibi başka özellikler de ekleyebilirsiniz.

Not:

Reader'ın önceki sürümlerinin aksine, Reader XI ve Reader'ın daha yeni sürümlerinde hem Metin Ekle aracı hem de form verilerini kaydetme özelliği bulunur. Acrobat kullanıcıları, doldurulamayan formlara metin yazabilir, yorumlar ekleyebilir ve özel haklara gerek olmadan PDF'leri dijital olarak imzalayabilirler.

 1. Tek bir PDF açın veya PDF Portföyü'nden bir bileşen PDF'sini önizleyin.

 2. Formu düzenlerken sağ üst köşedeki Önizleme düğmesinin yanındaki çarpı simgesini tıklatın.

 3. Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF'yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Yorum Eklemeyi ve Ölçmeyi Etkinleştir

  (Acrobat Pro) Kullanıcıların yorum eklemelerini veya Nesne Verileri, Ölçme ve Jeo Uzamsal araçlarına erişmelerini sağlar.

  Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form doldurma ve kaydetme işlemlerini içerir)

  Kullanıcıların girdikleri verileri etkileşimli veya doldurulabilir formlara kaydetmelerini sağlar.

Doldurulan formları yerel olarak kaydetme hakkında notlar

Acrobat Standard ve Acrobat Pro, Adobe Reader 8 veya sonraki bir sürüme sahip kullanıcıların PDF formlarını yerel olarak doldurmalarına ve kaydetmelerine olanak sağlar. Reader Uzantıları özelliğinin PDF formlarını (genişletilmiş belgeler olarak adlandırılır) yerel olarak kaydetmek için kullanımı ile ilgili aşağıdaki iki noktayı aklınızda bulundurun:

Dağıtılan genişletilmiş belgelerin sayısı

Acrobat Standard veya Acrobat Pro müşterileri, genişletilmiş belgeleri doldurmaları için sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir. Örneğin bir Acrobat müşterisi, kullanıcıların PDF formlarını yerel olarak doldurup kaydetmesine olanak sağlayan boş bir form şablonunu bir web sayfasına gönderebilir. Bu şablona sınırsız sayıda kişi erişebilir. Ayrıca Acrobat müşterisi,  doldurulmuş formdan sınırsız sayıda yanıt toplayabilir.

Genişletilmiş belgenin alıcı sayısı

Acrobat Standard veya Acrobat Pro müşterisi, bir genişletilmiş belgeyi sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir. Acrobat müşterisi, genişletilmiş belgenin sınırsız sayıda kopyasını sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir ve doldurulmuş formdan sınırsız sayıda yanıt toplayabilir.

Formlara JavaScript ekleme

JavaScript dili etkileşimli web sayfaları oluşturmanızı sağlar. Adobe, JavaScript dilini, PDF belgelerine kolayca etkileşim entegre etmenizi sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Acrobat formlarında JavaScript'in en yaygın kullanım şekilleri formatlama, veri hesaplama, veri doğrulama ve eylem atamadır. Windows'ta, Adobe PDF formlarını Open Database Connection (ODBC) kullanarak doğrudan veritabanlarına bağlanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Not:

Dinamik formlar oluştururken Acrobat Reader'ın bazı özel JavaScript'leri desteklemediğini unutmayın. PDF'ye ek kullanım hakları eklenmediği sürece form Acrobat Reader'da görüntülendiğinde düzgün çalışmayabilir.

Ek kaynaklar

Acrobat JavaScript hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Formları alıcılara dağıtma (gönderme)

PDF veya web formları dağıtma

Bir form oluşturduktan sonra, formu alıcılara göndermek için bir yöntem seçebilirsiniz.

 1. Sağ bölmenin sağ alt köşesindeki Dağıt seçeneğini tıklatın.

 2. Acrobat'ın formunuzda algıladığı durumlara göre bir dizi mesaj görünebilir. Gerektiğinde ekrandaki talimatları yanıtlayın ve formu kaydedin.

 3. Bir dağıtım ve toplama yöntemi seçin:

  E-posta

  Yanıtları e-posta gelen kutunuzda toplayın.

  Dahili Sunucu

  Yanıtları SharePoint veya Ağ Klasörü gibi dahili bir sunucuda toplayın ve dağıtın. Daha fazla bilgi için bkz. Sunucu belirleme.

 4. Devam'ı tıklatın ve ekrandaki form dağıtma talimatlarını izleyin.

 5. Yanıtları e-posta gelen kutunuzda toplamayı tercih ediyorsanız aşağıdakilerden birini yapın:
  • E-posta adreslerini noktalı virgülle ayrılmış olarak girin veya Alıcı düğmesini tıklatarak adres defterinizden e-posta adresleri seçin.
  • Varsayılan mesajı düzenleyin.
  • En İyileştirilmiş İzlemeyi Sağlamak İçin Alıcılardan Ad ve E-posta Topla seçeneğini belirleyin. Alıcılar formu gönderdiklerinde, sistem alıcıların ad ve e-posta adresinin girilmesini ister. Böylece, kimin ne zaman yanıtladığını ve yanıtlamadığını İzleyici'de görürsünüz.
  • İsimsiz gönderiler almak istiyorsanız veya izleme düzeyini önemsemiyorsanız seçeneğin işaretini kaldırın.
  Not:

  Alıcılarınızın e-posta adreslerini bilmiyorsanız kendi e-posta adresinizi girin. Sistem forma giden bir bağlantıyı size gönderir, böylece istediğiniz alıcıya e-posta ile gönderebilirsiniz.

Dağıtılan formun durumunu izlemek için sağ bölmenin sağ alt köşesindeki İzle seçeneğini işaretleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Form izleyici hakkında.

Adobe Acrobat Sign formlarını dağıtma

Bir Acrobat Sign formu oluşturduktan sonra, Acrobat Sign hizmetini kullanarak formu doldurmaları ve imzalamaları için alıcılara gönderebilirsiniz.

 1. Sağ bölmenin sağ alt köşesindeki İmza İçin Gönder'i tıklatın.

 2. Gönderime Hazır'ı tıklatın. Belge Adobe Document Cloud'a yüklenir.

 3. Belgenizi imzalamasını istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin. İsterseniz bir de mesaj ekleyin.

 4. Gönder'i tıklatın.

  Acrobat Sign'dan belgelerin imzalanmak üzere ilk kullanıcıya gönderildiğini bildiren bir e-posta alırsınız. Birinci kullanıcı da imzalanacak belgeye ilişkin bir e-posta alır. Kullanıcı imzasını İmza alanına ekleyip İmzalamak için tıklatın düğmesini tıklattığında, belge imza için bir sonraki kullanıcıya gönderilir ve işlem bu şekilde devam eder.

  Herkes imzalanan belgenin bir kopyasını alır ve dosya Adobe Document Cloud'da güvenle saklanır.

Acrobat Sign formunun durumunu izlemek için bkz. İmza için gönderilen sözleşmeleri izleme.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın