Dijital imzalar kullanma

Adobe Acrobat Sign Dijital İmza iş akışı, tüm hizmet düzeylerinde kullanılabilir

Özellik açıklaması

Dijital İmzalar, sertifika tabanlı dijital kimlik kullanan bir Elektronik İmza türüdür. Bu kimlik, bulut tabanlı güvenilir hizmet sağlayıcısından veya imzalayanın yerel sisteminden alınır.

Dijital imza, geleneksel el yazısı imza gibi belgeyi imzalayan kişiyi tanımlar. Elle atılan bir imzadan farklı olarak, imzalayana özel benzersiz şifreli bilgiler barındırdığından, sertifika tabanlı bir imzanın taklit edilmesi zordur. Dijital imza kolaylıkla doğrulanabilir ve imzalayan, başta belgeyi imzaladıktan sonra belge üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda alıcıyı bilgilendirir.

Adobe Acrobat Sign, Dijital İmza alanını bir forma (Metin Etiketleri, Acrobat Sign İçerik Oluşturma ortamında sürükleme ve bırakma veya Adobe Acrobat'ta Acroform'lar ile içerik oluşturma yöntemi ile) yerleştirerek dijital imzaları destekler.

Zaman Damgaları

Zaman damgaları, dijital imza uygulamalarında ABD ve AB imza uyumluluk standartları için son derece önemli bir bileşendir. 

Zaman damgası, hem imzalayanın kimliği hem de belge için kilit mekanizması işlevi görür.  Kimlik, çeşitli yöntemlerle (sertifika, oturum açma, kimlik kartı vb.) oluşturulabilir ancak zaman damgasının güvenilir bir zaman damgası yetkilisi (TSA) tarafından sağlanması gerekir. 

Zaman damgası, belgenin yanı sıra imzayı da kilitleyerek imzalanan sözleşmenin Uzun Süreli Geçerliliği'ni (LTV) sağlar.  Buna kilit için kilit sağlama denebilir.  Bu işlem, dijital imza uyumluluğu açısından oldukça önemlidir. Bunun nedeni, kişisel imzalama sertifikalarının süresinin dolabilmesi ancak zaman damgası LTV'sinin imza geçerliliğini değiştirmeksizin zamanla yenilenebilir olmasıdır.  LTV zaman damgası, damganın uygulandığı zamanda sertifikanın geçerli olduğunu belirtir ve imzalanan sözleşmenin geçerliliğini, imzalayanın asıl sertifikasının zaman kapsamının ötesinde uzatır.

Not:

Zaman Damgası kanıtı, ISO 8601 gösterimi kullanılarak dijital imza görünümünde görüntülenir


Avrupa Birliği e-IDAS uyumluluğu için Nitelikli Zaman Damgası

Avrupa'da Acrobat Sign EU1 düzenini kullanan tüm hesapların varsayılan olarak uygulanan e-IDAS uyumlu Nitelikli Zaman Damgaları vardır. (Hangi düzeni kullandığınızı öğrenin)

Nasıl kullanılır?

Gönderenler için

Gönderenler açısından gereken tek işlem gönderilecek olan belgeye bir Dijital İmza alanın yerleştirilmesidir.


Belge/Şablon Oluşturucular için

Her alıcıya bir sözleşmede tek bir dijital imza alanı atanabilir. Gereken diğer tüm imza alanları standart e-imza alanı türünde olabilir.

Bir imzalayanın dijital imza kullanması, diğer imzalayanların da dijital imza kullanmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Yalnızca şirket içi imzalayanlara dijital imzalar uygulatırken şirket dışı imzalayanların e-imza alan türünü kullanmasını istemek (veya tam tersi) mümkündür.

 

Sürüklenip Bırakılabilir İçerik Oluşturma Ortamını Kullanma

Şablon oluşturan kişiler, Dijital İmza alanını İçerik Oluşturma ortamındaki İmza Alanları bölümünde bulabilir.

Aşağıda, solda e-imza alanı, sağda dijital imza alanı görülmektedir.

Dijital imza alanı

Metin Etiketi Söz Dizimi

Dijital imza alanı söz dizimi için :digitalsignature bağımsız değişkeni kullanılır

Örneğin: {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Not:

Daha önce de belirtildiği gibi, her belgede bir imzalayan için yalnızca bir dijital imza alanı bulunabilir.

Bir imzalayan için birden fazla Dijital İmza eklerseniz (ör. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} ve {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}) belge imza için gönderildiğinde yalnızca ilk alan korunur ve diğerleri otomatik olarak kaldırılır.


Acrobat'ta form oluşturma

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, belgelerinizi Acrobat'ta oluştururken alana tüm bağımsız değişkenlerle birlikte (iki uçtaki küme parantezlerini eklemeden) tam metin etiketini içerecek şekilde yeni bir ad verdiğinizde Metin Etiketinin işlevinin aynısını kullanabilirsiniz.

İmzalayan deneyimi

Dijital imzalar sertifika tabanlı olduğundan, imzalayanların imzalarını uygulayabilmeleri için bir Dijital Kimlik almaları gerekir. Bu Dijital Kimlik, bulut tabanlı imza sağlayıcılarından birinden edinilebilir veya yerel bir Dijital Kimlik kullanarak imzayı Adobe Acrobat ya da Acrobat Reader ile uygulama yoluyla alınabilir.

Acrobat Sign çözümü, imzalayanı süreç içinde yönlendirir:

 • Sözleşmeyi açın ve gereken tüm alanları doldurun
 • Mevcut Dijital Kimliklerden birini seçin veya yeni bir dijital kimlik oluşturun
 • İmzayı uygulayın

İmza uygulandıktan sonra imza döngüsü normal şekilde devam eder.


Sözleşmeyi açın ve alanları doldurun...

İmzalayanlara e-postayla bildirim gönderilir ve İncele ve imzala düğmesini tıklatarak sözleşmeyi açmaları istenir

İncele ve İmzala e-postası

 

Belge açıldıktan sonra imzalayan, belgeyi okuyarak tüm alanları doldurabilir. İmzalayanın imza aşamasına geçebilmesi için gerekli tüm alanların doldurulması gerekir.

Fare imleci dijital imza alanının üzerine getirildiğinde ek talimatlar bulunan bir metin baloncuğu açılır.

 

Alan tıklatıldığında imzalayandan iki yoldan birini seçmesini isteyen bir kaplama açılır:

Uygun seçeneği belirleyip İleri öğesini tıklatın

 

İmzalayandan açılır menüden bir kimlik sağlayıcısı seçmesini isteyen yeni bir kaplama görüntülenir.

 • Yalnızca açılır menüdeki sağlayıcılar kullanılabilir
 • İzin verilen bir Dijital Kimliğe sahip olmayan imzalayanlar Yeni bir Dijital Kimlik almak için tıklatın bağlantısını tıklatabilir ve birden fazla bulut tabanlı imza sağlayıcısından birinden yeni bir Dijital Kimlik almak üzere yönlendirilir.
 • Yeni bir Dijital Kimlik oluşturduklarında imza sürecine dönebilirler.

 

Kimlik sağlayıcısı, imzalayana hizmetlerini doğrulaması için bir uyarı verir

 

Başarıyla doğrulandığında imzalayana seçim yapmak üzere geçerli Dijital Kimliklerin bir listesi sunulur.

 • Dijital Kimliği seçin
 • İleri öğesini tıklatın

 

İmzanın bir önizlemesi görüntülenir.

 • İmzayı Düzenle öğesini tıklatarak:
  • Fare veya dokunmatik yüzey ile manuel olarak imzalayın
  • Bir imza görüntüsü yükleyin
 • Devam etmek için Tamam öğesini tıklatın

 

İmzalayan, sözleşmeye yönlendirilir ve imzalayandan İmzalamak için tıklatın işlemini gerçekleştirilmesi istenir

 

Kimlik sağlayıcısı daha sonra ikinci faktörlü ilave bir kimlik doğrulama gerektirebilir.

Örnek: Aşağıdaki sağlayıcı, Dijital Kimlik oluşturulurken saptanan statik bir PIN ve tek kullanımlık bir parola gerektirir.

 • Gerekli değerleri girip Tamam öğesini tıklatın

 

İkinci faktörlü kimlik doğrulama başarıyla girildiğinde belge imzalanır ve bir başarı mesajı görüntülenir.

Aadhaar imzası

Not:

"İndir ve Acrobat ile İmzala" seçeneği ile uygulanmış dijital imzalar, Adobe Acrobat veya Adobe Acrobat Reader XI v11.0.7 ya da sonraki sürümleri kullanmalıdır

İndir ve Acrobat ile İmzala seçimi yapıldıktan sonra süreci açıklayan bir kaplama görüntülenir

 • Tamam seçeneğini tıklatın

 

Gerekli tüm alanlar doldurulduğunda, pencerenin alt kısmında mavi renkli İmzalamaya Devam Et düğmesi görüntülenir.

 • İmzalamaya Devam Et öğesini tıklatın


PDF'yi indirin ve Acrobat veya Adobe Reader'da açın

İmzalamaya Devam Et düğmesini tıklattığınızda indirme sayfası açılır

Not:

Bilgisayarınızda Acrobat veya Adobe Reader yüklü değilse indirip yüklemeniz gerekir. Sayfanın alt kısmında ücretsiz PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader bağlantısı (>Buradan Alın) vardır.

 

Belgeyi İndir düğmesini tıklattığınızda, Acrobat (veya yüklediğiniz uygulamaya göre Reader) PDF'yi açar.

Reader penceresinin üst kısmında, dijital imzanın gerektiğini belirten mavi bir bant yer alır.

Sarı sekme, nereye tıklatılacağını ve imzanın nereye yerleştirileceğini belirtir


Yeni bir Dijital Kimlik oluşturun

İmza alanı tıklatıldığında, mevcut tüm sertifikaların gösterildiği bir iletişim kutusu açılır. 

Halihazırda geçerli Dijital Kimlikler mevcutsa:

 • İmzanız için kullanmak üzere birini seçin
 • Devam Et'i tıklatın
 • İmza atma alanına geçin

Hiç sertifika bulunamazsa yalnızca Yeni Dijital Kimliği Yapılandırdüğmeleri görünür

 

Yeni bir Dijital Kimlik oluşturmak için düğmeyi tıklattığınızda yapılandırma paneli açılır. Burada üç seçenek sunulur:

 • İmza Oluşturma Aygıtı Kullan: Yerel sisteminizi bağlayacağınız fiziksel bir aygıtınız olduğunda kullanılır.
 • Bir Dosyadaki Dijital Kimliği Kullan: Ağa bağlı bir dosyada bulunan mevcut Dijital Kimliği içe aktarmak için kullanılır
 • Yeni bir Dijital Kimlik Oluşturun: Erişebileceğiniz mevcut bir Dijital Kimlik olmadığında kullanılır

Yeni bir Dijital Kimlik Oluşturun'u seçip Devam Et'i tıklatın

 

Panel değişir ve Dijital Kimliği saklamak istediğiniz konum sorulur:

 • Dosyaya Kaydet: Bu seçenek belirlendiğinde Dijital Kimlik yerel sisteminize kaydedilir ve Adobe tabanlı imzalar için kullanılabilir
 • Windows Onaylı Depolama Alanına Kaydet: Dijital Kimlik, Windows Onaylı Depolama Alanına kaydedildiğinde Adobe Reader / Acrobat dışındaki uygulamalarda kullanılabilir

Dosyaya Kaydet'i seçip Devam Et'i tıklatın

 

Panel yenilenir ve Dijital Kimliğin ayrıntıları görüntülenir.

Tüm alanların doğru doldurulduğundan emin olun ve Devam Et'i tıklatın.

 

Bir sonraki panelde Dijital Kimlik için bir parola sağlamanız istenir.

Dijital imzanızı her uyguladığınızda bu parolayı girmeniz gerekir.

Parolanızı girdikten sonra Kaydet öğesini tıklatarak Dijital Kimlik oluşturma işlemini tamamlayın.

 

Ardından tüm Dijital Kimliklerinizin gösterildiği ilk panele yönlendirilirsiniz.

Kullanacağınız Dijital Kimliği seçin ve Devam Et düğmesini tıklatın


İmzayı uygulayın

Devam Et düğmesi tıklatıldıktan sonra, panel yenilerek imza nesnenizin görsel sunumunu gösterir.

İmza nesnesini olduğu gibi kullanabilir veya görünümü üzerinde değişiklikler yaparak özelleştirebilirsiniz.

Nesneyi özelleştirmek için panelin sağ üst kısmında bulunan Düzenle düğmesini tıklatın; Özelleştir paneli açılır.

Özelleştir panelinin üst kısmında, Uygulamada olan imza seçeneklerinin aynılarının bulunduğunu göreceksiniz.  Varsayılan fontu çizilmiş bir imza veya görüntüyle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Dilediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet'i tıklatarak yeni formatı kaydedin.

 

Bunun ardından önceki ekrana yönlendirilirsiniz ve Dijital Kimlik parolanız sorulur.

 

Dijital Kimlik PIN veya Parolasını Girin komutu verilen alana seçtiğiniz Dijital Kimliğin parolasını girip İmzala öğesini tıklatın.

Dijital Kimlik paneli kaybolur ve PDF güncellenerek üst kısımda imzanın geçerli olduğunu belirten yeni bir mavi bant görüntülenir.  Ayrıca, açılan küçük pencerede dijital imzanın başarılı olduğu onaylanır.

 

Tamam'ı tıklatarak PDF'yi kapatın. Bu alıcı için imza süreci tamamlanmıştır!

Aşağıdaki örnekte, solda normal e-imza alanı, sağda dijital imza görülmektedir

Geçmiş ve Denetim Raporu

Geçmiş sekmesi ile ilgili Denetim Raporunun standart e-imza raporundan ayrıldığı nokta, Belge dijital olarak imzalandı mesajının verildiği ek etkinliktir

Aşağıdaki örnekte, ilk imzalayanın "e-imzalandı" etkinliğinden başka bir etkinliği olmadığı görülmektedir.

İkinci imzalayanın hem e-imzalandı etkinliği, hem de dijital olarak imzalandı etkinliği vardır.

Bunun nedeni, dijital imza sürecinin iki bölümde gerçekleşmesidir.  Bunlardan biri web tarayıcısında tamamladığınız (alanları doldurma), diğeriyse yerel masaüstünde tamamladığınız (dijital imza sertifikası) bölümdür.

İmzalayan, alan doldurma kısmını tamamlayıp Gönder ve İmzalamaya Devam Et düğmesini tıklattığınızda, giriş içeriği yüklenir ve PDF'ye basılır. E-imzalandı etkinliği, bu işlemi belirtir.

Dijital imza uygulandığında dijital olarak imzalandı etkinliği yayınlanır.

 

Denetim raporunda da Geçmiş bilgilerine uygun olarak imzalama sürecinin iki aşaması gösterilir.

Nasıl yapılandırılır

Dijital İmza İş Akışı, Acrobat Sign Hesap Yöneticisi tarafından Hesap düzeyinde etkinleştirilebilir.

 • Grup düzeyinde ayarlara izin verilir ve bu ayarlar Hesap düzeyinde değerleri geçersiz kılar.

Hesap düzeyinde ayarlara erişmek için Hesap > Hesap Ayarları > Dijital İmzalar kısmına gidin

Dijital İmza sekmesi

İmza deneyimini yönetmek için yapılandırılabilecek birkaç seçenek vardır:

İmzalayanların dijital imzalarını bir veya daha fazla kaynaktan içe aktarmalarını sağlayın:

 • İndir ve Acrobat ile İmzala - İmzalayanın kendi kendine onaylı bir imza kullanmasını sağlar
 • Bulut İmzaları - İmzalayanlarınız için bulut tabanlı dijital imzaları kullanma seçeneğini etkinleştirir ve bu da mobil cihazlarda da dijital imzalarını kullanabilmelerini sağlar
  • Dijital imzalar imzalama süreciniz için önem taşıyorsa kesinlikle bulut tabanlı seçeneğini etkinleştirmeniz önerilir.

Kabul edeceğiniz dijital imza sağlayıcılarını seçin.  İmzalayanlar yalnızca belirlenen seçenekleri kullanabilir.

Tercih edilen bir satıcı tanımlayabilirsiniz, bu satıcı varsayılan olarak ayarlanır.

 • Yalnızca bir satıcıya izin veriliyorsa imza esnasında seçim işlemi atlanır
Not:

Aadhaar imzaları

Aadhaar imzaları, kurumsal hesaplara kullanım öncesinde yapılandırılması gereken imza başına ek bir maliyetle sunulur.

Aadhaar imzaları alması gereken müşteriler, hacim konusunda görüşmek ve yapılandırma sürecini başlatmak için Başarı Yöneticisiyle veya Satış yetkilisiyle iletişime geçebilirler.

Şirket dışı imzalayanlar, Acrobat Sign hesabınızda olmayan herhangi bir e-posta adresi olarak tanımlanır.

 • Şirket içi imzalayanlar, Acrobat Sign hesabınızda tanımlanan tüm kullanıcılardır

Şirket dışı imzalayanlar ve şirket içi imzalayanlar için farklı bir imza deneyimi oluşturmak istiyorsanız yukarıdaki seçeneklerin yalnızca şirket dışı imzalayanlar için geçerli olan ikinci bir kümesini etkinleştirebilirsiniz.

Örneğin, şirket dışı imzalayanlar için imza satıcılarında daha fazla izin vermek veya şirket içi imzalayanlar için imza almaya yönelik farklı talimatlar sağlamak isteyebilirsiniz.

İmzalama Nedenini Göster

Bazı uyumluluk gereklilikleri, dijital imza uygulama nedeninin imzalayan tarafından bildirilmesini gerektirir. Örnek: Başlık 21 CFR Kısım 11 ve SAFE-BioPharma uyumluluğu.

Dijital imzalar bir uyumluluk talebini yerine getirmek için kullanılıyorsa hukuk ekibinizle görüşerek imza sürecinde sizin de imza nedeni istemeniz gerekip gerekmediğini öğrenin.

Kontrollere erişmek için Bio-Pharma Ayarları bağlantısını tıklatın

Gelişmiş imza denetimlerine ihtiyacınız varsa BioPharma sayfasına bakın>

Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları

Hizmetlerine erişimi yalnızca önceden yetkilendirilmiş müşterilerle sınırlayan bazı sağlayıcılar bulunur. Yani sağlayıcı hesabın hizmetin kullanması için yetki verene dek hizmete erişilemez.

BankID Sweden, bu tür bir ticari hizmettir. Kuruma özel şirketler de yetkilendirilen hesaplarla sınırlıdır.

Etkinleştirme işlemi sırasında bu sağlayıcılar abonelik alan hesap için hizmeti yapılandırmak amacıyla müşterinin "Hesap Kimliğini" vermesini şart koşar. Kullanıcılarınız sınırlı hizmeti, sağlayıcı tarafından yetkilendirildikten sonra kullanabilirler. Bu aşamaya kadar kullanıcılarınız sınırlı hizmeti kullanmayı denediklerinde genelde sağlayıcıdan gelen bir hata mesajı görürler.

Not:

Hesap Kimliği, esas olarak hesap düzeyinde bir mülktür. Bir hesaptaki tüm gruplar aynı Hesap Kimliğini paylaşır. Dolayısıyla bir hesap için yetkilendirilen sınırlı sağlayıcı, ilgili hesaptaki tüm gruplar için yetkilendirilmiş olur.


Dijital İmza Formatı seçenekleri

Çoğu Acrobat Sign hesabı için dijital imzaların kontrol altında tutulduğu varsayılan format (AB üyesi olmayan ülkeler için) PKCS#7'dir.

Avrupa (EU1) bölgesindeki hesaplar eIDAS uyumluluğunu karşılamak için varsayılan olarak PAdES formatını (ETSI EN 319142) kullanır.

Herhangi bir hesap düzeyi yöneticisi, Acrobat Sign Destek ekibinden talepte bulunarak bu ayarın başka bir formatla değiştirilmesini isteyebilir.

Bu özellik, grup veya hesap düzeyinde etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir.


RSA-PSS

RSA kripto sistemine dayalı bir imza düzeni olan RSA-PSS, eski RSA-PKCS#1 v.1.5 düzenine göre daha yüksek düzeyde güvenlik garantisi verir. 

Acrobat Sign'ın RSA-PSS'yi uygulaması için Hesap Yöneticisinin herhangi bir yapılandırma yapması gerekli değildir.

 • "Bulut İmza" seçildiğinde ve imzalayanın Dijital Kimliği RSA-PSS ve RSA-PKCS#1'i desteklediğinde, varsayılan olarak RSA-PSS imza düzeni kullanılır.
 • "Acrobat ile İmzala" seçildiğinde RSS-PSS veya RSA-PKCS#1'in kullanımı imzalayanın Acrobat uygulamasındaki ayarlarına bağlıdır
 • Acrobat Sign, RSA-PSS düzeni ile imzalanan CRL ve OCSP yanıtlarını tam olarak destekler.
 • RSA-PSS düzeninin kullanılması için Almanya'ya özel Uygun Elektronik İmza gerekliliklerine uyum sağlanması gerekir.


Bilinmesi Gereken Hususlar

Dijital imza iş akışı, sözleşme için benzersiz bir süreç yürütülmesini sağlar. İmzanın eklenebilmesi için özel işlemler gerekmesi nedeniyle, bilinmesi gereken bazı sınırlamalar vardır.

 • Her bir imzalayana yalnızca bir dijital imza alanı atanabilir
 • Web formları dijital imzaları desteklemez
 • Toplu Halde Gönder, İndir ve Acrobat ile İmzala imzalarını desteklemez. Bulut tabanlı dijital imzalar beklenen şekilde çalışır
 • Dijital İmzalar, Sınırlı Belge Görünürlüğü özelliğini devre dışı bırakır. Tüm alıcılar tüm sayfaları görmelidir
 • Mobil aygıt kullanan imzalayanlar, yalnızca bulut tabanlı dijital imza kullanabilir
 • OAuth kimlik doğrulama modunu kullanan Bulut Tabanlı Dijital Kimlik, Doldur ve İmzala özelliğinde desteklenmez
 • Doldur ve İmzala özelliği, Aadhaar hizmet sağlayıcısıyla imzalama işlemini desteklemez.
 • İçeriklerini paylaşan kullanıcılar veya gelişmiş paylaşma özellikleri etkinleştirilmiş olan hesaplar dijital imzaları kullanamaz
 • Elektronik olarak kasaya alma işlemi dijital imzalarla birlikte kullanılamaz
 • Dosya ekleri yalnızca ilk imzalayan tarafından uygulanabilir. Sonraki imzalayanların eklediği yeni dosyalar, önceki tüm dijital imzaları geçersiz kılar
 • İşlem Numarası alanları, dijital imzayı elektronik imzaya dönüştürür
 • İsteğe bağlı Belgeleri ayrı tut ayarı (sözleşmeyi oluşturmak için birden fazla belge kullanıldığında) şu anda desteklenmemektedir. Belge yalnızca tek bir tam dosya olarak gönderilebilir
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın