İşlem sınırlarını anlama

Adobe Acrobat Sign işlem sınırları

Adobe Acrobat Sign, işlemleri gönderen tarafın sahip olduğu hizmet düzeyine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sınırlamaktadır:

 İşlem sınırlarını anlama

İşlemler/Kullanıcı Lisansı/Yıl

Dosya boyutu/Yükleme

Sayfalar/İşlem

İmzalayanlar/İşlem

KBA İşlemleri

Telefonla Kimlik Doğrulama İşlemleri

Acrobat Standard
(ETLA hariç)

Sınırsız

(Aşağıya bakın)

10 MB

100

10

0

0

Acrobat Pro
(ETLA hariç)

Sınırsız

(Aşağıya bakın)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign KOBİ
(Küçük İşletme)

150

(Aşağıya bakın)

10 MB

100

25

0

0

Kurumlar için Acrobat Sign
(ETLA)

150

(Aşağıya bakın)

10 MB

100

25

0

0

Kurumlar için Acrobat Sign
(VIP)

150

(Aşağıya bakın)

10 MB

100

25

50

50

İşletmeler için Acrobat Sign
(ETLA)

150

(Aşağıya bakın)

10 MB

500

25

50/yıl

50/yıl

İşletmeler için Acrobat Sign
(VIP)

150

(Aşağıya bakın)

10 MB

500

25

50

50

İşlemler/Acrobat Sign kullanıcısı: Acrobat Sign aracılığıyla bir veya daha fazla Son Kullanıcıya bir elektronik belge veya ilgili elektronik belgelerden oluşan bir koleksiyon gönderildiğinde bir işlem gerçekleşir.

Kullanıcı lisansları olarak satılan Acrobat Sign planları, sözleşmenizde aksi belirtilmediği sürece her kullanıcı için yılda 150 işlem içerir.

Yüksek hacimli işlemleri işleyen (veya site lisansına ihtiyaç duyan) kurum ve işletme düzeyindeki müşteriler, kullanıcı sınırına takılmadan toplam işlem hacmi satın almak için müşteri temsilcileriyle görüşebilir.

İşlemlerin nasıl tüketildiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için İşlem Tüketimi makalesini inceleyin.

Dosya boyutu/Yükleme: Acrobat Sign, yüklenen her dosyanın boyutunu sınırlar.

Bu sınırın dışında bir belge yüklemeyi denediğinizde, dosyanın altında "Yükleme sınırı aşıldı" hatası görüntülenir.

Sayfalar/İşlem: İşlemin tamamında (tüm dosyalar birleştirilir) toplam sayfa sınırı uygulanır.

Hesabınızın belirlenen sınırını aşan bir belge yüklemeyi denediğinizde, "Belgeler sayfa sınırınızı aştığı için Acrobat Sign sözleşmenizi oluşturamadı" hatası görüntülenir.

İmzalayanlar/Elektronik işlem: Bir elektronik imza işlemini imzalayabilecek kişi sayısı her hizmet düzeyinde farklıdır.

Tek kullanıcılı, ekipler için çok kullanıcılı ve kurumsal hizmet seviyeleri için işlemlerinin içerebileceği toplam imzalayan sayısında kesin sınırlar uygulanır.

KBA işlemleri: Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA), kurum ve işletme hizmet düzeyinde etkinleştirilmiş, imzalayan kimliğini ileri düzeyde doğrulama şeklidir.

Telefonla Kimlik Doğrulama işlemleri: Telefonla Kimlik Doğrulama işlemleri de kurum ve işletme hizmet düzeylerinde etkinleştirilmiş, imzalayan kimliğini ileri düzeyde doğrulama şeklidir.

İşlem kısıtlama

Bir istemci tarafından Acrobat Sign'a yapılan tüm istekler, sistem kaynaklarını korumak ve mümkün olduğunca çok kullanıcıya hizmet vermeye devam edebilmemiz için izlenir.

Aynı tüketicinin kaynak tüketim oranı (ör. aynı kullanıcı kimliği, IP adresi, sözleşme kimlikleri vb.) dakika, saat ve gün ile sınırlıdır (kısıtlıdır).

Bir tüketici bir kısma eşiğini geçtiğinde, bu istek HTTP 429 yanıtlarıyla reddedilir.

Acrobat Sign için her istek, kullanacağı sistem kaynakları miktarına göre değerlendirilir. Aynı uç noktaya geçirilen farklı parametreler farklı miktarda kaynak tüketimine katkıda bulunabilir.

Ayrıca bazı istekler, kısıtlama değerlendirme algoritmasında da dikkate alınan uzun arka plan işlemlerini tetikleyebilir.

Bu nedenle, isteklerin oranı belirli bir süre içinde basit istek sayısı olarak tanımlanamaz. Kısıtlama politikaları, sistemi zorlayan yasal kullanımlar da dahil olmak üzere geçmişe dayalı günlük istek verilerine dayanır.

Müşteriler, Acrobat Sign politikalarının düzenli günlük iş akışı hacminin etkilenmeyeceğini sağlayacağından emin olabilir.

Not:

Kısıtlama sınırları, bir hesap altındaki her kullanıcı için geçerlidir.

Sisteminiz, Acrobat Sign'a API çağrısı yapmak için yardımcı kullanıcılar kullanıyorsa işlem kısıtlaması olasılığını azaltmak için işlemleri birden fazla yardımcı kullanıcıya dağıtmanız önerilir.

Hayır.

Hizmet paketiniz (team, business, enterprise) işlem oranınızı doğrudan etkiler.

Yüksek hizmet seviyelerinin kısıtlama eşikleri de yüksektir.

Bir istek HTTP 429 yanıtıyla reddediliyorsa bu, kullanıcının belirli bir süre içinde izin verilen kaynakların sınırını aştığı anlamına gelir. Dakika, saat veya günlük sınır ihlali olabilir.

Hata mesajı, kısıtlama bloğu kaldırılana ve API çağrıları devam edebilene kadar geçmesi gereken süreyi saniye olarak gösterir.

Sözleşme oluşturma için REST API çağrıları (Toplu Halde Gönder, web formları ve şablonlar dahil) veya REST olmayan uç noktalar şuna benzer bir hata verir:

  • "Şu anda ... sınırına ulaştınız. Lütfen <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Diğer REST API (sözleşme oluşturma ile ilgili olmayan) istekleri şuna benzer bir hata mesajı verir:

  • "Çok fazla istek var. Lütfen <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Diğer REST olmayan uç noktalar (sözleşme oluşturma ile ilgili olmayan) şuna benzer bir hata mesajı verir:

  • "Çok Fazla İstek Var - Sistem şu anda meşgul. <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Önemli bir olay (işlem hacmini kısma eşiklerinin üzerine yükseltebilecek) öngören ücretli hesaplar, Başarı yöneticileriyle iletişime geçerek kısıtlama politikalarını ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlamalıdır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi