Adobe Sign SSS

Temel Bilgiler

Bir Adobe Document Cloud çözümü olan Adobe Sign, kağıt ve kalemle tamamlanan imza süreçlerinin yerine tamamen otomatikleştirilmiş elektronik imza iş akışları kullanmanızı sağlayan kurumsal düzeyde bulut tabanlı bir e-imza hizmetidir. Bu hizmet sayesinde bir tarayıcı veya mobil aygıt kullanarak kolayca belge gönderebilir, imzalayabilir, izleyebilir ve imza süreçlerini yönetebilirsiniz. Ayrıca şirket uygulamalarınız ve kayıt sistemlerinizde e-imza iş akışlarından yararlanmak için kullanıma hazır entegrasyonları ve API setlerini kullanabilirsiniz.

Şirketlerin yüzde sekseni, yavaş, hata eğilimli ve bölünmüş basılı belge tabanlı süreçler nedeniyle halen sıkıntı çekiyor. Çalışanlar onay ve ıslak imza almak için sayısız saat harcıyor, sonra da işi tamamlamak için belgeleri basıyor, tarıyor, fakslıyor veya postayla gönderiyor. Ortaya çıkan gecikmeler hem müşteriler hem de iş ortakları ve çalışanlar açısından yıldırıcı bir hale geliyor ve nihayetinde şirketin markası üzerinde olumsuz izler bırakıyor.  Adobe Sign, şirketlerin evrak işlemlerini dönüştürmelerine yardımcı olarak güvenilir ve yasal e-imzalarla %100 dijital iş akışlarını hayal olmaktan çıkarıyor. Adobe Sign, çalışanların ve kuruluşların şu işlemleri yapmalarını sağlar:

 • Sadece birkaç dakika içinde imza alma: Çalışanlar, diğer kullanıcılardan kolaylıkla imza isteyebilir, belgeleri imzalayabilir ve tüm süreci elektronik olarak takip edip yönetebilir.
 • Her yerde ve her aygıtta çalışma: İmza yetkilileri, bir tarayıcı veya mobil aygıt kullanarak bağlantıyı tıklatıp her yerde ve günün her saatinde belge imzalayabilir. Kaydolma veya indirme gerekmez.
 • Sistemlere ve süreçlere Adobe Sign'ı ekleme: Adobe Sign'ı kullanmakta olduğunuz sistemlere ve uygulamalara entegre edebilirsiniz. İş akışlarınızın hızlanması ve imza toplamanın kolaylaşması dışında başka bir değişiklik olmaz.
 • Yasal ve güvenlik bakımından uyumluluk sağlama: Adobe Sign en yüksek düzeyde güvenlik, kullanılabilirlik ve yasal uyumluluk sağlar. Güvenli dijital belgeler ve öne çıkan dijital deneyimlerde dünyanın en güvenilir çözüm sağlayıcısıyız.

Adobe Sign bulut tabanlı bir hizmet olduğu için birçok farklı şekilde çalışabilirsiniz. Adobe Sign satın alma planlarının hepsi, web tarayıcısı veya mobil uygulama içinde çalışarak belgeleri imzalamanıza, imzaları takip etmenize ve imza işlemlerini yönetmenize olanak tanır. Adobe Sign diğer uygulamaların içinde de kullanılabilir. Bireysel kullanıcılar ayrıca Microsoft Office 365 Word ve PowerPoint'in yanı sıra Box, Dropbox ve Google Drive gibi popüler iş üretkenliği uygulamalarında çalışırken belgeleri imzalanmak üzere gönderebilir ve başka görevler gerçekleştirebilir. Ayrıca Adobe Sign, şirketlerin kullanıma hazır entegrasyonlar ve API'ler kullanarak e-imza iş akışlarını kurumsal uygulamalara ve Microsoft SharePoint ile Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Apttus ve diğer birçok kayıt sistemlerine eklemesine de olanak tanır.

Elektronik imza veya e-imza, elektronik belge veya formlar için izin veya onay almak amacıyla kullanılan yasal bir yoldur. Elektronik imzanın en çok itimat edilen tanımlarından biri şöyledir: "…kaydı imzalama amacıyla bir kişi tarafından kabul ve tasdik edilen, bir kayıtla bağlantılı ya da kayıtla mantıksal olarak ilişkili elektronik bir ses, sembol veya işlem."

Elektronik imzalar:

 1. Yasaldır: Elektronik imzalar neredeyse tüm sanayileşmiş ülkelerde yasal olarak bağlayıcıdır. Az gelişmiş ülkeler de e-imza yasalarını yürürlüğe koymaya başlamıştır. 2000 yılında Birleşik Devletler, neredeyse her türlü kullanımda e-imzayı yasal hale getiren Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar (ESIGN) Yasası'nı çıkarmıştır. Avrupa Birliğinde Temmuz 2016'da Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi (eIDAS) yürürlüğe girmiştir. Diğer ülkeler de benzer yasalar çıkarmıştır. İmza yasaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ülke Ülke Küresel Elektronik İmza Yasası Rehberi.
 2. Test edilmiştir: Adobe Sign, 2006'dan bu yana Salesforce AppExchange'de en yüksek puan alan e-imza uygulamasıdır. Birçok Fortune 500 şirketi, devlet kurumu ve on binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, Adobe Sign'dan yararlanarak her yıl on milyonlarca anlaşmayı imzalamaktadır. Adobe Sign müşterileri hakkında bilgi edinin.
 3. Güvenlidir: Elektronik imzalar yazılı imzalara ve faks imzalarına göre daha güvenlidir. Adobe Sign; belgeleri yönlendirme, imzalara veya onaylara kılavuzluk etme, bildirim oluşturma ve imzalanmış belgeleri güvenli bir ortamda saklama da dahil olmak üzere tüm süreci eksiksiz şekilde yönetmektedir. Ayrıca son belge, emniyet belirteçli bir mühür ile onaylanmaktadır. Daha fazla bilgi için Güven Merkezi'ni ziyaret edin.
 4. Denetlenebilir özelliktedir: Birkaç taraftan elektronik imza alma işlemi, uyumluluk sağlamak amacıyla baştan sona takip edilir. Adobe Sign, tüm olayları ve işleme katılan kişilerin yaptığı işlemleri kaydeden ayrıntılı bir denetim kaydı tutar.
 5. Doğrulanabilir özelliktedir: Elektronik imza süreçlerinde imza yetkililerinin kimliklerini doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Tipik "e-imza" süreçlerinde imzalanacak belge, belirtilen e-posta adresine gönderilir ve alıcının ilgili e-posta adresine erişimi temel kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanılır. Güvenliği artırmak amacıyla birçok işletme, önemli belgeleri imzalayan kişilerin kimliğinden emin olmak için ek kimlik doğrulama adımlarına (çok faktörlü kimlik doğrulama) güvenir. Buna örnek olarak telefonla kimlik doğrulama, tek kullanımlık parolalar, sosyal ağ kimlikleri (ör. Google) ve resmi kimlik doğrulaması ve imza yetkililerinin kendilerine özel soruları yanıtlayarak kimliklerini
  kanıtlamalarını gerektiren Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama işlemi gösterilebilir. Yaygın olarak bilinen bir diğer kimlik doğrulama yöntemi olarak da "dijital imzadır". Bu yöntem kişilerin sertifika tabanlı bir dijital kimlikle imza atmasını gerektirir. Her bir imza şifrelenir ve belgeye gömülür. Hem imzayı atanın kimliği hem de imzalanan belgenin bütünlüğü, güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisi tarafından doğrulanabilir.

Elektronik imzalar daha güvenlidir ve basılı belge tabanlı imzalara göre işin daha hızlı ve daha ekonomik şekilde tamamlanmasını sağlar. Elektronik imzalar:

 1. Belgenin tümü için geçerlidir: İki veya daha fazla sayfa içeren basılı bir sözleşmede imza yalnızca tek bir sayfaya uygulanmışsa imzalanmamış sayfalar hiç kimsenin haberi olmadan değiştirilebilir. Adobe Sign ile imzalanan belgenin son halinin PDF'si tüm taraflara sunulmadan önce belgenin tamamına kriptografik bir ciltleme uygulanır ve emniyet belirteçli bir mühür ile onaylanmış bir belge oluşturulur. Herhangi bir sayfadaki bilgiler değiştirilirse Adobe Acrobat ve Acrobat Reader yazılımlarında belge sertifikasyonunun artık geçerli olmadığını belirten bir bildirim görüntülenir.
 2. Verimli bir şekilde takip edilebilir ve yönetilebilir: Adobe Sign ile yürütülen elektronik imza süreçleri, imza sürecine tam görünürlük kazandırarak belge durumunu gerçek zamanlı olarak takip etmenizi, belgeleriniz imzalandığında bildirim almanızı ve gerektiğinde hatırlatıcılar göndermenizi sağlar.
 3. Fotokopi cihazı veya tarayıcı ile çoğaltılamaz.: Basılı belgeye atılmış bir imzanın, fotokopisi alınarak, taranarak ya da kalemle çizilerek taklit edilmesi son derece kolaydır. Adobe Sign hizmetleri sayesinde bir imza belgenin belirli bir örneğiyle sınırlı olur ve çok adımlı imza sürecinin parçası olarak izlenir.
 4. Geçmiş tarihler için kullanılamaz: Basılı belgeye atılan imzalarda, imza yetkilileri seçtikleri herhangi bir tarihi veya saati girebilir ve taraflardan birinin "etkin" imzalama tarihini diğer taraflara bildirmeden değiştirebilirler. Adobe Sign'da zaman, barındırılan hizmet tarafından merkezi olarak yönetilir ve geçmiş tarihlerin atılmasına izin verilmez.
 5. Kimlik doğrulama işlemini kolaylaştırır: Basılı belgeye atılmış bir imzanın kimliğinin doğrulanabilmesi için aynı imza yetkilisinin elle atılmış başka bir imzasıyla adli karşılaştırma yapılması gerekir. Ek imza örnekleri mevcut değilse imzanın orijinalliği kanıtlanamaz. Adobe Sign'da, belgeleri imzalayan kişilerin kimliğini garanti etmek için birden çok kimlik doğrulama yöntemi uygulanabilir.
 6. Noter hizmeti almaya benzer ancak bu zahmete girmenize gerek kalmaz.: Basılı belgeye atılan imzalar noter gibi güvenilir bir üçüncü tarafla çalıştığınızda çok daha güvenli olabilir ancak bizzat imzalama işlemi imzalama sürecinin maliyetini artırır ve gecikmelere neden olur.
 7. Uzun süreli saklama maliyetlerini ve zahmetini azaltır: Elektronik belgeleri saklamak, evrak dosyası dolapları için alan kiralamaktan çok daha ekonomik bir çözümdür. Belgelerin alınması gerektiğinde, bu işlem basit arama komutlarıyla yapılabilir. Üstelik belgeler, isteyen tarafa faks veya bir gün sonra teslim edilen posta yerine birkaç saniye içinde gönderilebilir.
 8. Belgelerin tahrif edilmesini önler: Basılı belgeler, imza yetkililerinin belgedeki metinlerin üzerini çizmesiyle tahrif edilebilir. Adobe Sign'ın sağladığı elektronik imza süreçleri, orijinal belgenin bütünlüğünü korur; böylelikle bilgiler gizlenemez veya çıkarılamaz.

Aynı anlamı taşıyorlarmış gibi gelse de elektronik ve dijital imzalar, belgeleri imzalama açısından iki farklı yaklaşımı ifade etmektedir ve bu farklar, imza yasaları ve düzenleyici koşullarıyla bağlanmıştır. Dijital imzalar, "elektronik imzalar" denilen daha büyük bir kategorinin alt kümesidir. Tipik elektronik imzalarda imzalayan kişilerin kimliğini doğrulamak için çeşitli yöntemler (e-posta, kurumsal kimlikler veya telefonla doğrulama vb.) kullanılabilirken dijital imzalarda tek bir özel yöntem kullanılır. Dijital imzalarda, imzalayan kişiler genellikle güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisi tarafından yayınlanan, sertifika tabanlı bir dijital kimlik kullanarak kimliklerini doğrularlar.

Tipik e-imzalar ve dijital imzalar arasındaki bir diğer temel fark da bir belgenin imzalandığını kanıtlamak için kullanılan delildir. Adobe Sign, imzalama sürecindeki her adımı takip edip bilgileri bir denetim izinde saklayarak tüm süreci güvenli bir şekilde yönetir. Hem denetim izi hem de imzalanan belge, emniyet belirteçli bir mühür sağlamak üzere onaylanır ve denetim izi tüm tarafların imzasını kanıtlamak için kullanılabilir. Dijital imzalar, bir kanıt seviyesi daha ekler. Dijital imzalarda her bir imza şifrelenir ve belgeye gömülür. Hem imzayı atanın kimliği hem de imzalanan belgenin bütünlüğü, güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisi tarafından doğrulanabilir. Adobe Sign, tek ve ölçeklenebilir bir imza çözümüyle iki imza yöntemini de destekler. Elektronik ve dijital imzalar hakkındaki teknik incelemeyi okuyun.

Adobe Sign'ın özellikleri

Evet. Adobe, yöneticilerin veya iş analizi uzmanlarının kuruluşlarındaki imzalama iş akışlarını hiçbir "kodlama" gerekmeden özelleştirmesine izin veren iki güçlü ve kullanımı kolay seçenek sunar. Ayrıca Salesforce entegrasyonumuz gibi bazı kullanıma hazır entegrasyonlar, özel iş akışı şablonları oluşturmanıza da olanak tanır.

İş Akışı Tasarımcısı, süreçteki adımların her defasında tutarlı bir şekilde uygulanması amacıyla kullanıcılarınızın kolayca takip edebileceği "gönderme" deneyimleri oluşturmanızı sağlar. Yöneticiler, bu aracı kullanarak sezgisel bir sürükle-bırak düzenleyiciyle iş akışı şablonlarını kolayca tasarlayabilir ve yönetebilirler. Belirlemesi kolaydır: bir anlaşmaya dahil edilecek belgeler; önceden belirlenen isimler ve görevler dahil olmak üzere katılımcıların özellikleri; gönderici tarafından önceden doldurulacak form alanları; anlaşma sona erme tarihi veya parola seçenekleri ve daha fazlası.

Gelişmiş İş Akışları, Adobe Sign'ın kapsamını genişleterek e-imza içeren self-servis web uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Şu amaçlar için kullanabilirsiniz: sürükle-bırak kolaylığında iş akışı girdi formları tasarlama; sezgisel akış çizelgeleri kullanarak iş akışı kuralları belirleme; paydaş kurallarını ve izinlerini yapılandırma; önceden tanımlanmış kurallar ve iletişim türleriyle süreç boyunca iş birliğinden yararlanma; imzalanmış belgeleri yönetmek ve iş raporları çıkarmak için paneller oluşturma; önceden oluşturulmuş entegrasyonları Adobe Sign'a bağlamak için sürükleme ve bırakma; arka uç sistemleriyle hızlıca entegre etme. Adobe Sign iş akışı otomasyon çözümleri hakkında bilgi edinin.

Hazır entegrasyonlar; Microsoft SharePoint, Dynamics ve Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow ve daha birçok sistem dahil olmak üzere lider kurumsal sistemler için sunulur. Entegrasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Evet. Adobe Sign, kapsamlı REST API setleri kullanılarak şirketinizin kurumsal uygulamalarına veya web sitelerine eklenebilir. Daha fazla bilgiye Adobe Sign Geliştirici Merkezi'nden ulaşabilirsiniz.

Evet.  Web sitenize imzalanabilir formlar gömmeniz, müşterilerinizin şirketinizin formlarına erişmesini, bu formları doldurmasını ve imzalamasını kolaylaştırır. Form imzalandıktan sonra, Adobe Sign imzalanan belgelerin kopyalarını tüm taraflara anında gönderebilir veya sonuçlandırmadan önce karşı imzaların atılması için anlaşmayı yönlendirebilir. Bu işlev, Adobe Sign'de web formları olarak adlandırılır. Daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Adobe Sign; yeni banka hesabı, devlet yardımları veya yeni hasta kabulü gibi karmaşık kayıt işlemleri için her ekran boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırılan uyumlu formlarla olağanüstü deneyimler oluşturmak ve sürecin tamamını kolaylaştırmak amacıyla Adobe Experience Manager Formları ile birlikte kullanılabilir. Müşteriler bununla formları çevrimiçi ortamda kolayca bulup doldurabilir ve imzalayabilir. Çalışanlar akıllı panelli inceleme ve işlem uygulamalarını hızla kullanabilir, sonra da yeni başvuru sahibini karşılayıp onunla sürekli bir ilişki inşa etmek için kişiselleştirilmiş iletişimleri otomatik olarak kullanabilir. Dijital hizmet kaydı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adobe'nin dijital imzalara yaklaşımı, diğer imza çözümlerine göre daha fazla esneklik sunar. Adobe Sign sayesinde kendi özel uyumluluk veya risk profilinize uygun iş akışları üretme esnekliği sağlayan dijital imzalar, e-imzalar veya ikisinin kombinasyonunu içeren uçtan uca imzalama süreçleri oluşturabilirsiniz. USB belirteçleri, akıllı kartlar ve bulut tabanlı dijital sertifikalar dahil her türlü güvenli imza oluşturma aygıtı desteklenir. Ayrıca Avrupa Birliği Güvenilir Liste (EUTL) ve Adobe Onaylı Güvenilir Liste (AATL) içindeki yüzlerce güvenilir yetkili desteğiyle tercih ettiğiniz sertifika yetkilisi veya zaman damgası yetkilisiyle çalışmanıza olanak tanınır. Adobe Sign sayesinde Avrupa Birliği'ndeki kuruluşlar, yeni elektronik kimlik belirleme ve güven hizmetleri (eIDAS) düzenlemesinde belirtilen hem Gelişmiş Elektronik İmzalar (AdES) hem de Nitelikli Elektronik İmzalar (QES) gereksinimleriyle uyumlu imzalama süreçlerini güvenle kullanabilir.

Evet. Office 365'teki Microsoft Outlook, Microsoft Word veya Microsoft PowerPoint için indirilebilir bir eklenti kullanarak belgelerinizi ve sunumlarınızı doğrudan Office uygulamalarınızdan imza için gönderebilirsiniz. Adobe Sign aynı zamanda Box, Google Drive ve Dropbox'la da çalışır. Örneğin, doğrudan Box hesabınızdan belge gönderebilir, imzalayabilir, izleyebilir ve imzalanmış belgeleri dosyalayabilirsiniz. Üstelik Adobe Sign web uygulamasında çalışarak Box'a dosya kaydedebilir ve Box'taki dosyaları açabilirsiniz.

Hayır. Adobe, Adobe Sign'a ek olarak Adobe Document Cloud PDF hizmetlerini de sunmaktadır. Bu hizmetler, ücretsiz Acrobat Reader DC ve ücretli Acrobat DC abonelik tekliflerini desteklemek için kullanılır. Ücretsiz hizmetler arasında Doldur ve İmzala aracıyla kolayca belge imzalama, dosyaları çevrimiçi olarak saklama ve paylaşma olanağı bulunur. Ücretli hizmetler ise PDF oluşturma, birleştirme, düzenleme, dışa aktarma ve tarayıcı veya bir mobil aygıt kullanarak PDF'leri organize etmeyi kapsar.

Adobe Sign, Adobe tarafından satın alınan EchoSign adlı üründen geliştirilmiştir ve Adobe Sign panosuna erişmek için kullanılan URL, EchoSign adını kullanır.

İşlem kısıtlama

Bir istemci tarafından Adobe Sign'a yapılan tüm istekler, sistem kaynaklarını korumak ve mümkün olduğunca çok kullanıcıya hizmet vermeye devam edebilmemiz için izlenir.

Aynı tüketicinin kaynak tüketim oranı (ör. aynı kullanıcı kimliği, IP adresi, sözleşme kimlikleri vb.) dakika, saat ve gün ile sınırlıdır (kısıtlıdır).

Bir tüketici bir kısma eşiğini geçtiğinde, bu istek HTTP 429 yanıtlarıyla reddedilir.

Adobe Sign'a yapılan her istek, kullanacağı sistem kaynakları miktarına göre değerlendirilir. Aynı uç noktaya geçirilen farklı parametreler farklı miktarda kaynak tüketimine katkıda bulunabilir.

Ayrıca bazı istekler, kısıtlama değerlendirme algoritmamızda da dikkate alınan uzun arka plan işlemlerini tetikleyebilir.

Bu nedenle, isteklerin oranı belirli bir süre içinde basit istek sayısı olarak tanımlanamaz. Kısıtlama politikalarımızı, sistemimizi vurgulayan yasal kullanımlar da dahil olmak üzere tarihsel günlük istek verilerine dayanarak belirliyoruz.

Müşteriler, politikalarımızın düzenli günlük iş akışı hacminin etkilenmeyeceğini sağlayacağından emin olabilirler.

Hayır.

Hizmet paketiniz (team, business, enterprise) işlem oranınızı doğrudan etkiler.

Yüksek hizmet seviyelerinin kısıtlama eşikleri de yüksektir.

Bir istek HTTP 429 yanıtıyla reddediliyorsa bu, kullanıcının belirli bir süre içinde izin verilen kaynakların sınırını aştığı anlamına gelir. Bu aşım, dakika, saat veya günlük sınır ihlali olabilir.

Hata mesajı, kısıtlama bloğu kaldırılana ve API çağrıları devam edebilene kadar geçmesi gereken süreyi saniye olarak gösterir.

Sözleşme oluşturma için REST API çağrıları (Toplu Halde Gönder, web formları ve şablonlar dahil) veya REST olmayan uç noktalar şuna benzer bir hata verir: 

 • "Şu anda ... sınırına ulaştınız. Lütfen <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Diğer REST API (sözleşme oluşturma ile ilgili olmayan) istekleri şuna benzer bir hata mesajı verir:

 • "Çok fazla istek var. Lütfen <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Diğer REST olmayan uç noktalar (sözleşme oluşturma ile ilgili olmayan) şuna benzer bir hata mesajı verir:

 • "Çok Fazla İstek Var - Sistem şu anda meşgul. <wait_time_in_seconds> saniye sonra tekrar deneyin."

Önemli bir olay (işlem hacmini kısma eşiklerinin üzerine yükseltebilecek) öngören ücretli hesaplar, Başarı yöneticileriyle iletişime geçerek kısıtlama politikalarını ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlamalıdır.

Mobil

Adobe Sign mobil uygulaması, Adobe Sign çözümlerinin mobil yardımcısı olarak çalışan, Android veya iOS aygıtlar için ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama, tüm kurumsal işlemlerinizi hareket halindeyken tamamlamanızı sağlar. Bu uygulamayı kullanarak imzalanan belgelerinizi iOS veya Android aygıtınızdan gönderebilir, imzalayabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda bir müşteri veya alıcıdan kişisel olarak e-imza almak için de ideal bir araçtır. iOS aygıtlarında, belgeleri çevrimdışıyken bile imzalayabilirsiniz. Uygulama tekrar çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak eşitlenir.

Bu uygulamanın en son sürümünü Google Play veya iTunes App Store'dan indirebilirsiniz.

Evet. Uygulamayı her yerde bizzat imzalama işlemleri için kullanabilirsiniz.

Evet. Mobil aygıtınızda imzanızı çizebilirsiniz. Ayrıca Adobe Sign mobil uygulaması, aygıtınızın kamerasını kullanarak elle atılmış imzanızın fotoğrafını çekmenize ve belgeleri imzalamak için bu imzayı kullanmanıza olanak tanır. İmzanız, web ve mobil ortamlarda otomatik olarak eşitlenir ve imza görüntünüze dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Evet. Adobe Sign iOS uygulamasıyla, bir belge internet bağlantısı olmadığında bile çevrimdışı olarak imzalanabilir. Belge, ağ tekrar kullanılabilir olduğunda bulutla otomatik olarak eşitlenir.

Evet. Adobe, kurumsal müşterilerin mobil iş üretkenliği çözümleri talebini karşılarken kurumsal güvenlik ve uyumluluğu korumalarına yardımcı olur. Adobe Sign mobil uygulaması, günümüzde Android for Work EMM platformunu desteklemektedir.

Evet. Ücretsiz Adobe Acrobat Reader DC veya Adobe Fill & Sign mobil uygulamalarını kullanarak bazı imzalama işlevlerinden yararlanabilirsiniz ancak bu uygulamaların ikisi de Adobe Sign mobil uygulamasının kapsamlı işlevlerine sahip değildir. Uygulamayla belgeleri doldurup imzalayabilir, başka kişilerden imza isteyebilir, tüm işlemleri izleyebilir ve imzalanmış belgeleri istediğiniz yerden yönetirken kurumsal sınıf güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Mobil seçenekler hakkında daha fazla bilgiye Acrobat Reader DC mobil uygulaması SSS belgesinden ulaşabilirsiniz.

Adobe Sign'ı satın alma

Adobe Sign aşağıdaki yollarla satın alınabilir:

Adobe Sign temel planları:

 • Bireysel: Belgelerinizi imzalatın ve yanıtları gerçek zamanlı olarak takip edin.
 • Küçük Ölçekli İşletmeler: Küçük ölçekli işletmelerde belgeleri imzalatın ve yanıtları takip edin.
 • İşletme: Şirketinize göre özelleştirin ve optimize edin.
 • Kurumsal: E-imzaları iş sistemlerinize entegre edin.

Popüler Adobe abonelik planları:

Adobe Sign, kullanıcıların diğer kullanıcılardan aşağıdaki uygulamaların içinden e-imzalar talep etmesine olanak tanıyan araçlar sunar:

Adobe Document Cloud planları:

Aşağıdaki toplu satın alma planlarına doğrudan Adobe'den ulaşabilir ve Acrobat Pro DC, Adobe Admin Console ve belirli Adobe Sign Business planlarını birleştirebilirsiniz.

Adobe Kurumsal Satış ile iletişime geçin.

Hayır. İşletmeler için Creative Cloud, yalnızca bireysel kullanıcılara yönelik e-imza özelliklerini içeren Acrobat Pro DC'yi içerir. Bu çözümler, İşletmeler veya Kurumlar için Adobe Document Cloud planlarında ayrıca satılır. Daha fazla bilgi için Adobe Kurumsal Satış bölümü ile iletişime geçin.

Adobe.com'dan satın alınan Adobe Sign Bireysel ve Küçük Ölçekli İşletme planlarında her kullanıcı için yılda 150 işlem gerçekleştirebilir. Gereken işlemlerin tam sayısını ölçmenin zor olabileceğini biliyoruz, bu nedenle Adobe Sign'ın Kullanım Sınırlamalarına (aşağıya bakın) uygun olması şartıyla ilk yıl içinde ihtiyacınız olan tutarı gönderin.

Bir yılda kullanıcı başına 150 işlemin oldukça üzerine çıkacağınızı düşünüyorsanız ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel bir plan geliştirmek üzere satış ekibimizle (855-912-7778) iletişime geçin. 

Şirket ve Kurum planlarında kullanım plana bağlıdır ve kullanıcı bazında ya da işlem bazında modele göre şekillendirilebilir. 

Adobe.com'dan satın alınan Bireysel ve Küçük Ölçekli İşletme planları için Adobe Sign Kullanım Sınırlamaları her kullanıcı için yılda 150 işlemdir.

Belirli bir müşteri hesabına tanınan işlemler, tüm lisanslı kullanıcılar genelinde toplanır ve bir 12 aylık lisans döneminden diğerine aktarılmaz. 

Adobe, Kullanım Sınırlamaları'na aykırı görünen Adobe Sign hizmetlerinin kullanımını engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar. Tüm planlar, Hüküm ve Koşullar'da tanımlanan kullanım sınırlarına ("Kullanım sınırlamaları") tabidir.

Evet. Web tarayıcınızda çalışan Adobe Sign deneme sürümü için de kaydolabilirsiniz.

Yasallık ve uyumluluk

Evet. Elektronik imzalar neredeyse tüm sanayileşmiş ülkelerde yasal olarak bağlayıcıdır ve az gelişmiş ülkeler de e-imza yasalarını yürürlüğe koymaya başlamıştır. 2000 yılında Birleşik Devletler, neredeyse her türlü kullanımda e-imzayı yasal hale getiren ESIGN Yasası'nı çıkarmıştır. 1999 yılında Avrupa Birliği, üye ülkelerin kendilerine özgü yasaları için temel oluşturan elektronik imza yönergesini çıkarmıştır. 2016 yılında Avrupa Birliği'nin eIDAS düzenlemeleri 28 üye ülkenin tümünde yürürlüğe girerek tek bir standart düzenleme olarak kabul edilmiştir. Diğer ülkeler de benzer yasalar çıkarmıştır. Daha fazla bilgiye Global Elektronik İmza Yasası Rehberi'nden ulaşabilirsiniz.

Adobe Sign, katı güvenlik ve yasal uyumluluk standartlarını karşılar veya aşar. Adobe Sign'ın ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored ve PCI DSS ile uyumlu olduğu onaylanmıştır. Ayrıca, Adobe Sign kuruluşların HIPAA, FERPA, GLBA ve FDA 21 CFR Kısım 11 gibi sektöre özel uyumluluk gereksinimlerinin karşılanacağı şekilde de yapılandırılabilir veya kullanılabilir. Adobe Sign'ın kuruluşun sektöre özel yasal yükümlülükleri karşılayabileceği şekilde yapılandırılması ve korunmasından tamamıyla müşteriler sorumludur.

Adobe, erişilebilirliği amaçlayarak ürünlerinde ve hizmetlerinde buna uygun davranır. ABD Bölüm 508, bilgi teknolojilerinin önündeki engelleri kaldırmak, engelli kişilere yeni olanaklar sunmak ve bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacakteknolojilergeliştirmek üzere düzenlenmiştir. Engelli kişiler için erişilebilirliği destekleyen Adobe Sign özellikleri Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) sayfasında özetlenmiştir.

Adobe'nin dünya çapındaki uzmanlığı, titizlikle yürüttüğü güvenlik uygulamaları ve yasal konuları sürekli olarak takip etmesi, müşterilerimizin tüm dünyada resmi ve sektörel düzenlemelerle uyumluluk sağlamalarına yardımcı olur. Adobe Sign hakkında şimdiye kadar hiçbir mahkemede aleyhte karar verilmemiş olsa da yasal konularla ilgili bir durum karşısında Adobe müşterilerine yardımcı olacak ve elektronik imzalarının (e-imzalar) yasal olduğunu savunacaktır. Söz konusu yardım tamamen Adobe'nin takdirine bağlı olarak şu konularda sağlanabilir:

 • Çözüm ve/veya imzalanan belge denetim kayıtlarına erişim hakkında bilgi
 • Konferans gibi ortamlarda Adobe Sign çözümünü açıklama
 • Adobe uzmanlarının yeminli yazılı ifadesi
 • İlgili bilgi sahibi kişi (PMK) yazılı ifadesi için personel atama 

Güvenlik ve altyapı

Evet. Adobe'de dijital deneyimlerinizin güvenliği önceliğimizdir. Sektör standartlarındaki güvenlik uygulamaları iç kültürümüzün, yazılım geliştirmenin ve ayrıca hizmet işlem süreçlerinin içine işler. Adobe Sign, kimlik yönetimi, veri gizliliği ya da belge bütünlüğüyle ilgili tüm konularda belgelerinizi, verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi korumak için sektör standartlarındaki güvenlik uygulamalarından yararlanır. Adobe Sign'ın ISO 27001, SOC 2 Type 2 ve PCI DSS ile uyumlu olduğu onaylanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Adobe Sign Güven Merkezi'ni ziyaret edin.

Avrupa Birliği (AB) için Adobe Sign hizmeti, Amazon Web Services (AWS) (EU1) platformunda ve Microsoft Azure (EU2) üzerinde etkin-etkin yüksek kullanılabilirliğe sahip bir Kullanılabilirlik Alanı (AZ) veri merkezi yapılandırmasında barındırılmaktadır.

EU1 gibi DR ile eşleştirilmiş veri merkezlerine sahip Adobe Sign veri merkezlerinin etkin veri merkezi, fiziksel olarak farklı ve bağımsız bir altyapıyla çalışan pasif veri merkezi çiftinden coğrafi olarak ayrı bir bölgede bulunur. Şu anda Adobe Sign EU1 etkin veri merkezleri Frankfurt, Almanya'da bulunmaktadır. DR ile eşleştirilmiş pasif veri merkezleri ise Dublin, İrlanda'da bulunmaktadır.

Verilerin, DR ile eşleştirilmiş etkin ve pasif veri merkezleri ile AB genelindeki bütün Adobe Sign veri merkezleri arasında sürekli olarak senkronize edilmesi, son derece yüksek düzeyde hizmet sürekliliği ve kesinti durumunda sistem arıza toleransı sağlar.

Şu anda Adobe Sign EU2'nin etkin veri merkezleri Amsterdam, Hollanda'da bulunmaktadır.

Adobe Sign EU1 müşteri işlem verilerinin, belgelerin ve meta verilerin tamamı; Avrupa Birliği (AB) dahilinde Almanya'nın Frankfurt ve İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Adobe Sign EU1 veri merkezleri olan Amazon Simple Storage Service (S3) ve Elastic Block Store (EBS) platformlarında güvenli bir şekilde saklanır. 

Adobe Sign kullanıcı işlem verilerinin, belgelerin ve meta verilerin tamamı; Avrupa Birliği kapsamında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yer alan Adobe Sign EU2 veri merkezlerindeki Azure Bölge Yedekli Depolama (ZRS) ve Azure Yerel Yedekli Depolama (LRS) içinde güvenli bir şekilde saklanır.

Avrupa Birliği (AB) için Adobe Sign EU1 hizmeti, trafiği uygulama sunucusu, veri tabanı veya kesintisi yaşanan veri merkezinden başka yere yönlendirmek için otomatik süreçler kullanılan çok katmanlı bir yedekleme modeli ile eş zamanlı olarak etkin olan 2 veri merkezinde barındırılır. Bu olasılık son derece düşük olsa da, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki etkin veri merkezlerinin tümünde kesinti yaşanması durumunda olağanüstü durum kurtarma için yedek veri merkezleri bulunmaktadır. Adobe Sign'ın bu veri merkezleri İrlanda'nın Dublin şehrindedir. 

Avrupa Birliği (AB) için Adobe Sign EU2 hizmeti, trafiği kesinti yaşanan uygulama sunucusu, veri tabanı veya veri merkezinden başka yere yönlendirmek için otomatik süreçler kullanılan, çok katmanlı bir yedekleme modeli ile eş zamanlı olarak etkin olan 3 veri merkezinde barındırılır. 

Olağanüstü Durum Kurtarma aşağıdaki ortamlar için sunulmaktadır:

(Bulunduğunuz ortamı burada keşfedin)

Ortam

Kullanılabilirlik Bölgeleri

Olağanüstü Durum Kurtarma

AWS Kuzey Amerika (NA1/NA2)

Y

AWS EMEA (EU1)

Y

AWS Hindistan

2

N

AWS Avustralya

3

N

AWS Japonya

2

N

Azure Kuzey Amerika (NA3)

Y

Azure EMEA (EU2)

Y

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın