Бібліотеки Creative Cloud Libraries у бізнес-сховищі

Використовуйте бібліотеки Creative Cloud Libraries для фіксування, упорядкування та поширення елементів дизайну серед учасників своїх робочих груп. Бібліотеки Creative Cloud Libraries прискорюють роботу, зменшуючи кількість клацань у творчому процесі, що полегшує дизайнерам використання відповідних ресурсів, а організаціям — контроль за використанням ресурсів.

Примітка.

Бібліотеки Creative Cloud Libraries для бізнесу доступні вам, лише якщо ваша організація використовує сховище Adobe для бізнесу, яке розгортається поетапно в усьому світі.

Бібліотеки в проєктах

Бібліотеки в проєктах дають змогу легко й швидко ділитися колекціями елементів зі своєю організацією або співавторами. Раніше бібліотеки в проєктах були доступні лише із членством Creative Cloud для робочих груп і Creative Cloud для підприємств, але тепер вони доступні для всіх користувачів Creative Cloud. Докладніше про Creative Cloud Libraries.

Бізнес-організації можуть дозволити користувачам створювати й налаштовувати бібліотеки двома різними способами; бібліотеки можуть зберігатися в особистому сховищі користувача або в проєкті. У Creative Cloud для робочих груп і Creative Cloud для корпоративних клієнтів проєкти є частиною бізнес-сховища організації, у Creative Cloud для індивідуальних користувачів або безкоштовних облікових записах проєкти є частиною особистого сховища. Якщо бібліотека зберігається в особистому сховищі, вона належить своєму творцю, який має повний контроль над доступом до неї і керує нею. Коли користувач створює бібліотеку в папці в бізнес-сховищі, окремого власника в неї немає; організація надає доступ до неї та може успадковувати дозволи користувачів від проєкту. Бібліотеки в бізнес-сховищі забезпечують неперервність, якщо користувач змінює ролі, залишає проєкт або компанію.  

Початок роботи з бібліотеками в проєктах

Ви маєте створити проєкт, щоб дозволити користувачам створювати бібліотеки в бізнес‑сховищі. Системний адміністратор або адміністратор сховища може зробити це в Adobe Admin Console, або, якщо організація дозволяє, користувачі можуть зробити це в Adobe Express.

 1. Щойно проєкт створено, користувачі можуть створювати бібліотеки та файли Express і зберігати їх у доступному проєкті або в особистому сховищі. Користувач повинен мати дозволи на редагування у проєкті, щоб мати змогу зберігати новий вміст там.

  Користувачі, призначені до проєкту, успадковують дозволи на всі бібліотеки, збережені в цій папці, а редактори можуть запрошувати окремих осіб до самої бібліотеки. 

 2. Як і у випадку бібліотеки в особистому сховищі, творець бібліотеки може встановлювати дозволи на її перегляд і використання.

 3. Користувачі Express можуть переглядати бренди та бібліотеки в проєктах через вкладку «Проєкти» в розділі «Ваші матеріали» в Express. Щоб використовувати бібліотеку в інших програмах Creative Cloud, додайте їх до своїх бібліотек.

 4. Керуйте своїми бібліотеками з Express, програми Creative Cloud для настільних ПК, панелі «Бібліотеки» в програмах Adobe або з вебверсії Creative Cloud. Ви можете знайти свої бібліотеки в проєктах поруч зі значком ii для проєктів.

Визначення структури папки для проєктів

Якщо адміністратори активують відповідний параметр, користувачі зможуть створювати нові проєкти в Express.  Проєкт — це просто спільне місце зберігання для брендів, бібліотек і файлів Express, з користувачами, призначеними до проєкту. Додані до проєкту користувачі автоматично успадкують дозволи на бренди й бібліотеки, що містяться в ньому. Використання проєктів спрощує обмін вмістом у них.

Користувачів можна призначати до одного або кількох проєктів, тому є гнучкість у налаштуванні структури. Ми рекомендуємо надавати доступ до папок лише тим робочим групам, яким потрібен доступ до спільних творчих ресурсів. Для початку подивіться на свою організацію, щоб зрозуміти, як співпрацюють різні групи людей.  Потім створіть проєкти відповідно до цих потреб. Наприклад:

Посібник із корпоративного стилю

Зразок посібника з корпоративного стилю
Створіть посібник із корпоративного стилю для забезпечення уніфікованості бренду.

Для сценаріїв, таких як посібник із корпоративного стилю, налаштуйте проєкт з обмеженою кількістю редакторів.  Запросіть глядачів до проєкту безпосередньо або встановіть до проєкту доступ «Усі в <вашій організації> можуть переглядати».  Створіть у проєкті бібліотеку, щоб зберігати корпоративні кольори, стилі тексту, логотипи й інші ресурси бренду та налаштуйте бібліотеку з дозволами лише на перегляд, щоб зберегти контроль, забезпечити уніфікованість бренду та подбати про наявність у дизайнерів найновіших ресурсів. Докладніше.

Бібліотеки для конкретних відділів/проєктів

Зразок бібліотеки для конкретного проєкту
Створіть бібліотеки для конкретних проєктів, щоб полегшити доступ співробітникам.

Створіть проєкти для різних відділів або робочих груп, щоб легко надати доступ до колекції бібліотек відповідним співавторам. Запросіть учасників проєкту як редакторів, а співавтори можуть передавати елементи, кольори, стилі тексту, фотографії Adobe Stock, пензлі, відео та багато іншого, що стосується їхнього відділу або проєкту. Ці елементи й оновлення автоматично синхронізуються для всіх користувачів.

Проєкт «Для всіх»

У вашій організації може бути наявний проєкт під назвою «Для всіх», до якого призначено всю вашу компанію на рівні проєкту.  Якщо у вас є бібліотеки, які слід поширювати серед усіх користувачів, наприклад посібник із корпоративного стилю, цей проєкт може вам підійти, хоча, можливо, вам знадобиться змінити дозволи користувачів на перегляд/коментування. Залежно від розміру вашого бізнесу рекомендуємо оцінити потребу в такому широкому доступі до бібліотек і по можливості створювати папки з обмеженим доступом та переміщати бібліотеки з проєкту «Для всіх» до цих проєктів з обмеженішим доступом.

Переміщення до проєкту бібліотек, що зберігаються в особистому сховищі

Користувачі Creative Cloud мають гнучкість переміщувати бібліотеки з особистого сховища до проєкту. Так вони можуть швидко надати спільний доступ до бібліотеки групі відповідних користувачів, одночасно отримуючи переваги спільного володіння.

 1. Відкрийте панель Бібліотеки в програмі Creative Cloud для настільних ПК.

 2. Натисніть значок Інші параметри   для бібліотеки та виберіть Перемістити.

  Знімок екрана з параметрами, які відображаються при натисканні значка трьох крапок
  Перемістіть бібліотеку в інше місце.

 3. Виберіть місце зберігання та встановіть рівень доступу.

  Знімок екрана з діалоговим вікном переміщення до бізнес-сховища
  Виберіть місце зберігання, щоб перемістити бібліотеку.

 4. Натисніть Зберегти.

Керування бібліотеками

Дозволи

У бібліотеках передбачено два налаштування дозволів — «Перегляд і використання» та «Редагування».  Щоб творчі фахівці могли використовувати вміст бібліотеки — перетягувати графіку, застосовувати кольори, шрифти, стилі символів тощо — у них має бути дозвіл принаймні на перегляд.  Цей дозвіл надає трохи більше доступу, ніж традиційний «перегляд», оскільки вони також можуть використовувати бібліотеку.

Користувачі з дозволом «Редагування» можуть виконувати складніше керування бібліотекою: редагувати вміст бібліотеки (видаляти, перейменовувати, додавати), створювати та змінювати групи в бібліотеці, ділитися бібліотекою з іншими користувачами та навіть видаляти всю бібліотеку.

У випадку посібника з корпоративного стилю невелику кількість членів вашої робочої групи з бренду потрібно налаштувати як редакторів, а всім іншим співавторам бібліотеки можна надати лише дозвіл «Перегляд».

Успадкований доступ до бібліотек у проєктах

Щоб отримувати всі переваги бізнес-сховища, адміністратори можуть використовувати налаштування на рівні проєкту та надавати доступ до всіх бібліотек у цьому проєкті.  Наприклад, якщо у вас є бібліотека для відділу маркетингу зростання, адміністратори можуть створити проєкт для цього відділу та призначити користувачів один раз на рівні проєкту. Тоді для кожної нової бібліотеки, створеної в цій папці, права доступу автоматично надаватимуться всім користувачам, уже призначеним до папки.

Успадковані дозволи для бібліотек у проєктах

Коли ви створюєте бібліотеку в проєкті, вона автоматично стає доступною для співавторів, призначених на рівні папки. Ви можете додатково обмежити дозволи для співавторів проєкту, залишивши перемикач «Обмежити редагування» ввімкненим.  Якщо вимкнути цей параметр, редактори проєкту зможуть редагувати бібліотеку, а коментатори проєкту зможуть переглядати та використовувати вміст.

Знімок екрана з діалоговим вікном створення бібліотеки
Установіть доступ для перегляду або редагування для співробітників.

Прямі запрошення

До кожної бібліотеки, окрім успадкування користувачів із проєкту, завжди можна вирішити запросити додаткових окремих користувачів або групи користувачів. Кількість співавторів у бібліотеці не обмежено.  

 • Окремі користувачі: індивідуальні користувачі можуть бути користувачами як з організації, так і з-за її меж (залежно від політики поширення ресурсів). 

 • Групи: групи, синхронізовані з Azure Active Directory, створені адміністратором в Azure Active Directory організації та синхронізовані через Admin Console з адресною книгою організації.

Знімок екрана з параметрами, які з’являються при виборі меню панелі «Бібліотеки»
Запросіть додаткових співробітників до своєї бібліотеки.

Дізнайтеся, як додавати редакторів і глядачів для співпраці

Параметри ширшого доступу

 • Будь-хто в організації може переглядати (доступно лише обліковим записам Creative Cloud для робочих груп і Creative Cloud для підприємств) — надає доступ будь-якому користувачу, налаштованому в цій організації.
 • Будь-хто з посиланням може переглядати — загальний доступ — надає доступ будь-якому користувачу, який має обліковий запис Creative Cloud для будь-якого облікового запису окремого користувача, робочої групи або підприємства.

Запитання й відповіді

Проєкти тепер доступні для всіх користувачів Creative Cloud.  Однак переваги проєктів у бізнес-сховищі доступні лише в планах Creative Cloud для робочих груп і Creative Cloud для підприємств, які використовують  сховище Adobe для бізнесу.

Наразі кінцеві користувачі не можуть створювати папки та керувати ними. Цим займається адміністратор сховища або системний адміністратор.

Дізнайтеся, як ви можете зв’язатися зі своїм адміністратором.

Кількість бібліотек, яку ви можете створити, необмежена. Ви обмежені лише обсягом сховища Creative Cloud.

Хоча бібліотеки можуть містити до 10 000 елементів, рекомендуємо використовувати групи для ефективнішого впорядкування ресурсів. Прокручування великих бібліотек може втомлювати.

Максимальний розмір файлу для будь-якого окремого ресурсу становить 1 ГБ. Ресурси бібліотеки мають синхронізуватися з хмарою, величезні файли можуть передаватися довго. Пам’ятайте, що цю ж бібліотеку можуть використовувати й інші творці. Розмір файлу таких елементів, як зразки кольорів, стилі тексту, абзаців і символів, є незначним, а такі ресурси, як багатошаровий вміст Photoshop високої роздільної здатності, є важкими.

У бібліотеці можна мати будь-яку кількість співробітників.

Параметр «Запросити людей» дає змогу кільком користувачам безпечно працювати разом і лише з іншими запрошеними. Параметр «Отримати посилання» створює загальнодоступне посилання, за яким будь-хто, у кого є це посилання, може завантажити копію ресурсів вашої бібліотеки. Копія є незалежною та не пов’язана з оригінальною бібліотекою.

Особисті бібліотеки буде обмежено квотою користувача у 2021 році. Бібліотеки у бізнес-сховищі враховуються до квоти робочої групи. Вони не віднімають квоту зі сховища користувача. Якщо спільний доступ до бібліотеки надано 10 користувачам, квота застосовується лише до квоти робочої групи, а не окремих користувачів.

Adobe Bridge — це програма для настільних ПК, яка полегшує швидкий пошук і перегляд великої кількості файлів у різних графічних форматах, що зберігаються на локальному жорсткому диску або файловому сервері. Деякі люди створюють «бібліотеки» ресурсів, що складаються з папок на їхньому жорсткому диску, і використовують Adobe Bridge для швидкої навігації цими папками та для роботи з ресурсами. Цей робочий процес у деяких аспектах схожий на процес бібліотек Creative Cloud Libraries, але ресурси Creative Cloud Library зберігаються в хмарі, відображаються на панелі програм для настільних ПК й тісніше інтегровані з функціями програм Creative Cloud. Бібліотеки Creative Cloud Libraries також тісно працюють з мобільними програмами Creative Cloud і деякими сторонніми програмами, чого не робить Adobe Bridge.

MS Word і PowerPoint

Надбудова Creative Cloud для Microsoft Word і PowerPoint надає можливість отримувати доступ до своїх бібліотек у програмах Word і PowerPoint. Додавайте проєктні ресурси у презентації, звіти, брошури та інші допоміжні матеріали. Щоб отримати докладні відомості, див. розділ Надбудова Adobe Creative Cloud для Word і PowerPoint.

Zapier

Створюйте автоматичні робочі процеси під назвою «zap», поєднуючи Creative Cloud Libraries із Google Sheets, Slack або будь-якою іншою з понад 1500 програм, доступних у Zapier. Щоб отримати докладні відомості, див. розділ Creative Cloud Libraries для Zapier

Gmail

Adobe Creative Cloud for Gmail дає змогу поширювати посилання на вміст, що зберігається у файлах Creative Cloud, бібліотеках і мобільних розробках, безпосередньо у ваших повідомленнях Gmail.

Бібліотеки Creative Cloud Libraries не є заміною системи керування цифровими ресурсами (DAM). Система DAM насамперед призначена для підтримки багатьох затверджених зображень ресурсів. Бібліотеки Creative Cloud Libraries найкраще підходять для елементів дизайну, які прискорюють виконання завдань у програмі, наприклад створення та застосування кольорів, стилів абзаців, елементів сторінки та ресурсів. Creative Cloud Libraries синхронізуються з настільним комп’ютером кожного користувача. Система DAM, навпаки, працює виключно на сервері або в хмарі.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн