Підтримка Illustrator для мереж і знімних носіїв

Під час збереження й відкриття файлів у мережі або на знімних носіях багато змінних впливають на роботу програми. Таким чином, деякі проблеми виникають частіше під час роботи в мережі або на знімному носії, ніж на локальному жорсткому диску (наприклад, пошкоджені файли, відмова в доступі, повільна робота). У таких ситуаціях Adobe Illustrator може відобразити одне з таких повідомлень про помилку:

 • «Не вдалося завершити цю операцію через невідомий формат файлу.»
 • «Не вдалося завершити запит, оскільки файл заблоковано.»
 • «Не вдалося зберегти через помилку диска.»
 • «Файл зайнятий.»
 • «Не вдається записати ілюстрацію.»
 • «Файл відсутній.»

Примітка: Проблеми з використанням файлів Illustrator у мережі або на знімних носіях можуть бути періодичними або відкладеними.

Служба технічної підтримки Adobe підтримує використання Illustrator лише на локальному жорсткому диску. Важко відтворити або точно визначити проблеми з конфігурацією мережі й периферійного обладнання. 

Програма Illustrator підтримує роботу в мережі чи на знімному носії, вона ретельно перевіряється в різних конфігураціях мережі. Однак перевірено не всі наявні конфігурації мережі, які включають різне програмне забезпечення, апаратне забезпечення, налаштування чи права на доступ. Тому ваша мережа чи конфігурація мережі можуть спричиняти помилки, збої в роботі чи неочікувану поведінку.

Проблеми під час роботи в мережах або на знімних носіях

Illustrator — це програма, що використовує багато ресурсів і вимагає більше оперативної пам’яті й вільного місця на жорсткому диску, ніж більшість інших програм. Хоча файли Illustrator можна використовувати в мережах і на знімних носіях, ви можете послабити роботу й надійність програми. Наприклад, Illustrator читає й записує дані файлу, коли ви працюєте з цим файлом. Таким чином, швидкість доступу до диска, на якому міститься зображення або файли тимчасового диска Illustrator, визначають, наскільки швидко Illustrator зможе обробляти дані зображення. У внутрішніх жорстких дисків швидкість доступу більша, ніж у мережевих серверів (жорсткий диск із мережевим доступом) і знімних носіїв.

Примітка: Illustrator не підтримує використання мереж або знімних носіїв як тимчасових дисків чи служб синхронізації папок або файлів, як от Dropbox, Google Диск та icloud.

Додаткові змінні під час використання мереж

Організації використовують багато різних налаштувань мережі (наприклад, кількаразовий запуск, клієнт-сервер або між самостійними вузлами) і видів (наприклад, ethernet , кільцева мережа чи IP). Для кожного налаштування потрібне спеціальне програмне й апаратне забезпечення з різними настройками, параметрами й оновленнями. Цей додатковий шар програмного й апаратного забезпечення може вплинути на роботу програми. (Наприклад, шум на лінії зв’язку, радіоперешкоди або перекриття пакетів — це фактори, що впливають на надійність мережі.)

На передачу даних через мережу впливає багато факторів, таких як файлові сервери, маршрутизатори, мости, мережеві карти, програмне забезпечення, кабелі, роз’єми, кабелі живлення й блоки живлення. Мережеві підключення можуть раптово стати недоступними, збільшуючи ризик втрати даних і виникнення помилок програми. Під час передачі та приймання мережеве програмне забезпечення перевіряє, чи дані було надіслано й отримано. Ретельність перевірки залежить від пакета мережевого програмного забезпечення, вона інколи недоступна для операційної системи. Збереження файлів на мережевому диску чи розміщення пов'язаних файлів в Illustrator із мережевого диска може сповільнити Illustrator або пошкодити ваші файли. Крім того, може з'явитися повідомлення про помилку: «Не вдалося завершити запит, оскільки файл заблоковано» чи «Не вдалося зберегти через помилку диска». Однак мережа чи операційна система не може повідомити, якщо файл Illustrator або файл тимчасового диска містить пошкоджені або неповні відомості.

Додаткові змінні під час використання знімних носіїв

Існує багато видів знімних носіїв (наприклад, переносні зовнішні жорсткі диски, флеш-диски), що виготовляються багатьма компаніями. Усі вони вимагають, щоб операційна система розпізнавала кабелі або підключення й драйвери пристроїв. Окрім цього знімні носії легше пошкодити, ніж внутрішні диски, що збільшує ризик пошкодження даних зображення чи файлів тимчасового диска.

Рекомендований робочий процес

Служба технічної підтримки наполегливо рекомендує працювати в Illustrator безпосередньо з локального жорсткого диска. Щоб уникнути втрати даних, спочатку зберігайте файли на свій жорсткий диск. Потім перемістіть їх у мережу або на знімний носій за допомогою Finder або Провідника Windows. Щоб повернути файли, скопіюйте їх через Finder або Провідник Windows із мережі або знімного носія на свій жорсткий диск. Після цього можна відкривати файли в Illustrator. Такий робочий процес допомагає уникнути проблем, що виникають, коли налаштування мережі або драйвери знімних носіїв несумісні з операційною системою або Illustrator.

Поради з усунення несправностей

Якщо ви працюєте безпосередньо з мережі або зі знімного носія й у вас виникли проблеми, скористайтеся наведеними нижче порадами, щоб усунути несправності. Проблеми, наприклад конфлікти пам’яті між драйверами пристроїв, пошкоджені чи конфліктуючі файли, проблеми з програмним або апаратним забезпеченням чи низькорівневі DOS (Windows), можуть бути спричинені різними факторами.

Попередження. Ці інструкції наведено лише для довідки. Компанія Adobe Systems не надає підтримку з вирішенням проблем із мережами та знімними носіями.

 • Переконайтеся, що інстальовано останні оновлення Illustrator.
 • Перемістіть файл на локальний жорсткий диск, а потім відкрийте його в Illustrator.
 • Використайте інший комп’ютер, підключений до тієї самої мережі або того самого типу знімного носія.
 • Налаштуйте тимчасовим диском локальний жорсткий диск.
 • Дізнайтеся в адміністратора мережі про відомі проблеми з мережею або зміни в налаштуванні мережі (наприклад, оновлені драйвери або змінені права доступу).
Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису