Дізнайтеся про бібліотеки кольоорів Pantone Plus, що використовуються в Illustrator.

В Pantone Plus модернізований спосіб, за допомогою якого додатки Adobe використовують комбіновані кольори від виробників книги кольорів. Adobe Illustrator, разом з InDesign і Photoshop, використовують серію книг кольорів Pantone Plus Series®. Pantone Plus включає кольори PMS, що замінюють більш ранні кольори Pantone Matching System®. 

Примітка.

Бібліотеки кольорів Pantone у програмах Adobe, як-от Illustrator, Photoshop та InDesign, доступні згідно з діловою угодою між Pantone і Adobe. Ця угода не охоплює всі бібліотеки кольорів Pantone, тому деякі з них можна знайти в Illustrator та інших програмах Adobe. 

Крім того, обидві програми мають незалежні цикли оновлення, тому останні оновлення бібліотек Pantone можуть бути недоступні безпосередньо в програмах Adobe.

Бібліотеки кольорів можна оновити за допомогою інсталятора цифрових бібліотек Pantone Plus. Щоб дізнатися більше, див. статтю Pantone Color Manager.

Зразки кольорів

Adobe Illustrator має три типи зразків кольорів: тріадні, глобальні та плашкові.

Тріадні та глобальні зразки кольорів відносяться до кольорового режиму документа. Зміна кольорового режиму з CMYK на RGB перетворює тріадні або глобальні кольори. Повторна зміна кольрового режиму на попередній є другим перетворенням, а не поверненням до вихідного кольору.

На відміну від тріадних та глобальних зразків кольорів, палітри плашкових кольорів зберігають дозвіл та кольорові режими (CMYK, RGB, LAB, Grayscale, HSB або WebSafe RGB), в яких вони були створені.

Зразки кольорів можуть свторюватися:

 • користувачами або
 • виробниками книг кольорів, таких як Pantone

Книги кольорів PANTONE+

Виробники систем кольорів створюють стандартизовані кольори для передачі інформації про кольори по додаткам та процесам. Такі стандартизовані бібліотеки кольорів називаються книгами кольорів.

Pantone Plus Series® в Illustrator включає десять бібліотек:

 • PANTONE+ CMYK Coated
 • PANTONE+ CMYK Uncoated
 • PANTONE+ Color Bridge Coated
 • PANTONE+ Color Bridge Uncoated
 • PANTONE+ CMYK Coated
 • PANTONE+ Metallic Coated
 • PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
 • PANTONE+ Premium Metallics Coated
 • PANTONE+ Solid Coated
 • PANTONE+ Solid Uncoated

Розширення імені файла цих книг кольорів — .acb.

Попередні версії книг кольорів

До CS2 плашкові кольори Pantone та інших систем для визначення кольорів використовували значення CMYK. Значення CMYK уявляли собою цілі числа.

Книги кольорів Pantone, представлені в CS2, використовують значення Lab в якості визначень кольорів. Еквівалентні значення CMYK не завжди є цілими числами.

Розшиерння імені файлу цих книг кольорів — .acb.

Визначення плашкових кольорів з використанням значень Lab

В Adobe Illustrator ви додаєте іменні зразки кольорів, такі як надані виробником плашкові кольори, до палітри документу.  

Плашкові кольори в Pantone Plus Series® використовують значення Lab. В Pantone Plus Series® для плашкових кольорів немає визначень CMYK. Тому, щоб додати плашкові кольори Pantone Plus в палітри документу, визначте плашкові кольори з використанням значень Lab. 

Щоб визначити плашкові кольори за допомогою значень Lab, виберіть Spot Colors (плашкові кольори) в панелі Swatches (Зразки) (Window (вікно) > Swatches (Зразки)), виберіть Use Lab values specified by the book manufacturer (використати значення Lab, що визначаються виробником книги), а потім клацніть OK.

Вибір параметра Use Lab values specified by the book manufacturer (Використовувати значення Lab, які визначив виробник книги)

Рекомендації

Разом з Pantone Plus Series®, Illustrator, InDesign, Photoshop CS6 і CC містять бібліотеки кольорів Pantone, що дозволяють легко переносити кольори книг з одного додатка в інший. А оскільки плашкові кольори виокристовують значення Lab, відимі результати набагато ближче до відображеня реальних чорнил. Використання значень Lab для плашкових кольорів також скорочує різні відображення в режимах перегляду Normal і Overprint Preview.

CMYK, як кольоровий режим, має доволі обмежені межі кольору. Представлення плашкових кольорів Pantone в значеннях CMYK дозволяє забезпечити більш широкі можливості відображення між виводом на друк і цифровою графікою.

Якщо для робочого процесу потрібно використання кольорами Pantone значень CMYK, Adobe рекомендує використовувати глобальні кольори Pantone Plus Series® замість плашкових кольорів. Якщо вам потрібно використати плашкові кольори Pantone, що застосовують значення CMYK, див. наступні обхідні рішення.

Рішення 1: заміна Pantone Plus на більш старі книги кольорів Pantone

В Illustrator CS6 або CC:

 1. Вийти з Illustrator.

 2. З папки Adobe Illustrator [CS6 або CC]/Presets/[мова]/Swatches/Color Books/ видаліть всі бібліотеки з іменами, що починаються з Pantone+.

 3. З більш старої версії Illustrator (CS2-CS5) скопіюйте всі бібліотеки Pantone з розширенням .acb та вставте їх в каталог: Adobe Illustrator [CS6 або CC]/Presets/[мова]/Swatches/Color Books.

 4. Скопіюйте всі бібліотеки Pantone з розширенням .acbl та помістіть в папку: Adobe Illustrator CS6/Presets/[мова]/Swatches/Color Books/Legacy.

 5. Перезапустіть Illustrator та відкрийте всі профілі документа в каталозі:

  • Mac OS: [користувач]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 або CC]/[мова]/New Document Profiles

  -або-

  • Windows 7: [диск]/Users/[користувач]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 або CC] Settings/[мова]/[binary]/New Document Profiles

  -або-

  • Windows XP: [диск]/Documents and Settings/[користувач]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 або CC] Settings/[мова]/New Document Profiles
 6. Для кожного профіля виберіть Spot Colors (плашкові кольори) з панелі Swatches (Зразки) (Window (вікно) > Swatches (Зразки)), виберіть Use CMYK values from the manufacturer's process books (використати значення CMYK з книги виробника), потім клацніть OK.

  Вибір параметра Use CMYK values from the manufacturer's process books (Використовувати значення CMYK із книг виробника)
 7. Збережіть та закрийте всі профілі документа, потім знову перезапустіть Illustrator.

Рішення 2: зробіть більш старі бібліотеки Pantone доступними для бракуючих кольорів

Використовуйте це рішення тільки, якщо зустрічаєте бракуючі кольори в документах з попередніх версій, що відкриваються в Illustrator CS6 або CC. Не рекомендується використовувати більш старі бібліотеки Pantone для додавання нових кольорів в документ.

В Illustrator CS6 або CC:

 1. Вийти з Illustrator.

 2. З більш старої версії Illustrator (CS2-CS5) скопіюйте всі бібліотеки Pantone з розширенням .acb та вставте їх в папку: Adobe Illustrator [CS6 або CC]/Presets/[мова]/Swatches/Color Books.

 3. Перезапустіть Illustrator.

Питання та відповіді

Ні. В даному процесі немає ніяких змін. Щоб додати плашковий колір в документ, відкрийте книгу кольорів та клацніть жадану палітру.

В Illustrator CS5 та більш ранніх версіях, які включали більш старі версії книг кольорів Pantone, більшість плашкових кольорів з Pantone мали два визначення: Lab і CMYK. Крім того, налаштування за замовчуванням в діалоговому вікні Spot Color Options (опції основних кольорів) — CMYK. Значення CMYK мають пріорітет над значеннями Lab. Плашковий колір, що додається в документ, звичайно має значення CMYK.

Якщо потрібно, щоб ті ж плашкові кольори були ідентичні в CS5 (і більш ранніх версіях) і CS6/CC, виконайте наступні дії, див. Рішення 1: заміна Pantone Plus на більш старі книги кольорів Pantone.

Дане рішення дозволяє забезпечити однаковість плашкових кольорів Pantone в різних версіях Illustrator. Проте це може вплинути на робочі процеси, що чіпляють одночасно і InDesign, і Photoshop, якщо ви використовуєте Pantone Plus Series® з такими додатками.

Ні. Файли з більш ранніх версій відкриваються успішно. Визначення плашкових кольорів зберігаються разом з їх вихідними визначеннями.

Виключення: відкриття файлів старих форматів, що містять пов'язані файли PSDs або TIFF, які мають плашкові канали з більш старих книг кольорів Pantone.  

Імпорт файлів PSDs і TIFF з плашковими каналами, які містять більш старі кольори Pantone

В файлах PSD і TIFF, що містять плашкові канали з книг кольорів, зберігаються зв'язки з книгою кольорів. При розміщенні та пов'язуванні таких файлів в документі Illustrator CS6 або CC система виконує пошук інформації про кольори для плашкових каналів у встановлених книгах кольорів Pantone Plus. Якщо колір з такою ж назвою виявлений в будь - якій з доступних книг плашкових кольорів, система використає його та пов'яже з файлом або відкриває файл більш старої версії. (Цей процес також діє при відкритті файлів більш старих форматів ai/eps/pdf/indd, пов'язаних з такими файлами PSDs або TIFFs.) В ході даного процесу може бути незнача відмінність в способі відображення кольору (порівнянно з Illustrator CS5 або більш раніми версіями). Відмінність у відображенні може мати місце з двох причин:

 • В налаштуваннях опцій плашкових кольорів (Spot Color Options) могло бути задано значення CMYK в більш старій версії Illustrator і Lab — в CS6 або CC.
 • В Pantone могло бути змінено визначення кольору в Pantone Plus.

Якщо колір, що використовується в плашкових каналах, не виявлений, Illustrator видає попередження та відобразить плашковий колір в файлі чорним. Проте, колір зберігається як плашковий колір (Illustrator перетворює колір в чорний плашковий колір за замовчуванням для значень палітр, але не перетворює його в тріадний колір).

Для рішення цієї пробеми див. Рішення 1: Заміна книги кольорів Pantone Plus на більш старі книги Pantone та Рішення 2: Зробіть більш старі бібліотеки Pantone доступними для бракуючих кольорів.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності