Існує три основні способи використання функції «Буквиці та вкладені стилі»: застосування стилю символу до буквиці, застосування вкладеного стилю тексту на початку абзацу та застосування вкладеного стилю рядка до одного або декількох рядків в абзаці.

Застосування стилю символу до буквиці

Ви можете застосувати стиль символу до символу або символів буквиць в абзаці. Наприклад, якщо ви бажаєте, щоб символ буквиці мав інший колір і шрифт, ніж решта абзацу, ви можете визначити стиль символу, що має ці атрибути. Згодом ви зможете або застосувати стиль символу безпосередньо до абзацу, або вкласти стиль символу у стиль абзацу.

Примітка.

Ви не можете створювати нові стилі у вмісті InCopy, зв’язаному з макетом InDesign.

Буквиці, автоматично форматовані вкладеним стилем символу

 1. Створіть стиль символу, що має формат, який ви бажаєте використовувати для символу буквиці.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб застосувати буквицю до окремого абзацу, виберіть «Буквиці та вкладені стилі» в меню панелі «Абзац».

  • Щоб вкласти стиль символу у стиль абзацу, двічі клацніть стиль абзацу, і потім клацніть «Буквиці та вкладені стилі».

 3. Задайте число рядків і символів із буквицями, потім виберіть стиль символу.
 4. Якщо буквиця виходить надто далеко від лівого краю, виберіть «Вирівняти за лівим краєм».

  Якщо вибрати цей варіант, буде використовуватися первинна ліва сторона символу буквиці, а не більше значення. Це зокрема зручно для буквиць, сформатованих зі шрифтом sans serif.

 5. Якщо символ буквиці накладається на текст нижче, виберіть «Масштаб для нижніх виносних елементів».
 6. Щоб регулювати положення тексту навколо буквиці відповідно до сітки кадру, виберіть параметр із меню.

  Ігнорувати сітку кадру.

  Буквиця й текст не регулюються, тож текст може не вирівнятися відповідно до сітки кадру.

  Заповнити сітку кадру.

  Буквиця не масштабується, і текст не вирівнюється відповідно до сітки, тож між буквицею й текстом навколо неї можуть залишитися додаткові пробіли.

  Збільшити відповідно до сітки.

  Цей параметр масштабує буквицю таким чином, щоб вона була ширшою для горизонтального тексту або вищою – для вертикального; таким чином текст вирівнюється за сіткою.

  Зменшити відповідно до сітки.

  Цей параметр масштабує буквицю таким чином, щоб вона була вужчою для горизонтального тексту або нижчою – для вертикального; таким чином текст вирівнюється за сіткою.

 7. Натисніть «OK».

Якщо ви бажаєте застосувати інший вкладений стиль до будь-яких символів за буквицею, скористайтеся параметром «Створити вкладений стиль». (Дивіться Створення вкладених стилів.)

Створення вкладених стилів

Ви можете задати формат на рівні символу для одного або декількох діапазонів у межах абзацу або рядка. Також ви можете встановити два або декілька вкладених стилів, аби другий починав функціонувати, коли перший закінчуватиме. Для абзаців з форматом, що повторюється і є передбачуваним, ви можете навіть зробити цикл до першого стилю в послідовності.

Вкладені стилі особливо зручні для вставлених заголовків. Наприклад, ви можете застосувати один стиль символу до першої літери абзацу та інший — до тексту, що знаходиться до першої двокрапки (:). Для кожного вкладеного стилю ви можете визначити символ, що завершує стиль, такий як символ табуляції або кінця слова.

Примітка.

Ви можете створювати нові стилі в окремому документі InCopy, але не у вмісті, зв’язаному з макетом InDesign.

У цьому прикладі стиль символу «Число» форматує перше слово, а стиль символу «Суцільний текст» — текст до першої двокрапки.

Майкл Мерфі розмістив статтю про вкладені стилі на сторінці Автоматичне форматування великої кількості абзаців за допомогою вкладених стилів InDesign (InDesign’s Nested Styles Auto-Format Multiple Paragraphs). Він також створив ряд навчальних відеороликів, що починається на сторінці Таблиці вкладених стилів (Nested Style Sheets).

Створення одного або декількох вкладених стилів

 1. Створення одного або декількох стилів символу, які ви бажаєте застосувати до сформатованого тексту.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб додати вкладені стилі до стилю абзацу, двічі клацніть стиль абзацу, і потім клацніть «Буквиці та вкладені стилі».

  • Щоб додати вкладені стилі до окремого абзацу, виберіть «Буквиці та вкладені стилі» в меню панелі «Абзац».

  Примітка.

  Для найкращого результату застосовуйте вкладені стилі як частину стилів абзацу. Якщо ви застосовуєте вкладені стилі як локальні заміщення до абзацу, наступне редагування або зміни формату у вкладеному стилі можуть дати неочікуване форматування символу у тексті зі стилем.

 3. Клацніть «Новий вкладений стиль» один раз чи декілька разів.
 4. Виконайте одну з наведених нижче дій для кожного стилю й клацніть на «OK».
  • Клацніть в області стилю символу та виділіть стиль символу, щоб визначити вигляд цієї частини абзацу. Якщо ви не створили стиль символу, виберіть «Створити стиль символу» та вкажіть форматування, яке треба використати.

  • Задайте елемент, що завершуватиме формат стилю символу. Також ви можете ввести символ, такий як двокрапка (:), або певну літеру або цифру. Ви не можете вводити слово.

  • Встановіть, скільки потрібно зразків вибраного елемента (символів, слів чи речень).

  • Виберіть «До включно» або «До». Вибір «До включно» включає символ, що завершує вкладений стиль, а вибір «До» форматує лише ті символи, що передують цьому символові.

  • Виберіть стиль і натисніть кнопку «Вгору»  або «Вниз» , щоб змінити порядок стилів у списку. Порядок стилів визначає послідовність, у якій застосовується форматування. Формат, визначений другим стилем, починається там, де завершується формат першого стилю. Якщо ви застосовуєте стиль символу до буквиці, стиль символу буквиці діє як перший вкладений стиль.

Створення вкладених стилів рядка

Можна застосувати стиль символу до певної кількості рядків в абзаці. Як і з вкладеними стилями, можна налаштувати два та більше вкладених стилів рядків на взаємодію та створити повторювану послідовність.

Атрибути, застосовані вкладеними стилями рядків, можуть співіснувати з атрибутами, застосованими вкладеними стилями. Наприклад, вкладений стиль рядка може застосовувати колір, а вкладений стиль може застосовувати курсив. Якщо обидва стилі спричиняють конфлікт у параметрах одного атрибута (наприклад, червоний та блакитний), перевага надається вкладеному стилю.

 1. Створення одного або декількох стилів символу, які ви бажаєте застосувати до сформатованого тексту.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб додати вкладені стилі рядка до стилю абзацу, двічі клацніть стиль абзацу, і потім клацніть «Буквиці та вкладені стилі».

  • Щоб додати вкладені стилі рядка до окремого абзацу, виберіть «Буквиці та вкладені стилі» в меню панелі «Абзац».

 3. Клацніть «Створити вкладений стиль рядка» один раз чи декілька разів.
 4. Клацніть в області стилю символу та виділіть стиль символу, щоб визначити вигляд цієї частини. Якщо ви не створили стиль символу, виберіть «Створити стиль символу» та вкажіть форматування, яке треба використати.
 5. Вкажіть кількість рядків абзацу, до яких застосовуватиметься стиль символу.

  Виберіть стиль і натисніть кнопку «Вгору»  або «Вниз» , щоб змінити порядок стилів у списку. Порядок визначає послідовність, у якій застосовується форматування.

 6. Натисніть «OK».

Зациклювання вкладених стилів

Ви можете повторювати послідовність двох або декількох вкладених стилів по всьому абзацу. Простим прикладом є чергування червоних і зелених слів в абзаці. Або у вкладених стилях рядка можна чергувати червоні та зелені рядки в абзаці. Схема, що повторюється, залишається незмінною, навіть якщо ви додаєте слова до абзацу або вилучаєте слова.

 1. Створіть стилі символів, які ви бажаєте використовувати.
 2. Відредагуйте або створіть стиль абзацу, або розмістіть точку вставляння в абзаці, який ви бажаєте форматувати.
 3. У розділі або діалоговому вікні «Буквиці та вкладені стилі» клацніть «Створити вкладений стиль» (або «Створити вкладений стиль лінії») принаймні двічі та виберіть параметри для кожного стилю.
 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для вкладених стилів знову клацніть «Створити вкладений стиль», виберіть [Повторити] в області стилю символу та вкажіть, скільки вкладених стилів будуть повторюватися.

  • Для вкладених стилів знову клацніть «Створити вкладений стиль рядка», виберіть [Повторити] в області стилю символу та вкажіть, скільки рядків будуть повторюватися.

  В деяких випадках ви можете пропустити перший стиль або стилі. Наприклад, абзац календарю подій може містити «Події тижня», за ним — дні тижня та події, що сталися в ці дні. У цьому разі ви можете створити п’ять вкладених стилів: один для «Подій тижня», по одному — для кожного дня, події, часу події, останній стиль — зі значенням [Повторити] 3, себто виключаючи перший вкладений стиль із циклу.

  Елемент [Повторити] повинен буди останнім у списку. Будь-який вкладений стиль під елементом [Повторити] ігнорується.

  Зациклювання вкладених стилів

 5. Натисніть «OK».

Параметри вкладених стилів символів

Щоб визначити, як закінчується вкладений стиль символу, виконайте одне з наведеного нижче:

Примітка.

Якщо ви не бажаєте, щоб стиль включався у форматований вкладений стиль, виберіть «До» замість «До включно», коли визначатимете вкладений стиль.

Речення.

Крапки, знаки питання та знаки оклику позначають кінець речення. Якщо за лапками стоїть розділовий знак, він включається як частина речення.

Слова.

Будь-який пропуск або знак-розділювач позначає кінець слова.

Алфавіт.

Кінцева точка для арабських цифр визначається пробілом. Це застосовно як до двобайтних символів, так і до літер.

Символи.

Включається будь-який символ. що не є маркером нульової довжини (для прив’язок, маркерів індексів, тегів XML тощо).

Примітка.

Якщо ви вибираєте «Символи», ви можете також ввести символ, наприклад, двокрапку або крапку, для завершення вкладеного стиля. Якщо ви введете декілька символів, кожний із них завершуватиме стиль. Наприклад, якщо ваші вставні заголовки завершуються дефісом, двокрапкою або знаком оклику, ви можете набрати -:? для завершення вкладеного стилю там, де з’явиться будь-який із цих символів.

Літери.

Будь-які символи, що не включають розділові знаки, пропуски, цифри або символи.

Цифри.

Включаються арабські цифри 0-9.

Символ завершення вкладеного стилю.

Поширює вкладений стиль до символу кінця вкладеного стилю, який ви вставили, включно або не включно. Щоб вставити цей символ, виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інший» > «Завершити вкладений стиль тут».

Символи табуляції.

Поширює вкладений стиль до символу табуляції (не параметр табуляції) включно або не включно.

Примусовий початок нового рядка.

Поширює вкладений стиль до примусового початку нового рядка включно або не включно. (Виберіть «Текст» > «Вставити символ початку» > «Примусовий початок нового рядка»).

Символ «Відступ до сюди»

Поширює вкладений стиль до символу «Відступ до сюди» включно або не включно. (Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інший» > «Відступ до цього місця»).

Круглі шпації, напівкруглі шпації або нерозривні пробіли

Поширює вкладений стиль до символу пропуску включно або не включно. (Виберіть «Текст» > «Вставити пробіл» > [символ пропуску]).

Маркер прив’язаного об’єкта.

Поширює вкладений стиль до маркера вкладеного зображення, що стоїть там, де вставлено вкладену графіку, включно або не включно.

Автоматичний номер сторінки / Маркер розділу

Поширює вкладений сталь до номеру сторінки або маркера розділу включно або не включно.

Кінець вкладеного стилю

Найчастіше вкладений стиль завершується, коли виконується умова визначеного стилю, наприклад, через три слова або там, де стоїть крапка. Проте ви також можете завершити вкладений стиль до того, як буде виконана умова, за допомогою символу «Завершити вкладений стиль тут».

 1. Розмістіть точку вставляння там, де ви бажаєте завершити вкладений стиль.
 2. Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інший» > «Завершити вкладений стиль тут».

Цей символ завершує вкладений стиль у даній точці незалежно від визначення вкладеного стилю.

Стирання формату вкладеного стилю

 • У діалоговому вікні «Буквиці та вкладені стилі» або в розділі «Буквиці та вкладені стилі» діалогового вікна «Параметри стилю абзацу» виділіть вкладений стиль і клацніть «Видалити».
 • Застосуйте інший стиль абзацу.

Створення стилів GREP

GREP — це розширений механізм пошуку на базі шаблонів. Стилі GREP можна використовувати для застосування стилів символу до тексту, що співпадає з указаним вами виразом GREP. Наприклад, припустимо, що ви захотіли застосувати стиль символу до всіх телефонних номерів у тексті. Коли створюється стиль GREP, ви вибираєте стиль символу та вказуєте вираз GREP. Весь текст абзацу, що співпадає з виразом GREP, форматується зі стилем символу.

Використання стилю GREP для форматування телефонних номерів зі стилем символу.

A. Стиль символів. B. Вираз GREP 

Щоб переглянути навчальний відеоролик про створення стилів GREP, перейдіть за посиланням www.adobe.com/go/lrvid4028_id_ua.

Девід Блетнер наводить життєві приклади стилів GREP на сторінці 5 чудових речей, які можна зробити за допомогою стилів GREP (5 Cool Things You Can Do with GREP Styles). Кері Дженсен створила серію із чотирьох частин про стилі GREP, яка починається на сторінці Ознайомлення зі стилями GREP (Introducing GREP Styles).

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб застосувати стилізацію GREP до окремих абзаців, виберіть абзаци та оберіть «Стилі Grep» з меню панелі «Абзац» або «Управління».

  • Щоб застосувати стилізацію GREP до окремих абзаців, виберіть абзаци й оберіть «Стилі Grep» з меню панелі «Абзац».

  • Щоб використати стилі GREP у стилі абзацу, створіть або відредагуйте стиль абзацу та клацніть вкладку «Стилізація GREP» ліворуч у діалоговому вікні «Параметри стилю абзацу».

 2. Клацніть «Створити стиль GREP».

 3. Клацніть праворуч від «Застосувати стиль» та вкажіть стиль символу. Якщо ви не створили стиль символу, оберіть «Створити стиль символу» та вкажіть форматування, яке треба використати.

 4. Клацніть праворуч від «До тексту» і виконайте одну з наступних дій для складання виразу GREP:

  • Введіть вираз для пошуку вручну. (Див. Метасимволи для пошуку.)

  • Клацніть значок «Спеціальні символи для пошуку» праворуч від параметра «До текстового поля». Виберіть параметри з підменю «Розташування», «Повторити», «Співпадіння», «Модифікатори» та «Posix», щоб полегшити складання виразу.

 5. Натисніть «OK».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності