Знайти/змінити

Пошук або зміна огляду

Діалогове вікно «Знайти/Змінити» містить вкладки, які дозволяють визначити, що потрібно знайти й змінити.

Діалогове вікно «Знайти/Змінити»

A. Вкладки діалогового вікна «Знайти/змінити» B. Знайти символ табуляції C. Замінити на довге тире D. Параметри пошуку E. Меню метасимволів 

Діалогове вікно «Знайти/Змінити»

A. Вкладки діалогового вікна «Знайти/змінити» B. Знайти символ табуляції C. Замінити на довге тире D. Параметри пошуку E. Меню метасимволів 

Текст

Пошук та зміна конкретних входжень символів, слів, груп слів чи тексту, відформатованого певним чином. Можна також шукати та замінювати спеціальні символи, як-от символи, маркери та символи пробілів. Параметри групових символів для розширення пошуку.

GREP

Використовуйте розширену методику пошуку на основі групових символів для пошуку та заміни тексту й форматування.

Гліф

Пошук і заміна гліфів з використанням значень Unicode чи GID/CID, що особливо корисно для пошуку й заміни гліфів в азійських мовах.

Об’єкт

Пошук і заміна ефектів форматування та атрибутів в об’єктах та кадрах. Наприклад, можна знайти об’єкти зі штрихом у 4 пункти і замінити штрих тінню.

Транслітерація

Також можна перетворювати типи символів тексту азіатськими мовами. Наприклад, у тексті японською можна здійснити пошук символів катакани половинної ширини та замінити їх символами катакани повної ширини.

Навчальний відеоролик про пошук і змінення тексту, об’єктів та виразів можна знайти за посиланням www.adobe.com/go/vid0080.

Пошук та зміна тексту

Якщо потрібно скласти список, знайти та змінити шрифти в документі, можливо, слід скористатися командою «Знайти шрифт», а не «Знайти/Змінити».

Пошук та зміна тексту

 1. Щоб шукати у фрагменті тексту чи матеріалу, виділіть текст чи пункт введення у матеріалі. Щоб виконати пошук у більш ніж в одному документі, відкрийте ці документи.
 2. Виберіть команду «Правка» > «Знайти/Змінити» та клацніть вкладку «Текст».
 3. Задайте фрагмент пошуку в меню «Пошук» та клацніть значки для включення до пошуку заблокованих шарів, шаблон-сторінок, виносок та інших елементів.
 4. У полі «Знайти що» опишіть, що слід шукати:
  • Введіть чи вставте текст, який треба знайти.
  • Для пошуку й заміни знаків табуляції, пропусків чи інших спеціальних символів виберіть символи, які їх представляють (метасимвол) зі спливаючого меню справа від поля «Знайти що». Можна також вибрати параметри групових символів, як-от «Будь-яка цифра» чи «Будь-який символ».
  Для пошуку спеціальних символів, як-от символу табуляції, використовуйте метасимволи.

 5. У полі «Змінити на» введіть чи вставте текст заміни. Можна також вибрати зі спливаючого меню справа від поля «Змінити на» символ, який представляє спеціальні символи.
 6. Клацніть «Знайти».
 7. Щоб продовжити пошук, натисніть кнопку «Знайти далі», «Змінити» (щоб змінити знайдений збіг), «Змінити всі» (з’явиться повідомлення про повну кількість змін) чи «Змінити/Знайти» (щоб змінити знайдений збіг і знайти наступний).
 8. Натисніть «Готово».

Якщо не вдається отримати очікуваних результатів пошуку, переконайтеся, що очищено всяке форматування, яке входило в попередній пошук. Може знадобитися також розширити пошук. Можливо, наприклад, що пошук здійснювався лише в межах матеріалу, а не цілого документа. Також ви можете здійснювати пошук тексту, який з’являється в елементі, виключеному з пошуку, наприклад у заблокованому шарі, виносці або прихованому умовному тексті.

Якщо ви передумали замінювати текст, виберіть команду «Правка» > «Скасувати заміну тексту» (або «Скасувати заміну всього тексту»).

Щоб найти наступне входження попередньої шуканої фрази, не відкриваючи діалогове вікно «Знайти/Змінити», виберіть команду «Правка» > «Знайти далі». Крім того, попередні об’єкти пошуку зберігаються в діалоговому вікні «Знайти/Змінити». Об’єкт пошуку можна вибрати з меню справа від параметра.

Пошук і зміна форматованого тексту

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Якщо параметри «Знайти формат» і «Змінити формат» не з’являються, натисніть кнопку Додаткові параметри.
 3. Клацніть поле «Знайти формат» чи значок «Задайте атрибути для пошуку»  справа від розділу «Параметри пошуку формату».
 4. У лівій частині діалогового вікна «Параметри пошуку формату» виберіть тип форматування, вкажіть атрибути форматування та натисніть кнопку «OK».

  Деякі параметри форматування OpenType з’являються і в розділі «Параметри OpenType», і в розділі «Основні формати символів» меню «Позиція». Щоб знайти інформацію щодо OpenType та інших атрибутів форматування, шукайте відповідні теми в Довідці InCopy.

  Примітка.

  Щоб знайти (або замінити) тільки форматування, не заповнюйте поля «Знайти що» та «Змінити на».

 5. Якщо до знайденого тексту треба застосувати форматування, клацніть поле «Змінити формат» або значок «Вкажіть атрибути для заміни»  у розділі «Налаштування атрибутів для заміни». Після цього виберіть тип форматування, задайте атрибути форматування й натисніть кнопку «OK».
 6. Використовуйте кнопки «Знайти» та «Змінити» для форматування тексту.

Якщо в якості критерію пошуку вказане форматування, над полями «Знайти що» та «Змінити на» з’являться інформаційні значки. Ці значки вказують на те, що встановлено атрибути форматування і операція пошуку та зміни буде відповідним чином обмежена.

Примітка.

Для швидкого усунення всіх атрибутів форматування в «Параметрах пошуку формату» чи «Параметрах зміни формату», натисніть кнопку «Очистити».

Загальні методи пошуку/зміни

Пошук із застосуванням групових символів

Для розширення пошуку задайте групові символи, як-от «Будь-яка цифра» чи «Будь-який пробіл». Наприклад, якщо ввести в поле «Знайти що» «s^?ng», буде виконуватись пошук слів, які починаються на «s» і закінчуються на «ng», наприклад, «sing», «sang», «song», «sung.» Групові символи можна або ввести вручну, або вибрати варіант з підменю «Групові символи» у спливаючому меню поряд з текстовим полем «Знайти що».

Буфер обміну для пошуку метасимволів

Для пошуку таких метасимволів як тире чи символи маркерів може бути зручніше спочатку вибрати текст і вставити його в поле «Знайти що», щоб уникнути складного вводу метасимволів. InCopy автоматично перетворює вставлені спеціальні символи на їхній еквівалент метасимволу.

Заміна вмістом буфера обміну

Замінювати предмети пошуку можна на форматований чи неформатований вміст, скопійований в буфер обміну. Текст можна замінити навіть скопійованою графікою. Просто скопіюйте елемент, а потім у діалоговому вікні «Знайти/Змінити» виберіть параметр з підменю «Інше» спливаючого меню справа від поля «На що змінити».

Пошук і усунення небажаного тексту

Щоб усунути небажаний текст, задайте в полі «Знайти що» текст, який потрібно усунути, а поле «Змінити на» залиште порожнім (переконайтеся, що в цьому полі нема ніякого форматування).

Тегування XML

До шуканого тексту можна додати теги XML.

Примітки щодо пошуку та зміни тексту в InCopy

 • Якщо під час пошуку й заміни тексту ввімкнена команда «Відслідковувати зміни», відслідковується весь текст, що додається чи видаляється.

 • Всі процедури пошуку та заміни під час перегляду гранок, матеріалу та макета працюють абсолютно однаково незалежно від того, чи йде робота зі зв’язаним або з ізольованим матеріалом. Під час роботи зі зв’язаним матеріалом пошук обмежується стилями символів та абзаців, визначеними в InDesign. При роботі в режимі перегляду гранок чи матеріалу не видно всіх застосованих типографських ефектів. Ці ефекти видно тільки при перегляді макета.

 • При роботі в режимі перегляду гранок чи матеріалу команда «Знайти/змінити» оминає всі розбиті матеріали. Однак, при виборі команди «Змінити все» дія розповсюджується й на розбиті матеріали. Для досягнення найліпших результатів команду «Знайти/Змінити» слід виконувати в режимі перегляду макета.

 • Параметр «Включати вміст приміток в операції пошуку/зміни» в пункті «Параметри щодо приміток» визначає, чи здійснюється пошук в межах приміток. При виборі цього параметра команду «Знайти/Змінити» можна застосовувати для пошуку в межах приміток у режимі перегляду гранок та матеріалу, але не в режимі перегляду макета. У закритих примітках та виносках пошук не відбувається.

Параметри пошуку та зміни тексту

Меню «Пошук»

Містить параметри, які визначають діапазон пошуку.

Документи

Пошук у межах цілого документа чи в усіх документах, щоб шукати в усіх відкритих документах.

Матеріал

Пошук у межах цілого тексту і вибраному кадрі, в т.ч. тексту в інших зв'язаних текстових кадрах і надлишковому тексті. Виділіть «Матеріали», щоб шукати в межах матеріалів у всіх виділених кадрах. Цей параметр з'являється тільки коли виділений кадр чи коли встановлений курсор.

До кінця матеріалу –

Пошук від курсору. Цей параметр з'являється, тільки якщо встановлений курсор.

Виділення.

Пошук тільки у виділеному тексті. Цей параметр з’являється, тільки якщо є виділений текст.

Включати заблоковані шари 

Шукає текст у шарах, заблокованих із застосуванням діалогового вікна «Параметри шарів». Замінювати текст у заблокованих шарах неможливо.

Включати приховані матеріали 

Шукає текст у матеріалах, зареєстрованих як частини робочого процесу InCopy. Замінювати текст у заблокованих матеріалах неможливо.

Включати приховані шари 

Шукає текст у шарах, захованих із застосуванням діалогового вікна «Параметри шарів». При знаходженні захованого шару в місці входження тексту з’являється виділення, але текст не видно. Замінювати текст у захованих шарах неможливо.

Текст у прихованій умові ніколи не включається у пошук.

Включати шаблон-сторінки 

Шукає текст на шаблон-сторінках.

Включати виноски 

Шукає текст у виносках.

З урахуванням регістру 

Виконується лише пошук слова або слів, які точно відповідають капіталізації тексту в полі «Знайти що». Наприклад, пошук «Підготовка до Друку» не знайде «Підготовка до друку», «підготовка до друку», або «ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ».

Повне слово 

(Лише для тексту латинською мовою) Ігнорує пошукові символи, якщо вони є складовою слова латиницею. Наприклад, за здійснення пошуку цілого слова «any», InDesign ігноруватиме такі збіги, як «many».

Повне слово 

Ігнорує шукані символи, якщо вони входять до складу іншого слова. Наприклад, якщо ви шукаєте «кілька» як ціле слово, слово «декілька»InDesign проігнорує.

З урахуванням Kana 

Пошук символів хірагани окремо від символів катакани. Наприклад, за пошуку символу «tango» в хірагані, InDesign ігноруватиме ці символи в катакані.

З урахуванням повної/половинної ширини 

Пошук лише серед символів повної/половинної ширини. Наприклад, за пошуку символу «ka» в катакані половинної ширини, InDesign ігноруватиме символи «ka» в катакані повної ширини.

Пошук із застосуванням виразів GREP

У вкладці GREP у діалоговому вікні «Знайти/Змінити» можна скласти вирази GREP для пошуку буквено-цифрових рядків та шаблонів у довгих документах чи декількох відкритих документах. Метасимволи GREP можна ввести вручну чи вибрати їх зі списку «Спеціальні символи для пошуку». За замовчуванням, пошук GREP є чутливим до регістру.

На InDesign Secrets є список ресурсів GREP, який можна знайти за адресою InDesign GREP.

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити» та клацніть вкладку «GREP».

 2. У нижній частині діалогового вікна задайте фрагмент пошуку в меню «Пошук» та клацніть значки для включення до пошуку заблокованих шарів, шаблон-сторінок, виносок та інших елементів.

 3. Щоб скласти вираз GREP, виконайте в полі «Знайти що» будь-яку з наступних дій:

  • Введіть вираз для пошуку вручну. (Див. Метасимволи для пошуку.)

  • Клацніть значок «Метасимволи для пошуку» справа від параметра «Знайти що» і виберіть параметри з підменю «Розташування», «Повторити», «Співпадіння» та «Posix», щоб полегшити складання виразу для пошуку.

 4. У полі «Змінити на» введіть чи вставте текст заміни.

 5. Клацніть «Знайти».

 6. Щоб продовжити пошук, натисніть кнопку «Знайти далі», «Змінити» (щоб змінити знайдений збіг), «Змінити всі» (з’явиться повідомлення про повну кількість змін) чи «Змінити/Знайти» (щоб змінити збіг і знайти наступний).

Примітка.

Стилі GREP можна використовувати для застосування стилів символу до тексту, що співпадає з виразом GREP. Взагалі, діалогове вікно «Стилі GREP» є гарним шляхом протестувати ваш вираз GREP. Додайте до абзацу приклади, які треба знайти, а потім у діалоговому вікні «Стилі GREP» вкажіть стиль символу та вираз GREP. Коли активується «Попередній перегляд», можна редагувати вираз, доки він повністю не відповідатиме вашим вимогам.

Поради щодо складання виразів для пошуку GREP

Нижче наводяться деякі поради зі складання виразів GREP.

 • Багато пошуків у вкладці GREP схожі на пошук у вкладці «текст», але майте на увазі, що, залежно від того, у якій вкладці ви працюєте, необхідно вставляти різні коди. Взагалі, метасимволи у вкладці «Текст» починаються із символу «^» (наприклад, символ табуляції —^t), а метасимволи GREP — із символу «\» (наприклад, символ табуляції — \t). Однак це правило діє не для всіх метасимволів. Наприклад, кінець абзацу позначається у вкладці «Текст» ^p, а у вкладці «GREP» — \r.\r. Список метасимволів, які використовуються у вкладках «Текст» і «GREP», див. Метасимволи для пошуку.

 • Для пошуку символу, який має символічне значення у GREP, введіть перед символом зворотну похилу риску, щоб вказати, що наступний символ є буквальним. Наприклад, крапка ( . ) означає в GREP будь-який символ; щоб шукати справжню крапку, введіть «\.»

 • Якщо передбачається користуватись пошуком GREP чи часто спільно з іншими користувачами, збережіть його як запит. (Див. розділ Пошук/зміна елементів із застосуванням запитів).

 • Для розподілу виразів на підвирази користуйтеся дужками. Наприклад, якщо треба шукати «cat» чи «cot», можна скористатися виразом «c(a|o)t».«c(a|o)t». Дужки особливо зручні для позначення групувань. Наприклад, пошук «the (cat) and the (dog)» означає, що «cat» має бути «Знайдений текст 1», а «dog» — «Знайдений текст 2». Для зміни лише частини знайденого тексту можна використовувати вирази «Знайдений текст» (наприклад, $1 для «Знайдений текст 1»).

Приклади пошуку GREP

Щоб навчитися використовувати переваги пошуку GREP, виконайте такі приклади.

Приклад 1: пошук тексту в лапках

Нехай потрібно знайти будь-яке слово, взяте в лапки (наприклад, «Spain»), і треба видалити лапки і застосувати до слова певний стиль (щоб замість «Spain» стало Spain). Вираз («)(\w+)(») містить три групування, на що вказують дужки ( ). Перше й третє групування шукають на будь-які лапки, а друге групування шукає на одне або більше слово.

Для посилання на ці групування можна використовувати вирази «Знайдений текст». Наприклад, $0 стосується усього знайденого тексту, а @2 — лише другого групування. Вставивши в поле «Змінити на» символи $2 та вказавши стиль символів у полі «Змінити формат», можна знайти слово в лапках і замінити його словом зі стилем символів. Оскільки вказано буде лише $2, групування $1 та $3 усуваються. (Якщо вказати в полі «Змінити на» $0 чи $1$2$3, стиль символів буде застосовано також і до лапок.)

Приклад GREP

A. Знаходить усі символи слова, взяті в лапки B. Стиль символу застосовується до другого групування (слова), тоді як перше й третє групування (відкриті та закриті лапки) видаляються C. Стиль символу вказано 

У цьому прикладі виконується пошук лише окремих слів, взятих у лапки. Якщо потрібно виконати пошук виразів, взятих у дужки, додайте вирази групових символів, наприклад (\s*.*\w*\d*), який знаходить пропуски, символи, символи слів та цифри.

Приклад 2: номери телефонів

InDesign містить ряд передналаштувань пошуку, які можна вибрати з меню «Запити». Наприклад, можна знайти запит «Перетворення телефонних номерів», який виглядає наступним чином:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

У США телефонні номери можуть записуватися у різних форматах, наприклад: 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 чи 206 555 3982. Цей рядок шукає всі ці варіанти. Перші три знаки (\d\d\d) телефонного номера можуть братися чи не братися в дужки, тому після дужок поставлено знак питання: \(? та \)?. Зверніть увагу, що зворотна похила риска \ вказує, що шукається справжня дужка і що вона не є частиною підвиразу. Квадратні дужки [ ] обмежують будь-який розташований між ними символ, наприклад, у цьому випадку [-. ] шукає або перенос, або крапку, або пробіл. Знак запитання після дужок означає, що елементи всередині не є обов’язковими в пошуку. Нарешті, три знаки взято в дужки, що означає групування, на яке можна посилатися в полі «Змінити на».

Посилання на групування в полі «Змінити на» можна редагувати за потребою. Наприклад, можна використати такі вирази:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Додаткові приклади GREP

Експериментуйте із прикладами з цієї таблиці, щоб дізнатися більше про пошук GREP.

Вираз

Шуканий рядок

Зразок тексту

Співпадіння (жирним шрифтом)

Клас символів

[ ]

[abc]

Шукає літери a, b або c.

Maria cuenta bien.

Maria cuenta bien.

Початок абзацу

^

^~_.+

Виконує пошук початку абзацу (^) для довгого тире (~_), після якого йде символ ( . ) один чи декілька разів (+).

«We saw—or at least we think we saw—a purple cow.»

—Konrad Yoes

«We saw—or at least we think we saw—a purple cow.»

—Konrad Yoes

Негативний перегляд вперед

(?!шаблон)

InDesign (?!CS.*?)

Негативний перегляд вперед знаходить рядок, тільки якщо після нього не міститься вказаний шаблон.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS, та InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS, та InDesign CS2

Позитивний перегляд вперед

(?=шаблон)

InDesign (?=CS.*?)

Негативний перегляд вперед знаходить рядок, тільки якщо після нього міститься вказаний шаблон.

Для негативного перегляду назад використовуються аналогічні шаблони (?<!шаблон) та позитивного перегляду назад (?<=шаблон).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS, та InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS, та InDesign CS2

Групування

( )

(quick) (brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Весь знайдений текст = quick brown fox; Знайдений текст 1= quick; Знайдений текст 2 = brown; Знайдений текст 3= fox

Немаркуючі дужки

(?:вираз)

(quick) ($:brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Весь знайдений текст = quick brown fox; Знайдений текст 1= quick; Знайдений текст 2 = fox

Урахування регістру ввімкнено

(?дюйм)

(?i)apple

Можна використовувати також (?i:apple)

Apple apple APPLE

Apple apple APPLE

Урахування регістру вимкнено

(?-дюйм)

(?-i)apple

Apple apple APPLE

Apple apple APPLE

Багаторядковий ввімкнено

(?m)

(?m)^\w+

У цьому прикладі вираз шукає на один або більше (+) символів слів (\w) на початку рядка (^). Вираз (?m) дозволяє обробляти всі рядки знайденого тексту як окремі рядки.

(?m)^\w відповідає початку кожного абзацу. (?-m)^\w відповідає лише початку матеріалу.

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two ThreeFour Five SixSeven Eight

Багаторядковий вимкнено

(?-m)

(?-m)^\w+

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two Three Four Five Six Seven Eight

Однорядковий ввімкнено

(?s)

(?s)c.a

Пошук будь-якого символу ( . ) між літерами c та a. Вираз (?s) відповідає будь-якому символу, навіть якщо він розташований у наступному рядку.

(.) відповідає будь-чому, окрім початку нового абзацу. (?s)(.) відповідає будь-чому, включно початок нового абзацу.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Однорядковий вимкнено

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Повторити задану кількість разів

{ }

b{3} співпадіння рівно 3 рази

b(3,} співпадіння принаймні 3 рази

b{3,}? співпадіння принаймні 3 рази (найкоротше співпадіння)

b{2,3} співпадіння принаймні 2 рази, але не більше 3 разів

b{2,3}? співпадіння принаймні 2 рази, але не більше 3 разів (найкоротше співпадіння)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Метасимволи для пошуку

Метасимволи представляють в InDesign знак або символ. Метасимволи в розділі «Текст» діалогового вікна «Знайти/Змінити» починаються з каретки (^); метасимволи в розділі GREP починаються з тильди (~) чи зворотної похилої риски (\). Метасимволи можна вводити у вкладці «Текст» чи «GREP» діалогового вікна «Знайти/Змінити».

Примітка.

Зберігши рядки пошуку в якості запитів, можна зекономити час на пошуку пунктуаційних помилок.

Символ:

Метасимвол вкладки «Текст»:

Метасимвол вкладки «GREP»:

Символ табуляції

^t

\t

Кінець абзацу

^p

\r

Примусових початків нового рядка

^n

\n

Будь-який номер сторінки

^#

~#

Номер поточної сторінки

^N

~N

Номер наступної сторінки

^X

~X

Номер попередньої сторінки

* Будь-яка змінна

^v

~v

Маркерів розділу

^x

~x

* Маркерів прив’язаного об’єкта

* Маркер посилання у виносці

^F

~F

* Маркер індексу

^I

~I

Жирна цятка

^8

~8

Японський маркер абзацу

^5

~5

Символ коректурної вставки (^)

^^

\^

Зворотна коса лінія

\

\\

Символ авторського права

^2

~2

Три крапки

^e

~e

Тильда

~

\~

Символ кінця абзацу

^7

~7

Символ зареєстрованого товарного знаку

^r

~r

Символ абзацу

^6

~6

Символ товарного знаку

^d

~d

Символ відкриття круглих дужок

(

\(

Символ закриття круглих дужок

)

\)

Символ відкриття дужок

{

\{

Символ закриття дужок

}

\}

Символ відкриття квадратних дужок

[

\[

Символ закриття квадратних дужок

]

\]

Довге тире

^_

~_

Коротке тире

^=

~=

Дискреційний перенос

^-

~-

Нерозривний дефіс

^~

~~

Ідеографічний пробіл

^(

~(

Довгий пробіл

^m

~m

Стандартний пробіл

^>

~>

1/3 пробілу

^3

~3

1/4 пробілу

^4

~4

1/6 пробілу

^%

~%

Кінцевий пробіл

^f

~f

Волосяний пробіл

^|

~|

Нерозривний пробіл

^s

~s

Нерозривний пробіл (фіксована ширина)

^S

~S

Вузький пробіл

^<

~<

Цифровий пробіл

^/

~/

Пунктуаційний пробіл

^.

~.

^ Вміст буфера обміну, форматований

^c

~c

^ Вміст буфера обміну, неформатований

^C

~C

Будь-які подвійні лапки

"

"

Будь-які одинарні лапки

'

'

Прямі подвійні лапки

^"

~"

Подвійні ліві лапки

^{

~{

Подвійні праві лапки

^}

~}

Прямі одинарні лапки

^'

~'

Позначка одинарних лівих лапок

^[

~[

Позначка одинарних правих лапок

^]

~]

Стандартне вертання каретки

^b

~b

Розрив стовпця

^M

~M

Кінець кадру

^R

~R

Кінець сторінки

^P

~P

Кінець непарної сторінки

^L

~L

Кінець парної сторінки

^E

~E

Дискреційний розрив рядка

^k

~k

Табуляція відступу праворуч

^y

~y

Відступ сюди

^дюйм

~дюйм

Завершити вкладений стиль тут

^h

~h

Розділювач

^j

~j

* Змінна рухомого верхнього колонтитула (стиль абзацу)

^Y

~Y

* Змінна рухомого верхнього колонтитула (стиль символу)

^Z

~Z

* Змінна власного тексту

^u

~u

* Змінна номера останньої сторінки

^T

~T

* Змінна номера розділу

^H

~H

* Змінна дати створення

^S

~S

* Змінна дати зміни

^o

~o

* Змінна дати виводу

^D

~D

* Змінна імені файлу

^l (маленькі L)

~l (маленькі L)

* Будь-яка цифра

^9

\d

* Будь-який символ, крім цифри

\D

* Будь-яка літера

^$

[\l\u]

* Будь-який символ

^?

. (вставляє крапку в поле «Змінити на»)

* Проміжок (будь-який пропуск чи табуляція)

^w

\s (вставляє пропуск у поле «Змінити на»)

* Будь-який символ, який не є пробілом

\S

* Будь-який символ слова

\w

* Будь-який символ, крім символу слова

\W

* Будь-яка велика літера

\u

* Будь-який символ, який не є великою літерою

\U

* Будь-яка мала літера

\l

* Будь-який символ, який не є малою літерою

\L

^ Весь знайдений текст

$0

Знайдений текст 1-9

$1 (вказує номер знайденого групування, наприклад $3 для третього групування; групування беруться в дужки)

* Кандзі

^K

~K

* Початок слова

\<

* Кінець слова

\>

* Межа слова

\b

* Протилежна межа слова

\B

* Початок абзацу

^

* Кінець абзацу [розташування]

$

* Нуль або один раз

?

* Нуль або декілька разів

*

* Один або декілька разів

+

* Нуль або один раз (найкоротший збіг)

??

* Нуль або декілька разів (найкоротший збіг)

*?

* Один або декілька разів (найкоротший збіг)

+?

* Підвираз із позначенням

( )

* Підвираз без позначення

(?: )

* Набір символів

[ ]

* Або

|

* Позитивний перегляд назад

(?<= )

* Негативний перегляд назад

(?<! )

* Позитивний перегляд вперед

(?= )

* Негативний перегляд вперед

(?! )

* Урахування регістру ввімкнено

(?дюйм)

* Урахування регістру вимкнено

(?-дюйм)

* Багаторядковий ввімкнено

(?m)

* Багаторядковий вимкнено

(?-m)

* Однорядковий ввімкнено

(?s)

* Однорядковий вимкнено

(?-s)

* Будь-який буквено-цифровий символ

[[:alnum:]]

* Будь-який буквений символ

[[:alpha:]]

* Будь-який символ проміжку або пробілу, або табуляція

[[:blank:]]

* Будь-який символ керування

[[:control:]]

* Будь-який графічний символ

[[:graph:]]

* Будь-який друкований символ

[[:друк:]]

* Будь-який знак пунктуації

[[:punct:]]

* Будь-який символ з кодом, більшим від 255 (стосується тільки класів широкоштрихових символів)

[[:unicode:]]

* Будь-який символ шістнадцяткового числа 0-9, a-f чи A-F

[[:xdigit:]]

* Будь-який символ певного набору гліфів, наприклад a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä та Å

[[=а=]]

* Можна вводити тільки в поле «Знайти що», але не у поле «Змінити на».

^ можна ввести у поле «Змінити на», але не в поле «Знайти що».

Перетворення тексту із двобайтовими символами

Скористайтеся діалоговим вікном «Знайти/змінити», щоб перетворити тип символів тексту азіатською мовою.

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Клацніть вкладку «Транслітерація».
 3. Внизу діалогового вікна визначте діапазон у меню пошуку, клацніть відповідні значки, щоб включити до пошуку такі елементи, як заблоковані шари, шаблонні сторінки та виноски.
 4. Визначте тип символу в полі «Знайти що».
 5. Укажіть символ для заміни в полі «Змінити на». Деякі параметри поля «Змінити на» можуть бути недоступними, залежно від типу символу, вказаного в полі «Знайти що». Наприклад, за вибору символу хірагани повної ширини в полі «Знайти що» в полі «Змінити на» неможливо вибрати латинські символи повної ширини.
 6. Натисніть кнопку «Знайти наступне», а потім клацніть кнопку «Змінити».

Пошук і зміна об’єктів

Для знаходження та заміни атрибутів та ефектів, застосованих до об’єктів, графічних та текстових кадрів можна застосовувати команду «Знайти/Змінити». Наприклад, для формування тіней однакового кольору, прозорості та відстані відступу можна застосувати команду «Знайти/Змінити», щоб знайти і змінити тіні в межах усього документа.

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Клацніть вкладку «Об’єкт».
 3. Клацніть поле «Знайти формат об'єкта» або значок «Задати атрибути для пошуку» .
 4. У лівій частині діалогового вікна «Параметри пошуку формату об’єкта» виберіть тип форматування, вкажіть атрибути форматування та натисніть кнопку «OK».

  Переконайтеся, що категорії, які потрібно шукати, перебувають у відповідному стані. Для кожної категорії «Ефекти» можливі три стани: увімкнути, вимкнути та ігнорувати. Наприклад, при встановленні параметра «Тінь» у стан «Увімк.» пошук включає форматування тіні; при встановленні параметра «Тінь» у стан «Вимк.» виконується пошук об’єктів, у яких форматування тіні вимкнене; при встановленні параметра «Тінь» у стан «Ігнорувати» тіні при пошуку не приймаються до уваги.

 5. Якщо до знайденого об'єкта треба застосувати форматування, клацніть поле «Змінити формат об'єкта» або значок «Вкажіть атрибути для заміни»  у розділі «Налаштування атрибутів для заміни». Після цього виберіть тип форматування, задайте атрибути форматування й натисніть кнопку «OK».
 6. Натисніть кнопки «Знайти» та «Змінити» для форматування тексту.

Пошук і зміна гліфів

Розділ «Гліфи» діалогового вікна «Знайти/Змінити» особливо корисний для заміни гліфів, які поділяють одне значення unicode з іншими аналогічними гліфами, наприклад, змінні гліфи.

На InDesign Secrets є зрозумілий приклад знаходження та змінення гліфів; його можна знайти на сторінці Знаходження та змінення гліфів (Finding and Changing Glyphs).

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. У нижній частині діалогового вікна задайте фрагмент в меню «Пошук» та клацніть значки, щоб визначити, чи включати до пошуку заблоковані шари, шаблон-сторінки, виноски та інші елементи.
 3. У пункті «Знайти гліф» виберіть «Сімейство шрифтів» та «Накреслення», де розташований гліф.

  У меню «Сімейство шрифтів» відображаються тільки ті шрифти, які застосовуються в поточному документі. Шрифти стилів, які не використовуються, не відображаються.

 4. Щоб ввести гліф, який потрібно знайти, в поле «Гліф», виконайте одну з наступних дій:
  • Натисніть кнопку поряд з полем «Гліф» і двічі клацніть гліф на панелі. Ця панель виконує роль панелі «Гліфи».

  • Виберіть Unicode чи GID/CID та введіть код гліфу.

  Примітка.

  Ввести гліф, який потрібно знайти, в поле «Гліф», можна шляхом використання одного з наступних методів: Виділіть гліф у вікні документа і виберіть з контекстного меню команду «Завантажити гліф у пошук», або ж виділіть гліф на панелі «Гліфи» и виберіть з контекстного меню команду «Завантажити гліф у пошук».

 5. У пункті «Змінити гліф» введіть гліф заміни таким самим способом, як при вводі гліфу, який потрібно знайти.
 6. Клацніть «Знайти».
 7. Щоб продовжити пошук, натисніть кнопку «Знайти далі», «Змінити» (щоб змінити останній знайдений гліф), «Змінити всі» (з’явиться повідомлення про повну кількість змін) чи «Змінити/Знайти» (щоб змінити знайдений збіг і знайти наступний).
 8. Натисніть «Готово».

Пошук і зміна шрифтів

Для пошуку та складання списку шрифтів, використаних у документі, скористайтеся командою «Знайти шрифт». Потім можна замінити будь-які шрифти (окрім шрифтів в імпортованих ілюстраціях) на будь-які інші шрифти, наявні в системі. Можна навіть замінити текстовий шрифт, який є частиною стилю тексту. Зверніть увагу на наведені нижче моменти.

 • Назва шрифту для використання в макеті наводиться у списку лише один раз, а в імпортованій графіці наводиться у списку кожного разу. Наприклад, якщо той самий шрифт використовується тричі в макеті та тричі в імпортованій графіці, він буде приведений у списку діалогового вікна «Знайти шрифт» чотири рази: один раз для всіх випадків використання у макеті та ще тричі для кожної імпортованої графіки. Якщо шрифти вбудовані в графіку неповністю, назва шрифту може не наводитись у діалоговому вікні «Знайти шрифт».

 • У вікні «Редактор матеріалу» діалогове вікно «Знайти шрифт» не доступне.

 • У діалоговому вікні «Знайти шрифт» відображаються значки, які визначають типи шрифтів чи стани шрифтів, як-от шрифти Type 1 , імпортовані зображення , шрифти TrueType , шрифти OpenType  та відсутні шрифти .

 • Для пошуку та заміни доступні композитні шрифти, але не компонентні, які є частиною композитних.

 • Команда «Текст» > «Знайти шрифт» допомагає забезпечити однорідність виводу завдяки аналізу застосування шрифтів на сторінках та в імпортованій графіці. Щоб знайти та змінити конкретні атрибути тексту, символи чи стилі, скористайтеся натомість командою «Правка» > «Знайти/Змінити».

 1. Виберіть команду «Текст» > «Знайти шрифт».
 2. Виділіть у списку «Шрифти в документах» одну або декілька назв шрифтів.
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб знайти перше входження вибраного в списку шрифту в макеті, натисніть кнопку «Знайти перше». У поле зору потрапить текст, який містить той шрифт. Кнопка «Знайти перше» недоступна, якщо вибраний шрифт використовується в імпортованій графіці або якщо в списку виділено декілька шрифтів.

  • Щоб виділити імпортовану графіку, в якій міститься зазначений у списку шрифт, натисніть поряд зі значком імпортованого зображення  кнопку «Знайти графіку». Графіка також потрапить у поле зору. Кнопка «Знайти графіку» недоступна, якщо виділений шрифт використовується тільки в макеті або якщо у списку «Шрифти в документі» вибрано декілька шрифтів.

 4. Щоб побачити подробиці щодо виділеного шрифту, натисніть кнопку «Більше». Щоб заховати подробиці, натисніть кнопку «Менше». Якщо у списку виділено декілька шрифтів, область «Інформація» буде порожня.

  Шрифт може бути перелічений як «Невідомий», якщо у файлі виділеної ілюстрації не подається інформація. Шрифти на бітових зображеннях (наприклад, на зображеннях TIFF) не з’являються у списку, оскільки вони не є справжніми символами.

 5. Щоб замінити шрифт, виділіть у списку «Замінити на» новий шрифт, який треба застосувати, та виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб змінити лише одне входження вибраного шрифту, натисніть кнопку «Змінити». При виділенні декількох шрифтів цей параметр недоступний.

  • Щоб змінити шрифт у цьому входженні і після цього знайти наступне, натисніть кнопку «Змінити/Знайти». При виділенні декількох шрифтів цей параметр недоступний.

  • Щоб замінити всі екземпляри шрифту, виділеного в списку, натисніть кнопку «Замінити всі». Якщо потрібно перевизначити який-небудь стиль абзацу чи символу, який містить шуканий шрифт, виберіть варіант «Змінивши все, перевизначити стиль».

  • Щоб замінити всі примірники шрифту, виділеного в списку, натисніть кнопку «Замінити всі». Якщо потрібно перейменувати який-небудь стиль абзацу чи символу, який містить шрифт пошуку, виберіть варіант «Змінивши все, змінити стиль і сітку назв».

  Коли у файлі не залишиться входжень шрифту, його назва усувається зі списку «Шрифти в документі».

  Примітка.

  Щоб змінити шрифти в імпортованій графіці, скористайтеся програмою, з якою експортовано графіку, та замініть її або поновіть зв’язок за допомогою панелі «Зв’язки».

 6. Натиснувши кнопку «Змінити», натисніть кнопку «Знайти далі», щоб знайти наступний примірник шрифту.
 7. Натисніть «Готово».

Діалогове вікно «Знайти шрифт» можна під час перевірки документа перед друком. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» перейдіть на вкладку «Шрифти» та натисніть кнопку «Знайти шрифт».

Примітка.

Щоб переглянути системну теку, у якій міститься шрифт, виділіть шрифт у діалоговому вікні «Знайти шрифт» і виберіть команду «Виявити в Explorer» (Windows) чи «Виявити в Finder» (Mac OS).

Пошук/зміна із застосуванням запитів

Застосувавши чи склавши запит, можна знайти та змінити текст, об’єкти та гліфи. Запит — це визначена операція пошуку та заміни. InDesign має декілька попередньо складених запитів для зміни форматів пунктуації та інших корисних операцій, як-от зміни форматів телефонних номерів. Зберігши складений запит, можна виконувати його знов та використовувати його спільно з іншими.

Пошук за допомогою запитів

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Виберіть запит зі списку «Запит».

  Запити згруповані за типом.

 3. Задайте фрагмент пошуку в меню «Пошук».

  Фрагмент пошуку не зберігається разом із запитом.

 4. Клацніть «Знайти».
 5. Щоб продовжити пошук, натисніть кнопку «Знайти далі», «Змінити» (щоб змінити останній знайдений текст чи знак пунктуації), «Змінити всі» (з’явиться повідомлення про повну кількість змін) чи «Змінити/Знайти» (щоб змінити знайдене входження та знайти наступне).

Виділивши запит на пошук, можна змінити параметри, щоб точно налаштувати пошук.

Збереження запитів

Якщо запит треба виконати знов або використовувати його спільно з іншими, збережіть його в діалоговому вікні «Знайти/Змінити». Назви збережених запитів з’являються в списку «Запит» у діалоговому вікні «Знайти/Змінити».

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Виділіть вкладку «Текст», «GREP» чи іншу вкладку, щоб виконати потрібний пошук.
 3. Нижче від меню «Пошук» клацніть значки, щоб визначити, чи в пошук включаються такі елементи як заблоковані шари, шаблон-сторінки чи виноски.

  Ці елементи включаються в збережений запит. Однак діапазон пошуку із запитом не зберігається.

 4. Визначте поля «Знайти що» та «Змінити на». (Див. Метасимволи для пошуку та Пошук за допомогою виразів GREP.)
 5. Натисніть кнопку «Записати запит» у діалоговому вікні «Знайти/Змінити» і введіть назву для запиту.

Якщо ввести назву існуючого запиту, з’явиться запрошення змінити її. Якщо треба оновити існуючий запит, натисніть кнопку «Так».

Вилучення запитів

 1. Виберіть його у списку «Запит» і натисніть кнопку «Видалити запит».

Завантаження запитів

Персоналізовані запити зберігаються у файлах XML. Назви персоналізованих запитів з’являються в списку «Запит» у діалоговому вікні «Знайти/Змінити».

 1. Щоб завантажити наданий запит, який з’являється в списку «Запит», скопіюйте файл запиту до відповідної теки:

  Mac OS

  Users\[ім’я користувача]\Library\Preferences\Adobe InCopy\[версія]\[мова]\Find-Change Queries\[тип запиту]

  Windows XP

  Documents and Settings\[ім’я користувача]\Дані застосунку\Adobe\InCopy\[Версія]\[Мова]\Find-Change Queries\[тип запиту]

  Windows Vista та Windows 7

  Users\[ім’я користувача]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy\[версія]\[мова]\Find-Change Queries\[тип запиту]

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн