Редагування тексту

Виділення тексту

 1. Виконайте одну з наступних дій за допомогою інструмента «Текст»:
  • Протягніть курсор І-панелі над символом, словом чи повним текстовим кадром, щоб виділити його.

  • Двічі клацніть слово, щоб виділити його. Пробіли поряд зі словом не виділяються.

  • Двічі клацніть на символі для вибору послідовних символів такого ж типу. Наприклад, якщо один абзац містить текст латиницею, кандзі та хіраґану, і ви двічі клацнете на кандзі, будуть виділені всі прилеглі символи кандзі в рядку.

  • Щоб виділити рядок, тричі клацніть у будь-якому місці рядка. Якщо параметр «Тричі клацнути для виділення рядка» не виділений, потрійне клацання призводить до виділення цілого абзацу.

  • Якщо виділений параметр «Тричі клацнути для виділення рядка», чотирикратне клацання в будь-якому місці абзацу призводить до виділення цілого абзацу.

  • Щоб виділити весь матеріал, клацніть п’ять разів або клацніть у будь-якому місці матеріалу та виберіть пункт «Правка» > Виділити все.

Примітка.

Якщо за допомогою однієї з описаних дій виділено текст, що містить зв’язок з примітками, то примітки та їхній вміст також виділяються.

Якщо текст у кадрі виділити неможливо, цей текстовий кадр, можливо, розташовано в заблокованому шарі або на сторінці-шаблоні. Спробуйте розблокувати шар або перейти на шаблон сторінки. Текстовий кадр може знаходитися також під іншим текстовим кадром або прозорим об’єктом. Див. Виділення тексту у накритому кадрі.

Зміна реакції на потрійне клацання

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Виберіть варіант «Потрійне клацання для виділення рядка», щоб дозволити виділення рядка потрійним клацанням (стандартний варіант). Якщо треба, щоб потрійне клацання призводило до виділення абзацу, зніміть виділення цього варіанта.

Виділення тексту у накритому кадрі

 1. За допомогою інструмента «Виділення», утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) та виділіть текстовий кадр.
 2. Виділіть інструмент «Текст» і клацніть всередині текстового кадру чи виділеного тексту.

Вставлення тексту

Текст можна вставити з іншої програми чи в межах Adobe InCopy.

Якщо під час вставки тексту в InDesign пункт введення не розташований всередині текстового кадру, буде створено новий текстовий кадр. Якщо пункт введення розташований всередині текстового кадру, текст вставлятиметься всередину цього кадру. Якщо під час вставки виділений якийсь текст, то текст, що вставляється, замінить виділений.

За вибору «Правка» > «Вставити без форматування сітки», щоб вставити текст у сітку кадру, текст зберігає налаштування шрифту, розміру шрифту й інтервалів між символами скопійованого тексту. Ви можете виділити текст і вибрати «Правка» > «Застосувати форматування сітки» для форматування вставленого тексту відповідно до атрибутів символів у сітці кадру.

Вставлення тексту з іншої програми

 1. Щоб зберегти форматування та інформацію, як-от стилі та маркери індексів, відкрийте розділ «Робота з буфером» діалогового вікна «Параметри» та виберіть у пункті «Вставка» елемент «Вся інформація». Щоб видалити ці елементи та інше форматування під час копіювання, виберіть елемент «Тільки текст».
 2. Вирізайте або копіюйте текст з іншої програми або з іншого документа InCopy.
 3. Якщо потрібно, виберіть текст чи клацніть у текстовому кадрі. Інакше текст буде вставлено у власний новий кадр.
 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть команду «Правка» > «Вставити». Якщо вставлений текст не містить усього форматування, можливо, знадобиться змінити налаштування в діалоговому вікні «Параметри імпорту» для документів RTF.

  • Виберіть команду «Правка» > «Вставити без форматування». (Команда «Вставити без форматування» заблокована при вставці з іншої програми, якщо в пункті «Параметри оброблення буфера обміну» вибрано варіант «Тільки текст».)

  • Виберіть «Правка» > «Вставити без форматування сітки».

Примітка.

Можна також перетягнути текст з іншої програми безпосередньо в документ InDesign, або ж вставити текстовий файл чи файл програми обробки текстів просто в документ InDesign з Провідника Windows чи Mac OS Finder. Текст буде додано до нового кадру. При перетягуванні з натисненою клавішею Shift форматування усувається. Параметр, вибраний у розділі «Робота з буфером обміну» в діалоговому вікні «Параметри», визначає, чи зберігатиметься така інформація як маркери індексів та зразки.

Автоматичне налаштування інтервалів під час вставлення тексту

Під час вставлення тексту можна автоматично додавати чи усувати пробіли, в залежності від контексту. Наприклад, якщо вирізати слово та вставити його потім між двох слів, перед словом та після нього з’явиться по одному пробілу. Якщо вставити це слово наприкінці речення, перед крапкою, пробіл не додається.

Примітка.

Ця функція головним чином використовується для роботи з текстом латиницею. Також ця функція доступна, лише коли текст латиницею, що вставляється, налаштований на мову, що використовує латинський алфавіт, на панелі «Символ».

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Виберіть команду «Автоматично налаштовувати інтервали за вирізання й вставки слів» і натисніть кнопку «OK».

Вставка тексту до сітки кадру

Ви можете вставити текст, зберігши його вихідні атрибути форматування. Якщо ви копіюєте текст зі зміненими атрибутами з однієї сітки кадру й вставляєте її в іншу сітку, текст буде вставлено лише зі зміненими атрибутами. Ви також можете вставляти текст без форматування сітки.

 1. Вирізайте або копіюйте текст з іншої програми або з іншого документа InCopy.
 2. У сітці кадру відобразьте точку вставки тексту або виділіть блок тексту.
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для вставки тексту, який відповідає формату сітки, виберіть «Правка» > «Вставити».

  • Для вставки тексту без форматування сітки виберіть «Правка» > «Вставити без форматування сітки».

Ви завжди можете застосувати форматування сітки пізніше, вибравши «Правка» > «Застосувати форматування сітки». Атрибути формату сітки, вказані на панелі сіток із назвою, будуть застосовані до тексту.

Застосування формату сітки до тексту

Ви можете застосувати формат сітки до будь-якого тексту, який йому не відповідає.

 1. Виділіть текст.
 2. Виберіть «Правка» > «Застосувати форматування сітки».

Зміна напрямку тексту

 1. Виділіть текстовий кадр.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Текст» > «Напрямок написання» > «Горизонтальний» або «Вертикальний».

  • Виберіть «Текст» > «Матеріал» для відображення панелі «Матеріал». Виберіть значення «Горизонтальний» або «Вертикальний» для параметра «Напрямок матеріалу».

У режимах перегляду «Гранки» і «Матеріал» текст відображується горизонтально, навіть за вибраного значення «Вертикальний». У режимі перегляду «Макет» за вибраного значення «Вертикальний» текст відображується вертикально.

Вертикальні текстові кадри або сітки кадру конвертуються в горизонтальні, а горизонтальні текстові кадри або сітки кадру – у вертикальні. Зміна цього параметра призводить до зміни всього матеріалу, і всі кадри, зв’язані з виділеними кадрами, будуть змінені.

Примітка.

Для зміни напрямку окремих символів у кадрі скористайтеся функцією Tate-chu-yoko або функцією повороту символів на панелі «Символ».

Перетягування тексту

За допомогою миші можна перетягувати текст у «Редакторі матеріалу» чи в «Перегляді макета». Можна навіть перетягувати текст з «Редактора матеріалу» до вікна макета (чи навпаки) або в певні діалогові вікна, наприклад, «Пошук/Заміна». При перетягуванні тексту із заблокованих чи зареєстрованих копій текст не переміщується, а копіюється. При перетягуванні текст можна також копіювати чи створити для нього новий кадр.

За допомогою миші можна перетягувати текст у «Перегляді гранок», «Перегляді матеріалу» чи в «Перегляді макета». Можна навіть перетягувати текст у певні діалогові вікна, наприклад, «Пошук/Заміна». При перетягуванні тексту із заблокованих чи зареєстрованих копій текст не переміщується, а копіюється. Можна також копіювати текст при перетягуванні.

Джеф Уітчел створив навчальний відеоролик про перетягування, який можна знайти на сторінці Using InDesign Drag and Drop Text (Використання перетягування тексту в InDesign).

 1. Щоб активувати перетягування, виберіть «Правка» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS), виберіть «Активувати для режиму перегляду макета», «Активувати для редактора матеріалу» (InDesign) або «Активувати для режиму перегляду гранок/матеріалу» (InCopy) і натисніть «ОК».
 2. Виберіть текст, який потрібно перемістити чи скопіювати.
 3. Утримуйте вказівник над виділеним текстом, поки не з’явиться значок перетягування , і перетягніть текст.

  Під час перетягування виділений текст залишатиметься на місці, а вертикальна смуга вказує, де опиниться текст, коли відпустити кнопку миші. Вертикальна смуга з’являється в будь-якому текстовому кадрі, над яким перетягується текст.

 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб відпустити текст на новому місці, розмістіть вертикальну смугу в місці, де має опинитися текст, та відпустіть кнопку миші.

  • Щоб відпустити текст на новому місці, утримуйте після початку перетягування клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) і не відпускайте цю клавішу, поки не відпустите кнопку миші.

  • Щоб опустити текст без форматування, утримуйте після початку перетягування клавішу Shift і не відпускайте цю клавішу, поки не відпустите кнопку миші.

  • Щоб скопіювати текст, утримуйте після початку перетягування клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS) і не відпускайте цю клавішу, поки не відпустите кнопку миші.

Примітка.

Можна також разом використовувати ці клавіші зміни. Наприклад, щоб копіювати неформатований текст у новий кадр, утримуйте після початку перетягування клавіші Alt+Shift+Ctrl (Windows) чи Option+Shift+Command (Mac OS).

Якщо текст, який відпускається, не має належних інтервалів, виберіть варіант «Автоматично налаштовувати інтервали» в «Параметрах тексту».

Переміщення символів

Якщо при друкуванні ви переміщуєте два суміжних символи, ви можете корегувати їх за допомогою команди «Перемістити». Наприклад, якщо ви надрукували 1243 замість 1234, команда «Перемістити» міняє місцями 4 та 3.

 1. Розташуйте пункт вводу між двома символами, які ви хочете перемістити.
 2. Виберіть команду «Правка» > «Перемістити».
Примітка.

Команда «Перемістити» може застосовуватися лише до символів та чисел в рамках матеріалів. За її допомогою не можна переміщати прив’язки приміток InCopy, таблиці, пробіли чи інші символи, які не друкуються. Не можна скористатися командою «Перемістити», якщо матеріал заблоковано.

Перегляд прихованих символів

Під час редагування тексту корисно бачити символи, які не друкуються, наприклад, пробіли, знаки табуляції та символи кінця абзацу. Ці символи відображуються лише у вікні документа, вони не виводяться та не друкуються.

Приховані (зверху) та видимі (знизу) символи, які не друкуються

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Оберіть «Текст» > «Показати приховані символи». Поряд з командою меню з’являється відмітка.

  • Натисніть кнопку «Показати приховані символи» на горизонтальній панелі інструментів.

Редагування тексту на сторінці-шаблоні

У документах InDesign сторінка-шаблон є певним зразком, який застосовується до багатьох сторінок. Сторінка-шаблон зазвичай визначає лише загальні елементи макета, які відображаються на всіх сторінках документа, наприклад поля, номери сторінок, верхні й нижні колонтитули. Ви можете використовувати InCopy для редагування тексту на сторінці-шаблоні InDesign, якщо текст є зв’язаним файлом. Однак ви не можете змінювати жоден з атрибутів фрейму, які контролюються шаблоном, ви також не можете редагувати текст сторінки-шаблону з інших (звичайних) сторінок у документі.

Примітка.

Якщо ви не можете клацнути точку вставлення у фреймі з незаблокованим текстом на звичайній сторінці, можливо, текст розташовано на сторінці-шаблоні. В такому разі проконсультуйтеся з людиною, яка налаштовувала фрейми та вашою проектною групою.

 1. Оберіть «Перегляд» > «Вигляд «Макет»», якщо ваш документ вже не відкритий у режимі перегляду макета.
 2. Виберіть сторінку-шаблон у вікні сторінки в лівому нижньому кутку вікна документа.
  Виділення сторінки-шаблону InDesign

 3. На сторінці-шаблоні виділіть текст, який потрібно відредагувати, і внесіть необхідні зміни.

Щоб редагувати текст на сторінці-шаблоні, ця сторінка має містити керовані матеріали, які взято на редагування.

Скасування дій

Ви можете скасовувати чи відміняти декілька сотень останніх дій. Точна кількість дій, які можна скасувати, обмежена доступним об’ємом оперативної пам’яті та самими діями, які ви виконували. Запис останніх дій стирається, коли ви зберігаєте, закриваєте чи виходите з програми, це означає, що дії більше не можливо скасувати. Ви також можете скасувати операцію перед її закінченням або повернутися до попередньо збереженої версії.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для скасування останніх змін оберіть «Правка» > «Скасувати» [дію]. (Певні дії, такі як прокрутка, скасовувати не можна.)

  • Для відміни дії, яку ви щойно скасували виберіть «Правка» > «Повторити» [дію].

  • Для скасування всіх змін, внесених з останнього моменту збереження проекту, оберіть «Файл» > «Повернути вміст».

  • Для того, щоб зупинити зміни, які InCopy не закінчив обробляти (наприклад, якщо ви бачите індикатор виконання), натисніть клавішу Escape.

  • Щоб закрити діалогове вікно без застосування змін, натисніть кнопку «Скасувати».

Перехід до маркера позиції

Маркер позиції подібний до закладки та використовується для відмітки розташування у документі. Це зручно, коли вам необхідно швидко або часто повертатися до цього розташування. Документ може мати лише один маркер позиції.

 1. Розмістіть пункт вводу, де ви хочете поставити маркер.
 2. Оберіть «Правка» > «Маркер позиції» > «Вставити маркер». (Якщо ви вже поставили маркер, оберіть пункт «Замінити маркер».)

Для переходу до маркеру з будь-якого місця документа оберіть «Правка» > «Маркер позиції» > «Перейти до маркера».

Для видалення маркера оберіть «Правка» > «Маркер позиції» > «Видалити маркер». Маркер видаляється автоматично, коли ви закриваєте або повторно відкриваєте документ.

Додавання розривів стовпця, кадру та сторінки

Кінець стовпця, кадру та сторінки можна контролювати, вставляючи в текст спеціальні символи кінця.

 1. Клацніть інструментом «Текст», щоб розташувати курсор у місці бажаного розриву.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставка символу розриву», а потім виберіть у підменю варіант розриву.
Примітка.

Розриви можна також створити, скориставшись клавішею Enter на цифровій клавіатурі. Для вставки кінця стовпця натисніть клавішу Enter; для вставки кінця кадру натисніть клавіші Shift+Enter; для вставки кінця сторінки натисніть клавіші Ctrl+Enter (Windows) чи Command+Return (Mac OS).

Для усунення символу кінця виберіть пункт «Текст» > «Показати приховані символи», щоб можна було побачити символи, що не друкуються, а потім виділіть і видаліть символ кінця.

Примітка.

Якщо розрив створений шляхом зміни параметрів абзацу (наприклад, у діалоговому вікні «Параметри утримання»), то кінець передує абзацу, який містить цей параметр. Якщо кінець створений із застосуванням спеціального символу, він з’являється одразу після спеціального символу.

Параметри кінця

Меню «Текст» > «Вставка символу розриву» містить такі варіанти:

Розрив стовпця. 

Переводить текст у наступний стовпчик у поточному текстовому кадрі. Якщо у кадрі є тільки один стовпчик, текст переходить у наступний зв’язаний кадр.

Кінець кадру. 

Переводить текст у наступний текстовий кадр, незалежно від поточного налаштування стовпця текстового кадру.

Розрив сторінки. 

Переводить текст на наступну сторінку з текстовим кадром, зв’язаним з поточним текстовим кадром.

Розрив непарної сторінки.

Переводить текст на наступну непарну сторінку з текстовим кадром, зв’язаним з поточним текстовим кадром.

Розрив парної сторінки.

Переводить текст на наступну парну сторінку з текстовим кадром, зв’язаним з поточним текстовим кадром.

Початок нового абзацу. 

Вставляє початок нового абзацу (так само, як при натисканні Enter чи Return).

Примусовий початок нового рядка. 

Примусово розриває рядок у тому місці, де вставлено символ, починаючи новий рядок без створення нового абзацу (здійснюється також натисненням Shift+Enter або Shift+Return). Примусовий початок нового рядка також називається м’яким поверненням.

Дискреційний розрив рядка. 

Вказує, де має розірватися рядок тексту, якщо необхідний розрив рядка. Додатковий розрив рядка схожий на дискреційний перенос; різниця полягає тільки в тому, що в місці розриву рядка перенос не додається.

Відповідні параметри розривів розташовані в діалоговому вікні «Параметри утримання» та в діалоговому вікні «Параметри стилю абзацу».

Використання умовного тексту

Умовний текст — це спосіб створення різних версій одного документа. Після створення умов вони застосовуються вами до діапазону тексту. Потім можна створити різні версії документів шляхом показу та приховання умов. Наприклад, якщо ви створюєте посібник користувача, можна створити окремі вимоги для Mac OS та Windows. Перед друком версії посібника для Mac OS ви можете відобразити весь текст, до якого застосовуватиметься умова «Mac», та приховати весь текст, до якого застосовуватиметься умова «Windows». Потім можна зберегти стани умов для друку посібника для Windows.

Показаний умовний текст

A. Усі показані умови B. Умовні індикатори 

Прихований умовний текст

A. Прихована умова «Mac» B. Символи прихованої умови 

Умови можна застосувати лише до тексту. Можна зробити умовними прив’язані об’єкти, але лише шляхом вибору маркера прив’язаного об’єкта. Можна застосувати умови до тексту в клітинках таблиці, але не до самих клітинок, стовпців або рядків таблиці. Не можна застосувати умови до тексту в блокованих матеріалах InCopy.

Щоб переглянути навчальний відеоролик про використання умовного тексту, перейдіть за посиланням www.adobe.com/go/lrvid4026_id_ua.

Планування умовних документів

Плануючи проект з умовним текстом, перевірте природу матеріалу та подивіться, яким чином декілька осіб можуть працювати з документом по черзі, якщо документ передається. Розплануйте, щоб умовний текст використовувався узгоджено, щоб полегшити використання документа. Дотримуйтесь наступних вказівок:

Кількість версій

Визначте, скільки версій матиме ваш кінцевий проект. Наприклад, створюючи посібник, що описує програму, яка запускається як у Mac OS, так і у Windows, можливо, треба буде випустити його принаймні у двох версіях — для Mac OS і для Windows. Якщо ви хочете, щоб ці версії випустилися з додатковими коментарями, розміщеними по всьому тексту під час процесу перегляду, тоді знадобиться створити ще більше версій: Mac OS з коментарями, Mac OS без коментарів, Windows з коментарями та Windows без коментарів.

Для документів з багатьма умовами можна визначити набори умов, що можна буде застосувати до документа для швидкого створення певної версії.

Кількість необхідних умовних тегів

Вкажіть, скільки умовних тегів вам потрібно для певної версії. Версія документа визначається унікальним набором умовних тегів. Наприклад, можна визначити, щоб у версії кінцевого посібника для Windows показувалися умовні теги для Windows, а умовні теги для Mac OS та для коментарів приховувалися. У цьому випадку вам треба буде вирішити, що використовувати: або один умовний тег для коментарів Windows, а другий — для коментарів Mac OS, або один єдиний тег коментарів як для Windows, так і для Mac OS.

Організація вмісту

Визначте, наскільки умовним буде ваш документ та як ви організовуватимете матеріал для полегшення розробки та ведення. Наприклад, можна організувати книгу таким чином, що умовний текст обмежуватиметься до декількох документів. Або ж можна зробити так, щоб версії певного розділу зберігалися в окремих файлах, а не в умовному тексті, а потім використати інший файл книги для кожної з версій книги.

У деяких випадках, наприклад, під час роботи з декількома мовами, може знадобитися створити окремі шари, які можна приховати або показати, замість того, щоб використовувати умови з кожним шаром, включаючи текст з іншою мовою.

Стратегія додавання тегів

Визначте найменшу одиницю умовного тексту. Наприклад, якщо документ буде перекладено на іншу мову, найменшою одиницею тексту, який ви робите умовним, повинне бути ціле речення. Через те, що під час перекладу часто змінюється порядок слів, використання умовного тексту для частини речення може ускладнити переклад.

Суперечність у застосуванні умов до пробілів і пунктуації може призвести до зайвих пробілів або слів з орфографічними помилками. Вирішіть, чи треба зробити умовними пробіли та пунктуацію. Якщо умовний текст починається або закінчується пунктуацією, зробіть умовною й пунктуацію. Таким чином, під час перегляду більше, ніж однієї версії текст буде легшим для читання.

Щоб уникнути проблем з пробілами (наприклад, умовний пробіл, який слідує за неумовним пробілом), установіть стандарти для обробки пробілів, що знаходяться після умовного тексту (завжди умовні або завжди неумовні).

Щоб уникнути непорозумінь, вирішіть, у якому порядку з’являтиметься умовний текст, та використовуйте цей порядок в усьому документі.

Індекси та перехресні посилання.

Під час індексації документа зверніть увагу на те, чи розміщені маркери індексів всередині умовного тексту або поза ним. Пам’ятайте, що маркери індексів у прихованому умовному тексті не включаються у створюваний індекс.

Якщо ви створюєте перехресне посилання на умовний текст, переконайтеся, що вихідний текст має таку саму умову. Наприклад, якщо ви додаєте перехресне посилання в абзаці «Windows», а прив’язка тексту з’являється в умові «Mac», то перехресне посилання є розв’язаним, коли умова «Mac» приховується. На панелі «Гіперпосилання» поряд із перехресним посиланням з’являється елемент «ПТ».

Якщо ви створюєте перехресне посилання на абзац, у якому частина тексту є умовною, а потім змінюєте параметри видимості цієї умови, оновіть перехресне посилання.

Створення умов

Створювані вами умови зберігаються в поточному документі. Якщо під час створення умови немає відкритих документів, ця умова з’являється у всіх створюваних нових документах.

Можна полегшити ідентифікацію умовного тексту, вказуючи індикатори умов, наприклад, хвилясті червоні підкреслення.

У керованих файлах InCopy можна застосувати існуючі умови, але видаляти або створювати умови неможливо. Можна приховати або показати умовний текст в InCopy, але під час реєстрації керованого файлу в InDesign зміни не з’являються. У самостійних документах InCopy можна створювати, застосовувати та змінювати видимість умов, як в InDesign.

 1. Оберіть «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Умовний текст», щоб відобразити панель «Умовний текст».
 2. Оберіть «Нова умова» з меню панелі «Умовний текст» та уведіть ім’я умови.
 3. У групі «Індикатор» укажіть вигляд індикатора, до якого застосовується умова.

  За замовчуванням індикатори (наприклад, хвилясті червоні лінії) встановлені на появу в документі, але не на друк або вивід. На панелі «Умовний текст» у меню «Індикатори» можна вибрати параметр приховання або друку й виводу індикаторів, що може знадобитися під час процесу перегляду.

 4. Натисніть «OK».

Застосування умов до тексту

Можна застосувати декілька умов до одного й того ж самого тексту. За замовчуванням умовний текст ідентифікується індикаторами умов. Однак, якщо індикатори приховані, то для визначення умов, які застосовано до поточного тексту, можна використати панель «Умовний текст». Суцільна позначка вказує, що умову застосовано до поточного тексту. Тьмяна позначка вказує, що умову застосовано лише до частини розділу.

 1. Виділіть текст, до якого треба застосувати умову.
 2. На панелі «Умовний текст» («Вікно» > «Текст і таблиці» > «Умовний текст») виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб застосувати умову, клацніть на умові, або поле поряд з нею.

  • Щоб застосувати умову та видалити інші умови, застосовані до тексту, клацніть умову з утримуванням клавіші Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Щоб видалити умову, клацніть поле поряд з її іменем для зняття позначки. Або ж клацніть [Неумовний], щоб усунути всі умови з виділеного тексту.

Примітка.

Неможливо застосовувати комбінації клавіш до певних умов. Однак, застосувати умови можна через «Швидке застосування»

Показ або приховування умов

Коли ви приховуєте умову, приховується весь текст, до якого застосовано цю умову. Зазвичай, приховування умов викликає зміни в нумерації сторінок документа або книги. Можна використати функцію «Перекомпонування розумного тексту» для автоматичного додавання або видалення сторінок під час приховування або показу умов.

Взагалі, прихований умовний текст у документі ігнорується. Наприклад, прихований текст не друкується та не експортується, маркери індексу в прихованому умовному тексті не включаються у створюваний індекс, та прихований умовний текст не включається під час пошуку або перевірки орфографії в тексті.

Коли ви приховуєте умову, прихований текст зберігається у символі прихованої умови Якщо ви виділите текст, що містить символ прихованої умови, і спробуєте видалити його, InCopy подасть запит на підтвердження вами бажання видалити прихований умовний текст. До прихованого умовного тексту не можна застосувати інші умови, стилі або форматування.

Якщо до тексту застосовано декілька умов, і при цьому одні умови приховано, а інші показано, текст не приховується.

 • Щоб показати або приховати окремі умови, клацніть у полі видимості поряд з іменем умови. Значок з оком вказує на те, що умову не приховано.
 • Щоб показати або приховати всі умови, оберіть «Показати все» або «Приховати все» в меню панелі «Умовний текст».

Використання наборів умов

Набір умов охоплює параметри видимості для всіх умов, таким чином можна швидко застосовувати різні перетворені копії документа. Наприклад, припустимо, що ви маєте комплексний документ з умовами платформи для Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX , умовами мови для англійської, французької, німецької та іспанської мов та додатковими умовами, наприклад, редакторський перегляд та внутрішні коментарі. Для перегляду версії Vista французькою мовою можна створити набір, що показуватиме лише умови Vista, французьку мову, та редакторський перегляд та приховуватиме всі інші умови.

Набори не є обов’язковими для таких дій, але допомагають вам швидко та надійно змінювати різні параметри видимості умов.

 1. Застосуйте необхідні умови до тексту.
 2. Якщо меню «Набір» не з’являється на панелі «Умовний текст», оберіть «Показати параметри» з меню панелі «Умовний текст».
 3. На панелі «Умовний текст», якщо необхідно, зробіть певні умови видимими або прихованими.
 4. Оберіть «Створити новий набір» у меню «Набір», укажіть ім’я набору та натисніть «OK».

  Новий набір стає активним набором.

 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб застосувати набір умов до документа, оберіть його ім’я з меню «Набір».

  • Щоб змінити набір умов, виділіть набір, щоб зробити його активним, та змініть параметр видимості будь-якої умови. Поряд із набором умов з’являється знак «Плюс» (+). Виберіть набір умов знову, щоб усунути зміни. Оберіть «Визначити повторно [Набір умов]», щоб оновити набір новими параметрами видимості.

  • Щоб видалити набір умов, виділіть його та виберіть «Видалити «[Набір умов]»». Коли видаляється набір умов, самі умови набору не видаляються, а також умови не зникають із тих місць, де їх було застосовано.

Керування умовами

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  Видалення умови

  Виділіть умову та клацніть значок «Видалити умову» внизу панелі «Умовний текст». Укажіть умову, щоб замінити видалену умову, та натисніть «OK». Указана умова застосується до всього тексту, до якого було застосовано видалену умову.

  Щоб видалити декілька умов, клацніть з утримуванням Shift, щоб виділити суміжні вимоги, або з Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS), щоб виділити несуміжні вимоги, та натисніть значок «Видалити умову».

  Видалення умови з тексту

  Видалення умовного тегу з тексту відрізняється від видалення тегу з документа. Коли ви видаляєте тег з тексту, тег залишається в документі й може бути застосований знову пізніше.

  Щоб видалити умову з тексту, виділіть текст та клацніть поле поряд з умовою для зняття позначки або клацніть [Неумовний], щоб видалити всі умови з виділеного тексту.

  Завантаження (імпорт) умов

  Оберіть «Завантажити умови» (щоб завантажити лише умови) або «Завантажити умови та набори» з меню панелі «Умовний текст». Виділіть документ InDesign, з якого ви бажаєте імпортувати умови, та натисніть «Відкрити». Завантажені умови та набори замінюють будь-яку умову або набір, які мають ідентичні імена.

  Не можна завантажувати умови з файлу InCopy до InDesign, але можна завантажувати умови з файлу InDesign як до InDesign, так і до InCopy.

  Завантажені набори ігнорують поточні параметри видимості умов на панелі «Умовний текст».

  Синхронізація умов у книзі

  Щоб упевнитися в тому, що ви використовуєте однакові умови в усіх документах книги, створіть необхідні умови в документі джерела стилів, виберіть «Параметри умовного тексту» у діалоговому вікні «Синхронізувати параметри» та синхронізуйте книгу.

  Показ та приховування індикаторів умов

  Виберіть «Показати» або «Приховати» з меню «Індикатори» на панелі «Умовний текст», щоб показати або приховати індикатори умови. Якщо ви показуєте одну версію та бажаєте побачити, котрі з областей є умовними, покажіть індикатори умови. Якщо під час перегляду шару ви виявили, що індикатори умови створюють дискомфорт, приховайте їх. Виберіть «Показати та надрукувати», якщо вам потрібно надрукувати та вивести індикатори умов.

  Зміна імені умови

  На панелі «Умовний текст» клацніть умову, а після паузи клацніть знову, потім клацніть ім’я умови, щоб його змінити. Уведіть інше ім’я.

  Редагування індикаторів умови

  На панелі «Умовний текст» двічі клацніть умову або виділіть її та оберіть «Параметри умови» в меню панелі. Задайте параметри індикаторів та натисніть «OK».

Пошук і зміна умовного тексту

Використовуйте діалогове вікно «Знайти/змінити», щоб знайти текст, до якого застосовано одну або декілька умов, та замінити її або їх однією або декількома іншими умовами.

 1. Покажіть бажаний умовний текст для включення його в пошук.

  Прихований текст не включається у пошук.

 2. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 3. Якщо внизу діалогового вікна не показуються поля «Знайти формат» і «Змінити формат», виберіть Додаткові параметри.
 4. Клацніть на полі «Знайти формат», щоб вивести діалогове вікно «Налаштування пошуку формату». У полі «Умови» виберіть [Будь-яка умова] для пошуку тексту, у якому застосовано будь-яку умову, [Неумовний] для пошуку тексту, у якому не застосовано умов, або виберіть певну умову чи умови, які потрібно знайти. Натисніть «OK».

  Ця функція знаходить текст, що ідеально відповідає вибраним умовам. Наприклад, якщо ви вибираєте «Умова 1» і «Умова 2», то текст, до якого застосовано лише одну із цих умов, не знаходиться, також він не знаходиться, якщо до нього застосовано обидві вимоги та ще одну третю.

 5. Клацніть на полі «Змінити формат», щоб вивести діалогове вікно «Змінити параметри формату». Укажіть інший параметр форматування, наприклад, умову або стиль абзацу та натисніть «OK».

  Якщо ви виберете розділ «Умови» у діалоговому вікні «Змінити параметри формату», параметр [Будь-яка умова] не вносить зміни у знайдений умовний текст. Цей параметр корисний, якщо ви бажаєте застосувати інше форматування, наприклад, стиль символів. Виберіть [Неумовний], щоб усунути всі умови зі знайденого тексту. Якщо ви виберете певну умову, вкажіть, чи треба, щоб вона замінила будь-яку застосовану умову у знайденому тексті, або треба, щоб її було додано до цього тексту.

 6. Клацніть «Знайти», а потім скористайтеся кнопками «Заміна», «Змінити/знайти» або «Змінити все», щоб замінити умову.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?