Про обведення та заливки таблиці

Заливки та обведення до таблиці можна додавати різними способами. Використовуйте діалогове вікно «Параметри таблиці» для зміни обведення рамки навколо таблиці, а також для додавання різних обведень і заливок до стовпчиків і рядків. Щоб змінити обведення й заливки окремих клітинок або клітинок верхнього чи нижнього колонтитула, використовуйте діалогове вікно «Параметри клітинки» або панелі «Зразки», «Обведення» та «Колір».

За замовчуванням форматування, вибране за допомогою діалогового вікна «Параметри таблиці», є пріоритетнішим і замінює будь-яке відповідне форматування, попередньо застосоване до клітинок таблиці. Проте, якщо в діалоговому вікні «Параметри таблиці» вибрати параметр «Зберегти локальне форматування», обведення та заливки, застосовані до окремих клітинок, змінюватись не будуть.

Якщо ви багаторазово застосовуєте до клітинок або таблиць однакове форматування, створіть і застосовуйте натомість стилі таблиці або стилі клітинки.

Зміна рамки навколо таблиці

Можна змінити межу таблиці шляхом використання діалогового вікна «Налаштовування таблиці» або панелі «Обведення».

 1. Помістивши точку вставки в клітинку, виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштування таблиці».
 2. У пункті «Рамка навколо таблиці» вкажіть необхідні параметри ширини, типу, кольору, відтінку та зазору. (Див. Параметри обведення та заливки таблиці.)
 3. У пункті «Послідовність обведення» виберіть одну з наведених нижче параметрів:

  Найкращі стики.

  Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків будуть відображатися на передньому плані там, де відбувається перехрещення різнокольорових обведень. Крім того, коли перехрещуються обведення на зразок подвійних ліній, поєднуються як обведення, так і точки перехрещення.

  Обведення рядків на передньому плані

  Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків відображатимуться на передньому плані.

  Обведення стовпчиків на передньому плані

  Якщо вибрати цей параметр, обведення стовпчиків відображатимуться на передньому плані.

  Сумісність з InDesign 2.0.

  Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків відображатимуться на передньому плані. Крім того, в разі перехрещення обведень на зразок подвійних ліній відбуватиметься їхнє об’єднання, а точки перехрещення будуть поєднуватись лише у випадку Т-подібного перехрещення обведень.

 4. Якщо ви не бажаєте, щоб змінювалося форматування обведення окремих клітинок, виберіть «Зберегти локальне форматування».
 5. Натисніть «OK».

Примітка.

У разі вилучення з таблиці обведення й заливки виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати краї кадру», щоб відобразити межі клітинок таблиці.

Додавання обведення та заливки до клітинок

Обведення та заливку можна додавати до клітинок за допомогою діалогового вікна «Параметри клітинки», панелі «Обведення» або панелі «Зразки».

Додавання обведення та заливки за допомогою діалогового вікна «Параметри клітинки»

Ви можете визначити, які лінії клітинок форматуватимуться за допомогою обведення або заливки, шляхом скасування виділення ліній в області попереднього перегляду. Якщо необхідно змінити вигляд усіх рядків або стовпчиків у таблиці, скористайтеся обведенням або заливкою, які складаються з двох візерунків, другий з яких встановлено на «0».

 1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки або виділіть клітинку чи клітинки, до яких необхідно додати обведення або заливку. Щоб додати обведення або заливку до рядків верхнього або нижнього колонтитула, виділіть клітинки верхнього чи нижнього колонтитула на початку таблиці.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Обведення та заливки».
 3. В області попереднього перегляду вкажіть, на які лінії будуть діяти зміни обведення. Наприклад, якщо необхідно додати широке обведення до зовнішніх ліній виділених клітинок, але не додавати до внутрішніх, натисніть на внутрішній лінії, щоб скасувати її виділення. (Виділені лінії забарвлені синім, невиділені — сірим.)
  Виділіть необхідні лінії в області попереднього перегляду.

  Примітка.

  В області попереднього перегляду двічі клацніть на будь-якій зовнішній лінії, щоб виділити увесь прямокутник зовнішнього виділення. Двічі клацніть на будь-якій внутрішній лінії для виділення внутрішніх ліній. Тричі клацніть будь-де в області попереднього перегляду для виділення або скасування виділення усіх ліній.

 4. У пункті «Обведення клітинки» вкажіть необхідні параметри ширини, типу, кольору, відтінку та зазору. (Див. Параметри обведення та заливки таблиці.)
 5. У пункті «Заливка клітинки» вкажіть необхідні параметри кольору та відтінку.
 6. Якщо необхідно, виберіть «Накладання обведення» та «Накладання заливки», потім натисніть «OK».

Додавання обведення до клітинки за допомогою панелі «Обведення»

Панель «Обведення» доступна в InDesign, але недоступна в InCopy.

 1. Виділіть клітинку або клітинки, які необхідно змінити. Щоб застосувати обведення до клітинок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть рядок верхнього або нижнього колонтитула.
 2. Виберіть меню «Вікно» > пункт «Обведення», щоб відобразити панель «Обведення».
 3. В області попереднього перегляду вкажіть, на які лінії будуть діяти зміни обведення.
 4. Переконайтеся, що на панелі «Інструменти» вибрано кнопку «Об’єкт» . (Якщо вибрано кнопку «Текст» , зміни обведення вплинуть на текст, а не на клітинки.)
 5. Вкажіть значення ширини та тип обведення.

Додавання заливки до клітинок використання панелі «Зразки»

 1. Виділіть клітинку або клітинки, які необхідно змінити. Щоб застосувати заливку до клітинок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть рядок верхнього або нижнього колонтитула.
 2. Виберіть «Вікно» > «Колір» > «Зразки», щоб відобразити панель «Зразки».
 3. Переконайтеся, що вибрано кнопку «Об’єкт» . (Якщо вибрано кнопку «Текст» , зміни кольору вплинуть на текст, а не на клітинки.)
 4. Виберіть зразок.

Додавання градієнта до клітинок використання панелі «Градієнт»

 1. Виділіть клітинки, які ви бажаєте змінити. Щоб застосувати градієнт до клітинок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть рядок верхнього або нижнього колонтитула.
 2. Виберіть «Вікно» > «Колір» > «Градієнт», щоб відобразити панель «Градієнт».
 3. Клацніть на кольоровій шкалі градієнта, щоб застосувати градієнт до виділених клітинок. За потреби відрегулюйте параметри градієнта.

Додавання діагональних ліній до клітинки

 1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки або виділіть клітинку чи клітинки, до яких необхідно додати діагональні лінії.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Діагональні лінії».
 3. Натисніть кнопку, що відповідає необхідному типові діагональної лінії.
 4. У пункті «Обведення лінії» визначте параметри ширини, типу, кольору та зазору, а також вкажіть відсоткове значення відтінку та параметри накладання.
 5. У меню «Малювання» виберіть «Діагональ на передньому плані», щоб помістити діагональну лінію попереду вмісту клітинки, або «Вміст на передньому плані», щоб помістити діагональну лінію позаду вмісту клітинки, а потім натисніть «OK».

Параметри обведення та заливки таблиці

Під час вибору заливки та обведення для таблиці чи клітинок користуйтеся такими параметрами:

Товщина.

Дозволяє вказати товщину лінії для межі таблиці або клітинки.

Тип.

Дозволяє вказати стиль лінії, наприклад «Товста — тонка».

Колір.

Дозволяє вказати колір межі таблиці або клітинки. Перераховані варіанти доступні на панелі «Зразки».

Відтінок.

Дозволяє вказати відсоткове значення фарби вказаного кольору, яке буде застосоване до обведення або заливки.

Колір зазору.

Дозволяє застосувати колір до проміжків між тире, крапками або лініями. Цей параметр недоступний, якщо для параметра «Тип» було вибрано значення «Суцільна».

Відтінок зазору.

Дозволяє застосувати відтінок до проміжків між тире, крапками або лініями. Цей параметр недоступний, якщо для параметра «Тип» було вибрано значення «Суцільна».

Накладання.

Вибір цього параметра дозволяє застосовувати фарбу, вибрану зі спадного списку «Колір», поверх будь-яких інших кольорів, що знаходяться нижче, замість їх витіснення.

Чергування обведення й заливки в таблиці

Ви можете використовувати чергування обведення та заливки, що дозволяє збільшити зручність читання або покращити вигляд таблиці. Чергування обведень і заливок у рядках таблиці не впливає на рядки колонтитулів. Проте чергування обведень і заливок у стовпцях таблиці має вплив на рядки верхнього та нижнього колонтитула.

Параметри чергування обведення й заливки замінюють форматування обведення клітинок, якщо тільки у діалоговому вікні «Параметри таблиці» не було вибрано параметр «Зберегти локальне форматування».

Примітка.

Якщо необхідно застосувати заливку чи обведення до кожної клітинки основної частини таблиці без чергування, для цього все ще можна використовувати параметри чергування заливки та обведення. Для створення такого ефекту вкажіть «0» для параметра «Наступний» другого візерунка.

Перед (ліворуч) та після (праворуч) застосування чергування заливок до таблиці

Застосування чергування обведення до таблиці

 1. Помістивши точку вставки в клітинку, виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Варіанти обведення рядків» або «Варіанти обведень стовпця».
 2. У пункті «Візерунок чергування» виберіть необхідний тип візерунка для використання. Виберіть «Власний», якщо ви бажаєте вказати візерунок, наприклад, один стовпчик із товстою чорною лінією, а за ним три стовпчика з тонкими жовтими лініями.
 3. У пункті «Чергування» вкажіть параметри заливки для першого та наступного шаблонів. Наприклад, можна додати товсте обведення до першого стовпчика та товсто-тонку лінію до наступного стовпчика, щоб вони чергувалися. Вкажіть «0» для параметра «Наступний», щоб обведення впливало на кожен рядок або стовпчик.

  Примітка.

  У таблицях, що поширюються на кілька кадрів, чергування обведень і заливок не починається заново на початку додаткових кадрів матеріалу. (Див. Розрив таблиць по кадрах.)

 4. Виберіть «Зберегти локальне форматування», щоб попередньо застосоване до таблиці обведення залишалося в силі.
 5. Для параметрів «Пропускати перший» та «Пропускати останній» вкажіть кількість рядків або стовпчиків на початку та в кінці таблиці, до яких не потрібно застосовувати атрибути обведення, потім натисніть «OK».

Додавання чергування заливок до таблиці

 1. Помістивши точку вставки в клітинку, виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Варіанти заливки».
 2. У пункті «Візерунок чергування» виберіть необхідний тип візерунка для використання. Виберіть «Власний», якщо ви бажаєте вказати візерунок, наприклад, один рядок затінений сірим, а за ним три рядки, затінені жовтим.
 3. У пункті «Чергування» вкажіть параметри заливки для першого шаблона та шаблона, що йде далі. Наприклад, якщо для параметра «Візерунок чергування» вибрати значення «Кожен другий стовпчик», можна затінити перші два стовпчики сірим відтінком, а наступні два стовпчики залишити пустими. Вкажіть значення «0» для параметра «Наступний», щоб застосувати заливку до кожного рядка.
 4. Виберіть «Зберегти локальне форматування», щоб попередньо застосована до таблиці заливка залишалася в силі.
 5. Для параметрів «Пропускати перший» та «Пропускати останній» вкажіть кількість рядків або стовпчиків на початку та в кінці таблиці, до яких не потрібно застосовувати атрибути заливки, потім натисніть «OK».

Вимкнення чергування обведень і заливок у таблиці

 1. Помістіть точку вставки у таблицю.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Чергування обведення рядків», «Чергування обведення стовпчиків» або «Чергування заливок».
 3. Для параметра «Візерунок чергування» виберіть «Немає», потім натисніть «OK».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності