Форматування таблиць

Форматування таблиць

Використовуйте панель керування або панель «Символ» для форматування тексту в таблиці таким же чином, як і для форматування тексту за межами таблиці. Крім того, наявні два головних діалогових вікна, які допомагають форматувати саму таблицю: «Параметри таблиці» та «Параметри клітинки». Використовуйте ці діалогові вікна для зміни кількості рядків та стовпчиків, зміни вигляду заливки та рамки навколо таблиці, для визначення інтервалів над та під таблицею, для редагування рядків верхнього та нижнього колонтитулів, а також для застосування до таблиці іншого форматування.

Для форматування структури таблиці використовуйте панель «Таблиця», панель керування або контекстне меню. Виділіть одну або більше клітинок та клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS), для відображення контекстного меню з параметрами таблиці.

Змінення розмірів стовпців, рядків і таблиць

Змінювати розміри стовпців, рядків і таблиць можна в кілька різних способів.

Зміна розмірів стовпчиків і рядків

 1. Виділіть клітинки в стовпчиках і рядках, розміри яких ви бажаєте змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Таблиця» вкажіть необхідні значення для параметрів «Ширина стовпчика» та «Висота рядка».
  • Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Рядки та стовпці», вкажіть значення для параметрів «Висота рядка» і «Ширина стовпця» й натисніть «OK».
  Примітка.

  Якщо для висоти рядка вибрати значення «Найменша», то висота рядка збільшуватиметься в разі додавання тексту або збільшення розміру точки. Якщо ви виберете значення «Точна», висота рядка буде фіксованою та не змінюватиметься під час додавання або видалення тексту. Фіксована висота рядка часто призводить до витіснення вмісту за межі клітинки. (Див. Робота з клітинками з витісненим вмістом.)

  • Помістіть вказівник над краєм стовпця або рядка таким чином, щоб з’явився значок подвійної стрілки ( або ), потім перетягуйте вліво чи вправо для збільшення або зменшення ширини стовпця, або перетягуйте вгору чи вниз для збільшення або зменшення висоти рядка.

Before and after dragging to resize rows

За замовчуванням висота рядка визначається висотою службового поля поточного шрифту. Таким чином, висота рядка змінюється як у випадку зміни розміру точки тексту, так і в разі зміни параметра висоти рядка. Максимальна висота рядка визначається параметром «Максимум» в розділі «Рядки та стовпці» діалогового вікна «Параметри клітинки».

Зміна розмірів рядків або стовпчиків зі збереженням ширини таблиці

 • Під час перетягування внутрішнього краю рядка або стовпчика (але не межі таблиці) натисніть та утримуйте Shift. Один рядок або стовпчик збільшуватиметься, у той час як інші зменшуватимуться.
 • Для пропорційної зміни розмірів рядків або стовпців натисніть й утримуйте клавішу Shift під час перетягування правої межі або нижнього краю таблиці.

Утримування клавіші Shift під час перетягування правого краю таблиці призведе до пропорційної зміни розмірів усіх стовпців, у той час як утримування клавіші Shift під час перетягування нижнього краю таблиці пропорційно змінить розміри рядків.

Перетягування нижнього краю таблиці (за наявності вертикального тексту, вирівняного за лівим краєм) за утримування клавіші Shift призведе до пропорційного змінення висоти рядків (або ширини рядків із вертикальним текстом).

Змінення розмірів усієї таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть вказівник над нижнім правим кутом таблиці таким чином, щоб вказівник прийняв форму стрілки , потім перетягуйте його для збільшення або зменшення розміру таблиці. Утримуйте клавішу Shift для збереження пропорцій висоти та ширини таблиці.

  За допомогою інструмента «Текст» помістіть вказівник над нижнім правим кутом таблиці таким чином, щоб вказівник прийняв форму стрілки , потім перетягуйте для збільшення або зменшення розміру таблиці.

  Примітка.

  Якщо таблиця простягається на кілька кадрів матеріалу, використовувати вказівник для зміни розмірів усієї таблиці не можна.

Рівномірне розподілення стовпчиків та рядків

 1. У стовпчиках або рядках виділіть клітинки, які повинні мати однакову ширину або висоту.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Рівномірно розподілити рядки» або «Рівномірно розподілити стовпчики».

Зміна інтервалу перед або після таблиці

 1. Помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштовування таблиці».
 2. У пункті «Інтервали таблиці» вкажіть необхідні значення для параметрів «Інтервал перед» та «Інтервал після», потім натисніть «OK».

Зауважте, що зміна інтервалу перед таблицею не впливає на інтервал рядка таблиці, що знаходиться згори кадру.

Розрив таблиць по кадрах

Використовуйте параметри «Утримування», щоб визначити, скільки рядків повинні залишатися разом, а також щоб вказати, де повинен відбуватися розрив рядка, наприклад угорі стовпця або кадру.

Якщо створена таблиця є вищою, ніж кадр, на якому вона знаходиться, таблиця буде витіснена за межі кадру. Якщо цей кадр пов’язаний з іншим кадром, таблиця продовжуватиметься й на цьому іншому кадрі. Рядки переміщуються на пов’язані кадри по одному — один рядок не можна розбити на кілька кадрів. Вкажіть рядки верхнього та нижнього колонтитулів, щоб необхідна інформація повторювалася на новому кадрі.

 1. Помістіть точку вставки у відповідний рядок або виділіть діапазон клітинок у рядках, які необхідно утримувати разом.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Рядки та стовпчики».
 3. Щоб утримувати виділені рядки разом, виберіть «Утримувати з наступним рядком».
 4. Щоб розірвати рядок у певному місці, у меню «Початок рядка» виберіть необхідний параметр (наприклад, «У наступному кадрі») та натисніть «OK».
Примітка.

Якщо ви створили одну таблицю, яка простягається на обидві сторінки розвороту, у середину таблиці можна додати пустий стовпчик, щоб створити внутрішні поля.

Додавання тексту перед таблицею

Таблиця прив’язується до абзаців, які безпосередньо передують їй та слідують за нею. Якщо ви вставите таблицю на початку текстового кадру, то не зможете помістити точку вставки над таблицею, клацнувши кнопкою миші. Натомість скористайтеся клавішами зі стрілками для переміщення точки вставки в положення перед таблицею.

 1. Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій клітинці, натисніть клавішу «Стрілка вліво» та почніть введення тексту.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій клітинці, натисніть клавішу зі стрілкою ліворуч і почніть введення тексту.

  • Для вертикальної таблиці помістіть точку вставки на початку абзацу в першій клітинці, натисніть клавішу зі стрілкою вгору й почніть введення тексту.

Форматування тексту в таблиці

Загалом, для форматування тексту в таблиці використовуються ті ж методи, що й для форматування тексту поза таблицею.

Вставлення табуляторів у клітинку таблиці

Коли точка вставки знаходиться в таблиці, натискання Tab переміщує її до наступної клітинки. Проте табулятор можна вставити й всередину клітинки таблиці. За допомогою панелі «Табулятори» визначте параметри табуляторів у таблиці. Визначені параметри табуляції вплинуть на абзац, у який було поміщено точку вставки.

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки в місце, куди необхідно вставити табулятор.
 2. Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інші» > «Табулятор».

Щоб змінити параметри табуляції, виділіть стовпчики або клітинки, які необхідно змінити, виберіть «Текст» > «Табулятори», щоб відкрити панель «Табулятори», та відрегулюйте параметри табуляції.

Примітка.

Коли ви використовуєте лінійку табуляції для застосування десяткової табуляції до клітинки або групи клітинок, зазвичай вам не потрібно натискати Tab на початку кожного абзацу, щоб вирівняти текст у клітинках. Абзаци вирівнюються автоматично згідно заданого десяткового значення крім випадків, коли абзац містить додаткове форматування (наприклад, вирівнювання по центру), яке є більш пріоритетним, ніж десяткова табуляція.

Змінення параметрів вирівнювання тексту всередині клітинки таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст» виділіть клітинку або клітинки, які необхідно змінити.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Текст».
 3. У розділі «Вирівнювання за вертикаллю» виберіть параметр вирівнювання: «Вирівняти за верхнім краєм», «Вирівняти за нижнім краєм», «Вирівняти за центром» або «Вирівняти за вертикаллю».

  Якщо ви вибрали "Вирівняти", вкажіть максимальний інтервал між абзацами (таким чином буде визначено максимальний обсяг місця, що буде додаватися між абзацами). (Див. розділ Вертикальне вирівнювання тексту в текстовому кадрі.)

 4. Для пункту «Базова лінія першого рядка» виберіть параметр, який визначатиме спосіб зсуву тексту від верхнього краю клітинки.

  Параметри повністю співпадають із відповідними параметрами з діалогового вікна «Параметри текстового кадру».

 5. Натисніть «OK».
Примітка.

Щоб змінити горизонтальне вирівнювання тексту в клітинці, використовуйте параметри вирівнювання на панелі «Абзац». Щоб вирівняти текст у клітинці згідно десяткового табулятора, скористайтеся панеллю «Табулятори» для додавання параметра десяткової табуляції.

Обертання тексту в клітинці

 1. Помістіть точку вставки в клітинку, вміст якої необхідно повернути, або виділіть клітинки, на які необхідно здійснити вплив.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Текст» або відкрийте панель «Таблиця».
 3. Виберіть значення для параметра «Поворот» і натисніть «OK».

Зміна відбиття клітинок

 1. Використовуючи інструмент «Текст»  , помістіть точку вставки в клітинку або виділіть клітинку чи клітинки, які необхідно змінити.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Текст» або відкрийте панель «Таблиця».
 3. У пункті «Інтервали клітинки» вкажіть значення для параметрів «Згори», «Знизу», «Зліва» та «Справа», потім натисніть «OK».

У більшості випадків збільшення інтервалів у клітинці призводить до збільшення висоти рядка. Якщо для рядка встановлене фіксоване значення висоти, переконайтеся, що в клітинці залишається достатньо місця для значень інтервалів, щоб уникнути витіснення тексту.

Об’єднання та розділення клітинок

клітинки в таблиці можна об’єднувати (сполучати) або розділювати (розбивати).

Об’єднання клітинок

Дві або більшу кількість клітинок, що знаходяться в одному рядку або стовпчику, можна об’єднати в одну клітинку. Наприклад, можна об’єднати клітинки верхнього ряду таблиці, щоб створити одну велику клітинку, яка використовуватиметься для заголовка таблиці.

 1. За допомогою інструмента «Текст» виділіть клітинку або клітинки, які необхідно об’єднати.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Об’єднати клітинки».

Скасування об’єднання клітинок

 1. Помістіть точку вставки в об’єднану клітинку та виберіть «Таблиця» > «Скасувати об’єднання клітинок».

Розділення клітинок

клітинки можна розділювати горизонтально або вертикально, що є особливо зручним під час створення різноманітних форм. Ви можете виділити кілька клітинок і розділити їх вертикально або горизонтально.

 1. Помістіть точку вставки в клітинку, яку необхідно розділити, або виділіть рядок, стовпчик чи блок клітинок.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Розділити клітинку вертикально» або «Розділити клітинку горизонтально».

Робота з клітинками з витісненим вмістом

У більшості випадків клітинка таблиці збільшується по вертикалі, щоб вмістити новий текст та графіку. Однак, якщо було встановлено фіксовану висоту рядка, а потім було додано текст або графіку, які є завеликими для клітинки, у правому нижньому куті клітинки з’явиться маленька червона крапка на позначення того, що вміст клітинки було витіснено.

Витіснений текст не можна помістити в іншу клітинку. Натомість відредагуйте чи змініть розміри вмісту або збільште клітинку чи текстовий кадр, у якому знаходиться таблиця.

У випадку вбудованої графіки або тексту з фіксованим інтерліньяжем виступання вмісту за краї клітинки допускається. Ви також можете вибрати параметри «Відсікти вміст за розміром клітинки», яка дозволяє вмістити будь-який текст або вбудовану графіку в клітинку, обрізавши частини, що виходять за її межі. Однак, якщо вбудована графіка витісняється з клітинки та виходить за її нижній край (по горизонталі), ця функція не діє.

Відображення витісненого вмісту клітинки

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Збільште розміри клітинки.

  • Змініть форматування тексту. Щоб виділити вміст клітинки, клацніть на клітинці з витісненим вмістом, натисніть Esc, а потім використайте панель керування для форматування тексту.

Обрізання зображення згідно з краями клітинки

Якщо зображення занадто велике для клітинки, воно виходитиме за її межі. Ви можете відсікти частини зображення, які виходять за межі клітинки.

 1. Помістіть точку вставки в клітинку, частину вмісту якої необхідно відсікти, або виділіть клітинку чи клітинки, на які необхідно здійснити вплив.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Текст».
 3. Виберіть «Відсікти вміст за розміром клітинки» та натисніть «OK».

Змінення напрямку тексту в клітинці

 1. Помістіть точку вставки тексту в клітинку, напрямок тексту якої слід змінити, або виділіть необхідні клітинки.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри клітинки» > «Текст».
 3. Виберіть необхідний напрямок тексту в меню «Напрямок письма» і натисніть кнопку «ОК».

Також можна вибрати напрямок тексту в спливаючому меню «Напрямок письма» панелі «Таблиця», або ж вибрати параметр «Напрямок клітинок протилежний орієнтації матеріалу» у розділі «Текст» під час створення стилю клітинки.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису