Текстові змінні

Створення та редагування текстових змінних

Текстова змінна — це елемент, який вставляється в документ і змінюється відповідно змісту. Наприклад, змінна «Номер останньої сторінки» відображає номер останньою сторінки в документі. Якщо додати або видалити сторінки, змінна відповідно оновлюється.

InCopy надає декілька стилів текстових змінних, які можна вставляти в документ. Формат цих змінних можна редагувати; можна також створювати власні змінні. Деякі змінні, наприклад, «Заголовок» і «Номер глави» особливо корисні, оскільки додавання їх до сторінок-шаблонів гарантує узгодженість форматування та нумерації. Інші змінні, такі як «Дата створення» й «Ім’я файлу», корисні для додавання до службового поля для друку.

Примітка.

Надмірно велика кількість тексту в змінній може привести до витіснення або стиснення тексту. Текст змінної не розбивається на рядки.

Створення або редагування текстових змінних

Параметри, доступні для створення змінної, залежать від типу визначеної змінної. Наприклад, якщо вибрати тип «Номер глави» можна визначити текст, який з’являтиметься перед і після номера, а також стиль нумерації. На основі одного типу змінної можна створити кілька різних змінних. Наприклад, можна створити одну змінну, яка відображає «Глава 1» і іншу, що відображає «Гл. 1.»

Аналогічно, якщо вибрати тип «Заголовок», можна визначити, на основі якого стилю створюється заголовок, а також вибрати параметри для видалення кінцевої пунктуації та зміни регістру.

 1. Щоб створити текстові змінні для використання в усіх нових документах, закрийте всі документи. Інакше створювані текстові змінні з’являтимуться тільки в поточному документі.

 2. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».

 3. Клацніть «Нова» або виберіть існуючу змінну та клацніть «Редагувати».

 4. Введіть назву для змінної, наприклад, «Повна глава» або «Поточний заголовок».

 5. В меню «Текст» виберіть тип змінної, визначте параметри для цього типу, а потім натисніть кнопку OK.

  Залежно від вибраного типу змінної, доступні різні параметри.

  Текст до / Текст після

  Для всіх типів змінних (крім змінної «Власний текст») можна визначити текст, який додасться до або після змінної. Наприклад, можна додати слово «з» до змінної «Номер останньої сторінки» і фразу «сторінок загалом» після змінної, щоб створити ефект «з 12 сторінок загалом». У поля можна також вставляти текст, але спеціальні символи, такі як табуляція та автоматичні номери сторінок, вирізаються. Щоб вставити спеціальні символи, клацніть трикутник праворуч від текстового поля.

  Стиль.

  Для всіх цифрових типів змінних можна визначити тип нумерації. Якщо вибрано [Поточний стиль нумерації], змінна використовує стиль нумерації, вибраний в діалоговому вікні «Параметри нумерації та розділу».

Типи змінних

Номер глави

Якщо створюється змінна типу «Номер глави», вставляється номер глави. Можна вставити текст до або після номера глави, а також визначити стиль нумерації.

Якщо номер глави документа налаштовано як продовження попереднього документа книжки, можливо, необхідно поновити нумерацію книжки, щоб з’явився відповідний номер глави.

«Дата створення», «Дата зміни» та «Дата виводу»

«Дата створення» вставляє дату або час першого зберігання документа; «Дата зміни» вставляє дату або час останнього зберігання документа на диск; «Дата виводу» вставляє дату або час, коли документ надруковано або експортовано в PDF чи пакет. Текст можна вставити до або після дати, а також можна змінити формат дати для всіх змінних, які містять дату.

Формат дати.

Введіть формати дати прямо в поле «Формат дати» або виберіть параметри формату, натиснувши трикутник праворуч від поля. Наприклад, формат дати «ММ/дд/рр» відображає дату у вигляді 12/22/07. Якщо змінити формат на «MMM. д, ррр» дата відобразиться як Грд. 22, 2007.

Для змінних дати використовується мова, застосована до тексту. Наприклад, дата створення може з’явитися в іспанському тексті як «01 diciembre 2007», а в німецькому — як «01 Dezember 2007».

Скорочення

Опис.

Приклад

M

Номер місяця, без нуля попереду

8

MM

Номер місяця, нуль попереду

08

MMM

Скорочена назва місяця

Сер

MMMM

Повна назва місяця

Серпень

d

День, без нуля попереду

5

dd

День, нуль попереду

05

E

Назва дня тижня, скорочена

Птн

ЕЕЕЕ

Повна назва дня тижня

П’ятниця

yy або YY

Рік, останні дві цифри

07

y (Y) або yyyy (YYYY)

Рік повністю

2007

G або GGGG

Ера, скорочено або повністю

н.е. або нашої ери

h

Година, без нуля попереду

4

hh

Година, нуль попереду

04

H

Година, без нуля попереду, формат 24 години

16

HH

Година, нуль попереду, формат 24 години

16

m

Хвилина, без нуля попереду

7

mm

Хвилина з нулем попереду

07

s

Секунда, без нуля попереду

7

ss

Секунда, нуль попереду

07

а

AM або PM, два символи

PM

z або zzzz

Часовий пояс, скорочено або повністю

PST або Pacific Standard Time (стандартний тихоокеанський час)

Ім’я файлу

Ця змінна вставляє ім’я поточного файлу в документ. Зазвичай ця змінна додається до службового поля документа для друку або використовується в колонтитулах. Крім параметрів «Текст до» і «Текст після», можна вибирати наступні параметри.

Включити весь шлях до теки

Виберіть, щоб додати до імені файлу весь шлях до теки. Використовуються стандартні правила шляхів для Windows і Mac OS.

Включити розширення файлу

Виберіть, щоб додати розширення імені файлу.

Змінна «Ім’я файлу» поновлюється після кожного зберігання файлу з новим ім’ям або у нове розташування. Шлях або розширення не з’являються в документі, доки його не збережено.

Ім’я зображення

Змінна «Ім’я зображення» корисна для автоматичного створення підписів із метаданих. Змінна «Ім’я зображення» містить змінну типу «Заголовок метаданих». Якщо текстовий кадр, який містить цю змінну, прилягає до зображення або входить із ним в одну групу, змінна відображає метадані зображення. Змінну «Ім’я зображення» можна редагувати для визначення поля метаданих, яке буде використовуватися.

Номер останньої сторінки

Тип «Номер останньої сторінки» використовується для додавання до колонтитулів загальної кількості сторінок в документі з використанням звичайного формату «Сторінка 3 з 12». У цьому випадку цифра 12 генерується за допомогою змінної «Номер останньої сторінки» і поновлюється, коли сторінки додаються або видаляються. Можна вставити текст до або після номера останньої сторінки, а також визначити стиль нумерації. В меню «Область» виберіть параметр, який визначає, чи використовується номер останньої сторінки в розділі або документі.

Пам’ятайте, що змінна "Номер останньої сторінки" не підраховує сторінки в документі.

Поточний верхній колонтитул (стиль абзацу або стиль символів)

Змінні «Поточний заголовок» вставляють перший або останній випадок розташування (на сторінці) тексту, до якого застосовано визначений стиль. Якщо на сторінці відсутній текст, відформатований за допомогою визначеного стилю, використовується текст із попередньої сторінки.

Власний текст

Ця змінна зазвичай використовується для вставки текстового заповнювача або текстового рядка, який можна швидко змінити. Наприклад, якщо ви працюєте над проектом, в якому використовується кодове ім’я компанії, можна створити змінну з власним текстом для кодового імені. Коли можна використовувати справжнє ім’я компанії, можна швидко змінити змінну для поновлення всіх випадків вживання.

Щоб вставити в текстову змінну спеціальні символи, клацніть трикутник праворуч від текстового поля.

Вставлення текстових змінних

 1. Розташуйте точку вставлення в місці, де необхідно вставити змінну.

 2. Виберіть пункт меню Текст> Текстові змінні > Вставити змінну, а потім виберіть необхідну змінну.

Змінна з’являється, ніби її введено в документ. Наприклад, «Дата створення» може з’явитися у вигляді Грудень 22, 2007. Якщо вибрати пункт меню Текст > Показати приховані символи, навколо екземпляра змінної відображається рамка кольору поточного шару.

Примітка.

Текстові змінні не розриваються на рядки.

Видалення, перетворення та імпорт текстових змінних

У діалоговому вікні «Текстові змінні» можна видалити, виконати перетворення та імпорт текстових змінних.

Видалення текстових змінних

Щоб видалити екземпляр текстової змінної, вставлений в документ, виділіть змінну й натисніть клавішу Backspace або Delete. Можна також видалити саму змінну. Щоб це зробити виконано, необхідно вирішити, як замінити змінні, вставлені в документ.

 1. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».

 2. Виділіть змінну, а потім натисніть клавішу Delete.

 3. Визначте, як буде замінено змінну: іншою змінною, перетворенням елементів змінної в текст або видаленням усіх екземплярів змінної.

Перетворення текстових змінних на текст

 • Щоб перетворити окремий екземпляр, виділіть текстову змінну у вікні документа й виберіть пункт меню Текст > Текстові змінні > Перетворити змінну на текст.

 • Щоб перетворити всі екземпляри текстової змінної в документі, виберіть Текст > Текстові змінні > Визначити, виберіть змінну, а потім клацніть «Перетворити на текст».

Імпорт текстових змінних з іншого документа

 1. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».

 2. Клацніть «Завантажити», а потім двічі клацніть документ, в якому знаходяться необхідні для імпорту змінні.

 3. У діалоговому вікні «Завантажити текстові змінні» переконайтесь, що поруч із необхідними змінними є позначка. Якщо існуюча змінна має однакову назву з імпортованою змінною, виберіть один з наступних параметрів у розділі «Конфлікт з існуючою текстовою змінною», а потім натисніть кнопку OK:

  Використовувати вхідне визначення.

  Заміняє існуючу змінну на завантажену змінну й застосовує нові атрибути до всього тексту в поточному документі, в якому використано стару змінну. Визначення вхідної та існуючої змінних відображається внизу діалогового вікна «Завантажити текстові змінні», таким чином існує можливість перегляду для порівняння.

  Перейменовувати автоматично.

  Перейменовує завантажену змінну.

 4. Виберіть «OK», а потім натисніть кнопку «Готово».

Примітка.

Можна також копіювати змінні до інших документів під час синхронізації файлу книжки.

Створення змінних для поточних верхніх і нижніх колонтитулів

За замовчуванням змінні «Поточний заголовок» вставляють перше входження тексту (на сторінці), до якого застосовано визначений стиль. Змінні «Поточний заголовок» особливо корисні для відображення поточного заголовка у верхньому або нижньому колонтитулі.

 1. Якщо вміст ще не відформатовано, створіть і застосуйте стиль абзацу або стиль символу для тексту, який має бути заголовком (наприклад, назва або стиль заголовку).
 2. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».
 3. Клацніть «Нова», а потім введіть назву для змінної.
 4. У меню «Тип» виберіть «Поточний верхній колонтитул» (стиль абзацу) або «Поточний верхній колонтитул» (стиль символу).
 5. Зазначте наступні параметри:

  Стиль.

  Виберіть стиль для відображення тексту в колонтитулах.

  Використовувати.

  Вирішіть, яке входження стилю, застосованого на сторінці, є необхідним: перше або останнє. Параметр «Перший на сторінці» відповідає першому абзацу (або символу), з якого починається сторінка. Якщо на сторінці немає входження стилю, використовується попереднє входження застосованого стилю. Якщо немає попереднього входження в документі, змінна залишається порожньою.

  Видалити кінцеву пунктуацію.

  Якщо вибрати цей параметр, змінна відображає текст без кінцевої пунктуації (точки, двокрапки, знака оклику чи знака питання).

  Змінити регістр.

  Виберіть цей параметр, щоб змінити регістр тексту, який з’являється в колонтитулі. Наприклад, якщо у нижньому колонтитулі необхідно використати регістр речення, хоча заголовок на сторінці відображається у регістрі заголовку.

 6. У діалоговому вікні «Текстові змінні» натисніть кнопку OK, а потім «Готово».

  Після цього можна вставити змінну в колонтитул, який створюється на сторінці-шаблоні.

  Якщо текстовий кадр колонтитула створено на сторінці-шаблоні документа InDesign, можна вставити змінну в колонтитул. (Див. Редагування тексту на сторінці-шаблоні.)

Визначення змінних підпису

Змінні підпису автоматично оновлюються, щойно текстовий кадр із цими змінними розміщено поряд із зображенням. За замовчуванням метадані імені використовуються для змінного тексту, якщо вибрати «Текст» > «Текстові змінні» > «Вставити змінну» > «Ім’я зображення». Можна редагувати змінну «Ім’я зображення» або створити нові змінні, в яких наводяться метадані зображення.

 1. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».

 2. Виберіть команду «Створити», щоб створити нову змінну, або «Редагувати», щоб відредагувати вже існуючу.

 3. Для тексту виберіть заголовок метаданих.

 4. Виберіть варіант в меню «Метадані».

 5. Вкажіть текст, що буде відображатись перед вказаними метаданими або після них, та натисніть OK.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?