Використання шрифтів у InCopy

Важливе нагадування:

У січні 2023 року компанія Adobe припинить підтримку створення вмісту зі шрифтами Type 1. Докладніше читайте в статті довідки про припинення підтримки шрифтів Type 1 Postscript.

Про шрифти

Шрифт – це повний набір символів (букв, чисел і символів), що мають однакову товщину, ширину та стиль, як-от 10 пунктів, Adobe Garamond Bold.

Гарнітури (що також називаються сімействами тексту або сімействами шрифтів) – це колекція шрифтів, що мають спільний загальний вигляд і розроблені для використання разом, наприклад, як Adobe Garamond.

Стиль шрифту – це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай шрифт гарнітури Roman або Plain (фактична назва залежить від гарнітури) – це базовий шрифт, що може містити такі стилі тексту, як звичайний, жирний, напівжирний, курсив та жирний курсив.

Типи шрифтів

Ви можете переглядати зразки шрифту в сімействі шрифтів і меню стилю шрифтів на панелі «Символ» та в інших областях програми, з яких можна обирати шрифти. Наступні значки використовуються для того, щоб позначати різні види шрифтів:

 

 • OpenType 
 • OpenType SVG 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Складені шрифти

Ви можете вимкнути можливість попереднього перегляду або змінити розмір точки назв шрифтів або зразків шрифту в уподобаннях «Текст».

 

Встановлення шрифтів

Інформацію про встановлення та активацію шрифтів для їх використання в програмах див. у документації операційної системи або документації програми управління шрифтами.

Шрифти також можна зробити доступними в InCopy шляхом копіювання файлів шрифтів до папки «Шрифти» системної папки програми InCopy на жорсткому диску. Однак, слід зауважити, що шрифти із цієї папки будуть доступними тільки для InCopy.

Якщо більше двох активованих в InCopy шрифтів мають однакову назву родини шрифтів, але різні імена Adobe PostScript, ці шрифти будуть доступні в InCopy. Дубльовані шрифти перераховані в меню разом із технологіями цих шрифтів, наведеними в скороченому вигляді в круглих дужках. Наприклад, шрифт Helvetica TrueType відображається як «Helvetica (TT)», шрифт Helvetica PostScript Type 1 відображається як «Helvetica (T1)», Helvetica OpenType відображається як «Helvetica (OTF)». Якщо два шрифти мають однакову назву PostScript і один з них має в назві «.dfont», використовується інший шрифт.

Шрифти OpenType

У разі шрифтів OpenType використовується один файл зі шрифтами для комп'ютерів з Windows® та Macintosh®, щоб ви могли переміщати файли з однієї платформи на іншу, не хвилюючись про заміщення шрифтів та інші проблеми, що можуть спричинити перекомпонування тексту. Вони можуть містити певні компоненти (наприклад, зразки та додаткові лігатури), які є недоступними в поточних шрифтах PostScript та TrueType.

Примітка.

Шрифти OpenType відображаються значком .

Під час роботи зі шрифтом OpenType можна автоматично замінювати альтернативні варіанти накреслення гліфів, наприклад лігатури, малі початкові літери, дроби й пропорційні цифри старих стилів у тексті.

Звичайні (зліва) шрифти та шрифти OpenType (справа)

A. Перераховувані типи B. Додаткові лігатури C. Каліграфічні накреслення 

Шрифти OpenType можуть включати розширений набір символів та можливості символів, щоб забезпечити багатшу лінгвістичну підтримку та додатковий типографічний контроль. Шрифти OpenType від Adobe, що передбачають підтримку для мов Центральної Європи (CE), містять слово «Pro» як частину назви шрифту в меню шрифтів програми. Шрифти OpenType, що не передбачають підтримки центрально-європейських мов, помічені як «Стандартні» та мають суфікс «Std». Усі шрифти OpenType також можуть бути встановлені та використовуватися разом зі шрифтами PostScript Type 1 та TrueType.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua

Застосування атрибутів шрифтів OpenType

Застосування атрибутів шрифтів OpenType за допомогою панелі «Символ» або панелі керування

Використовуйте панель «Символ» або панель керування для застосування до тексту атрибутів шрифтів OpenType, таких як каліграфічні накреслення та дроби.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua

 1. Виділіть текст.
 2. Переконайтеся, що на панелі «Символ» або на панелі керування обрано шрифт OpenType.
 3. Оберіть OpenType в меню панелі «Символ», потім оберіть атрибут OpenType, як-от додаткова лігатура або дроби.

Атрибути, які не підтримуються поточним шрифтом, з’являються у квадратних дужках. Наприклад: «[Каліграфічні накреслення]».

Примітка.

Ви також можете обрати атрибути шрифту OpenType під час визначення стилю абзаців або символів. Використовуйте секцію «Можливості OpenType» у діалоговому вікні «Параметри стилю».

Застосування атрибутів шрифтів OpenType за допомогою контекстного меню

Скористайтеся контекстним меню, щоб застосувати атрибути шрифту OpenType, що підтримуються для виділеного тексту.

 1. Виділіть текст.

 2. Виберіть атрибут OpenType, наприклад, «Порядкові числа» або «Дроби», у спливаючому вікні.

Примітка.

Якщо після виділення тексту або текстового кадру з’явиться значок, клацніть його, щоб переглянути список атрибутів OpenType.

Атрибути шрифту OpenType

У разі використання шрифту OpenType, форматування тексту або визначення стилю ви можете обрати специфічні можливості шрифту OpenType з панелі «Символ» або панелі керування.

Примітка.

Шрифти OpenType значно відрізняються один від одного за кількістю їхніх текстових стилів та можливостей. Якщо функція OpenType недоступна, вона відображається на панелі керування у квадратних дужках (наприклад, «[Каліграфічні накреслення]»).

Додаткові лігатури

Розробники шрифтів можуть включати додаткові лігатури, які можуть бути застосовані не завжди. Вибір цього параметра дає змогу використовувати ці додаткові лігатури, якщо вони наявні. Докладнішу інформацію щодо лігатур можна знайти на сторінці Застосування лігатур до пар літер.

Численні складові гліфи символів японської абетки катакана, наприклад складові «мітору» та складові кандзі, як-от «югенкаіша», можна знайти за допомогою функції додаткових лігатур.

Дроби

Якщо дроби доступні, числа, розділені косою рискою (наприклад, 1/2), замінюються на дрібні числа.

Порядкові

Порядкові номери, як-от 1-й і 2-й, форматуються із використанням надрядкових літер (1st та 2nd), якщо порядкові доступні. Літери, такі як a та o у іспанських словах segunda (2a) та segundo (2o), також виводяться адекватно.

Каліграфічне накреслення

Коли вони доступні, надаються звичайні та контекстні каліграфічні накреслення, які можуть передбачати альтернативні варіанти написання великих літер та кінцевих символів.

Варіанти заголовків

Якщо доступні, активуються символи, що використовуються для заголовків у верхньому регістрі. У деяких шрифтах вибір цього параметра для тексту, форматованого як у верхньому, так і в нижньому регістрі, може призвести до небажаних наслідків.

Контекстні відмінності

За доступності активуються контекстні лігатури та альтернативні варіанти з’єднання. Альтернативні символи включаються до деяких рукописних гарнітур для надання кращих властивостей з’єднання літер. Наприклад, пара літер «bl» у слові «bloom» може бути з’єднана так, ніби слово написано від руки. Цей варіант є виділеним за замовчуванням.

Усе капітелями

Якщо шрифт містить справжні капітелі, вибір цього параметра переключає символи в режим капітелей. Стосовно більш детальної інформації зверніться до Зміна регістру тексту.

Перекреслений нуль

У разі вибору цього параметра цифра 0 відображається з діагональним перекресленням. У деяких шрифтах, особливо стиснених, може бути важко відрізнити цифру 0 від великої літери O.

Набори варіантів накреслення гліфів

Деякі шрифти OpenType включають до себе альтернативні набори накреслення гліфів для створення естетичних ефектів. Набір варіантів накреслення гліфів являє собою групу альтернативних гліфів, які можуть бути застосовані одночасно як до одного символу, так і до діапазону тексту. Якщо ви обираєте інший набір варіантів накреслення гліфів, гліфи, визначені в наборі, використовуються незалежно від гліфів шрифту, встановлених за замовчуванням. Якщо символ гліфу в наборі накреслення гліфів використовується в поєднанні з іншими можливостями OpenType, гліф з окремого налаштування перезаписує гліф набору символів. Подивитися гліфи для кожного набору ви можете за допомогою панелі «Гліфи».

Позиційні форми

У деяких курсивних шрифтах, а також мовах, таких як арабська, вигляд символу може залежати від його положення в слові. Символ може змінювати форму залежно від того, чи є він на початку слова (початкове положення), у середині (проміжне положення), у кінці (кінцеве положення). Крім того, вигляд символу може змінитися, якщо він з’являється окремо (ізольоване положення). Оберіть символ та оберіть опцію «Позиційні форми» для його коректного форматування. Опція «Загальна форма» вставляє символ звичайного вигляду; «Автоматична форма» вставляє символ, вигляд якого відповідає тому, де символ розташований у слові, або чи не є він ізольованим.

Індекс над рядком та індекс під рядком

Деякі шрифти OpenType включають підняті або опущені гліфи, які коректно масштабуються відносно оточуючих символів. Якщо шрифт OpenType не включає таких гліфів для нестандартних дробів, спробуйте використати атрибути «Чисельник» та «Знаменник».

Чисельник та Знаменник

Деякі шрифти OpenType перетворюють на дрібні гліфи лише основні дроби (як-от 1/2 або 1/4), не підтримуючи нестандартні дроби (як-от 4/13 або 99/100). Застосовуйте атрибути «Чисельник» та «Знаменник» до подібних нестандартних дробів.

Табличне вирівнювання

Для цифр повної висоти забезпечується однакова ширина. Дана опція застосовна в ситуаціях, коли цифри мають бути вирівняні в рядках, мов у таблицях.

Пропорційно у старому стилі

Цифри змінної висоти мають різну ширину. Цей параметр рекомендовано для класичного й витонченого вигляду тексту, який не написано лише великими літерами.

Пропорційне випрямлення

Цифри повної висоти мають різну ширину. Цей параметр рекомендовано для тексту, який написано лише великими літерами.

Табличне у старому стилі

Цифри змінної висоти мають фіксовану, однакову ширину. Цей параметр рекомендовано, якщо вам потрібен класичний вигляд цифр старого стилю, але необхідно вирівняти їх у стовпчиках, мов у річному звіті.

Стиль фігури за замовчуванням

Гліфи фігур використовують вигляд фігур за замовчуванням для поточного шрифту.

Використовуйте пропорційні метрики

Символи розміщуються з використанням пропорційної метрики шрифту.

Використовуйте кану за горизонталлю або вертикаллю

Для шрифтів, що використовують кану для вертикального та горизонтального начертання, відображаються гліфи кана з параметрами, які якнайкраще відповідають обраному способу начертання.

Курсив латини

Якщо шрифт містить гліфи курсиву, пропорційний гліф латиниці змінюється на курсив.

Застосування форм гліфів шрифтів OpenType

Панель гліфів містить різноманітні параметри, як-от «Ускладнені форми» чи «Форми JIS 90», які можна застосовувати до виділеного тексту.

 1. Виберіть команди меню «Текст» > «Гліфи», щоб відкрити панель «Гліфи».
 2. Виділіть символ чи символи, до яких слід застосувати форми гліфів.
 3. Оберіть параметр, наприклад «Ускладнені форми» чи «Форми JIS 90», у меню панелі «Гліфи».

Шрифти OpenType SVG

InCopy підтримує шрифти OpenType SVG, як-от кольорові шрифти й шрифти емодзі. Шрифти OpenType SVG дають змогу використовувати кілька кольорів і градієнтів в одному гліфі.

Шрифти OpenType SVG: кілька кольорів і градієнтів

Використовуючи шрифти Emoji, можна додавати до документів різноманітні кольорові та графічні символи, як-от емограми, прапори, дорожні знаки, зображення тварин, людей, їжі, пам’яток тощо. Шрифти OpenType SVG емодзі, такі як EmojiOne, дають змогу створювати сполучені гліфи з одного або кількох інших гліфів Наприклад, можна створювати прапори різних країн або змінювати колір шкіри певних гліфів, що зображають людей, і частин тіла (наприклад, рук і носа).

Панель гліфів із символами шрифту EmojiOne SVG

Щоб використовувати шрифти OpenType SVG, виконайте наведені нижче кроки.

 1. За допомогою інструмента «Текст» створіть текстовий об’єкт.

 2. Виберіть шрифт OpenType SVG. Ці шрифти позначені в списку піктограмою .

 3. На панелі гліфів виберіть потрібні гліфи. Щоб відкрити панель гліфів, виберіть «Текст» > «Гліфи». Відкрити цю панель також можна, послідовно вибравши «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Гліфи».

Створення сполучених гліфів

Для ілюстрації розглянемо EmojiOne, шрифт емодзі OpenType SVG. Символи шрифту OpenType SVG EmojiOne можна сполучати для створення гліфів.

Наприклад, можна створювати прапори різних країн, змінювати колір шкіри або частин тіла персонажів, що зазвичай мають колір , або .

Примітка.

Гліфи в шрифті емодзі, як-от EmojiOne, можуть відрізнятися від літер на клавіатурі. Ці гліфи вважаються окремими символами та доступні лише з панелі гліфів, а не з клавіатури.

Створення прапорів країн

«Букви» (A, B, C, D тощо) шрифту EmojiOne не співвідносяться з відповідними клавішами на клавіатурі. Якщо на панелі «Гліфи» поєднати два символи, що відповідають коду ISO певної країни, у результаті відобразиться прапор цієї країни. Наприклад, US відображає американський прапор, GB – британський, AR – аргентинський, а IN – індійський.

Поєднання гліфів для створення прапорів країн

Створення варіантів символів

 

Ви можете поєднувати стандартні символи, що зображують осіб і зазвичай мають колір , або , або частини тіла з будь-яким із доступних кольорів шкіри. Колір вихідного символу буде змінено на вибраний колір шкіри. Ці сполучення наразі не працюють із гліфами, що містять кілька осіб.

Символи кольорів шкіри

Сполучення символів-осіб із кольором шкіри

Примітка.
 • Символи, що зображують одну особу, або емодзі частин тіла можна поєднати із символом із будь-яким кольором шкіри лише один раз.
 • Сполучені гліфи – функція шрифтів. Не всі шрифти OpenType SVG можна поєднувати символи для створення сполучених гліфів.
 • Ви можете роз’єднувати деякі шрифти EmojiOne на складові елементи.

Динамічний попередній перегляд шрифтів

Ви можете виділити текст у документі для попереднього перегляду шрифтів у режимі реального часу. Для попереднього перегляду виділеного тексту наведіть курсор на назву потрібного шрифту в списку шрифтів на панелі керування чи панелі «Символ».

Динамічний перегляд стилю шрифту

Для попереднього перегляду стилю шрифту в режимі реального часу розгорніть відповідне сімейство шрифтів у меню шрифтів і наведіть курсор на стиль шрифту.

Щоб деактивувати параметри попереднього перегляду, виконайте такі дії:

 • Виберіть «Правка» > «Параметри».
 • У розділі параметрів меню «Текст» зніміть прапорець «Увімкнути попередній перегляд шрифтів у меню».

Щоб змінити розмір шрифту виділеного тексту чи зразка тексту й здійснити попередній перегляд у режимі реального часу, виберіть «Показати зразок тексту меншого розміру», «Показати зразок тексту стандартного розміру» або «Показати зразок тексту більшого розміру».

Упорядкування, пошук і фільтрація шрифтів

Швидко знаходьте шрифти, якими ви часто користуєтеся, позначаючи зірочками окремі сімейства шрифтів як улюблені або вибираючи потрібні шрифти серед нещодавно використаних, що відображаються на початку списку. Програма InCopy запам’ятовує нещодавно використані та позначені зірочками шрифти для всіх сеансів роботи.

A. Нещодавно використовувані шрифти B. Позначайте зірочками улюблені шрифти 

Під час пошуку шрифтів можна зменшити кількість результатів, відфільтрувавши їх за типом (наприклад, шрифти із засічками, брускові або рукописні). Крім цього, можна здійснити пошук шрифтів, установлених на комп’ютер або активованих з Adode Fonts.

Шрифти також можна шукати за візуальною схожістю (). Шрифти, які найбільш візуально схожі на потрібний вам шрифт, відображатимуться на початку списку результатів пошуку. На смузі стану в меню шрифту відображається інформація про застосовані фільтри.

Інструменти пошуку шрифтів

A. Фільтрувати шрифти за класифікацією. B. Показати улюблені шрифти. C. Показати нещодавно додані. D. Показати активовані шрифти. 

Фільтрувати шрифти за класифікацією.

Фільтрування списку шрифтів за типом (шрифти із засічками, індекси, рукописні шрифти).

Показати улюблені шрифти.

Відображає лише вибрані шрифти, позначені зірочкою.

Показати нещодавно додані.

Відображає шрифти, нещодавно додані до списку шрифтів.

Показати активовані шрифти.

Відображає лише активовані шрифти з Adobe Fonts у списку шрифтів.

Активувати більше шрифтів

Ви можете переглядати в InCopy тисячі шрифтів від сотень розробників, миттєво активувати їх і використовувати у своїх документах. Активовані шрифти доступні для використання в усіх програмах Creative Cloud.

 1. Клацніть вкладку «Знайти більше» на панелі «Символ».

 2. Перегляньте список шрифтів і виберіть потрібний шрифт.

  Примітка. Для попереднього перегляду шрифту у виділеному тексті в режимі реального часу наведіть курсор на назву відповідного шрифту.

 3. Клацніть значок активації  поруч із назвою шрифту. Після того як шрифт буде активовано й він стане доступним для використання, на його значку активації з’явиться галочка .

Докладнішу інформацію про Adobe Fonts можна знайти на сторінці fonts.adobe.com.

Застосування шрифту до тексту

Під час визначення шрифту можна окремо вибрати гарнітуру шрифту та стиль тексту. У разі зміни одного сімейства шрифтів на інше програма InCopy намагається зіставити поточний стиль та стиль, доступний для щойно обраного сімейства шрифтів. Наприклад, «Arial Bold» слід змінити на «Times Bold» у разі переходу від «Arial» до «Times».

За застосування до тексту жирного стилю або курсиву InCopy застосовує стиль гарнітури, визначений шрифтом. Здебільшого застосовується специфічна версія жирного або курсиву, як і очікується. Однак для певних шрифтів можуть використовуватися варіації жирного або курсиву, які не зовсім точно буде назвати жирним або курсивом. Наприклад, деякі розробники шрифтів зазначають, що насправді застосовується певний напівжирний стиль, коли ви застосовуєте жирний стиль до шрифту.

 1. Виділіть текст, який ви хочете змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ» чи панелі керування виберіть або шрифт у меню «Гарнітура», або стиль у меню «Стиль шрифту». (У Mac OS можна вибирати стилі шрифту в підменю «Гарнітура».)

  • На панелі «Символ» або панелі керування клацніть перед назвою гарнітури або стилю шрифту (або два рази клацніть на першому слові в них) та введіть перші кілька символів потрібної назви. Під час введення назви шрифту в InCopy відображаються назви сімейств і стилів шрифту, перші літери яких відповідають введеним символам.

  • Оберіть шрифт у меню «Текст» > «Шрифт». Пам’ятайте, що в разі використання цього меню ви обираєте одночасно як гарнітуру, так і тип шрифту.

Зазначення розміру гарнітури шрифту

За замовчуванням розмір гарнітури тексту вимірюється у пунктах (один пункт дорівнює 1/72 дюйма). Можна вказати будь-який розмір гарнітури тексту від 0,1 до 1296 пунктів із кроком 0,001 пункту.

Примітка.

За замовчуванням у Fireworks розмір гарнітури вимірюється в пікселях.

 1. Виділіть символи або текстові об'єкти, які необхідно змінити. Якщо ви не виділили жодного тексту, розмір гарнітури шрифту застосовується до створеного вами нового тексту.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ» або на панелі керування встановіть параметр «Розмір шрифту».

  • Виберіть розмір з меню «Текст > Розмір». Обрання «Інші» дозволяє вам ввести новий розмір на панелі «Символ».

  Примітка.

  Можна змінювати одиниці вимірювання для тексту у діалоговому вікні «Уподобання». Ця функція недоступна у Fireworks.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua

Одиниці

Визначення одиниць для параметрів атрибутів шрифту.

Використання захисту відсутніх гліфів

За замовчуванням у програмі InCopy активовано захист від уведення символів, які не підтримує поточний шрифт, а також від застосування до виділеного тексту шрифту, який не містить одного чи кількох обраних гліфів. Однак такий захист можна оминути, вимкнувши відповідний параметр.

 1. Виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Додаткові параметри тексту» (Windows) або InCopy > «Параметри» > «Додаткові параметри тексту» (Mac OS).

 2. Виконайте одну з перелічених нижче дій і натисніть кнопку «OK».

  Захист під час введення

  Оберіть цей параметр, щоб попередити ведення гліфів, які не підтримує поточний шрифт.

  Захист під час застосування шрифтів

  Оберіть цей параметр, щоб попередити ведення непідтримуваних гліфів, якщо інший шрифт, такий як латинський, застосовується до тексту азійською мовою.

Робота з відсутніми шрифтами

Коли ви відкриваєте або поміщаєте документи, які включають шрифти, не встановлені у вашій системі, з’являється попереджувальне повідомлення, що показує, який шрифт відсутній. Якщо ви виділили текст, який використовує відсутній шрифт, на панелі «Символ» або на панелі керування відсутній шрифт позначається квадратними дужками в спливаючому меню стиля шрифту.

Відсутні шрифти в InCopy замінюються доступними шрифтами. Коли таке трапляється, ви можете виділити текст та застосувати до нього будь-який інший доступний шрифт. Відсутні шрифти, для яких було призначено заміну, будуть виникати у верхній частині меню «Текст» > «Шрифт» у розділі, позначеному як «Відсутні шрифти». За замовчуванням, текст, форматований відсутніми шрифтами, виводиться із рожевим виділенням.

Якщо шрифт TrueType встановлено і документ містить версію Type 1 (T1) цього самого шрифту, шрифт буде відображатися як відсутній.

Ви можете обрати «Текст» > «Знайти шрифт» для пошуку й заміни відсутніх шрифтів. Якщо відсутній шрифт є частиною стилю, ви можете оновити шрифт у цьому стилі, змінивши визначення шрифту.

У діалоговому вікні відсутніх шрифтів InCopy відображається інформація про те, чи ввімкнено службу Adobe Fonts у програмі Creative Cloud. Якщо її вимкнено, у діалоговому вікні відсутніх шрифтів буде також доступним параметр увімкнення Adobe Fonts.

Установка відсутніх шрифтів

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Активуйте відсутні шрифти зі служби Adobe Fonts. Докладнішу інформацію див. у статті Додавання шрифтів зі служби Adobe Fonts.
  • Встановіть відсутні у вашій системі шрифти.
  • Помістіть відсутні шрифти в папку «Шрифти», розташовану в системній папці програми InCopy. Шрифти із цієї папки будуть доступними для InCopy. Див. розділ Установка шрифтів.
  • Активуйте їх за допомогою програми керування шрифтами.
Примітка.

Якщо ви не маєте доступу до відсутніх шрифтів, використовуйте команду «Знайти шрифт» для пошуку та заміни відсутніх шрифтів.

Виділення замінених шрифтів у документі

Якщо вибрано параметр «Замінені шрифти», текст, форматований із використанням відсутніх шрифтів, виводиться з рожевим виділенням, що допомагає легко виявити текст, форматований відсутніми шрифтами.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows®) або «InCopy» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS®).

 2. Оберіть «Замінені шрифти» й натисніть «ОК».

Установлені шрифти документа

Усі шрифти в папці шрифтів документа, розташованої в тому ж місці, де й документ InCopy, тимчасово встановлюються під час відкриття документа. За допомогою команди «Пакет» можна згенерувати теку шрифтів документа, коли потрібно забезпечити спільний доступ до нього або перенести документ на інший комп'ютер.

Шрифти в теці шрифтів документа – це не ті шрифти, що доступні в стандартних каталогах шрифтів операційної системи. Вони встановлюються під час відкриття документа та мають пріоритет у порівнянні з усіма іншими шрифтами PostScript з тією ж назвою. Але цей пріоритет діє лише для шрифтів всередині документа. Шрифти, що встановлено одним документом, недоступні для інших документів. Під час закриття документа всі шрифти, що було встановлено для нього, буде видалено. Установлені шрифти документа перелічено в підменю меню «Шрифт».

Деякі шрифти Type1 недоступні в документі. До того ж, шрифти Mac OS не доступні, коли InCopy працює у Windows.

Відеоролик щодо використання шрифтів, які встановлюються для документа, можна знайти тут: http://tv.adobe.com/go/4955_ua/.

Кілька шаблонних кольорів

Multiple Master – придатні для налаштування шрифти Type 1, характеристики гарнітури яких можна описати в контексті змінних параметрів осей дизайну, як-от товщина, ширина, стиль та оптичний розмір.

Деякі шаблонні шрифти включають осі оптичного розміру, які дають вам змогу використовувати шрифт, спеціально призначений для оптимальної читабельності в разі використання певного розміру. Зазвичай оптичний розмір для найменших шрифтів (як-от 10 пунктів) передбачає більш товсті насічки та ніжки, меншу різницю між товстими та тонкими лініями, більшу висоту за віссю «Х», менший проміжок між літерами, як порівняти з оптичним розміром для більших шрифтів (наприклад, 72 пункти).

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Оберіть «Автоматично використовувати правильний оптичний розмір» та натисніть «ОК».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?