Гліфи та спеціальні символи

Огляд панелі «Гліфи»

Введіть гліфи через панель «Гліфи». Спочатку панель відображає гліфи у шрифті, де розташований курсор, але можна переглянути інший шрифт, переглянути стиль тексту у шрифті (наприклад, Світлий, Звичайний чи Жирний) та зробити відображення панелі підмножиною гліфів у шрифті (наприклад, математичні символи, цифри чи знаки пунктуації).

Панель «Гліфи»

A. Поле пошуку B. Показ діапазону гліфів C. У підказках відображається ідентифікатор гліфу, значення Unicode та назва D. Список шрифтів E. Стиль шрифту 

Пересуваючи вказівник по гліфові, у спливаючій підказці можна зчитати його значення CID/GID, Unicode та назву.

Відкриття панелі «Гліфи»

 1. Виберіть пункт «Тип» > «Гліфи» або виберіть «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Гліфи».

Зміна вигляду панелі «Гліфи»

 • Клацніть значок кільця (розташований зліва від слова «Гліфи» на панелі «Гліфи»), щоб змінити вигляд панелі. Якщо клацнути цей значок, будуть послідовно представлені чотири вигляди: звужена панель, повна панель та панель без попередньо використовуваних гліфів.
 • Натискайте кнопки Збільшення чи Зменшення у правому нижньому куті панелі «Гліфи».
 • Змініть розмір панелі «Гліфи», перетягнувши правий нижній кут.

Фільтрування гліфів, що з’являються

 1. Щоб визначити, які гліфи з’являтимуться на панелі «Гліфи», виконайте наступні дії:
  • Виберіть команду «Весь шрифт», щоб відобразити всі гліфи, наявні у шрифті.

  • Виберіть варіант під командою «Весь шрифт», щоб звузити список до діапазону гліфів. Наприклад, «Пунктуація» відображає тільки гліфи пунктуації; «Математичні символи» звужує вибір до математичних символів.

Сортування гліфів на панелі «Гліфи»

 1. Виберіть варіант «За CID / GID» чи «За Unicode», щоб визначити спосіб сортування гліфів у панелі «Гліфи».

Пошук гліфів на панелі «Гліфи»

 1. На панелі «Гліфи» клацніть у полі пошуку та введіть пошуковий запит.

  За замовчуванням в InCopy для пошуку назви гліфу, значення Unicode або ідентифікатора гліфу використовується універсальний пошук.

 2. Також результати пошуку можна відфільтрувати, вказавши параметр пошуку.

  Для цього клацніть стрілку зліва в полі пошуку та виберіть необхідний параметр пошуку з розкривного меню.

Вставлення гліфів та спеціальних символів

Гліф – це специфічна форма символу. Наприклад, у деяких шрифтах велика літера А завжди присутня в декількох варіантах, як-от у каліграфічному накресленні та накресленні малими великими. Для розташування якогось гліфу у шрифті можна скористатися панеллю «Гліфи».

У шрифтах OpenType, наприклад у Adobe Caslon™ Pro, є багато гліфів для багатьох стандартних символів. Якщо потрібно вставити ці альтернативні гліфи в документ, скористайтеся панеллю «Гліфи». За допомогою панелі «Гліфи» можна також переглядати і вставляти такі атрибути OpenType, як орнаменти, літери в каліграфічному накресленні, дроби та лігатури.

Вставлення спеціальних символів

Можна вставляти звичайні символи, як-от довгі та короткі тире, символи зареєстрованого товарного знаку та еліпси.

 1. За допомогою інструмента «Текст» розташуйте курсор у місці бажаного введення символу.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставка спеціального символу» та виділіть параметр з будь-якої категорії в меню.

Якщо часто використовувані символи відсутні в списку спеціальних символів, додайте їх до створюваного набору гліфів.

Вставлення гліфу з указаного шрифту

 1. Клацніть інструментом «Текст», щоб розташувати курсор у місці бажаного введення символу.
 2. Виберіть пункт меню «Текст» > «Гліфи» для відображення панелі «Гліфи».
 3. Щоб відобразити на панелі «Гліфи» інший набір символів, виконайте одну з наступних дій:
  • Виділіть інший шрифт і стиль тексту, якщо такий є. Виберіть у меню «Показати» команду «Весь шрифт». Або, якщо вибрано шрифт OpenType, виберіть одну з категорій OpenType.

  • З меню «Показати» виберіть власний гліф. (Див. Створення та редагування власних наборів гліфів.)

 4. Прокручуйте зображення символів, поки не побачите гліф, який потрібно вставити. Якщо вибрано шрифт OpenType, можна відкрити спливаюче меню альтернативних гліфів, клацнувши й утримуючи поле «Гліф».
 5. Двічі клацніть символ, який треба вставити. Цей символ з’явиться на місці курсору.

Вставлення нещодавно використовуваного гліфу

InCopy відстежує попередні 35 окремих вставлених гліфів, і вони стають доступні в пункті «Останні використовувані» в першому рядку панелі «Гліфи» (щоб побачити всі 35 гліфів у першому рядку, слід розгорнути панель).

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Двічі клацніть гліф у пункті «Нещодавно використані».

  • Виберіть «Недавні гліфи» у списку «Показати», щоб відобразити всі нещодавно використані гліфи на основному просторі панелі «Гліфи», та двічі клацніть гліф.

Видалення недавно використаних гліфів

 • Щоб видалити нещодавно використаний гліф із розділу «Нещодавно використані», клацніть його правою клавішею миші (Windows®) або клацніть його, натиснувши клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть команду «Вилучити гліф із нещодавно використаних».
 • Щоб видалити всі недавно використані гліфи, виберіть команду Видалити всі недавно використані.

Заміна символу альтернативним гліфом

Коли символ містить альтернативні гліфи, він з’являється на панелі «Гліфи» з трикутним значком у правому нижньому куті. Можна клацнути й утримувати символ на панелі «Гліфи», щоб з’явилося спливаюче меню альтернативних гліфів, або відобразити альтернативні гліфи на панелі «Гліфи».

Виділення альтернативних гліфів у шрифті OpenType

 1. Виберіть пункт меню «Текст» > «Гліфи» для відображення панелі «Гліфи».
 2. У списку «Показати» виділіть «Альтернативи для вибору».
 3. За допомогою інструмента «Текст» виділіть символ у своєму документі.
 4. Щоб замінити виділений символ у документі, виконайте одну з наступних дій:
  • Двічі клацніть гліф на панелі «Гліфи».

  • Виберіть гліф у меню.

Відображення атрибутів гліфу OpenType на панелі «Гліфи»

Для полегшення вибору на панелі «Гліфи» можна відображати символи тільки для вибраних атрибутів OpenType. У меню «Показати» на панелі «Гліф» можна вибрати різні параметри.

Примітка.

Не варто плутати ці параметри з параметрами, які з’являються в меню панелі «Гліфи» та надають можливість застосовувати форми до вибраного тексту (див. Застосування атрибутів шрифту OpenType).

Показ параметрів меню на панелі «Гліфи»

 1. Виберіть зі списку шрифтів на панелі «Гліфи» шрифт OpenType.
 2. Виберіть параметр у меню «Показати».

Відображені параметри змінюються в залежності від вибраного шрифту. Інформацію щодо застосування атрибутів шрифту OpenType див. Застосування атрибутів шрифту OpenType. Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua

Виділення альтернативних гліфів у тексті

 1. Виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. Виділіть «Замінені гліфи» та натисніть кнопку «OK». Замінені гліфи в тексті виділені жовтим кольором, який не друкується.

Створення та редагування власних наборів гліфів

Набір гліфів – це іменована збірка гліфів з одного чи декількох шрифтів. Збереження часто використовуваних гліфів у наборі гліфів позбавляє необхідності шукати їх при кожній потребі скористатися ними. Набори гліфів не додаються до жодного конкретного документа, а зберігаються разом з іншими параметрами InDesign в окремому файлі, який можна використовувати спільно з іншими.

Можна визначити, чи запам’ятовуватиметься шрифт разом із доданим гліфом. Запам’ятовування шрифтів корисне, наприклад, при роботі з декоративними символами, які можуть бути відсутніми в інших шрифтах. Якщо шрифт гліфу запам’ятовується, а шрифту немає, квадратик шрифту виділяється на панелі «Гліфи» та в діалоговому вікні «Редагування набору гліфів» рожевим кольором. Якщо шрифт запам’ятовується з доданим гліфом, поряд з гліфом з’являється літера «u», яка означає, що вигляд гліфу визначається значенням unicode шрифту.

Створення власного набору гліфів

 1. Виберіть команду «Текст» > «Гліфи».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Створити набір гліфів».

  • Відкрийте контекстне меню на панелі «Гліфи» і виберіть команду «Створити набір гліфів».

 3. Введіть назву набору гліфів.
 4. Виберіть порядок вставки, у якому гліфи додаються до набору гліфів, та натисніть кнопку «OK».

  Вставити попереду

  Кожний новий гліф зазначається першим у наборі.

  Приєднати в кінці

  Кожний новий гліф зазначається останнім у наборі.

  Порядок Unicode

  Усі гліфи зазначаються в порядку значень Unicode.

 5. Щоб додати гліфи до власного набору, виділіть у нижній частині панелі «Гліфи» шрифт, який містить гліф, клацніть цей гліф, щоб виділити його, та виберіть у меню «Додати до набору гліфів» панелі «Гліфи» ім’я власного набору гліфів.

Перегляд власного набору гліфів

 1. Виконайте в панелі «Гліфи» одну з таких дій:
  • Виберіть набір гліфів зі списку «Показати».

  • У меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Перегляд набору гліфів» та ім’я набору гліфів.

Редагування власних наборів гліфів

 1. Виберіть команду «Редагування набору гліфів» у меню панелі «Гліфи», а потім виберіть власний набір гліфів.
 2. Виберіть гліф, який потрібно редагувати, виконайте одну з нижченаведених дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб зв’язати гліф з його шрифтом, виділіть параметр «Запам’ятати шрифт разом з гліфом». Коли гліф, який запам’ятав свій шрифт, вставляється в текст, він ігнорує шрифт, застосований до виділеного тексту в документі. Він також ігнорує шрифт, вказаний на самій панелі «Гліфи». Якщо зняти виділення цього параметра, застосовується значення unicode поточного шрифту.

  • Щоб переглянути додаткові гліфи, виберіть інший шрифт чи стиль. Якщо гліф не визначений разом зі шрифтом, вибрати інший шрифт неможливо.

  • Щоб видалити гліф з власного набору гліфів, виберіть команду «Видалити з набору».

  • Щоб змінити порядок, у якому гліфи додаються до набору, виберіть параметр «Порядок вставки». Якщо при створенні гліфу був вибраний параметр «Вставити попереду» чи «Приєднати в кінці», параметр «В порядку Unicode» недоступний.

Видалення гліфів із власних наборів гліфів

 1. Виберіть з меню «Показати» на панелі «Гліфи» параметр «Власний набір гліфів».
 2. Клацніть гліф правою клавішею миші (Windows) або клацніть його, утримуючи клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть команду «Вилучити гліф із набору».

Видалення власних наборів гліфів

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Видалити набір гліфів».

  • У контекстному меню виберіть команду «Видалити набір гліфів».

 2. Клацніть ім’я власного набору гліфів.
 3. Натисніть для підтвердження кнопку «Так».

Збереження та завантаження наборів гліфів

Власні набори гліфів зберігаються у файлах, що містяться в теці Glyph Sets, яка належить до теки Presets. Файли наборів гліфів можна копіювати на інші комп’ютери, роблячи їх таким чином доступними для інших. Щоб користуватися наборами гліфів спільно з іншими, копіюйте файли наборів гліфів у наступні теки (або з них):

Mac OS

Users\[ім’я користувача]\Library\Preferences\Adobe InCopy\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Windows XP

Documents and Settings\[ім’я користувача]\Application Data\Adobe\InCopy\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Windows Vista та Windows 7

Users\[ім’я користувача]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Використання лапок

Для різних мов можна вказати різні лапки. Ці символи лапок автоматично з’являються під час набору, якщо вибрано параметр «Застосовувати типографські лапки» в розділі «Текст» діалогового вікна «Параметри».

Зазначення лапок, які необхідно використовувати

 1. Виберіть команди меню «Редагування» > «Параметри» > «Словник» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Словник» (у Mac OS).
 2. Виберіть мову з меню «Мова».
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».
  • Для «Подвійних лапок» виберіть пару лапок або наберіть пару символів, яку слід застосовувати.

  • Для «Одинарних лапок» виберіть пару лапок або наберіть пару символів, яку слід застосовувати.

Вставлення прямих лапок

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Позначки лапок» > «Позначки прямих подвійних лапок» або «Позначка прямих одинарних лапок (апостроф)»

  • Зніміть виділення параметра «Застосовувати типографські лапки» у секції «Текст» діалогового вікна «Параметри», а потім введіть лапку чи апостроф.

  • Натисніть клавіші Shift+Ctrl+Alt+' (Windows) або Shift+Command+Option+' (Mac OS), щоб переключитися між увімкненням та вимиканням параметра уподобання «Застосовувати типографські лапки».

Примітка.

Символ, що часто використовується для позначення футів, мінут або хвилин – це значок штриха. Він виглядає як похилий апостроф. Символ, що часто використовується для позначення дюймів, секунд кута або часу – це значок подвійного штриха. Ці символи відрізняються від апострофів та значків подвійних лапок. У деяких шрифтах є значки штриха та подвійного штриха. Скористайтеся панеллю «Гліфи», щоб вставити ці значки. Якщо у шрифті немає значка штриха чи подвійного штриха, вставте прямі лапки, а потім застосуйте до них курсив.

Вставлення символів пробілів

Символ пробілу – це порожнє місце, що ставиться між символами. Символи пробілів можна застосовувати в багатьох цілях, як-от з метою запобігання розриву двох слів наприкінці рядка.

 1. За допомогою інструмента «Текст» розташуйте курсор у місці бажаного введення певного пробілу.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставити пробіл» та виділіть у контекстному меню один із варіантів пробілу (наприклад, «Довгий пробіл»).
Примітка.

При виборі команди «Текст» > «Показувати приховані символи» з’являються символи, які представляють символи пробілів.

Варіанти пробілів

Меню «Текст» > «Вставка пробілу» містить такі варіанти:

Ідеографічний пробіл 

Цей пробіл відповідає символу в повну ширину в мовах Азії. Він переходить на наступний рядок, як і інші символи в повну ширину.

Довгий пробіл 

Ширина дорівнює розміру шрифту. При використанні 12-точкового шрифту довгий пробіл дорівнює 12 точкам.

Стандартний пробіл 

Половина ширини довгого пробілу.

Нерозривний пробіл 

Така ж сама змінна ширина, що й за натискання клавіші пробілу, але не допускає розриву рядка в місці пробілу.

Нерозривний пробіл (фіксована ширина) 

Пропуск фіксованої ширини не допускає розриву рядка в місці пробілу, але не розширюється й не звужується у вирівняному тексті. Пропуск фіксованої ширини є аналогічним символу «Нерозривний пробіл», який вставляється в InCopy CS2.

1/3 пробілу 

Третина ширини довгого пробілу.

1/4 пробілу 

Чверть ширини довгого пробілу.

1/6 пробілу 

Одна шоста ширини довгого пробілу.

Кінцевий пробіл 

Додає до останнього рядка повністю вирівняного абзацу пробіл змінної довжини, корисний для вирівнювання тексту в останньому рядку. (Див. розділ «Зміна параметрів трансформування».)

Волосяний пробіл 

Одна двадцять четверта ширини довгого пробілу.

Вузький пробіл 

Одна восьма ширини довгого пробілу. Вузький пробіл можна застосовувати з будь-якої сторони довгого чи короткого тире.

Цифровий пробіл 

Ширина відповідає номеру гарнітури шрифту. Застосовуйте цифровий пробіл для вирівнювання чисел у фінансових таблицях.

Пунктуаційний пробіл 

Ширина, рівна ширині знаку оклику, крапки чи двокрапки в гарнітурі.

Про диспетчер гліфлетів SING Adobe

Диспетчер гліфлетів SING Adobe – це програма для встановлення та пошуку гліфлетів. Вона не входить до Adobe Creative Suite 5.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису