Перегляд робочого середовища

Примітка.

Неупереджена мова. Починаючи з випуску InDesign 2022 (версія 17.0) і надалі, ми замінюємо неінклюзивну мову для відображення основних цінностей Adobe щодо інклюзивності. Будь-яке згадування головної сторінки буде замінено на термін «сторінка-шаблон» у наших статтях довідки для англійської, данської, угорської, іспанської, італійської, бразильського варіанта португальської, португальської та японської мов. .

Масштаб

Користуйтеся інструментом «Масштаб» або командами масштабування, щоб збільшувати розмір документа.

Збільшення або зменшення

 • Для збільшення оберіть інструмент «Масштаб»  і клацніть на ділянці, яку бажаєте збільшити. При кожному натисканні вигляд збільшується до наступного установленого відсоткового значення, центр відображення буде у точці натискання. При максимальному збільшенні центр інструмента «Масштаб» буде порожнім. Щоб зменшити, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), клацніть на ділянці, яку бажаєте зменшити. Кожне клацання зменшує перегляд.
 • Щоб збільшити перегляд до наступного встановленого відсоткового значення, активуйте вікно, яке потрібно переглянути, і виберіть «Перегляд» > Збільшення. Щоб зменшити перегляд до попереднього встановленого відсоткового значення, виберіть «Перегляд» > Зменшення.
 • Щоб встановити певний рівень збільшення, уведіть або виберіть рівень у полі «Рівень масштабування» на панелі програми.
Примітка.

У Mac OS у рядку стану можна відобразити відсоток збільшення, приховавши панель програми («Вікно» > «Панель програми»). У Windows приховати панель програми неможливо.

 • Натискаючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), використовуйте колесо прокручування миші або сенсор, щоб збільшувати або зменшувати масштаб.
 • Щоб збільшити шляхом перетягування, оберіть інструмент «Масштаб» і перетягніть навколо ділянки, яку бажаєте збільшити.

Використання потужного масштабування

Потужне масштабування надає можливість швидкої прокрутки по багатьох сторінках документа. Використовуючи курсор у вигляді долоні, ви можете застосовувати збільшення або зменшення та виконувати прокрутку по цілому документу. Ця функція особливо корисна для великих документів.

Для застосування потужного масштабування треба знаходитися в режимі перегляду «Макет».

 1. Натисніть інструмент «Рука» .

  Щоб активувати курсор у вигляді долоні, можна також утримувати пробіл або Alt/Option, знаходячись у текстовому режимі.

 2. З активною долонею натисніть та утримуйте клавішу миші.

  Документ зменшується, щоб ви могли побачити більшу частину розвороту. Червоне поле вказує на область перегляду.

 3. З утримуваною натиснутою клавішею миші перетягніть червоне поле, щоб здійснити прокрутку по сторінках документа. Натискайте кнопки зі стрілками або використовуйте колесо прокрутки миші для зміни розміру червоного поля.
 4. Відпустіть клавішу миші, щоб збільшити перегляд на новій області документа.

  Вікно документа повертається до свого вихідного масштабу або до розміру червоного поля.

Збільшення або зменшення до справжнього розміру

 • Двічі клацніть на інструменті «Масштаб".
 • Виберіть команду «Перегляд" > «Дійсний розмір".
 • Уведіть або виберіть рівень збільшення 100 у полі «Рівень масштабування» на панелі програми.

Налаштування перегляду

Фокусування на бажаній області документа шляхом припасування сторінок та розворотів в активному вікні та прокруткою перегляду.

Підгонка під розмір вікна сторінки, розворот або монтажний стіл в активному вікні

 • Оберіть «Перегляд» > «Підігнати сторінку під розмір вікна".
 • Оберіть «Перегляд» > «Підігнати розворот під розмір вікна".
 • Оберіть «Перегляд» > «Увесь монтажний стіл".

Прокрутка перегляду

Ви можете легко налаштувати міру, якою сторінки або об’єкти центруються у вікні документа. Ці методи також зручні для навігації по сторінках.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть інструмент "Рука" на панелі "Інструменти", а потім клацніть і перетягніть вказівник у вікні документа. Якщо, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), натиснути пропуск, це тимчасово активує інструмент "Рука".

  • Клацніть на горизонтальній або вертикальній смузі прокручування або перетягніть бігунець прокручування.

  • Натисніть клавішу Page Up або клавішу Page Down.

  • Скористайтеся коліщатком або сенсором миші для прокручування вгору або вниз. Натискаючи Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), використовуйте колесо прокручування миші або сенсор, щоб переглянути документ ліворуч або праворуч.

Гортання сторінок

InDesign спрощує перехід від однієї сторінки до іншої в документі. Наприклад, оскільки більшість web-переглядачів має кнопки «Назад» і «Вперед» для навігації по сторінках, які ви відвідуєте, InDesign відстежує порядок, в якому ви переглядали сторінки в документі.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для переходу між сторінками в тому порядку, в якому їх переглядали в поточному сеансі, виберіть «Макет» > Назад або Вперед.
  • Щоб перейти до наступної або попередньої сторінки, клацніть на кнопці «Наступна сторінка» або «Попередня сторінка» внизу вікна документа або виберіть «Макет» > «Наступна сторінка» або «Попередня сторінка».
  Примітка.

  Засоби керування сторінкою чутливі до прив’язування до клавіш R або L. Якщо документ читається справа наліво,  стає кнопкою «Наступна сторінка», а  – кнопкою «Попередня сторінка».

  • Щоб перейти до першої або останньої сторінки, клацніть на кнопці «Перша сторінка» або «Остання сторінка» в нижньому лівому куті вікна документа або виберіть «Макет» > «Перша сторінка» або «Остання сторінка».

  • Щоб перейти до певної сторінки, виберіть «Макет» > «Перейти до сторінки», введіть номер сторінки і клацніть «OK». Або клацніть на стрілці, що показує вниз, яка знаходиться праворуч у полі сторінки (полі введення номеру сторінки) і виберіть сторінку.

  Виберіть сторінку в полі сторінки, щоб перейти до певної сторінки

  • Щоб перейти до сторінки-шаблону, клацніть у полі сторінки в нижньому лівому куті вікна документа. Введіть перші декілька літер назви сторінки-шаблону, потім натисніть клавішу Enter (для Windows) або Return (для Mac OS). Або на панелі «Сторінки» двічі клацніть значок сторінки-шаблона.

Робота з додатковими вікнами

Ви можете відкривати додаткові вікна для того самого документа або інших документів InDesign. Із додатковими вікнами ви можете порівнювати кілька різних розворотів одночасно, зокрема розвороти, що не є прилеглими. Також ви можете виводити різні збільшення тієї самої сторінки, щоб працювати над деталями і в той самий час бачити, як зміни впливатимуть на загальний макет. На додаток, ви можете вивести сторінку-шаблон в одному вікні, а сторінки, що створені на його основі, — в інших вікнах, аби побачити, як редагування сторінки-шаблону впливатиме на різні частини документа.

Коли ви знову відкриєте документ, з’явиться лише вікно, яке ви використовували останнім.

 • Щоб створити нове вікно для того самого документа, виберіть «Вікно» > «Знаходження» > «Нове вікно".
 • Щоб упорядкувати вікна каскадом, виберіть «Вікно» > «Знаходження» > «Каскад", аби всі вікна лежали наче у стосі з маленьким зсувом кожного вікна. Або виберіть «Вікно» > «Впорядкувати» > «Мозаїка», щоб усі вікна відображувалися однаково без перекриття.
 • Щоб активувати вікно, клацніть вкладку вікна або рядок заголовка. Або виберіть назву вигляду в меню «Вікно". Якщо документ має декілька вікон, вони нумеруються в порядку їх створення.
 • Щоб закрити всі вікна активного документа, натисніть Shift+Ctrl+W (Windows) або Shift+Command+W (Mac OS).
 • Щоб закрити всі вікна всіх відкритих документів, натисніть Shift+Ctrl+Alt+W (Windows) або Shift+Command+Option+W (Mac OS).

Використання функції згладжування для згладжування країв

Плавне згладжування дає змогу згладити краї із зазублинами тексту і бітового зображення шляхом пом’якшення переходів кольорів між крайніми пікселями виділення та фоновими пікселями. Оскільки змінюються лише крайні пікселі, жодні деталі не втрачаються.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Режим відображення» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Режим відображення» (Mac OS).
 2. У меню «Параметри налаштування перегляду» виберіть параметр перегляду, для якого ви бажаєте ввімкнути згладжування.

  Ви можете ввімкнути або вимкнути згладжування для кожного параметра перегляду. Наприклад, ви можете ввімкнути згладжування для вигляду «Висока якість» і вимкнути для вигляду «Швидкий".

 3. Виберіть «Ввімкнути згладжування".

Грикінг тексту

Якщо можливостей дисплея недостатньо для показу тексту маленького розміру, InDesign показує текст у вигляді сірої смуги. Це називається грикінг. Будь-який текст, менший за зазначений розмір, замінюється на екрані заповнювачами.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Режим відображення» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Режим відображення» (Mac OS).
 2. У меню «Налаштування параметрів перегляду» виберіть параметр перегляду, для якого ви бажаєте змінити налаштування «Грикінг".

  Ви можете встановити різні значення грикінгу для кожного параметра перегляду.

 3. Введіть значення параметра «Грецький шрифт внизу», а потім натисніть «OK».

Щоб керувати перетворенням тексту та зображень на плашки під час прокручування документа, у діалоговому вікні «Параметри» відкрийте розділ «Інтерфейс» і перетягніть повзунок інструмента «Рука», встановивши співвідношення між продуктивністю та якістю на потрібний рівень, а потім натисніть «OK».

Розрахунок значень на панелях і в діалогових вікнах

Ви можете робити прості розрахунки в будь-якому числовому полі, придатному для редагування. Наприклад, якщо ви хочете перемістити виділений об’єкт праворуч на три одиниці, не потрібно шукати нове значення - просто введіть +3 після поточного значення на панелі «Трансформувати".

Панелі використовують систему вимірювання, вибрану в діалоговому вікні «Параметри", проте натомість ви маєте змогу встановити значення і в інших одиницях.

 1. У текстовому полі, придатному для введення числових величин, виконайте одну з таких дій:
  • Для зміни всього поточного значення за допомогою математичного виразу виділіть усе поточне значення.

  • Для використання поточного значення як частини математичного виразу натисніть перед поточним значенням або після нього.

 2. Уведіть простий математичний вираз за допомогою окремого математичного оператора, наприклад, + (плюс), - (мінус), * (множення), / (ділення) або % (відсоток).

  Наприклад, 0p0+3 або 5mm + 4.

 3. Натисніть «Enter» або «Return» для виконання обчислень.
Примітка.

На панелі керування і на панелі «Трансформування» ви можете дублювати виділені об’єкти і застосовувати розрахунок до дублікату (замість оригіналу). Введіть вираз і натисніть Alt+Enter (Windows) або Option+Return (Mac OS).

Введення значень на панелях та у діалогових вікнах

Панелі і діалогові вікна використовують одиниці вимірювання та приросту, визначені в діалоговому вікні «Правка» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Mac OS). Проте ви можете задавати значення, використовуючи будь-які підтримувані одиниці в будь-який час, тимчасово відміняючи поточні параметри.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Наберіть значення у полі, потім натисніть Enter або Return.

  • Перетягніть повзунок.

  • Перетягніть диск-вказівник.

  • Клацніть на кнопці зі стрілкою на панелі, щоб змінити значення.

  • Клацніть на полі, потім скористайтеся клавішами «стрілка вгору» або «стрілка вниз» на клавіатурі, щоб змінити значення.

  • Виберіть значення в меню, пов’язаному з текстовим полем.

Примітка.

Коли ви робите зміни, використовуючи кнопки зі стрілками, клавіші зі стрілками або спливаючі меню, InDesign застосовує зміни негайно.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?