Зміна лінійок та одиниць вимірювання

Можна змінити одиниці вимірювання для лінійок на екрані, а також на панелях і в діалогових вікнах. Ці параметри можна змінити в будь-який час, а поточні одиниці вимірювання тимчасово змінити, увівши значення. За замовчуванням початок вимірювання на лінійках — з лівого верхнього кута сторінки або розвороту. Це можна змінити шляхом переміщення нульової точки. (Див. Зміна нульової точки.)

Зміна одиниць вимірювання не переміщує напрямні, сітки та об’єкти і, коли контрольні позначки на лінійці змінюються, вони можуть не розміститися на одній вісі з об’єктами, вирівняними зі старими контрольними позначками.

Лінійки у вікні документа
Лінійки у вікні документа

A. Відмічені контрольні позначки. B. Більші контрольні позначки. C. Менші контрольні позначки. 

Можна встановлювати різні системи вимірювання для горизонтальної та вертикальної лінійок. Система, яку ви обрали для горизонтальної лінійки, керує табуляторами, полями, відступами та іншими відмірюваннями. У кожного розвороту є власна вертикальна лінійка, однак усі вертикальні лінійки використовують однакові параметри, визначені в діалоговому вікні уподобань«Одиниці виміру та приріст».

Одиницями вимірювання за замовчуванням для лінійок є піки (піка дорівнює 12 точкам). Однак ви можете змінювати власні одиниці для лінійки та змінювати позиції більших контрольних позначок на лінійці. Наприклад, якщо змінити одиниці для вертикальної лінійки на 12 точок, приріст більшої лінійки буде через кожні 12 точок (якщо таке відображення можливе в поточному збільшенні). Контрольні позначки включають ваші персоналізовані більші контрольні позначки, тому в тому самому прикладі значення 3 на лінійці відповідає третьому приросту в 12, а це 36 точок.

За замовчуванням одиницями вимірювання для лінійок обрано міліметри. Однак ви можете змінювати власні одиниці для лінійки й змінювати позиції більших контрольних позначок на лінійці. Наприклад, якщо змінити одиниці для вертикальної лінійки на 12 точок, приріст більшої лінійки буде через кожні 12 точок (якщо таке відображення можливе в поточному збільшенні). Контрольні позначки включають ваші персоналізовані більші контрольні позначки, тому в тому самому прикладі значення 3 на лінійці відповідає третьому приросту в 12, а це 36 точок.

Лінійки у вікні документа
Використання на вертикальній лінійці дюймів (зліва) та користувальницькі прирости у 12 пунктів (справа)

Примітка.

Налаштування приросту для вертикальної лінійки корисно для вирівнювання більших контрольних точок з сіткою базових ліній.

Показ або приховування лінійок

 1. У звичайному режимі (Перегляд > Режим екрану > Звичайний) виберіть Перегляд > Показати лінійки або Приховати лінійки.

Зміна одиниць вимірювання та лінійок

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Mac OS).

 2. Щоб змінити позицію нульової точки, у розділі «Одиниці виміру лінійок» меню «Початок координат», виконайте наступні дії:

  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожного розвороту, виберіть «Розворот». Горизонтальна лінійка розташується вздовж усього розвороту.

  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожної сторінки, виберіть «Сторінка». Горизонтальна лінійка буде починатися від нуля на кожній сторінці розвороту.

  • Щоб встановити початок лінійки в центрі корінця, виберіть «Корінець». Горизонтальна лінійка вимірює у від’ємних числах ліворуч від корінця та додатними — праворуч.

 3. Щоб змінити систему вимірювання для лінійок, діалогових вікон і панелей, виберіть необхідну систему для лінійок «Горизонтальна» та «Вертикальна» або виберіть «Власна» і введіть кількість точок, на яких необхідно відображати більші контрольні точки.

  Якщо вказується відмінна від точок система вимірювання, значення сітки базових ліній «Приріст кожні» досі відображається в точках. Це зроблено з метою полегшення узгодження розміру тексту та значень інтерліньяжу, які відображаються в точках.

 4. Вкажіть наступні елементи у вікні «Інші одиниці».

  • На вкладці «Типографіка» виберіть Ha, точки, американські пункти, U, Bai, або міли – одиниці, які використовуються в компонуванні для вимірювання елементів, окрім шрифту.  

  Примітка.

  Для пунктів PostScript можна обрати значення 72 пункти на дюйм, 72,27 традиційної друкарської точки на дюйм, або ж ви можете використовувати іншу одиницю вимірювання, залежно від обраного вами параметра.

  • На вкладці «Розмір тексту» виберіть Q, точки, пікселі або американські пункти – одиниці, які використовуються для вимірювання розміру шрифту. Варіант «Пікселі» особливо корисний під час розробки документа для використання на веб-сторінці.

  • На вкладці «Лінія» виберіть одиницю вимірювання контуру, країв кадру, ліній абзацу, а також інших значень товщини обведення. Варіант «Пікселі» особливо корисний під час розробки документа для використання на веб-сторінці.

 5. Щоб змінити значення, яке потрібно використовувати для розміру тексту, оберіть «Пункти» або «Пікселі» у меню «Розмір тексту». Ця можливість особливо корисна під час розробки документа для використання на веб-сторінці.

 6. Щоб змінити значення, яке потрібно використовувати для параметра товщини обведення, виберіть «Пункти», «Міліметри» або «Пікселі» в меню «Обведення». Ця можливість особливо корисна під час розробки документа для використання на веб-сторінках.

 7. Щоб змінити значення, яке використовується для підрахування точок, у полі «Точки/дюйм» визначте кількість точок на дюйм.

 8. Встановіть будь-який з наступних приростів клавіатури:

  Клавіші керування курсором.

  Керує приростом переміщення об’єктів за допомогою клавіш зі стрілками.

  Кегль/інтерліньяж.

  Керує приростом збільшення або зменшення кеглю точки або інтерліньяжу за допомогою комбінацій клавіш.

  Зсув базової лінії.

  Керує приростом для зсуву базової лінії за допомогою комбінацій клавіш.

  Кернінг/трекінг.

  Керує приростом для кернінгу й трекінгу за допомогою комбінацій клавіш.

 9. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Також можна змінити одиниці лінійки, клацнувши правою кнопкою миші на лінійці (Windows) або клацнувши мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS), а потім вибравши одиниці в контекстному меню. Клацнувши правою кнопкою миші або клацнувши мишею з натиснутою клавішею Control на перетині горизонтальної та вертикальної лінійок, можна змінити одиниці лінійки одночасно для двох лінійок.

Зміна одиниць вимірювання за замовчуванням

Можна визначити одиницю вимірювання, яка відрізняється від одиниці за замовчуванням.

 1. Виділіть існуюче значення на панелі або в діалоговому вікні й введіть нове значення, використовуючи позначення з наступної таблиці:

  Щоб ввести:

  Введіть ці літери після значення:

  Приклади

  Результат

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Дюйми

  i

  дюйм

  дюйм

  "

  5,25 дюйма

  5.25 дюйма

  5,25 дюйма

  5,25”

  5 1/4 дюйма

  Міліметри

  мм

  48 мм

  48 міліметрів

  Сантиметри

  см

  12 см

  12 сантиметрів

  Піки

  p

  3p

  3 піки

  Точки

  пт

  p (перед значенням)

  6 пт

  p6

  6 пунктів

  Американські пункти

  ap

  6ap

  6 американських пунктів

  Піки та пункти

  p (між значеннями)

  3p6

  3 піки, 6 пунктів

  Пікселі

  px

  5 пікселів

  5 пікселів

  Цицеро

  c

  5c

  5 цицеро

  Агати

  аг

  5 аг

  агати

Японські одиниці вимірювання

Q і Ha – це одиниці, що використовуються в японському ручному або автоматичному компонувальнику фотографій, щоб показувати розмір шрифту, трекінг або довжину інтервалу. Кожна одиниця дорівнює 0,25 мм. Q використовується для визначення розміру шрифту, Ha можна використовувати для вираження напрямку й довжини інтервалу, інтервалу об’єктів і подібних елементів.

Ви також можете використовувати пункти (також відомі як американські пункти) для відзначення розміру шрифту на комп’ютерах або пункти Adobe PostScript® для відзначення інтерліньяжу або інтервалів. Один американський пункт дорівнює 0,35146 мм, а 1 дюйм дорівнює 72,27 американського пункту та 72 пунктам PostScript.

Зміна нульової точки

Нульова точка — це розташування, де перетинаються нулі горизонтальної та вертикальної лінійок. За замовчуванням нульова точка знаходиться у верхньому лівому куті кожного розвороту. Це означає, що розташування нульової точки за замовчуванням завжди відноситься до розвороту, але може відноситися й до монтажного столу.

Координати положення X і Y на панелі керування, панелі «Інформація» та панелі «Трансформування» відображаються відносно нульової точки. Нульову точку можна переміщати для вимірювання відстані, для створення нової контрольної точки для вимірювання та для мозаїчного розбиття надвеликих сторінок. За замовчуванням кожний розворот має одну нульову точку у верхньому лівому куті першої сторінки, але можна також розмістити її на напрямній корінця або визначити, що кожна сторінка розвороту має власну нульову точку.

Налаштування нульової точки

Під час переміщення нульової точки вона змінює положення відповідно у всіх розворотах. Наприклад, якщо перемістити нульову точку в лівий верхній кут другої сторінки розвороту, вона з’явиться в такому ж місці на другій сторінці усіх інших розворотів документа.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб перемістити нульову точку, перетягніть з точки перетину горизонтальної та вертикальної лінійок до позиції на макеті, де необхідно розташувати нульову точку.
  Встановлення нової нульової точки
  Встановлення нової нульової точки

  • Щоб скинути нульову точку, двічі клацніть перетин горизонтальної та вертикальної лінійок .

  • Щоб заблокувати або розблокувати нульову точку, клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з натиснутою клавішею Control (Mac OS) нульову точку лінійок, а потім у контекстному меню виберіть «Заблокувати нульову точку».

Зміна нульової точки за замовчуванням

За допомогою параметра «Початок координат» у діалоговому вікні «Параметри» можна встановити нульову точку за замовчуванням для лінійок, а також область горизонтальної лінійки. Обсяг визначає, чи лінійка здійснює вимірювання по сторінці, по всьому розвороту або — для декількох розворотів — від центра корінця.

Якщо встановити початок координат лінійки на напрямній корінця кожного розвороту, початок координат блокується на напрямній. Доки не вибрано інший параметр положення початку координат, неможливо перемістити початок координат лінійки шляхом перетягування.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Mac OS).
 2. У меню «Початок координат» у розділі «Одиниці виміру лінійок» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожного розвороту, виберіть «Розворот». Горизонтальна лінійка розташується вздовж усього розвороту.

  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожної сторінки, виберіть «Сторінка». Горизонтальна лінійка буде починатися від нуля на кожній сторінці розвороту.

  • Щоб встановити початок лінійки в центрі корінця, виберіть «Корінець». Горизонтальна лінійка вимірює у від’ємних числах ліворуч від корінця та додатними — праворуч.

Примітка.

Параметри початку координат горизонтальної лінійки можна також змінювати за допомогою контекстного меню, що з’являється, якщо клацнути правою кнопкою миші на горизонтальній лінійці (Windows) або клацнути мишею з натиснутою клавішею Control (Mac OS).

Вимірювання об’єктів

Інструмент «Лінійка» допомагає підрахувати відстань між будь-якими двома точками у вікні документа. Під час вимірювання з однієї точки до іншої вимірювана відстань відображається на панелі «Інформація». Усі вимірювання, окрім кута, обчислюються в поточних одиницях вимірювання, встановлених для документа.

Після використання інструмента «Лінійка» для вимірювання елемента лінія або лінії залишаються видимими, доки не буде виконано інше вимірювання або вибрано інший інструмент.

Вимірювання відстані між двома точками

 1. Переконайтеся, що панель «Інформація» є видимою (Вікно > Інформація).
 2. Візьміть інструмент «Лінійка» . (Клацніть і утримуйте інструмент «Піпетка», щоб відобразити інструмент «Лінійка».)
 3. Клацніть на першій точці та перетягніть на другу точку. Щоб зберегти напрямок руху кратним 45°, тягніть з натиснутою клавішею Shift. Неможливо перетягнути за межі єдиного монтажного столу та його розвороту.

Значення ширини та висоти вимірювання з’являються на панелі «Інформація».

Вимірювання кутів

 1. Переконайтеся, що панель «Інформація» є видимою (Вікно > Інформація).
 2. Візьміть інструмент «Лінійка» . (Клацніть і утримуйте інструмент «Піпетка», щоб відобразити інструмент «Лінійка».)
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб виміряти кут відносно осі x, потягніть інструмент.

  • Щоб виміряти ваш власний кут, тягніть, щоб створити першу лінію куту. Розмістіть інструмент в одній з кінцевих точок лінії вимірювання. Щоб створити другу лінію кута, двічі клацніть і тягніть курсор або натисніть кнопку Alt (Windows) або Option (Mac OS) і тягніть.

   Під час вимірювання власного кута панель «Інформація» показує довжину першої лінії як D1 і довжину другої лінії як D2.

Огляд панелі «Інформація»

Панель «Інформація» відображає інформацію про виділені об’єкти, поточний документ або область нижче поточного інструмента, включно зі значеннями для позиції, розміру й повороту. Під час переміщення об’єкта панель «Інформація» відображає також його положення відносно початкової точки.

Панель «Інформація» також слугує для визначення кількості слів та символів у матеріалах.

На відміну від інших панелей InDesign, панель «Інформація» використовується тільки для перегляду; сюди неможливо вводити або редагувати значення, які відображаються. Додаткову інформацію про виділений об’єкт можна переглянути, вибравши пункт «Показати параметри» в меню панелі.

Панель «Інформація»
Панель «Інформація»

A. Горизонтальна (X) позиція курсору. B. Вертикальна (Y) позиція курсору. C. Відстань, на яку об’єкт або інструмент переміщено відносно початкової точки. D. Ширина в поточних одиницях. E. Висота в поточних одиницях. F. Градус повороту. 

Відображення панелі «Інформація»

 1. Виберіть «Вікно» > «Інформація».

Щоб змінити поточну систему вимірювання, клацніть маленький трикутник поруч зі значком плюс.

Визначення кількості слів

 1. Помістіть точку вставлення в текстовий кадр або виділіть текст.
 2. Виберіть «Вікно» > «Інформація».

На панелі «Інформація» відображається кількість слів та символів у матеріалі чи виділеному тексті. Якщо витіснено якийсь текст, з’являється знак «+» з кількістю витіснених символів, слів або рядків.

Перегляд додаткових параметрів на панелі «Інформація»

 1. Виберіть «Показати параметри» в меню панелі «Інформація».

  Залежно від виділеного об’єкта або інструмента, може відображатися наступне:

  • Значення кольорів заливки й обведення та інформація про градієнти .

  • Назви будь-яких зразків. Значення колірного простору можна також відобразити, клацнувши маленький трикутник поруч зі значком заливки або обведення.

  • Коли в документі нічого не виділено, відображається інформація про поточний документ, наприклад розташування, дата останньої зміни, автор та розмір файлу.

  • Кількість символів, слів, рядків та абзаців під час створення точки вставлення тексту або виділення тексту за допомогою одного з інструментів «Текст». (Якщо витіснено якийсь текст, з’являється знак «+» з кількістю витіснених символів, слів або рядків.)

  • Якщо виділено графічний файл, відображається тип файлу, роздільна здатність і колірний простір. Роздільна здатність відображається як фактичні пікселі на 1 дюйм (роздільна здатність вихідного графічного файлу) та діючи пікселі (роздільна здатність графічного зображення після зміни його в InDesign). Якщо керування кольором увімкнено, відображається також колірний профіль ICC.

  • Кодова точка Unicode для виділеного символу. Якщо ви виділяєте окремий символ за допомогою інструменту «Текст», відображується фактичне значення Unicode, яке міститься в документі.

  • Клас Mojikumi для виділеного символу.

  • Якщо вибрано інструмент «Нахил», «Зміна масштабу» або «Вільне трансформування», відображається кут нахилу горизонтального або вертикального масштабування.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності