3D-візуалізація та збереження

  Припинення підтримки 3D-функцій у Photoshop

У майбутніх оновленнях буде видалено 3D-функції Photoshop. Заохочуємо користувачів, які працюють із 3D-функціями, ознайомитися з новою колекцією Substance 3D від Adobe, що представляє нове покоління 3D-інструментів від Adobe. Додаткові відомості про припинення підтримки 3D-функцій у Photoshop можна знайти тут:Photoshop 3D | Поширені запитання про 3D-функції, підтримку яких припинено.

Примітка.

У версії Photoshop CS6 функція «3D» входила до складу Photoshop Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop. Photoshop не має окремої пропозиції Extended.

Змінення параметрів 3D-візуалізації

Параметри візуалізації визначають вигляд 3D-моделей. Photoshop встановлює кілька модулів із спільними параметрами. Персоналізуйте параметри для створення власних стилів.

Примітка.

Параметри візуалізації різні для кожного шару. Якщо документ містить кілька 3D-шарів, для кожного шару необхідно вказати окремі параметри візуалізації.

Вибір стилю візуалізації

Стандартним стилем візуалізації є стиль «За промовчанням», який відображає видимі поверхні моделей. Стилі «Каркас» і «Вершини» відкривають нижню структуру. Для об’єднання суцільної та каркасної візуалізації виберіть стиль «Суцільний каркас». Для перегляду моделі як простої рамки, що відображає зовнішні розміри, виберіть стиль «Рамка розміру».

 1. У верхній частині панелі 3D натисніть кнопку «Сцена» .

 2. У нижній половині панелі виберіть функцію з меню «Попередні налаштування».

Попередні налаштування 3D-візуалізації Photoshop
Встановлені стилі візуалізації

A. За промовчанням (значення параметра «Якість» встановлено як «Інтерактивна») B. За промовчанням (значення параметра «Якість» встановлено як «Слід променя», горизонтальна поверхня видима) C. Рамка розміру D. Мапа глибини E. Прихований каркас F. Векторна ілюстрація G. Нормалі H. Маска фарби I. Затінена ілюстрація J. Затінені вершини K. Затінений каркас L. Суцільний каркас M. Контур прозорої рамки розміру N. Прозора рамка розміру O. Двосторонній P. Вершини Q. Каркас 

Примітка.

Стиль «Двосторонній» застосовується лише для поперечного перерізу, відображаючи суцільну модель на одній частині та каркас — на другій частині.

Персоналізація параметрів візуалізації

 1. У верхній частині панелі 3D натисніть кнопку «Сцена» .

 2. Натисніть кнопку «Редагувати» праворуч від меню «Параметри візуалізації».

 3. (Додатково) Щоб переглянути, як нові параметри змінили вигляд об’єкта, натисніть кнопку «Перегляд». Або зніміть виділення цього параметра, що трохи покращити швидкодію.

  Примітка.

  Щоб визначити характерні для кожної частини поперечного перерізу параметри, натисніть кнопки поперечного перерізу  , що у верхній частині діалогового вікна.

 4. Увімкніть візуалізацію передньої частини, країв, вершини, об’єму або стереовізуалізацію, установивши прапорці ліворуч від діалогового вікна. Потім відкоригуйте відповідні параметри, подані внизу.

Примітка.

Для отримання докладнішої інформації про параметри «Об’єм», що в основному використовуються для зображень DICOM, див. статтю Перегляд 3D-об’єму в різних режимах візуалізації.

Параметри поверхні

Параметри поверхні визначають вигляд поверхні моделі.

Стиль поверхні

Дає змогу малювати поверхні одним із таких способів:

Суцільний

Малює без утворення тіней або відображень за допомогою розширених функцій графічного процесора відеокарти OpenGL.

Неосвітлена текстура

Малює без освітлення, але з відображенням лише виділеного параметра «Текстура». (Розсіювання вибирається за промовчанням).

Плаский

Використовує ту саму поверхню, типову для всіх вершин поверхні, створюючи фасеточний вигляд.

Сталий

Замінює текстури вибраним кольором.

Примітка.

Щоб змінити колір поверхні, країв, вершини, клацніть поле «Колір».

Рамка розміру.

Відображає рамки, які показують зовнішні розміри кожного компонента.

Нормалі.

Відображення компонентів X, Y та Z для нормалей поверхні різними кольорами RGB.

Мапа глибини.

Відображає сіру модель, застосовуючи свічення для відтворення глибини.

Маска фарби.

Ділянки для фарбування відображає білим, ділянки з надмірною кількістю фарби відображає червоним, а ділянки з недостатньою кількістю фарби – голубим. (Див. Визначення областей, придатних для малювання).

Текстура

Визначає мапу текстури, коли «Стиль поверхні» налаштовано на «Неосвітлена текстура». (Див. Параметри 3D-матеріалів.)

Візуалізація для остаточного виводу.

Надає експортованим відеоанімаціям плавніших тіней та забезпечує реалістичне зображення кольору від відбитих об’єктів та середовища. Проте для цього параметра потрібно більше часу для обробки.

Відображення, заломлення, тіні

Відображення або приховування цих параметрів візуалізації «Слід променя».

Скасувати невидимі поверхні.

Приховує поверхні задньої частини двосторонніх компонентів.

Параметри країв

Параметри країв визначають відображення ліній каркаса.

Стиль країв.

Відповідає параметрам «Сталий», «Плаский», «Суцільний» та «Рамка розміру», описаним вище для стилю поверхні.

Поріг загину.

Коригує кількість структурних ліній моделі. Згин або лінія утворюється, коли два полігони моделі з’єднуються під певним кутом. Якщо краї сходяться під кутом, меншим за параметр «Поріг загину» (0-180), лінія, яку вони утворюють, видаляється. Якщо параметр дорівнює 0, відображається внутрішній каркас.

Товщина лінії.

Вказує товщину у пікселях.

Скасувати невидимі поверхні.

Приховує краї на задній частині двосторонніх компонентів.

Видалити приховані лінії.

Видаляє лінії, на які накладаються лінії переднього плану.

Параметри вершини.

За допомогою параметрів вершини можна відкоригувати вигляд вершин (перетин багатокутників, які утворюють модель-каркас).

Стиль вершини.

Відповідає параметрам «Сталий», «Плаский», «Суцільний» та «Рамка розміру», описаним вище для стилю поверхні.

Радіус.

Визначає радіус у пікселях для кожної вершини.

Скасувати невидимі поверхні.

Приховує вершини на задньому боці двосторонніх компонентів.

Видалити приховані вершини.

Видаляє вершини, на які накладаються вершини переднього плану.

Параметри стереозображення

Завдяки параметрам стереозображення можна відкоригувати параметри для зображень, які переглядатимуться за допомогою червоно-синіх окулярів або будуть надруковані на об’єктах з лінзою Френеля.

Тип стереозображення.

Визначає параметр «Червоний/синій» для зображень, які переглядають за допомогою кольорових окулярів, або «Вертикальне чергування» для лінзоподібних відбитків.

Паралакс

Коригує відстань між двома стереокамерами. Більші значення збільшують тривимірну глибину, але зменшують глибину поля, розміщуючи предмети спереду або позаду фокальної площини поза фокусом.

Інтервал між лінзами

Для зображень із вертикальним чергуванням визначає, скільки ліній на дюйм має лінза Френеля.

Фокальна площина.

Визначає положення фокальної площини відносно центра рамки розміру моделі. Введіть від’ємні значення для переміщення площини вперед, а додатні значення для її переміщення назад.

Збереження або видалення стилю візуалізації

 1. У верхній частині панелі 3D натисніть кнопку «Сцена» .

 2. Натисніть «Параметри візуалізації».

 3. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб зберегти стиль, персоналізуйте параметри та натисніть кнопку «Зберегти» .

  • Щоб видалити стиль, виберіть його у меню «Початкові параметри» та натисніть кнопку «Видалити» .

Візуалізація 3D-файлу для остаточного виводу

Обробивши файл 3D, виконайте остаточну візуалізацію для створення високоякісної версії для веб-сторінок, друку або анімації. Для остаточної візуалізації використовується променеве відстеження і вища ступінь дискретизації для захоплення реалістичніших ефектів світла й тіні.

Використовуйте візуалізацію для остаточного виводу, щоб покращити такі ефекти 3D-сцени:

 • Освітлення з урахуванням зображення та глобальний колір середовища.

 • Освітлення від відображення об’єкта (випуск кольору за обріз).

 • Нижчий рівень шуму м’яких тіней.

Примітка.

Для остаточної візуалізації може бути потрібен час, залежно від моделі, освітлення і мап 3D-сцени.

 1. За потреби змінюйте чи коригуйте модель, зокрема, ефекти освітлення та тіні.

  Примітка.

  Перед візуалізацією не потрібно змінювати параметри згладжування для простору. За замовчуванням використовується параметр «Найкращий».

 2. У верхній частині панелі 3D натисніть кнопку «Сцена» , потім клацніть запис сцени зі списку нижче.

 3. У меню «Якість» у нижній половині панелі виберіть пункт «Результат візуалізації «Слід променя».

Після завершення візуалізації можна звести 3D-сцену для виводу в іншому форматі, з’єднати 3D-сцену з 2D-вмістом або друкувати безпосередньо з 3D-шару.

Примітка.

Для експорту анімаційного відео у діалоговому вікні «Параметри візуалізації 3D» доступна позначка «Візуалізація для остаточного виводу». Див. Персоналізація параметрів візуалізації.

Збереження й експорт 3D-файлів

Для збереження 3D-вмісту у файлі збережіть файл у форматі Photoshop або іншому форматі зображення, що підтримується. 3D-шар можна також експортувати як файл у формат файлу 3D, що підтримується.

Експорт 3D-шару

3D-шари можна експортувати у всі 3D-формати, що підтримуються: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D та Google Earth 4 KMZ. Вибираючи формат для експорту, візьміть до уваги таке:

 • Формат Wavefront/OBJ не дозволяє зберегти параметрів камери, освітлення або анімацію.

 • Зберегти параметри візуалізації можна лише за допомогою формату Collada DAE.

Щоб експортувати 3D-шар, слід виконати таке:

 1. Виберіть «3D» > «Експортувати 3D-шар».

 2. Виберіть формат для експорту текстур:

  • U3D та KMZ підтримують JPEG або PNG як формати текстури.

  • DAE та OBJ підтримують усі формати зображення для текстур, що підтримуються Photoshop.

 3. (Додатково) Якщо експортуєте у формат U3D, виберіть параметр кодування. ECMA 1 сумісний з Acrobat 7.0; ECMA 3 сумісний з Acrobat 8.0 та пізнішими версіями та здійснює часткове стиснення сітки.

 4. Щоб експортувати, натисніть кнопку «OK».

Обмеження під час експортування у формат U3D

Переконайтеся, що всі шари 3D, які ви експортуєте у формат U3D, мають лише об’єкти з трикутною геометрією. Також під час експортування шарів 3D у формат U3D пам’ятайте про такі обмеження:

 • Простіші елементи вищого рівня, як-от елементи NURBS, сплайни та криві, не підтримуються.
 • Проекція текстури обмежена лише однією картою розсіювання на матеріал. Карти текстур зовнішнього освітлення, відбиття, сяяння або непрозорості не підтримуються.
 • Анімація матеріалу не підтримується.

Збереження файлу 3D

Щоб зберегти положення 3D-моделі, освітлення, режиму візуалізації та поперечного перерізу, збережіть файли з 3D-шарами у форматі PSD, PSB, TIFF або PDF.

 1. Виберіть «Файл» > «Зберегти» або «Файл» > «Зберегти як», виберіть формат Photoshop (PSD), Photoshop PDF або TIFF, а потім натисніть кнопку «OK».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн