Примітка.

У версії Photoshop CS6 функція «3D» входила до складу Photoshop Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop. Photoshop не має окремої пропозиції Extended.

Огляд панелі «3D»

Після того, як вибрано 3D-шар, у панелі 3D відображаються компоненти відповідного файлу 3D. У верхній частині панелі подано сітки, матеріали та світло, використані у файлі. У нижній частині панелі подано параметри 3D-компонента, виділеного у верхній частині панелі.

Панель «3D» з параметрами простору у Photoshop
Панель «3D», що відображає параметри простору

A. Відображення параметрів простору, матеріалів і джерел світла B. Меню «Стилі візуалізації» C. Персоналізація параметрів візуалізації D. Вибір текстури для розфарбовування E. Параметри поперечного перерізу F. Перемикання перекриття G. Додавання нового світла H. Видалення світла 

Кнопки у верхній частині панелі 3D фільтрують компоненти, що знаходяться у верхній частині. Натисніть кнопку «Простір», щоб відобразити всі компоненти, натисніть кнопку «Матеріали», щоб переглянути лише матеріали, тощо.

Відображення панелі 3D

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Вікно» > «3D».

  • Двічі клацніть значок 3D-шару  на панелі «Шари».

  • Виберіть «Вікно» > «Робоче середовище» > «Розширене 3D».

Фільтрування відображених параметрів 3D

 1. Натисніть кнопку «Сцена», «Сітка», «Матеріали» або «Світло» вгорі панелі 3D.

Відображення або приховування сітки чи світла

 1. Клацніть значок ока, що біля пункту сітки або світла у верхній частині панелі 3D.

  Примітка.

  Увімкнути або вимкнути відображення матеріалу у панелі 3D неможливо. Щоб відобразити або приховати матеріал, змініть параметри видимості для їхніх відповідних структур у панелі «Шари». Дивіться статтю Параметри 3D-матеріалів.

Доступ до параметрів для 3D-сцени

 1. Натисніть кнопку «Сцена».

 2. Якщо параметрів не вибрано, клацніть пункт «Сцена» у верхній частині списку компонентів.

Доступ до параметрів для сітки, матеріалу або світла

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб відобразити всі компоненти сцени, натисніть кнопку «Сцена». Потім виберіть у верхній частині сітку, матеріал або світло.

  • Натисніть кнопку «Сітки», «Матеріали» або «Світло», щоб тимчасово відобразити лише ці компоненти. Потім виберіть одну сітку, матеріал або світло.

Розгортання або згортання матеріалів для сітки

 1. Натисніть кнопку «Сцена».

 2. Клацніть трикутник ліворуч від піктограми сітки.

Перегляд горизонтальної поверхні

Горизонтальна поверхня – це сітка, що відображає положення поверхні, горизонтальної відносно 3D-моделі.

 • Щоб переглянути горизонтальну поверхню, клацніть значок «Перемкнути»  внизу 3D-панелі й виберіть «Горизонтальна поверхня в 3D».

Примітка.

Значок перемикання активний, тільки якщо в системі доступна технологія OpenGL.

Показ або приховування напрямних світла

 1. Клацніть значок «Перемкнути» внизу 3D-панелі  й виберіть «3D-світло»

Виділення контуром матеріалу або сітки у вікні документа

 1. Клацніть значок «Перемкнути» внизу 3D-панелі  й виберіть «3D-виділення»

Під час вибору матеріалів або сіток на панелі, у вікні документа з'являється кольоровий контур, який допомагає визначити поточний елемент.

Примітка.

Щоб змінити колір 3D-перекриття, наприклад, контурів матеріалів і сіток, виберіть параметри у секції «3D» діалогового вікна «Параметри».

Обведення вибраних елементів у Photoshop
Обведення вибраних елементів у вікні документа

A. Матеріали обведено кольоровою лінією B. Сітки за рамкою розміру 

Параметри 3D-простору

За допомогою параметрів 3D-простору змінюйте режими візуалізації, вибирайте текстуру для розфарбовування або створюйте поперечні перерізи. Щоб перейти до параметрів простору, натисніть кнопку «Простір»  на 3D-панелі, а потім виберіть у її верхній частині слово «Простір».

Параметри візуалізації

Визначає стиль візуалізації моделі. Щоб налаштувати параметри, натисніть кнопку «Редагувати». Докладнішу інформацію див. у статті Зміна параметрів 3D-візуалізації.

Якість

Вибирайте параметр, який гарантує найкращу якість відображення, забезпечуючи належну швидкодію:

Інтерактивний (малюнок)

Візуалізація OpenGL з використанням графічного процесора відеокарти забезпечує високу якість результатів, але їм бракує детальних віддзеркалень і тіней. Для більшості комп'ютерів цей параметр найкраще підходить для редагування.

Ескіз візуалізації «Слід променя»

Візуалізація з використанням основного процесора з чорновими віддзеркаленнями і тінями. Якщо комп'ютер обладнано потужною відеокартою, параметр «Інтерактивний» може забезпечити кращі результати.

Результат візуалізації «Слід променя»

Цей параметр найкраще підходить для кінцевого виводу, він повною мірою візуалізує відображення й тіні. Додаткові відомості наведені в розділі Візуалізація файлу 3D для кінцевого виводу.

Примітка.

Під час візуалізації «Слід променя» на зображенні тимчасово з'являються плитки. Щоб перервати процес візуалізації, клацніть кнопку миші або натисніть клавішу «Пробіл». Щоб змінити кількість проходів плитки та збалансувати швидкодію й якість, змініть у вікні «Параметри 3D» параметр «Поріг високої якості».

Тимчасові плитки на зображенні у Photoshop
Під час візуалізації «Слід променя» на зображенні тимчасово з'являються плитки.

Фарбувати на

Малюючи безпосередньо на 3D-моделі, користуйтеся цим меню, щоб вибрати мапу текстури для розфарбовування. Дивіться статтю 3D-фарбування.

Примітка.

Цільову текстуру також можна вибрати з меню «3D» > «Режим 3D-фарбування».

Глобальний колір освітлення

Встановлює колір для глобального оточуючого освітлення, видимого на відбиваючих поверхнях. Цей колір взаємодіє з кольором середовища для окремих матеріалів. Дивіться статтю Параметри 3D-матеріалів.

Поперечний переріз

Виберіть, щоб створити планарний поперечний переріз, який може перетинати модель під будь-яким вибраним кутом. Дозволяє перерізати модель і переглядати внутрішній вміст. Див. Перегляд поперечних перерізів».

Перегляд поперечних перерізів

Можна переглядати поперечний переріз 3D-моделі, розсікаючи її невидимою площиною, яка проходить крізь модель під будь-яким кутом та відображає вміст лише з одного боку площини.

 1. Виберіть «Поперечний переріз» внизу вкладки «Сцени».

 2. Виберіть параметри для вирівнювання, розташування та орієнтації:

  Площина

  Виберіть, щоб відобразити січну площину, яка створює поперечний переріз. Можна вибрати колір та непрозорість площини.

  Перетин

  Виберіть, щоб виділити області моделі, яку перетинає площина поперечного перерізу. Клацніть зразок кольору, щоб вибрати виділений колір.

  Дзеркальне відображення поперечного перерізу

  Переводить область відображення моделі на протилежний бік січної площини.

  Зсув і нахил

  Використовуйте «Зсув» для зсуву площини вздовж осі, без зміни її нахилу. Типовим параметром зсуву є 0, площина пересікає 3D-модель у її середній точці. За максимального додатного або від'ємного зсуву площина рухається за межами будь якого перерізу моделі. Використовуйте «Нахил», щоб виконати поворот площини до 3600 у будь-якому з можливих напрямків. Для окремої осі параметри нахилу виконують її поворот вздовж інших двох осей. Наприклад, площина, орієнтована відповідно до осі y, може обертатися навколо осі х (Нахил 1) або осі z (Нахил 2).

  Вирівнювання

  Виберіть вісь (x, y, або z) для січної площини. Площина буде перпендикулярною вибраній осі.

Застосування різних режимів візуалізації для кожного поперечного перерізу

Параметри візуалізації для кожної сторони поперечного перерізу можна змінювати для об'єднання різних виглядів тієї самої 3D-моделі, наприклад каркаса з суцільним.

 1. Виберіть «Поперечний переріз» та параметри внизу вкладки «Сцени». Вибрані параметри візуалізації застосовуються для видимого поперечного перерізу.

 2. Натисніть «Параметри візуалізації» або виберіть «3D» > «Параметри візуалізації».

 3. У верхній частині діалогового вікна натисніть неактивну кнопку «Поперечний переріз» .

  За промовчанням усі параметри візуалізації для альтернативного поперечного перерізу вимкнено, забезпечуючи його видимість.

 4. Виберіть для додаткового поперечного перерізу параметри візуалізації та натисніть OK.

Параметри 3D-сітки

Кожна сітка 3D-моделі відображається в окремому рядку у верхній частині панелі 3D. Виберіть сітку, щоб перейти до параметрів сітки та інформації, що у нижній частині панелі 3D.

Інформація містить дані про кількість матеріалів і текстур сітки, а також про кількість вершин і плоских поверхонь, з яких вона складається. Можна також налаштувати такі параметри відображення сітки:

Примітка.

Щоб побачити тіні, розмістіть джерела світла та виберіть параметр якості, що використовує візуалізацію «Слід променя». Дивіться статтю Параметри 3D-простору.

Використати тіні

Визначає, чи на поверхні вибраної сітки будуть відображені тіні від інших сіток.

Примітка.

Щоб захопити на сітках тіні від горизонтальної поверхні, виберіть пункти меню «3D» > «Захоплення тіней на горизонтальній поверхні». Щоб вирівняти ці тіні відносно об’єктів, виберіть пункти меню «3D» > «Прив’язати об’єкт до горизонтальної поверхні»

Додати тіні

Визначає, чи вибрана сітка кидає тіні на поверхні інших сіток.

Невидимий

Приховує сітку, проте відображає будь-які тіні на її поверхні.

Непрозорість тіні

Визначає м'якість тіней, які відбиває вибрана сітка. Цей параметр стає у пригоді під час накладання 3D-об’єктів на шари під ними.

Відображення або приховування сітки

 1. Клацніть значок ока, що біля назви сітки у верхній частині панелі 3D.

Робота з окремими сітками

Користуйтеся інструментами для розташування сітки, щоб переміщати, обертати або масштабувати вибрану сітку, не переміщаючи самої моделі. Інструменти для переміщення працюють за тим самим принципом, що й основні інструменти для переміщення 3D-об'єктів у панелі «Інструменти». Інформацію про всі інструменти див. у розділі Переміщення, обертання або масштабування 3D-моделі.

 1. Виберіть сітку у верхній частині панелі 3D. Вибрана сітка виділена червоним квадратом у нижній частині панелі.

 2. Виберіть і скористайтеся інструментом для розташування сітки у нижній частині панелі для переміщення сітки.

Примітка.

Для роботи з усією моделлю, коли вибрано окрему сітку, користуйтеся 3D-інструментами у панелі «Інструменти».

Параметри 3D-матеріалів

У верхній частині панелі 3D перелічено матеріали, використані у файлі 3D. Для задання загального вигляду моделі може використовуватися один або кілька матеріалів. Якщо модель складається з кількох сіток, для кожної сітки може використовуватися окремий матеріал. Або ж модель можна побудувати з однієї сітки, але використовувати різні матеріали в різних ділянках.

Вибраний матеріал і його відповідні мапи текстури у Photoshop
Вибраний матеріал і його відповідні мапи текстури.

A. Відображує параметри матеріалу B. Вибраний матеріал C. Покажчик матеріалів D. Інструменти накладання та виділення E. Піктограма меню «Мапа текстури» F. Типи мап текстури 

Для вибраного у верхній частині панелі 3D матеріалу у нижній частині відображаються певні мапи текстури, що використовуються цим матеріалом. Деякі типи текстур, наприклад, «Дифузія»·та «Рельєфна текстура», зазвичай базуються на файлах 2D для забезпечення певного кольору або візерунка, що створює текстуру. Для інших типів текстур може знадобитися окремий файл 2D. Наприклад, можна напряму регулювати параметри «Приклад:», «Сяяння», «Непрозорість» або «Віддзеркалення» шляхом введення значень.

Мапи текстур, що використовуються матеріалом, також відображаються як «Текстури» у панелі «Шари», класифіковані за категорією мапи текстури.

Примітка.

Щоб переглянути мініатюру зображення мапи текстури, наведіть курсор на назву текстури (наприклад, «Віддзеркалення» або «Освітлення»).

Дифузія

Колір матеріалу. Мапою розсіювання може бути чистий колір або будь-який 2D-вміст. Пункт «Колір розсіювання» встановлює колір розсіювання, якщо потрібно буде видалити мапу текстури розсіювання. Можна також створити мапу розсіювання, малюючи безпосередньо на моделі. Дивіться статтю 3D-фарбування.

Непрозорість

Збільшує або зменшує непрозорість матеріалу (0-100%). Регулювати непрозорість можна за допомогою мапи текстури або непримітного повзунка. Значення градації сірого мапи текстури регулюють непрозорість матеріалу. Білі значення створюють абсолютну непрозорість, а чорні значення – абсолютну прозорість.

Рельєфна текстура

Створює рельєфи на поверхні матеріалу, не змінюючи нижньої сітки. Мапа рельєфу – це зображення у градаціях сірого, світліші значення якого створюють на поверхні опуклі ділянки а темніші значення – плоскіші ділянки. Файл мапи рельєфу можна створити або завантажити. Можна також почати фарбувати на моделі, щоб автоматично створити файл мапи рельєфу. Дивіться статтю 3D-фарбування.

Поле «Рельєфна текстура» збільшує або зменшує шорсткість. Це поле активне лише за наявності мапи рельєфу. Введіть у полі номер або скористайтеся непримітним повзунком, щоб збільшити або зменшити інтенсивність рельєфу.

Примітка.

Рельєфність найкраще спостерігається тоді, коли поверхня розглядається фронтально, а не під кутом.

Звичайна

Як і текстура мапи рельєфу, звичайна мапа збільшує деталізацію поверхні. На відміну від мапи текстури рельєфу, яка грунтується на одноканальному зображенні в градаціях сірого, звичайна мапа грунтується на багатоканальному зображення (RGB). Значення кожного каналу кольору відображають складові x, y і z звичайної мапи на поверхні моделі. Звичайну мапу можна використовувати для оптимізації вигляду поверхонь сіток з малою кількістю багатокутників.

Примітка.

Photoshop використовує метод звичайних мап у світовій системі координат, який забезпечує максимально швидку обробку даних.

Середовище

Зберігає зображення середовища 3D-моделі. Мапи середовища застосовуються як сферичні панорами. Вміст мапи середовища можна побачити у відбиваючих ділянках моделі.

Примітка.

Щоб запобігти відбиттю мапи середовища на певному матеріалі, для відбиття потрібно вибрати значення 0%, додати мапу відбиття, що маскує ділянку матеріалу, або видалити мапу середовища для цього матеріалу.

Відбиття

Підвищує відбиття інших об’єктів у 3D-просторі та мапи середовища на поверхні матеріалу.

Освітлення

Визначає колір, для відображення якого не потрібне освітлення. Це створює ефект освітлення 3D-об'єкта зсередини.

Глянець

Визначає кількість світла від джерела, що відбивається від поверхні в напрямку до глядача. Глянець можна змінити, ввівши в поле значення або скориставшись дрібним повзунком. Якщо створюється окрема глянцева мапа, інтенсивність кольорів на мапі регулює глянцевість матеріалу. Чорні ділянки забезпечують оптимальне сяяння, білі ділянки усувають все сяяння, а середні значення зменшують розмір освітлення.

Сяяння

Визначає розсіювання відбитого світла, яке утворюється завдяки параметру «Глянець». Низьке сяяння (високе розсіювання) забезпечує більше видимого світла з меншим фокусом. Високе сяяння (низьке розсіювання) забезпечує менше видимого світла й яскравіші та чіткіші світлі тони.

Приклади різного обсягу глянцю й сяяння у Photoshop
Налаштування глянцю (число зліва) та сяяння (число справа)

Примітка.

Якщо 3D-об’єкт має більше дев’яти типів текстури, які підтримує Photoshop, додаткові текстури відображаються на панелі «Шари» та у списку «Режим 3D-фарбування». (Щоб відобразити список, виберіть «3D» > «Режим 3D-фарбування» або в розділі «Простір» на 3D-панелі використайте меню «Фарбування на».

Відбиття

Колір, що відображається для дзеркальних властивостей (наприклад, сяяння та глянцю світлих тонів).

Середовище

Встановлює колір оточуючого освітлення, що видимий на поверхнях з можливістю відбивання світла. Цей колір взаємодіє з глобальним кольором середовища всієї сцени. Дивіться статтю Параметри 3D-простору.

Заломлення

Встановлює коефіцієнт заломлення, якщо для пункту меню «Якість» задано значення «Слід променя», та вибрано параметр «Заломлення» у діалоговому вікні «Параметри візуалізації» меню «3D». Заломлення – це зміна напрямку світла, що виникає в точці перетину двох матеріалів, наприклад повітря й води, з різними індексами заломлення. Значення за промовчанням для нових матеріалів – 1,0 (приблизне значення для повітря).

Вибір зразків матеріалів і застосування їх безпосередньо на об'єктах

Інструмент «3D-накладання матеріалу» працює подібно до традиційного інструмента «Заливка»; він дає змогу добирати матеріали та застосовувати їх безпосередньо до 3D-об’єктів.

 1.  На 3D-панелі виберіть інструмент «3D-накладання матеріалу»  .

 2.  Помістіть курсор на 3D-об'єкт у вікні документа. Коли матеріал, який потрібно вибрати, обведено контуром, клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

 3.  Переміщуйте курсор, щоб обвести матеріал, який необхідно змінити, і клацніть.

Примітка.

Приклад матеріалу з контурами, див. «Контур виділеного матеріалу або сітки у вікні документа».

Вибір матеріалів безпосередньо на об'єктах

 1.  На 3D-панелі, утримуючи інструмент «3D-накладання матеріалу» , виберіть інструмент «3D-виділення матеріалу» .

 2.  Помістіть курсор на 3D-об'єкт у вікні документа. Коли потрібний матеріал обведено контуром, клацніть.

Застосування, збереження та завантаження стилів матеріалів

Стилі матеріалів дозволяють швидко застосовувати групи параметрів текстур. Стандартні стилі включають різноманітні матеріали, наприклад сталь, тканина та дерево.

Застосування, збереження та завантаження стилів матеріалів у Photoshop
Клацніть попередній перегляд матеріалу, щоб відобразити спливаючу панель стилю.

 1. У панелі «3D» клацніть попередній перегляд матеріалу.

 2. На спливаючій панелі стилю виконайте одну з таких дій:

  • Щоб застосувати стиль, двічі клацніть мініатюру попереднього перегляду.

  • Щоб створити стиль із поточних параметрів текстури, клацніть значок спливаючого меню  і виберіть «Новий матеріал».

  • Щоб перейменувати або видалити вибрані стилі, клацніть значок спливаючого меню та виберіть пункт «Перейменувати» або «Видалити матеріал».

  • Щоб зберегти поточну групу стилів, клацніть значок спливаючого меню та виберіть пункт «Зберегти матеріали».

  • Щоб змінити відображену групу, клацніть значок спливаючого меню. Потім виберіть пункт меню «Відновити матеріали», щоб відновити збережену групу, «Завантажити матеріали», щоб доповнити її, або «Замінити матеріали».

Створення мапи текстури

 1. Клацніть значок теки  поряд із типом мапи текстури.

 2. Виберіть «Створити текстуру».

 3. Введіть для нової мапи назву, розміри, роздільну здатність і режим кольору та натисніть OK.

  Примітка.

  Щоб забезпечити відповідність пропорцій з пропорціями наявної мапи текстури, можна переглянути її розміри, навівши курсор миші на назву мапи у панелі «Шари».

  Назва нової мапи текстури відображається біля типу мапи текстури у панелі «Матеріали». Також ця назва додається до списку текстур у 3D-шарі у панелі «Шари». Назва за промовчанням – це тип мапи текстури, що додається до назви матеріалу.

Завантаження мапи текстури

Наявний файл 2D-текстури можна завантажити для будь-яких дев'яти наявних типів мап текстури.

 1. Клацніть значок теки поряд із типом текстури.

 2. Виберіть «Завантажити текстуру», після чого виділіть і відкрийте файл 2D-текстури.

Створення мапи рельєфної текстури

Нейтральне значення мапи рельєфної текстури забезпечує більший діапазон під час фарбування на мапі.

 1. На панелі «Інструменти» натисніть палітру Встановити фоновий колір.

 2. У «Палітрі кольорів» установіть для яскравості значення 50% і виберіть однакові значення для значень R, G та B. Натисніть кнопку «OK».

 3. На 3D-панелі клацніть значок теки  поряд зі значком «Рельєфна текстура».

 4. Виберіть «Створити текстуру».

 5. У діалоговому вікні «Створити» виберіть такі параметри:

  • Виберіть «Градації сірого» як режим кольору

  • Для параметра «Вміст фону» виберіть пункт «Фоновий колір».

  • (Додатково) Виберіть значення ширини та висоти, які б збігалися з розмірами мапи текстури розсіювання для матеріалу.

 6. Натисніть кнопку «OK».

Створюється мапа текстури рельєфу та додається до файлів мапи текстури у панелі «Матеріали». Вона також відображається як текстура у панелі «Шари».

Доступ до мапи текстури для редагування

 1. Клацніть значок зображення і виберіть пункт меню «Відкрити текстуру».

  Мапа текстури відкривається як смарт-об'єкт в окремому вікні документа. Після редагування текстури активуйте вікно документа 3D-моделі, щоб переглянути оновлення моделі. Дивіться статтю Редагування 3D-текстури.

Вилучення мапи текстури

 1. Клацніть значок зображення поряд із типом текстури.

 2. Виберіть «Видалити текстуру».

Примітка.

Якщо видалена текстура є зовнішнім файлом, її можна перезавантажити за допомогою команди «Завантажити текстуру» з меню мапи текстури. Для текстур, які є внутрішніми для файлу 3D, виберіть «Скасувати» або «Крок назад», щоб відновити видалену текстуру.

Редагування властивостей текстури

Мапа текстури застосовується для певної ділянки поверхні моделі, залежно від її параметрів проекції UV. Якщо потрібно, шкалу UV та зсув можна коригувати для оптимізації відображення текстури на моделі.

 1. Клацніть значок зображення поряд із типом текстури.

 2. Виберіть «Редагувати властивості».

 3. Виберіть цільовий шар і встановіть значення для шкали UV та зсуву. Значення можна ввести за допомогою клавіатури або непомітних повзунків.

  Кінцевий

  Визначає застосування параметрів до певного шару чи складеного зображення.

  Шкала U та V

  Змінення розміру відображених текстур. Для створення ідентичного візерунка виберіть меншу величину.

  Зсув U та V

  Переміщення відображених текстур.

Параметри 3D-світла

3D-світло освічує моделі з різних кутів, створюючи ефект справжньої глибини та тіней.

Додавання або видалення окремого світла

 1. На панелі 3D виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати світло, натисніть кнопку «Створити нове світло»  і виберіть тип світла.

   • Точкове світло поширює свої промені у всіх напрямках, наче лампа.

   • Прожектори поширюють промені у вигляді конуса, що можна відрегулювати.

   • Необмежене світло поширює промені з однієї спрямованої площини, наче сонячне світло.

   • Джерела світла на основі зображення зіставляють освітлене зображення навколо 3D-сцени.

  • Щоб вилучити світло, виберіть його зі списку вгорі розділу «Світло» . Натисніть кнопку «Вилучити» внизу панелі.

Коригування властивостей світла

 1. У розділі «Світло»  3D-панелі виберіть світло зі списку.

 2. У нижній половині панелі встановіть такі параметри:

  Стиль

  застосовує збережені групу джерел світла та параметри. (Див. Збереження, заміна або додавання груп світла.)

  Тип світла

  Виберіть серед параметрів, описаних у розділі Додавання або видалення окремого джерела світла.

  Інтенсивність

  Коригує яскравість.

  Колір

  Визначає колір світла. Щоб перейти до палітри кольорів, клацніть фрагмент.

  Зображення

  Для джерел світла на основі зображення вказує бітове зображення або файл 3D. (Для створення драматичних ефектів використовуйте 32-бітові зображення HDR.)

  Створення тіней

  Дозволяє утворювати тіні поверхонь переднього плану на поверхні заднього плану, з однієї сітки на саму сітку або з однієї сітки на іншу сітку. Вимкнувши цей параметр, можна трохи покращити швидкодію.

  Згладжування

  Розмиває край тіней, забезпечуючи поступове падіння.

 3. Для точкового світла або прожекторів виберіть такі додаткові параметри:

  Гаряча точка

  (Лише для прожекторів) дає змогу встановити ширину яскравого центру світла.

  Падіння

  (Лише для прожекторів) дає змогу встановити зовнішню ширину світла.

  Використання затухання

  Параметри «Внутрішній» та «Зовнішній» визначають конус затухання і швидкість зменшення інтенсивності світла з віддаленням від об'єктів. Коли об’єкт знаходиться ближче, ніж це передбачено параметром «Внутрішній», інтенсивність світла є максимальною. Коли об’єкт розташований дальше, ніж це передбачено параметром «Зовнішній», інтенсивність світла рівна нулю. Коли об'єкт розташований на середній відстані від світла, світло затухає від максимальної інтенсивності до нуля.

  Примітка.

  Наведіть курсор на «Гарячу точку», «Падіння» та параметри затухання «Внутрішній» та «Зовнішній». Червоні контури на значку праворуч відображають елемент світла, який зазнає впливу.

Розташування світла

 1. У розділі «Світло»  3D-панелі виберіть будь-який із таких пунктів:

  Інструмент «Поворот» 

  (Лише для прожекторів, нескінченно віддалених джерел світла й освітлення на основі зображення) Дає змогу обертати джерело світла, не змінюючи його положення в 3D-просторі.

  Примітка.

  Щоб швидко націлити джерело світла на певну ділянку, клацніть у вікні документа, утримуючи натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  Інструмент панорамування 

  (Лише для прожекторів і точкового світла) Дає змогу переміщати світло в інше положення в тій самій 3D-площині.

  Інструмент «Переміщення» 

  (Лише для прожекторів і точкового світла) Дає змогу перемістити світло в іншу 3D-площину.

  Скерувати світло на початок 

  (Лише для прожекторів) Дає змогу скерувати світло в центр моделі.

  Перемістити в поточний перегляд 

  Переміщає світло в те саме положення, що й камера.

Примітка.

Щоб точно розташувати джерела світла на основі зображення, використовуйте 3D-вісь, яка натягує зображення на сферу. (Дивіться статтю 3D-вісь.)

Додавання напрямних світла

Напрямні світла надають просторові орієнтири для коригування. Ці напрямні інформують про тип, кут і затухання кожного світла. Точкове світло відображається як куля, прожектори як конус, а необмежене світло – як лінія.

 1. Унизу 3D-панелі клацніть значок «Переключити»  і виберіть «3D-світло».

Примітка.

Колір напрямної можна змінити в розділі «3D» діалогового вікна «Параметри».

Різні напрямні світла у Photoshop
Напрямні світла:

A. Точкове світло B. Прожектори C. Необмежене світло 

Збереження, заміна або додавання груп світла

Щоб зафіксувати групи світла для подальшого використання, їх слід зберегти як стиль. Щоб застосовувати стиль в інших проектах, додайте його або замініть наявні джерела світла.

 1. У меню 3D-панелі  виберіть один із таких варіантів:

  Зберегти стиль світла

  Зберігає поточну групу світла як стиль, який можна перезавантажити за допомогою наведених нижче команд.

  Додати світло

  Дає змогу додати вибраний стиль світла до наявного світла.

  Замінити світло

  Дає змогу замінити наявне світло вибраним стилем.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності