Handboek Annuleren

Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe beheerders machtigingen kunnen instellen voor Adobe Connect-bibliotheken en hoe gebruikers de machtigingen voor bestanden en mappen kunnen beheren. Krijg inzicht in de standaardmachtigingsgroepen.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers die beschikken over de machtiging Beheren voor een map, kunnen machtigingen instellen voor het werken met de inhoud van Adobe Connect-bibliotheken. Een beheerder moet de machtigingsstructuur voor een account instellen. Nadat de machtigingsstructuur is ingesteld, kunnen gebruikers met de machtiging Beheren voor mappen in bibliotheken, machtigingen voor die mappen instellen.

Workflow voor het instellen van machtigingen

U kunt voorkomen dat in een machtigingsprofiel voor een bestand of map grote aantallen gebruikers worden weergegeven en beheerd door een machtigingssysteem op basis van groepen te gebruiken. Ga als volgt te werk om uw systeem te maken:

Een machtigingssysteem op basis van groepen instellen

U kunt naar wens aan bepaalde groepen toegang verlenen tot delen van het systeem. Voor het instellen van een machtigingssysteem dient u inzicht te hebben in bibliotheken, groepen en machtigingsprioriteiten. Zie Bibliotheken, Geïntegreerde machtigingsgroepen en Prioriteiten bij meerdere machtigingen.

Maak mappen en geef deze een beschrijvende naam

Gebruik namen die de inhoud van de map beschrijven, zoals Inhoud Human Resources, Inhoud Productondersteuning enz. Zie Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden en -mappen.

Maak aangepaste groepen en geef deze een beschrijvende naam

Gebruik namen die de machtigingen van de groep beschrijven, zoals Inhoud Human Resources beheren, Gedeelde Inhoud weergeven enz. Zie Handmatig een aangepaste groep maken.

Wijs aan uw groepen machtigingstypen toe voor specifieke mappen of bestanden

Wijs bijvoorbeeld aan de groep Inhoud Human Resources weergeven machtigingen toe voor het beheren van de map Human Resources in de map Gedeelde Inhoud. Zie Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden en -mappen.

Voeg gebruikers toe aan groepen

Het is raadzaam eerst de groepen te maken en daarna gebruikers toe te voegen aan de groepen waarin zij beschikken over de benodigde machtigingen. Zie Groepsleden toevoegen of verwijderen.

Machtigingen die zijn toegewezen aan gebruikers, gaan voor op machtigingen die zijn toegewezen aan groepen. Als u een gebruiker toegang tot bepaalde mappen wilt ontzeggen, kunt u een op gebruikers gebaseerde machtiging voor die mappen toewijzen.

Bibliotheken

De tabbladen Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars en Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central bevatten elk een bibliotheek met bestanden die zijn ingedeeld in mappen. Bestanden die u opslaat in de bibliotheken voor training, vergaderingen, seminars en gebeurtenisbeheer, zijn alleen beschikbaar voor handelingen op de daarbij behorende tabbladen. Bestanden in de inhoudsbibliotheek zijn via alle tabbladen in Adobe Connect Central toegankelijk.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met de machtiging Beheren kunnen machtigingen instellen om te bepalen welke taken gebruikers kunnen uitvoeren in de bibliotheken.

Opmerking:

Beheerders kunnen machtigingen voor beperkte beheerders instellen in het gedeelte Beheer > Gebruikers en groepen van Adobe Connect Central. Standaard kunnen beperkte beheerders machtigingen instellen voor de inhoud, maar een beheerder kan ervoor kiezen deze mogelijkheid in te trekken.

Met uitzondering van de seminarbibliotheek, bevat elke bibliotheek de volgende twee mappen op het hoogste niveau:

Gedeelde inhoud

Wanneer Adobe Connect wordt geïnstalleerd, heeft alleen de beheerder toegangsmachtigingen voor de gedeelde mappen. Beheerders kunnen op elke gewenste manier machtigingen toewijzen voor de gedeelde mappen. Alleen leden van de geïntegreerde groep die aan de desbetreffende bibliotheek is gekoppeld, kunnen functies (vergaderingen, gebeurtenissen enz.) in de map maken. De machtiging Beheren voor een gedeelde map kan echter aan iedere gebruiker worden toegewezen. In de vergaderingenbibliotheek kan bijvoorbeeld iedere gebruiker met de machtiging Beheren voor een map de map beheren. Alleen vergaderingsgastheren kunnen vergaderingen in een map maken.

Inhoud gebruiker

Wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan een bepaalde geïntegreerde groep, wordt in Adobe Connect voor die persoon een gebruikersmap gemaakt in de bijbehorende bibliotheek. Iedere gebruiker die is toegewezen aan de groep Gastheren van vergadering krijgt bijvoorbeeld een map in de map met gebruikersvergaderingen in de vergaderingenbibliotheek. Dit is de map die de gebruiker ziet wanneer hij of zij het tabblad Vergaderingen opent. Gebruikers kunnen hun eigen gebruikersmappen beheren; ze kunnen bijvoorbeeld machtigingen instellen waarmee andere gebruikers toegangsbevoegdheden krijgen voor de mappen.

Seminarbibliotheken hebben een andere structuur. De seminarbibliotheek bevat geen gebruikersmappen; in plaats daarvan geeft elke map in de bibliotheek een andere seminarlicentie weer die door uw organisatie is gekocht. Gebruikers die zijn toegewezen aan de groep Seminarbeheerders beschikken over de machtiging Beheren voor alle seminarmappen. Seminarbeheerders kunnen seminars toevoegen en verwijderen, de machtiging Beheren toewijzen aan andere gebruikers en seminars maken.

Bibliotheken in Adobe Connect.
Bibliotheken in Adobe Connect.

A. Gedeelde map B. Gebruikersmap C. Mijn onderdelen D. Dashboard 

Geïntegreerde machtigingsgroepen en rollen

Adobe Connect bevat acht geïntegreerde machtigingsgroepen, die elk zijn gekoppeld aan een andere bibliotheek. Ieder lid van een geïntegreerde groep heeft een gebruikersmap in de bijbehorende bibliotheek. Daarnaast hebben alle leden van de groep Gastheren vergadering en Trainingsmanagers een gebruikersmap in de inhoudsbibliotheek en kunnen zij inhoud voor die map samenstellen.

U kunt de machtigingen voor deze groepen niet wijzigen, maar u kunt de machtigingen wel uitbreiden door personen of groepen toe te wijzen aan meerdere geïntegreerde groepen. De beheerder kan bovendien aangepaste groepen maken en aan deze groepen machtigingen voor bepaalde bibliotheekmappen toewijzen.

Er zijn acht geïntegreerde groepen:

 • Beheerders

 • Beperkte beheerders

 • Gastheren van vergaderingen

 • Trainingsmanagers

 • Managers van virtuele lesruimte

 • Seminarbeheerders

 • Gebeurtenismanagers

 • Webinarmanagers

 • Gebeurtenisbeheerders

 • Auteurs

 • Studenten

Voor elke groep geldt een specifieke reeks toegangsvereisten voor alle bibliotheken. Er zijn groepen voor elke accountcomponent die is aangeschaft. Zo wordt de groep Gebeurtenismanagers alleen geïnstalleerd als Events deel uitmaakt van de account.

Beheerders wijzen gebruikers en groepen toe aan de geïntegreerde groepen die van toepassing zijn. Leden van een geïntegreerde groep kunnen versies toevoegen van de functie die is gekoppeld aan de desbetreffende bibliotheek. Dus als u een vergaderingsgastheer bent, kunt u vergaderingen maken.

Leden van een geïntegreerde groep hebben geen toegang tot de directory met de gedeelde map van de bibliotheek van de groep, tenzij u aan deze leden de machtiging Beheren toewijst. U kunt de machtiging Beheren voor een map in de directory met de gedeelde map ook toewijzen aan andere gebruikers die geen deel uitmaken van die geïntegreerde groep. Deze gebruikers kunnen mappen beheren, maar ze kunnen niets in die bibliotheek maken, omdat ze geen deel uitmaken van die geïntegreerde groep.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de machtigingen waarover elke geïntegreerde groep beschikt voor elke bibliotheek:

Geïntegreerde groep

Inhoudsbibliotheek

Trainingsbibliotheek

Vergaderingenbibliotheek

Seminarbibliotheek

Gebeurtenissenbliotheek

Aanvullende machtigingen

Beheerder

Alles behalve Publiceren

Beheren

Beheren

Beheren

Beheren

Gebruikers, groepen en gebruiksaccounts beheren; inhoudsmappen voor alle gebruikers weergeven

Auteur

Publiceren/Beheren

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Student

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Trainingsmanager

Persoonlijke map beheren/publiceren

Beheren

Geen

Geen

Geen

Geen

Manager van virtuele lesruimte

Persoonlijke map beheren/publiceren

Beheren

Geen

Geen

Beheren

Geen

Vergaderingsgastheer

Persoonlijke map beheren/publiceren

Geen

Beheren

Geen

Geen

Geen

Gebeurtenismanager

Geen

Geen

Geen

Geen

Beheren

Geen

Gebeurtenisbeheerder

Geen

Geen

Geen

Geen

Beheren

Gebruikers toewijzen aan de groep met gebeurtenismanagers, gedeelde sjablonen beheren, analyses configureren, gebeurtenislabels en e-mailaliassen beheren

Seminarbeheerder

Geen

Geen

Geen

Beheren

Beheren

Geen

Webinarmanager

Geen

Geen

Geen

Beheren

Beheren

Geen

Aanbevelingen van Adobe

Teaching and Learning Center van UOIT

Groep Beheerders

Beheerders hebben volledige controle over het hele Adobe Connect-systeem. U kunt van iedere gebruiker een beheerder maken door deze aan de groep Beheerders toe te voegen. De machtiging van een persoon of andere groep kan de machtigingen voor de leden van de groep Beheerders niet overschrijven.

Beheerders kunnen de volgende handelingen uitvoeren:

 • De gebruikers en groepen in de account beheren, waaronder gebruikers en groepen maken, verwijderen en bewerken.

 • De inhoudsbibliotheek beheren, waaronder bestanden of mappen weergeven, verwijderen, verplaatsen en bewerken. Rapporten over bestanden weergeven. Machtigingen voor bestanden of mappen instellen. Submappen maken.

 • De trainingsbibliotheek beheren, waaronder bestanden of mappen weergeven, verwijderen, verplaatsen en bewerken. Rapporten over bestanden weergeven. Machtigingen voor bestanden of mappen instellen. Submappen maken. Gebruikers inschrijven, meldingen verzenden naar ingeschreven personen, en cursus- en studieprogrammaherinneringen instellen.

 • De vergaderingenbibliotheek beheren, waaronder bestanden of mappen weergeven, verwijderen, verplaatsen en bewerken. Rapporten over bestanden weergeven. Machtigingen voor bestanden of mappen instellen. Submappen maken.

 • De gebeurtenissenbibliotheek beheren, waaronder bestanden of mappen weergeven, verwijderen, verplaatsen en bewerken. Rapporten over bestanden weergeven. Machtigingen voor bestanden of mappen instellen. Submappen maken. Uitnodigingen verzenden, en inhoud en e-mailopties wijzigen.

 • De seminarbibliotheek beheren, waaronder bestanden of mappen weergeven, verwijderen, verplaatsen en bewerken. Rapporten over bestanden weergeven. Machtigingen voor bestanden of mappen instellen. Submappen maken.

 • Accountgegevens, accountfuncties, accountquota's en accountrapporten weergeven. Als uw onderneming deze optie heeft aangeschaft, kunt u de Adobe Connect-branding aanpassen.

Groep Beperkte gebruikers

Beperkte beheerders hebben beperkte controle over het Adobe Connect-systeem. U kunt van iedere gebruiker een beperkte beheerder maken door de desbetreffende gebruiker aan de groep Beheerders - beperkt toe te voegen. Beheerders kunnen bepalen welke machtigingen beperkte beheerders hebben.

Groep Auteurs

Wanneer u een gebruiker aan deze groep toewijst, wordt in Adobe Connect een map voor deze gebruiker gemaakt in de map Gebruiker in de inhoudsbibliotheek. (De snelkoppeling Mijn inhoud verwijst naar deze map.) Een lid van de groep Auteurs beschikt standaard alleen over de machtigingen Publiceren en Beheren voor de map Mijn inhoud.

Het aantal gebruikers dat u kunt toevoegen aan de groep Auteurs wordt beperkt door uw account.

Leden van de groep Auteurs kunnen alle onderstaande handelingen uitvoeren als zij beschikken over de machtiging Publiceren voor de opgegeven map:

 • Inhoud en inhoudsmappen weergeven.

 • Inhoud publiceren en bijwerken.

 • E-mailberichten verzenden met koppelingen waarmee een melding naar de auteur wordt gestuurd wanneer de ontvanger de koppeling opent.

Groep Trainingsmanagers

Leden van de groep Trainingsmanagers zijn gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het organiseren en coördineren van training.

Wanneer u een gebruiker aan deze groep toewijst, wordt in Adobe Connect een map voor deze gebruiker gemaakt in de map Gebruiker in de trainingsbibliotheek. (De snelkoppeling Mijn training verwijst naar deze map.) Standaard kan een trainingsmanager alleen zijn of haar map in de map Training gebruiker beheren.

Een trainingsmanager kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Zijn of haar eigen gebruikersmap in de trainingsbibliotheek beheren, alle functies voor bestandsbeheer uitvoeren, cursussen en studieprogramma's maken en beheren, gebruikers inschrijven, meldingen sturen naar ingeschreven personen en herinneringen instellen.

 • Toegang verkrijgen tot mappen in de inhoudsbibliotheek.

 • Trainingsrapporten weergeven voor de cursussen of studieprogramma's die hij of zij heeft gemaakt.

Groep Virtuele lesruimte

Het aantal toegestane deelnemers voor deze groep is 25 voor proefversieaccounts en 200 voor betaalde accounts. Leden van deze groep kunnen virtuele lesruimten maken met de toepasselijke capaciteit in de sectie Mijn trainingen. De groepsleden hebben ook toegang tot de sectie Gebeurtenisbeheer.

 • Alle machtigingen van trainingsmanagers

  • Toegang tot tabbladen Inhoud en Training

  • Mappen Mijn inhoud en Mijn training, met beheermachtigingen

  • Inhouddashboard

  • Gedeelde training, met beheermachtigingen

  • Trainingscatalogus, met beheermachtigingen

  • Gebruikers en groepen (tabblad Training)

  • Trainingdashboard

  • Kan rapporten in specifieke training zien

  • Tabblad Rapporten met machtigingen voor de secties Inhoud, Cursus, Studieprogramma, Virtuele klaslokalen, Student en Opgeslagen query's.

 • Alle machtigingen van gebeurtenismanager

  • Tabblad Mijn gebeurtenissen, met beheermachtigingen

  • Gedeelde gebeurtenissen, met beheermachtigingen

  • Gebeurtenisdashboard

  • Kan rapporten in bepaalde gebeurtenis zien

  • Kan gebeurtenissencatalogus zien (kan gebeurtenissencatalogus bewerken indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om eigen gebeurtenis- en e-mailsjablonen te maken (kan gedeelde sjablonen alleen bewerken indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om beschikbare gebeurtenislabels te zien bij het maken of bewerken van gebeurtenissen (kan label Aanbevolen gebeurtenis alleen toepassen indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om beschikbare e-mailaliassen te zien wanneer e-mailtriggers voor gebeurtenissen worden aangepast en bij selectie van de optie Reageren op

  • Mogelijkheid om beschikbare campagne-id's te zien bij het maken of bewerken van gebeurtenissen

Groep Gebeurtenismanagers

Wanneer u een gebruiker aan deze groep toewijst, wordt in Adobe Connect een map voor deze gebruiker gemaakt in de map Gebruiker in de gebeurtenissenbibliotheek. Een gebeurtenismanager kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebeurtenissen in de gedeelde mappen beheren, wanneer zij de gastheer van de gebeurtenis zijn en beschikken over beheerdersmachtigingen voor de map die een gebeurtenis bevat.

 • De eigen gebruikersmap in de gebeurtenissenbibliotheek beheren, alle functies voor bestandsbeheer uitvoeren en alle aspecten van een gebeurtenis in deze map maken en beheren.

 • Gebeurtenisrapporten weergeven.

 • Gebeurtenissen maken en hun eigen mappen beheren in de gebeurtenissenbibliotheek.

 • Persoonlijke sjablonen maken of persoonlijke kopieën van bestaande gedeelde sjablonen maken.

 • Rollen toewijzen aan aanwezige personen wanneer de gebeurtenis wordt ingesteld op het tabblad Deelnemerbeheer.

De groep Gebeurtenisbeheerders

Leden van de groep van gebeurtenisbeheerders kunnen gebruikers toewijzen aan de groep van gebeurtenismanagers en staan in voor het algemene beheer van een gebeurtenis. Een gebeurtenisbeheerder kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • De rol van gebeurtenismanager toewijzen aan de geregistreerde gebruikers.

 • Aangepaste gebeurtenissjablonen maken en bestaande gedeelde sjablonen beheren. Bestaande sjablonen bijwerken, de naam ervan wijzigen, verwijderen of kopiëren.

 • Labels in de gebeurtenissencatalogus maken en beheren. Gebeurtenislabels maken het mogelijk de gebeurtenissen in de gebeurtenissencatalogus te filteren.

 • Een label voor aanbevolen gebeurtenissen toevoegen zodat de gebeurtenis wordt weergegeven in het gedeelte Aanbevolen gebeurtenissen van de gebeurtenissencatalogus.

 • Antwoordopties voor e-mailtriggers maken.

 • Analyses configureren door aanmeldingsgegevens voor Adobe SiteCatalyst op te geven.

Met de labels en sjablonen kunnen gebeurtenisbeheerders de lay-out en branding van de gebeurtenissencatalogus volledig beheren.

Groep Gastheren van vergaderingen

Leden van de groep Gastheren vergadering maken vergaderingen.

Wanneer u een gebruiker aan deze groep toewijst, wordt in Adobe Connect een map voor deze gebruiker gemaakt in de map Gebruiker in de vergaderingenbibliotheek. Vergaderingsgastheren kunnen alleen hun map Mijn vergaderingen in de map Vergaderingen gebruiker beheren. Ze kunnen ook vergaderingen in de gedeelde mappen beheren, wanneer zij de gastheer van de vergadering zijn en beschikken over de machtiging Beheren voor de map die de vergadering bevat.

Een vergaderingsgastheer kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Zijn of haar map Vergaderingen gebruiker beheren, alle functies voor bestandsbeheer uitvoeren, vergaderingen maken en beheren, zoals aanwezigheidsmachtigingen voor presentatoren en deelnemers toevoegen, verwijderen en toewijzen. Vergaderruimten maken en organiseren. Een vergadering bewerken of de lijst met deelnemers aan een vergadering wijzigen.

 • Vergaderingsrapporten weergeven.

 • Inhoud maken.

 • Inhoudsbestanden en mappen weergeven waarvoor zij toegangsmachtigingen hebben.

 • Inhoud publiceren en bijwerken.

Seminarbeheerdersgroep

Vanwege de manier waarop seminars zijn gelicentieerd, zijn de machtigingen voor seminarbeheerders anders dan die voor andere groepen.

De seminarbibliotheek heeft, in tegenstelling tot de andere bibliotheken, geen map Gebruiker. In plaats daarvan bestaat de seminarbibliotheek alleen uit de map Gedeeld, en elke map in deze directory komt overeen met een seminarlicentie die uw onderneming heeft aangeschaft. Alleen seminar- en accountbeheerders kunnen deze mappen beheren. Een seminarbeheerder kan alle mappen in de seminarbibliotheek beheren.

Seminarbeheerders kunnen de volgende handelingen uitvoeren:

 • Alle mappen in de seminarbibliotheek beheren, alle functies voor bestandsbeheer uitvoeren, seminars maken en beheren, zoals aanwezigheidsmachtigingen voor presentatoren en deelnemers toevoegen, verwijderen en toewijzen; seminarruimten maken en ordenen, een seminar bewerken of de lijst met deelnemers aan een seminar wijzigen.

 • Seminarrapporten weergeven.

Webinargroepen

Er zijn nieuwe groepen gedefinieerd: Webinarmanager 25, Webinarmanager 100, Webinarmanager 500 en Webinarmanager 1000. De getallen duiden op de maximumdeelnemerscapaciteit. De groep met capaciteit voor 25 deelnemers is gemaakt voor proefversieaccounts. Deze groepen zijn beschikbaar als systeemgroepen met lidmaatschap dat wordt bepaald door het aantal licenties dat in een willekeurige account wordt voorzien. Een gebruiker kan van slechts een groep tegelijk lid zijn.

Leden kunnen seminars maken op het tabblad Mijn seminar binnen hun licentie. Leden kunnen niet de seminars openen waartoe ze geen toegang hebben.

 • Alle machtigingen van seminarbeheerders

  • Toegang tot tabbladen Seminars, Seminarsessies, Seminarkalender en Seminardashboard met toegang tot eigen inhoud

  • Kan sessies plannen op tabblad Mijn seminars, via gedeelde seminarlicenties en eigen, benoemde webinarlicenties

  • Geen toegang tot het tabblad Gebruikersseminars

 • Alle machtigingen van gebeurtenismanager

  • Tabblad Mijn gebeurtenissen, met beheermachtigingen

  • Gedeelde gebeurtenissen, met beheermachtigingen

  • Gebeurtenisdashboard

  • Kan rapporten in bepaalde gebeurtenis zien

  • Kan gebeurtenissencatalogus zien (kan gebeurtenissencatalogus bewerken indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om eigen gebeurtenis en e-mailsjablonen te maken (kan gedeelde sjablonen bewerken indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om beschikbare gebeurtenislabels te zien bij het maken of bewerken van gebeurtenissen (kan label Aanbevolen gebeurtenis toepassen indien ook lid van groep Gebeurtenisbeheerders)

  • Mogelijkheid om beschikbare e-mailaliassen te zien wanneer e-mailtriggers voor gebeurtenissen worden aangepast en bij selectie van de optie Reageren op

  • Mogelijkheid om beschikbare campagne-id's te zien bij het maken of bewerken van gebeurtenissen

  • Voor vergaderruimten die door deze gebruiker zijn gemaakt, is de pod Betrokkenheidsdashboard beschikbaar

Informatie over aangepaste groepen

Aangepaste groepen zijn groepen die u zelf maakt. U kunt specifieke map- en bestandsmachtigingen voor de groep in de verschillende Connect Pro-bibliotheken definiëren. U kunt machtigingen toewijzen aan een aangepaste groep door de groep toe te wijzen aan de bijbehorende geïntegreerde groepen.

Stel dat u een aangepaste groep genaamd Wereldwijd wilt maken, die een groep bevat voor elk land waarin uw bedrijf een vestiging heeft (bv. Verenigde Staten en Duitsland). Elke landgroep kan een groep bevatten voor elke vestiging in dat land (bv. San Francisco en Boston). Binnen elk van deze vestigingen kunt u meer groepen definiëren op basis van de verschillende functies in de vestiging, en vervolgens kunt u elk van deze groepen aan de gewenste geïntegreerde groep toewijzen.

In dit voorbeeld hebt u een hiërarchische reeks groepen gemaakt (geneste groepen) omdat elke groep is opgenomen in de bovenliggende groep in de hiërarchie. Standaard hebben geneste groepen dezelfde machtigingen als de bovenliggende groep. U kunt deze machtigingen uitbreiden of beperken door voor deze groepen aangepaste machtigingen in te stellen in de desbetreffende bibliotheken.

Prioriteiten bij meerdere machtigingen

Wanneer een gebruiker deel uitmaakt van een of meerdere groepen, is het mogelijk dat er meerdere machtigingen van toepassing zijn op één bestand of map. In dat geval geldt het volgende voor de machtigingen (hogere niveaus hebben prioriteit):

Niveau 1

Wanneer de gebruiker beschikt over de machtigingen Weergeven, Publiceren of Beheren die door een groep zijn verkregen, is de machtiging waarmee de hoogste mate van toegang wordt verleend, van toepassing. Deze drie groepsmachtigingen zijn additief.

Niveau 2

Wanneer de gebruiker beschikt over de machtiging Afgewezen die door een groep is verkregen, worden alle door een groep verkregen machtigingen Weergeven, Publiceren of Beheren verwijderd en wordt aan de gebruiker geen toegang verleend.

Niveau 3

Wanneer de gebruiker beschikt over de machtigingen Weergeven, Publiceren of Beheren die gebruikerspecifiek zijn, zijn deze machtigingen additief bij de corresponderende machtigingen die door een groep zijn verkregen. Deze machtigingen hebben bovendien voorrang op elke machtiging Afgewezen die door een groep is verkregen.

Niveau 4

Wanneer voor de gebruiker de gebruikerspecifieke machtiging Afgewezen is ingesteld, wordt de gebruiker toegang geweigerd, ongeacht de machtigingen die door een groep zijn verkregen.

Niveau 5

Wanneer de gebruiker lid is van de groep Beheerders, is de machtiging Beheren van toepassing, ongeacht alle andere gebruiker- of groepspecifieke instellingen.

Niveau 6

Wanneer geen machtigingen gelden op basis van de gebruiker of de groep (en er geen machtiging is overgenomen van een bovenliggende map), heeft de gebruiker geen toegang tot de map of het bestand en kan deze geen handelingen in de map of het bestand uitvoeren.

In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe machtigingen voor groepen en gebruikers worden toegepast:

Machtigingen Groep G1

Machtigingen Groep G2

Gecombineerde machtigingen (G1, G2)

Gebruikersmachtigingen

Resulterende machtigingen

Weergeven

Publiceren

Publiceren

Beheren

Publiceren en Beheren

Beheren

Geen

Beheren

Publiceren

Publiceren en Beheren

Afgewezen

Publiceren

Afgewezen

Beheren

Beheren

Weergeven

Beheren

Beheren

Weergeven

Beheren

Beheren

Geen

Beheren

Afgewezen

Afgewezen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden en -mappen

Alleen een beheerder, een beperkte beheerder of een gebruiker met beheerdersmachtigingen voor dat bibliotheekbestand of die bibliotheekmap kan de lijst met machtigingen voor een bestand of map aanpassen.

Opmerking: Beheerders kunnen machtigingen voor beperkte beheerders instellen in het gedeelte Beheer > Gebruikers en groepen van Adobe Connect Central. Standaard kunnen beperkte beheerders machtigingen instellen voor de inhoud, maar een beheerder kan ervoor kiezen deze mogelijkheid in te trekken.

 1. Klik op het tabblad Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenis in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map of het bestand en klik op de naam ervan om de map of het bestand te openen.
 3. Klik op Machtigingen instellen op de navigatiebalk.
 4. Klik op Aanpassing. Als de machtigingen voor dit onderdeel al eerder zijn gewijzigd, wordt de knop Aanpassing niet weergegeven. Ga in dat geval verder met de volgende stap.

  Het deelvenster Beschikbare gebruikers en groepen toont de gebruikers van wie en groepen waarvan u machtigingen voor het bibliotheekonderdeel kunt instellen. In het deelvenster Huidige machtigingen voor worden de gebruikers en groepen weergegeven die al machtigingen hebben voor het bibliotheekonderdeel. Desgewenst kunt u de bestaande machtigingen wijzigen.

 5. Als u een gebruiker of groep wilt toevoegen aan het deelvenster Huidige machtigingen voor, selecteert u de naam in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klikt u op Toevoegen.
  Machtigingen instellen en navigeren door Beschikbare gebruikers en groepen.
  Machtigingen instellen en navigeren door Beschikbare gebruikers en groepen.

  A. Klik op deze knop als u voor een map of bestand machtigingen wilt instellen die gelijk zijn aan de machtigingen voor de bovenliggende map B. Kies een weergavemachtiging C. Dubbelklik op de naam van een groep om de gebruikers in die groep weer te geven D. Dubbelklik op het pictogram Eén niveau omhoog om één mapniveau omhoog te gaan E. Gebruikers F. Klik op de knop Zoeken om een tekstvak voor het zoeken te openen G. Klik op Toevoegen om een geselecteerde gebruiker of groep te verplaatsen naar de lijst Huidige machtigingen voor 

 6. Als u de machtigingen voor een gebruiker of groep wilt instellen, selecteert u de naam in de lijst Huidige machtigingen voor en klikt u op Machtigingen.
 7. Selecteer een van de volgende machtigingen in het pop-upmenu:

  Beheren

  Gebruikers of groepen met de machtiging Beheren voor een map of bestand kunnen het bestand of de map weergeven, verwijderen en bewerken, rapporten voor bestanden in die map weergeven, machtigingen voor het bestand of de map instellen en mappen maken. Ze kunnen echter niet in die map publiceren.

  Afgewezen

  Gebruikers of groepen met de machtiging Afgewezen voor een map of bestand kunnen deze map of dit bestand niet weergeven, publiceren of beheren.

  Publiceren

  Gebruikers of groepen met de machtiging Publiceren voor een map of presentatie kunnen presentaties publiceren, bijwerken en weergeven. Deze gebruikers en groepen kunnen ook rapporten voor bestanden in die map weergeven. Deze gebruikers kunnen echter alleen inhoud naar de map publiceren wanneer de gebruikers lid zijn van de geïntegreerde groep Auteur en de machtiging Publiceren hebben.

  Weergeven

  Gebruikers of groepen met de machtiging Weergeven voor een map of bestand kunnen alle inhoud van de map of het specifieke bestand weergeven.

  Huidige instellingen voor machtigingen.
  Huidige instellingen voor machtigingen.

  A. Geselecteerde naam B. Klik op de knop Machtigingen om een machtigingsinstelling te selecteren. De instelling wordt naast de naam weergegeven. 

 8. Als u een gebruiker of groep uit de lijst Huidige machtigingen voor wilt verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op Verwijderen.
 9. Als u machtigingen voor de gehele bibliotheekmap of het bibliotheekbestand weer wilt instellen op de machtigingen voor de bovenliggende map, klikt u op Opnieuw instellen op Bovenliggend.
 10. Uitsluitend voor de inhoudsbibliotheek: selecteer Ja bij Openbare weergave toestaan om deze map openbaar te maken, ook als de bovenliggende map niet is ingesteld op openbare weergave. Selecteer Nee als u de map niet voor iedereen toegankelijk wilt maken. Alleen Adobe Connect-gebruikers met de machtiging Weergeven, Beheren of Publiceren kunnen persoonlijke inhoud weergeven. Hiertoe moeten zij zich eerst aanmelden met een Adobe Connect-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Toewijzingen van gebruikersgroepen voor nieuwe licenties 

Met de nieuwe licenties die in 2023 worden geïntroduceerd, zijn er nieuwe gebruikersgroepen die de toewijzing van licenties kunnen beheren. Deze nieuwe gebruikersgroepen zijn alleen zichtbaar in de accounts met de nieuwe licenties. Voor accounts die vanuit bestaande licenties naar nieuwe licenties zijn gemigreerd, worden zowel de nieuwe als de bestaande gebruikersgroepen weergegeven. Voor nieuwe accounts worden alleen nieuwe gebruikersgroepen weergegeven.  

In de volgende tabel zijn de nieuwe gebruikersgroepen (voor de nieuwe licenties) toegewezen aan de oude gebruikersgroepen.

Bestaande gebruikersgroep Nieuwe gebruikersgroep
Benoemde gastheer (licentie voor benoemde gastheren) Gastheer voor standaard training
Gastheer van premium-training
Gastheer van Enterprise- en Education-training
Gastheer voor standaard webinar
Gastheer van premium-webinar
Gastheer van Enterprise- en Education-webinar
Benoemde gastheer (licentie voor gelijktijdige gebruikers) Gelijktijdige gastheer

Sommige oude licenties vereisen een combinatie van nieuwe licenties om dezelfde mogelijkheden te krijgen. Voor vier licenties voor Benoemde webinarmanager (capaciteit van 500) is nu bijvoorbeeld groepen met een capaciteit van 500 nodig voor een gastheer voor standaardwebinar, Pro Pack-webinars en Benoemde upgrade. 

Bestaande gebruikersgroep Nieuwe gebruikersgroep 1 Nieuwe gebruikersgroep 2 Nieuwe gebruikersgroep 3
Webinarmanager (25)
Webinarmanager (100)
Webinarmanager (500)
Webinarmanager (1000)
Gastheer voor standaard webinar Pro Pack-webinar Benoemde upgrade 500 gastheren
Benoemde upgrade 1000 gastheren
Benoemde upgrade 1500 gastheren
Gastheer van premium-webinar  
Gastheer van Enterprise- en Education-webinar  

 

Bestaande gebruikersgroep Nieuwe gebruikersgroep 1 Nieuwe gebruikersgroep 2 Nieuwe gebruikersgroep 3
Managers van virtuele lesruimte  Gastheer voor standaard training Pro Pack-training Benoemde upgrade 500 gastheren
Gastheer van premium-training  
Gastheer van Enterprise- en Education-training  
   

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online