Handboek Annuleren

Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe u bestanden en mappen maakt en beheert in Adobe Connect-bibliotheken en wijs machtigingen toe.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen maphiërarchieën in bibliotheken maken en in deze hiërarchieën navigeren. U kunt de inhoud van de bibliotheken indelen aan de hand van deze hiërarchieën.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen ook machtigingen instellen om te bepalen welke taken gebruikers kunnen uitvoeren in de bibliotheken. Een manager kan bijvoorbeeld een map instellen voor al zijn of haar afdelingen en beheerdersbevoegdheden toewijzen aan ieder afdelingshoofd.

Een map maken

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerbevoegdheden voor een specifieke map kunnen submappen maken voor deze map.

Opmerking: Beheerders kunnen machtigingen voor beperkte beheerders instellen in het gedeelte Beheer > Gebruikers en groepen van Adobe Connect Central. Standaard kunnen beperkte beheerders machtigingen instellen voor de inhoud, maar een beheerder kan ervoor kiezen deze mogelijkheid in te trekken.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
  Opmerking:

  niemand kan een map maken in de seminarbibliotheek.

 2. Navigeer naar de locatie waar u de nieuwe map wilt toevoegen.
 3. Klik op Nieuwe map op de menubalk boven de lijst met mappen.
 4. Voer de naam van de nieuwe map in op de pagina die nu wordt weergegeven.
 5. (Optioneel) Typ bij Overzicht informatie over de nieuwe map.
 6. Klik op Opslaan om de map te maken.

Een map openen

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten of Gebeurtenisbeheer boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Klik op de naam van de map.

  De mappen en de bestanden in die map worden weergegeven. De naam van de geselecteerde directory verschijnt in de navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Een bestand of map verplaatsen

U kunt een map of bestand in een bibliotheek verplaatsen. Wanneer u een map verplaatst, worden alle items in de map ook naar de nieuwe locatie verplaatst. U kunt mappen en bestanden in de inhouds-, trainings-, vergaderingen- of gebeurtenisbeheerbibliotheken verplaatsen met de knop Verplaatsen. U kunt mappen en bestanden in deze bibliotheken en in de seminarruimtenbibliotheken verplaatsen met de knop Eén niveau omhoog. In de seminarruimtenbibliotheken kunt u geüploade inhoud of opnamen die bij een seminar zijn opgeslagen, verplaatsen.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de gewenste map of het gewenste bestand.
 3. Schakel het selectievakje links van het onderdeel dat u wilt verplaatsen in. Als u een seminar wilt verplaatsen, kiest u Geüploade inhoud of Opnamen wanneer u dit type onderdeel dat is opgeslagen bij het seminar wilt verplaatsen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Eén niveau omhoog om het onderdeel een niveau omhoog in de directory van de bibliotheekmap te verplaatsen.

  • Klik op Verplaatsen (deze optie is niet beschikbaar op het tabblad Seminars). Selecteer een map in de mappenstructuur van de directory of klik op Eén niveau omhoog. Klik op Verplaatsen en op OK om de wijziging toe te passen.

Een niveau omhoog gaan in de maphiërarchie

 1. Klik op de knop Eén niveau omhoog op de navigatiebalk boven de lijst met mappen.

  De mappen en bestanden in de bovenliggende map worden weergegeven. De naam en locatie van de bovenliggende map verschijnt in de lijst met navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Terugkeren naar een map

Boven de functionele koppelingen vindt u een lijst met navigatiekoppelingen die het navigatiespoor wordt genoemd. Dit navigatiespoor geeft uw huidige locatie in de mappenstructuur weer. U kunt naar elke bovenliggende map in het navigatiespoor gaan.

 1. Klik op de naam van een bovenliggende map in het navigatiespoor.

  De mappen en bestanden in de bovenliggende map worden weergegeven. De naam en locatie van de bovenliggende map wordt weergegeven in de navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Een map of bestand verwijderen

Wanneer u mappen of bestanden uit een bibliotheek verwijdert, verwijdert u deze definitief en kunt u ze niet terugzetten. Wees voorzichtig en verwijder alleen de items die u echt niet meer nodig hebt. Als u mappen of bestanden uit de inhoudsbibliotheek verwijdert die zijn gekoppeld aan vergaderingen, gebeurtenissen, seminars of cursussen, is de verwijderde inhoud niet langer beschikbaar voor deze onderdelen. Wanneer u een onderdeel verwijdert, wordt in Adobe Connect Central aangegeven of een koppeling bestaat voor dit onderdeel en kunt u het verwijderen desgewenst annuleren. In seminarruimtenbibliotheken kunt u geüploade inhoud of opnamen verwijderen die bij een seminar zijn opgeslagen.

Opmerking:

als u een map uit de trainingsbibliotheek verwijdert die een cursus bevat die deel uitmaakte van een studieprogramma, wordt de verwijderde cursus nog steeds als een cursusonderdeel weergegeven op de pagina Studieprogrammagegevens. De cursus is echter niet meer beschikbaar.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de map of het bestand.
 3. Schakel het selectievakje links van het onderdeel dat u wilt verwijderen in. Als u een seminar wilt verwijderen, kiest u Geüploade inhoud of Opnamen wanneer u dit type onderdeel dat is opgeslagen bij het seminar wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen op de menubalk boven de inhoudslijst.
 5. Klik nogmaals op Verwijderen als u de geselecteerde onderdelen definitief wilt verwijderen of klik op Annuleren als u het verwijderen wilt annuleren.

Bestand- of mapinformatie bewerken

U kunt de titel of naam van een onderdeel van de bibliotheek en andere gegevens bewerken met de knop Informatie bewerken.

Opmerking: Als u een map in de seminarbibliotheek bewerkt, kunt u informatie weergeven over de seminarlicentie voor die map om te zien hoeveel gebruikers en vergaderingen beschikbaar zijn voor een bepaalde seminarmap. Klik op Informatie over licentie op de navigatiebalk naast de koppeling Informatie bewerken. De informatie die wordt weergegeven bevat de titel, een samenvatting, de begin- en einddatum, het aantal gelijktijdige gebruikers en het aantal gelijktijdige vergaderingen.

 

 1. Klik op het tabblad Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de map of het bestand.
 3. Klik op de map of het bestand.

 4. Klik op de koppeling Informatie bewerken op de navigatiebalk onder het navigatiespoor.
 5. Bewerk de titel, naam of andere eigenschappen die u wilt wijzigen.
 6. Klik op Opslaan.

Namen of beschrijvingen van seminarmappen bewerken

 1. Klik op het tabblad Seminars boven aan het Adobe Connect Central-venster.
 2. Navigeer naar de map en klik op de naam ervan.
 3. Klik op de koppeling Informatie bewerken boven de lijst met seminars.
 4. Typ een nieuwe naam voor de map en desgewenst een beschrijving in het invoervak Samenvatting.
 5. Klik op Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online