Handboek Annuleren

Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Inhoud uploaden, downloaden, beheren en delen vanuit de inhoudsbibliotheek in Adobe Connect. Weet wat de beste werkwijzen zijn om presentatiedia's in Adobe Connect te uploaden.

Ondersteunde bestandstypen in de inhoudsbibliotheek

De Adobe Connect-inhoudsbibliotheek ondersteunt uploaden en delen voor de volgende bestandstypen:

 • Eén PDF-bestand

 • Eén PPT- of PPTX-bestand

 • Eén SWF-bestand

 • Eén HTML-bestand

 • Eén Adobe Captivate-SWF-bestand

 • Adobe Captivate-inhoud die is gepubliceerd via de toepassing Adobe Captivate

 • Adobe Presenter-inhoud die is gepubliceerd via de plug-in Presenter

 • Presenter-inhoud die is gecomprimeerd tot een ZIP-bestand

 • Een ZIP-bestand dat meerdere SWF-bestanden en extra bestanden (zoals afbeeldingen of XML-bestanden) bevat en één bestand genaamd index.swf, dat als eerste wordt geladen

 • Een ZIP-bestand dat meerdere HTM- of HTML-bestanden en extra bestanden (zoals afbeeldingen of SWF-bestanden) bevat en één bestand genaamd index.htm of index.html

 • Een ZIP-bestand dat één PDF-bestand bevat

 • Een FLV-bestand

 • Eén enkele afbeelding (.jpeg, .gif of .png)

 • Eén enkel audiobestand (.mp3) (Encoder: Nellymoser, Speex en AAC-decoder: Nellymoser, Speex, AAC en G711)

 • Eén enkel videobestand (mp4, f4v) (Encoder Sorenson, H264 Decoder: Sorenson, VP6)

 • MP4-opname van vergaderingen, virtuele lesruimten en seminars die op de ondersteunde mobiele apparaten kan worden afgespeeld.

Opmerking:

U kunt externe SCORM-inhoud ook publiceren naar de inhoudsbibliotheek. De bestandsnaam van het SCORM-startbestand of verwijzingen mag geen plusteken (+) bevatten en niet beginnen met een cijfer.

Ondersteuning voor inhoud in HTML-client

In de inhoudsbibliotheek van Connect Central (Inhoud> Mijn inhoud) kunt u controleren of uw inhoud compatibel is met de HTML-client in de kolom HTML-compatibel. De waarde ja in de kolom geeft aan dat de inhoud ook zichtbaar is in de HTML-client. De waarde Klik om te vinden geeft aan dat de compatibiliteit van uw inhoud niet automatisch of onmiddellijk te bepalen is. U moet op Klik om te vinden klikken om compatibiliteit vast te stellen.

Als u nieuwe Presenter-inhoud of Captivate Flash uploadt, geeft de Connect HTML-client een waarschuwing weer dat de inhoud niet zichtbaar is voor HTML-deelnemers. In dit geval uploadt u gecombineerde (SWF- en HTML-) inhoud door beide te selecteren als publicatie-indeling in Captivate.

Nieuwe Presenter- en Captivate-inhoud wordt ondersteund vanaf de versies Presenter 11 en Captivate 9 en later; voor niet-ondersteunde versies wordt een foutbericht weergegeven. 

Voor bestaande Captivate- en Presenter-inhoud geeft Connect een waarschuwing weer dat de inhoud niet wordt ondersteund en moet worden bijgewerkt met Presenter 11/Captivate 9 of hoger.

Inhoud uploaden

Alleen leden van de geïntegreerde groep Auteurs die beschikken over de machtiging Publiceren voor een specifieke map in de inhoudsbibliotheek kunnen bestanden uploaden naar die map.

U kunt nieuwe versies uploaden van inhoud die al in de inhoudsbibliotheek staat.

Opmerking:

als Adobe Presenter of Adobe Captivate op uw computer is geïnstalleerd, kunt u ook de optie Publiceren in deze toepassingen gebruiken om inhoud te uploaden naar de inhoudsbibliotheek. U kunt ook inhoud uploaden uit een vergaderruimte.

Aanbevelingen van Adobe

HTML5-output van Adobe Captivate uploaden naar Adobe Connect

Viswanath S

Bestanden uploaden naar de inhoudsbibliotheek

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in Adobe Connect Central:
  • Selecteer op het tabblad Start de optie Inhoud op de balk Nieuw.

  • Klik op de knop Nieuwe inhoud op het tabblad Inhoud.

 2. Klik onder Inhoudsbestand selecteren op Bladeren om naar het bestand te gaan, klik op de naam van het bestand en klik op Openen.
 3. Typ een titel (vereist) en een beschrijving (optioneel) voor het nieuwe inhoudsbestand in de tekstvakken Informatie over inhoud opgeven.
 4. (Optioneel) Voer een aangepaste URL in (als u geen aangepaste URL toewijst, wijst het systeem automatisch een URL toe).
 5. (Optioneel) Typ bij Overzicht informatie over de nieuwe inhoud.
 6. Klik op Opslaan.

  Het bestand wordt geüpload naar de server en wordt weergegeven in de inhoudsmap.

  Opmerking:

  wanneer u probeert een bestand te uploaden dat is opgeslagen in een niet-ondersteunde indeling, wordt de pagina Informatie over inhoud opgeven opnieuw weergegeven met de melding “De geselecteerde bestandsindeling is ongeldig”.

Aanbevelingen van Adobe

Inhoud toevoegen aan de Adobe Connect-inhoudsbibliotheek

cysalesteam on YouTube

Een nieuwe versie van een bestand uploaden naar de inhoudsbibliotheek

 1. Klik op Inhoud op het tabblad Start.
 2. Klik in de inhoudslijst op het inhoudsbestand dat u wilt bijwerken.
 3. Klik op Inhoud uploaden.
 4. Klik op Bladeren om een bestand te zoeken dat is opgeslagen in de desbetreffende indeling, klik op de naam van het bestand en klik op Openen.
 5. Klik op Opslaan.

  De nieuwe versie van de inhoud wordt geüpload in de inhoudsbibliotheek. U kunt nagaan of het proces juist is uitgevoerd door het bestand te zoeken in de inhoudslijst en de datum bij Gewijzigd op te controleren. U kunt ook naar de pagina Informatie over inhoud gaan, op de URL klikken en de nieuwe versie van de inhoud weergeven.

AICC-inhoud uploaden

Adobe Connect kan alleen de score bijhouden in quizzen en gegevens wanneer de inhoud compatibel is met AICC. Als u AICC-inhoud wilt uploaden naar de inhoudsbibliotheek, slaat u de bestanden op in een ZIP-archief en uploadt u dit archief vanuit Adobe Connect Central. Upload niet de inhoud van een vergaderruimte.

Houd rekening met het volgende wanneer u AICC-inhoud maakt:

 • Het inhoudspakket moet een bestand bevatten met de naam index.htm of index.html; de server heeft dit bestand nodig om de inhoud te starten.

 • Inhoud moet "onvolledig" rapporteren voor alle communicatie totdat de gebruiker de interactie met de inhoud heeft beëindigd.

 • De inhoud moet "voltooid" of "geslaagd" kunnen rapporteren ter indicatie dat de gebruiker de interactie met de inhoud heeft beëindigd.

Bestanden uit de inhoudsbibliotheek downloaden

Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen bestanden uit de inhoudsbibliotheek downloaden naar hun computers. Inhoud die bestaat uit meer dan één bestand, wordt gecomprimeerd tot een ZIP-bestand.

 1. Klik op het tabblad Inhoud.
 2. Navigeer naar het inhoudsbestand dat u wilt downloaden.
 3. Klik op de naam van het inhoudsbestand.
 4. Klik op de koppeling Inhoud downloaden op de navigatiebalk.
  De koppeling Inhoud downloaden staat op de informatiepagina van het item
  De koppeling Inhoud downloaden staat op de informatiepagina van het item

  Opmerking:

  Afhankelijk van uw licentie en uw rechten, zijn alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central mogelijk niet zichtbaar.

 5. Klik onder Uitvoerbestand downloaden op de naam van het inhoudsbestand.

  Gebruikers met de machtiging Beheren kunnen een presentatie downloaden en deze gebruiken op internet of verspreiden op een cd. U kunt de PPT-bron- of -uitvoerbestanden van de presentatie downloaden. Als u een presentatie wilt inzetten, downloadt u de uitvoerbestanden en pakt u deze uit.

 6. Sla het bestand op uw schijf op.

Bronbestanden voor presentaties uit de inhoudsbibliotheek downloaden

Het downloaden van bronbestanden kan handig zijn als u niet meer beschikt over uw eigen bronbestanden voor een Adobe Presenter-presentatie. (U mag in geen geval de extensie van een PPT-bestand overschrijven met de PPC-extensie, omdat het bestand dan onbruikbaar wordt.)

N.B. De enige bronbestanden die u kunt downloaden, zijn bestanden die zijn geüpload. In Adobe Presenter en Adobe Captivate hebben gebruikers bijvoorbeeld de optie om bronbestanden wel of niet te uploaden. Wanneer de optie voor het uploaden van bronbestanden niet wordt geselecteerd, kunnen die bestanden later niet worden gedownload.

 

 1. Klik op het tabblad Inhoud.
 2. Navigeer naar de presentatie en klik op de naam ervan.
 3. Klik op de koppeling Inhoud downloaden op de navigatiebalk.
 4. Klik op een bestand in Bronbestanden downloaden.
 5. Sla het bestand op uw schijf op.
 6. (Optioneel) Klik onder Uitvoerbestand(en) downloaden op het ZIP-bestand en sla dat op uw schijf op.

Aangepaste URL's maken

Wanneer u inhoud, een nieuwe vergadering, een nieuwe cursus, een nieuw studieprogramma, een nieuw seminar of een nieuwe gebeurtenis toevoegt, kunt u een aangepaste URL voor de inhoud maken. Deze URL is uniek in de gehele Adobe Connect-account en identificeert de inhoud.

Een aangepaste URL toevoegen voor inhoud in de Connect-bibliotheek
Een aangepaste URL toevoegen

A. Niet bewerkbaar deel van URL, ingesteld door uw beheerder B. Aanpasbaar deel van URL 

U kunt een aangepaste URL slechts voor één stuk inhoud tegelijkertijd gebruiken. Als u bijvoorbeeld de aangepaste URL /uwnaam toewijst aan inhoud, kunt u die URL niet toewijzen aan andere inhoud of aan een vergadering. Ook andere gebruikers die uw account delen, kunnen de URL niet aan andere onderdelen toewijzen. Wanneer u inhoud verwijdert die gebruikmaakt van de aangepaste URL, kan de aangepaste URL echter weer voor andere onderdelen worden gebruikt.

Als de aangepaste URL door een andere gebruiker wordt gebruikt, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de URL invoert. U kunt dan desgewenst bij uw beheerder navragen wie de URL gebruikt.

Regels voor aangepaste URL's:

 • U kunt een aangepaste URL niet bewerken nadat u deze hebt gemaakt.

 • Een aangepaste URL mag niet beginnen met een cijfer (0 - 9).

 • Na het eerste teken mogen de andere tekens alfanumeriek zijn en een onderstrepingsteken of afbrekingsteken bevatten.

 • De URL mag maximaal 60 tekens bevatten, inclusief de twee slashes (/) voor en na URL.

 • Hoofdletters in een aangepaste URL worden automatisch omgezet in kleine letters conform de conventies voor hoofdlettergevoeligheid van URL's.

 • Gebruik de onderstaande gereserveerde trefwoorden niet in aangepaste URL's:

account

content

idle

report

acrobat

course

info

sco

adobe

cs

input

search

admin

cs2

livecycle

seminar

administration

curriculum

macromedia

send

api

data

meeting

service

app

default

metadata

servlet

archive

download

monitor

soap

breeze

event

open

source

builder

fcs

output

src

close

flash

photoshop

stream

com

gateway

presenter

systems

common

go

producer

training

connect

home

public

user

console

hosted

publish

xml

defaultEventTemplate

defaultMeetingTemplate

defaultTrainingTemplate

collaboration

pdf

 

 

 

Inhoud weergeven

U kunt inhoud openen voor weergave vanuit de inhoudsbibliotheek. Wanneer u beschikt over de URL voor weergave van het bestand, kunt u ook direct vanuit een browservenster naar de inhoud bladeren.

Inhoud weergeven in de inhoudsbibliotheek

 1. Klik op het tabblad Inhoud boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Blader naar de inhoudsbibliotheek en klik op de naam van een bestand om dit bestand weer te geven op de bijbehorende pagina Informatie over inhoud.
 3. Klik op de koppeling URL voor weergave.

  Het geselecteerde bestand of de geselecteerde presentatie wordt in een nieuw browservenster weergegeven.

Inhoud weergeven in een webbrowser

 1. Open een browservenster.
 2. Typ de URL voor weergave van de inhoud in het URL-adresvak van de browser of klik op een koppeling die u in een e-mailbericht hebt ontvangen.

Een URL voor een inhoudsbestand via e-mail verzenden

Elk inhoudsbestand in de inhoudsbibliotheek heeft een unieke URL waarmee gebruikers de inhoud van het bestand kunnen weergeven. U kunt deze URL vanuit Adobe Connect Central naar andere gebruikers verzenden via e-mail.

Adobe Connect maakt een unieke versie van de URL voor elke ontvanger van de e-mail. Het gebruik van Adobe Connect Central heeft de volgende voordelen ten opzichte van het plakken van de URL in een e-mail:

 • U kunt Adobe Connect vragen u een ontvangstbevestiging te sturen wanneer de ontvanger van de e-mail de webkoppeling aanklikt. U kunt bijhouden wie de inhoud heeft weergegeven, omdat voor iedere ontvanger een unieke URL is gemaakt.

 • Ontvangers kunnen de inhoud weergeven zonder zich te hoeven aanmelden bij Adobe Connect. Dit geldt ook als de machtiging voor het inhoudsbestand in de inhoudsbibliotheek niet is ingesteld op openbare weergave.

 1. Klik op het tabblad Inhoud boven in het Adobe Connect Central-venster.
 2. Navigeer naar het inhoudsbestand en klik op de naam ervan.
 3. Klik op E-mailkoppeling op de navigatiebalk.
 4. Typ de e-mailadressen voor alle ontvangers in het tekstvak Aan op de pagina E-mailkoppeling.

  Gebruik zo nodig een komma om e-mailadressen van elkaar te scheiden en een unieke URL te maken voor elke ontvanger van de e-mail.

 5. Bewerk desgewenst de inhoud van de tekstvakken Onderwerp en Hoofdtekst van bericht.
  Opmerking:

  let erop dat u de informatie tussen accolades (“{tracking‑url}”) in de berichttekst niet verwijdert. Deze tijdelijke aanduiding wordt in het e-mailbericht vervangen door de URL van de inhoud.

 6. Selecteer Een meldingsbevestiging genereren wanneer inhoud wordt weergegeven als u een e-mail wilt ontvangen wanneer een ontvanger het inhoudsbestand weergeeft. Als u geen ontvangstbevestiging wilt ontvangen, schakelt u dit selectievakje uit.
 7. Klik op Verzenden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online