Animate-voorkeuren synchroniseren met Creative Cloud

Animate is nu volledig geïntegreerd met Creative Cloud. Zo kunt u de voorkeuren eerst synchroniseren naar Creative Cloud en vervolgens naar maximaal twee computers. Dankzij het synchroniseren van voorkeuren beschikt u niet alleen over een back-up in de Creative Cloud, maar kunt u ook uw voorkeuren herstellen en opnieuw gebruiken als u Animate opnieuw moet installeren.

Opmerking:

Deze functie is alleen van toepassing op Animate 18.0 en eerdere versies. 

U kunt de volgende sets voorkeuren synchroniseren met Creative Cloud en meerdere computers:

 • Werkruimte: de actieve werkruimte en door de gebruiker gedefinieerde werkruimten worden gesynchroniseerd. Als deelvensters naar een andere computer worden gedownload, blijft hun positie behouden. Afhankelijk van de schermresolutie, kunnen er echter aanpassingen worden aangebracht.
 • Sneltoetsen/aangepaste voorinstellingen: standaardsneltoetsen en aangepaste sneltoetsen.
 • Documenteigenschappen: inclusief documentinstellingen die betrekking hebben op het werkgebied.
 • Voorkeuren op toepassingsniveau: inclusief opties die zijn ingesteld in de volgende tabbladen in het dialoogvenster Voorkeuren:
  • Algemeen
  • Instellingen synchroniseren
  • Code-editor
  • Scriptbestanden
  • Compiler
  • Tekst
  • Tekenen
 • Sprite-werkbladvoorkeuren: uitvoeropties voor Sprite-werkbladgenerator, zoals Afbeeldingsdimensie, Algoritme, Gegevensindeling, enzovoort.
 • Instellingen voor rasters, hulplijnen en magnetisch uitlijnen: de opties voor rasters, uitlijnen, pixels, objecten, hulplijnen en magnetisch uitlijnen die worden ingesteld in het menu Weergave van Animate.

U kunt de voorkeuren ook op twee verschillende platformen (Mac en Windows) synchroniseren. Wegens het grote aantal verschillen in de besturingssystemen, gelden er echter beperkingen bij het synchroniseren tussen platformen. Bepaalde instellingen kunnen niet worden gesynchroniseerd. Sneltoetsen, bijvoorbeeld, die control (MAC) omvatten, worden genegeerd bij het downloaden van Voorkeuren op een Windows-computer.

Animate-voorkeuren synchroniseren met Creative Cloud

 1. Start Animate.
 2. Wanneer Animate voor het eerst wordt gestart, wordt het dialoogvenster Adobe Animate getoond. 
  1. Beginnen met synchroniseren: klik op de knop Instellingen nu synchroniseren om de Animate-voorkeuren te synchroniseren met Creative Cloud. 
  2. Standaardsynchronisatie-instellingen wijzigen: Klik op Geavanceerd. De sectie Synchronisatie-instellingen op het deelvenster Voorkeuren wordt weergegeven. U kunt deze instellingen doornemen en desgewenst aanpassen.
  3. Synchronisatie uitschakelen: klik op de knop Synchronisatie-instellingen uitschakelen om de synchronisatie van Animate-voorkeuren met Creative Cloud uit te schakelen.
 3. Als u op een bepaald moment wilt synchroniseren met Creative Cloud, klikt u op de knop in de titelbalk van Animate en klikt u op Instellingen nu synchroniseren.
 4. En als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Instellingen synchroniseren. U kunt op de knop Instellingen nu synchroniseren klikken om de gewijzigde instellingen te synchroniseren met Creative Cloud.

Voorkeuren downloaden uit Creative Cloud

U kunt de Animate-voorkeuren synchroniseren op twee systemen. U kunt voorkeuren wijzigen op een computer, deze gewijzigde instellingen synchroniseren met Creative Cloud en ze vervolgens downloaden naar een andere computer.

Als de standaardvoorkeuren of ongewijzigde voorkeuren worden gebruikt op de tweede computer, kunt u de voorkeuren downloaden van Creative Cloud. Als voorkeuren met succes naar een systeem kunnen worden gedownload, wordt het dialoogvenster De bijgewerkte instellingen zijn klaar weergegeven dat hetzelfde aangeeft.

Er treedt echter een conflict op als de Voorkeuren worden gewijzigd zonder deze te synchroniseren met Creative Cloud. Zie Synchronisatieconflicten oplossen voor meer informatie over het oplossen van dergelijke conflicten.

Stel bijvoorbeeld dat u de sneltoetsen hebt gewijzigd op uw werkcomputer en deze hebt gesynchroniseerd met Creative Cloud. U kunt deze voorkeuren thuis downloaden naar een andere computer en ze toepassen.

 1. Start Animate.
 2. Klik in Animate op de knop .
 3. Klik op de knop Instellingen nu synchroniseren.
 4. Klik in het dialoogvenster De bijgewerkte instellingen zijn klaar op Toepassen om de huidige voorkeuren te vervangen door de gedownloade voorkeuren.

Opmerking:

Als u Animate verlaat voordat u de gedownloade voorkeuren toepast, worden deze automatisch toegepast wanneer u de toepassing opnieuw start.

Conflicten oplossen

Als u meerdere computers gebruikt, kunt u de synchronisatie-instellingen op een willekeurige computer wijzigen. Er treedt echter een conflict op als u dezelfde instellingen verder wijzigt op een andere computer.

Stel bijvoorbeeld dat u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen voor Sprite-werkblad op uw werkcomputer. En dat u deze instellingen daarna nogmaals wijzigt op een computer thuis. Als de computer thuis niet was gesynchroniseerd met Cloud voordat de Sprite-werkbladinstellingen werden gewijzigd, ontstaat er een conflict.

U lost een dergelijk conflict als volgt op:

 1. Klik in Animate op de knop .
 2. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

 1. U kunt ervoor kiezen aan de hand van een van de volgende opties de lokale instellingen te behouden of de instellingen uit Creative Cloud te downloaden: 

Lokale instellingen synchroniseren

Synchroniseer lokale instellingen op deze computer naar Creative Cloud en vervang de Creative Cloud-versie door de lokale versie van de instellingen.

Cloudinstellingen synchroniseren

Synchroniseer vanaf Creative Cloud naar de lokale computer, negeer de wijzigingen die in de lokale instellingen zijn aangebracht en vervang deze door de instellingen die u hebt gedownload uit Creative Cloud.

Problemen oplossen

 • Sneltoetsen die met ongeldige namen (die niet worden ondersteund door het besturingssysteem) worden toegevoegd aan de voorinstellingen, worden niet gesynchroniseerd met Creative Cloud.
 • Sneltoetsen die onder andere menu's staan, worden bovendien niet gesynchroniseerd tussen systemen van verschillende platformen. De opdracht Lettertypetoewijzing staat bijvoorbeeld in verschillende menu's in de Mac- en Windows-versies van Animate. Als er op de Mac een nieuwe sneltoets wordt toegewezen aan Lettertypetoewijzing en er een synchronisatie met Creative Cloud wordt uitgevoerd, kan deze sneltoets niet worden gedownload en gebruikt in Windows.
 • Lettertype-instellingen worden niet gesynchroniseerd met Creative Cloud.
 • Fouten afhandelen:
  • Geen internetverbinding: als er geen internetverbinding is, geeft Animate een fout weer en kunnen de synchronisatie-instellingen niet worden geüpload naar of gedownload van Creative Cloud. Zorg ervoor dat het systeem is aangesloten op een internetverbinding zonder fouten.
  • Server is bezet: als de Creative Cloud-server bezet is, geeft Animate een fout weer en kunnen de voorkeuren niet worden gesynchroniseerd vanuit Creative Cloud.
  • Onvoldoende schijfruimte: als er onvoldoende schijfruimte op het lokale systeem is, geeft Animate een fout weer en worden de voorkeuren niet gedownload van Creative Cloud.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?