Fout: 'Het serienummer is niet geldig voor dit product'

Ik krijg de fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' wanneer ik Creative Suite installeer

Voer de volgende stappen uit als u het serienummer van uw Creative Suite-product of zelfstandige Adobe-product invoert en de foutmelding 'Dit serienummer is niet geldig voor dit product' krijgt.

Oplossing 1: Controleer het installatieprogramma en voer het serienummer opnieuw in

Juiste installatieprogramma

Zorg ervoor dat u het juiste installatieprogramma voor het product en platform gebruikt.

 • Gebruik altijd het installatieprogramma voor de suite, niet een installatieprogramma voor één product, tenzij u Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32 bits) of After Effects CS4 (32 bits) hebt. Deze producten vereisen een afzonderlijk serienummer en afzonderlijke media. U kunt deze producten niet installeren met het serienummer en de media van Creative Suite.
 • Het serienummer van Creative Suite werkt niet met het installatieprogramma van een afzonderlijk product. Als u slechts enkele Creative Suite-producten wilt installeren, kiest u Aangepaste installatie in het Creative Suite-installatieprogramma en selecteert u vervolgens de producten die u wilt installeren.
 • Het installatieprogramma is platformspecifiek. Het serienummer voor Windows werkt niet voor Mac OS.

Juiste serienummer

Zorg ervoor dat het nummer dat u invoert het serienummer is.

 • Serienummers zijn numerieke reeksen van 24 tekens. Voer geen letters in. Zie Je serienummer zoeken voor hulp.
 • Negeer de koppeltekens wanneer u het serienummer invoert.
 • Als u een volumeserienummer hebt, gebruikt u het installatieprogramma dat u hebt gedownload van de licentiewebsite van Adobe of dat staat op de originele dvd die bij het product is geleverd.

Juiste taal

Als uw serienummer voor een andere taal is dan de installatietaal die u selecteert (u hebt bijvoorbeeld een Duitse Creative Suite gekocht, maar probeert deze in het Engels te installeren), krijgt u een foutmelding over een ongeldig serienummer. Installeer het product opnieuw, kies de juiste taal en voer het serienummer in wanneer daarom wordt gevraagd.

Opmerking:

De volgende taalspecifieke software installeert twee taalpakketten. U kunt het product in de ene taal installeren en het serienummer voor de andere taal invoeren zonder dat u een foutmelding over een ongeldig serienummer krijgt.

 • en_US (Universeel Engels)\en_GB (Internationaal Engels)
 • fr_FR (Frans)\fr_CA (Canadees Frans)
 • es_ES (Spaans)\es_MX (Latijns-Amerikaans Spaans)

Oplossing 2: Verwijder de databasebestanden van de activering

Databasebestanden voor activering die beschadigd zijn of onjuiste bestandsrechten hebben, kunnen verhinderen dat uw product correct wordt geïnstalleerd.

 1. Verwijder de map Adobe PCD en het bestand caps.db op de volgende locaties:

  Windows:

  • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  • \Program Files\Common Files\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • /Bibliotheek/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Start uw Adobe-applicatie opnieuw. Voer het serienummer in wanneer daarom wordt gevraagd.

  Als u niet wordt gevraagd om een serienummer in te voeren of de applicatie niet wordt geopend, moet u de applicatie verwijderen en opnieuw installeren.

 3. Verwijder de applicatie zo nodig. Verwijder voor Creative Suite-applicaties de Creative Suite in zijn geheel, niet één afzonderlijke applicatie.

  Opmerking:

  Als u problemen ondervindt met een zelfstandige versie van Lightroom, moet u verschillende bestanden handmatig verwijderen nadat u het verwijderprogramma hebt uitgevoerd. Zie Lightroom handmatig verwijderen voor instructies.

 4. Installeer de applicaties opnieuw met het installatieprogramma en het serienummer van Creative Suite.

 5. Start de applicatie.

Oplossing 3: Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en installeer het product opnieuw

De Creative Cloud Cleaner Tool kan installatiebestanden voor Creative Suite-applicaties verwijderen die beschadigd zijn of problemen met een nieuwe installatie veroorzaken.

Opmerking:

U moet de Creative Cloud Cleaner Tool uitvoeren nadat u uw Adobe-applicatie hebt verwijderd. Voer eerst het juiste verwijderingsprogramma uit om de applicatie die de fout met het ongeldige serienummer genereert te verwijderen. Voer vervolgens de Creative Cloud Cleaner Tool uit.

 1. Verwijder de applicatie. Verwijder voor Creative Suite-apps de Creative Suite in zijn geheel, niet één afzonderlijke applicatie.

  Opmerking:

  Als u problemen ondervindt met een zelfstandige versie van Lightroom, moet u verschillende bestanden handmatig verwijderen nadat u het verwijderprogramma hebt uitgevoerd. Zie Lightroom handmatig verwijderen voor instructies.

 2. Download CC Cleaner Tool.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Let op:

  Zorg dat u alle Adobe Creative Cloud-applicaties afsluit en alle CC-processen beëindigt voordat u de Creative Cloud Cleaner Tool uitvoert.

 3. Voer de CC Cleaner Tool uit volgens de instructies op het scherm om de gewenste applicatie te verwijderen.

  Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor gedetailleerde instructies voor het downloaden van CC Cleaner Tool.

 4. Installeer de applicatie opnieuw.

  Opmerking:

  Controleer de systeemvereisten voordat u het product downloadt en installeert.

Oplossing 4: Installeer het product als proefversie

 1. Verwijder het serienummer in het dialoogvenster met het serienummer en selecteer Ik wil het proberen. Klik daarna op Volgende.

 2. Voltooi de installatie en start het product.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Software-installatie Ik heb een serienummer en wil een licentie voor dit product.

 4. Voer het serienummer in.

 5. Klik op Volgende en start de applicatie.

Oplossing 5: Maak een nieuw gebruikersaccount en installeer het product opnieuw

Gebruikersaccounts kunnen beschadigd raken en verhinderen dat het Adobe-installatieprogramma de benodigde bestanden en mappen kan openen of maken. Maak een ander account, meld u aan bij het nieuwe account en probeer de Adobe-applicatie opnieuw te installeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?