Adobe-licentiewebsite | Serienummers, bestellingen, accounts

De Adobe-licentiewebsite (LWS) biedt accountinformatie voor klanten van Adobe Buying Programs. Gebruik de LWS om serienummers te zoeken, bestellingen bij te houden, de bestelgeschiedenis weer te geven, upgrademachtigingen en punten te controleren, accountgegevens te wijzigen en software te downloaden.

Opmerking:

Hulp nodig bij het aanschaffen van Adobe-software in volume? Zie Adobe Buying Programs.

Aanmelden bij de LWS

  1. Ga naar de Licentiewebsite.
  2. Meld u aan met uw Adobe ID (meestal uw e-mailadres) en wachtwoord.
Opmerking:

Hulp nodig bij het maken of gebruiken van uw Adobe ID? Zie Problemen met Adobe ID en aanmelding oplossen.

Kunt u zich niet aanmelden of kunt u geen serienummers of bestellingen vinden omdat u niet weet welk e-mailadres u hebt gebruikt om de account te maken of bent u het e-mailadres vergeten? Probeer deze oplossingen:

  • Probeer een andere Adobe-id Probeer u aan te melden met de Adobe-id/het e-mailadres dat u hebt gebruikt om de volumelicentiebestelling te plaatsen. Als u meerdere e-mailadressen hebt, probeert u ze allemaal. Zodra u bent aangemeld, kunt u het e-mailadres wijzigen dat u met uw account gebruikt.
  • De primaire contactpersoon vragen u toe te voegen als contactpersoon Contactpersonen hebben toegang tot alle productdownloads, serienummers en bestelgeschiedenis van uw organisatie. Als u dergelijke toegang nodig hebt, vraagt u de primaire contactpersoon om u als contactpersoon toe te voegen. (Zie Contactpersonen in een account beheren voor informatie over het toevoegen en verwijderen van contactpersonen.)
  • Nieuwe primaire contactpersoon? Wanneer de naam of de gegevens voor de primaire contactpersoon van uw organisatie veranderen, werkt u de informatie bij. (Zie Contactpersonen in een account beheren voor informatie over het bijwerken van informatie.)
Opmerking:

Als u uw wachtwoord bent vergeten of wilt wijzigen, gebruik dan de optie Wachtwoord resetten om reset-instructies via uw e-mailadres te ontvangen.

Serienummers zoeken

Als u uw software hebt aangeschaft via Adobe Buying Programs (bijvoorbeeld via de Adobe Business-winkel of een Adobe-wederverkoper), is uw serienummer beschikbaar op de LWS. Serienummers worden ook activeringscodes, activeringssleutels of sleutelcodes genoemd.

Opmerking:

Op zoek naar CS5-versies van Color Finesse, After Effects of Adobe Premiere Pro voor gebruik met CS6 Production Premium en CS5 Master Collection op 32-bits Windows-besturingssystemen? Zie 'Serienummers zoeken voor CS5-versies van Color Finesse, After Effects en Adobe Premiere Pro' hieronder.

Een serienummer zoeken

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies LicentiesSerienummer ophalen.

3. Selecteer een Eindgebruikers-id of Deploy-to ID voor uw bedrijf.

4. Selecteer een Productnaam, Productversie en Platform.

5. Klik op Zoeken.

6. (Optioneel) Klik op Exporteren naar CSV om de lijst op te slaan als werkblad.

Voor Adobe Premiere Pro CS6 en After Effects CS5 voor Windows is een 64-bits besturingssysteem vereist. U kunt de CS5-producten gebruiken als u een Windows 32-bits besturingssysteem hebt. (Zie After Effects CS6, Premiere Pro CS6 installeren.)

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Licenties > Licentiecertificaten ophalen.

3. Selecteer een optie in de lijst Eindgebruikers-id/Deploy-To ID en klik op Zoeken. Selecteer bijvoorbeeld een Deploy-to ID die de naam en locatie van uw bedrijf bevat.

4. Zoek naar uw serienummers in de rij SKU-beschrijving volgens de onderstaande tabel.

Serienummer nodig voor

Zoek SKU-beschrijving

After Effects CS4

Production Premium 4.0 AOO License ALL

Adobe Premiere Pro CS4

Production Premium 4.0 AOO License ALL

Color Finesse CS4

After Effects 9.0 AOO License ALL

Serienummers van Adobe Buying Programs werken niet met winkel- of proefversies van Adobe-software.

Wanneer u software aanschaft via Adobe Buying Programs, kunt u deze downloaden van de LWS (licentiewebsite). Er is geen activering of registratie vereist. (Zie Software downloaden en licentiecertificaten weergeven.)

Opmerking:

Weet u niet welk e-mailadres u hebt gebruikt om uw account te maken of hebt u het verkeerde e-mailadres bij uw bestelling ingediend? Zie Weet u niet welk e-mailadres u hebt gebruikt om uw account te maken of bent u het vergeten?

Bestellingen beheren

Bevestiging van bestellingen

Wanneer u software koopt via Adobe Buying Programs, stuurt Adobe per e-mail een bestellingsbevestiging naar de contactpersoon van de bestelling. Als dit de eerste keer is dat u volumelicenties gebruikt, stuurt Adobe u ook een welkomstbericht met de aanmeldingsinformatie. U krijgt vervolgens toegang tot uw serienummers en kunt uw software van de licentiewebsite downloaden.

Opmerking:

U kunt LWS niet configureren om een bevestigingsmail van de bestelling naar extra contactpersonen te versturen. Wanneer een bestelling is verwerkt, kunnen alle contactpersonen echter de bestelgegevens in LWS bekijken.

CLP-bevestigingen

Adobe stuurt CLP-mails naar de CLP-beheerder. Als de contactpersoon van de bestelling niet langer werkzaam is bij het bedrijf, stuurt Adobe deze bevestigingsmails naar de primaire (standaard) contactpersoon. (Zie Contactpersonen in een account beheren voor informatie over het wijzigen van de primaire contactpersoon.)

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Rapporten > Aankoophistorie weergeven.

3. Typ het Adobe-bestelnummer of uw aankoopnummer in het toepasselijke vakje.

4. Klik op Zoeken. Nu wordt de lijst met software van die bestelling weergegeven, waaronder de eindgebruiker, de deploy-to ID's en de serienummers.

5. (Optioneel) Exporteer de bestellingen naar een werkblad door Exporteren naar CSV te kiezen.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Rapporten > Aankoophistorie weergeven.

3. Stel in de velden van Datumbereik de begin- en einddatums in van de periode waarin u de bestelling hebt geplaatst.

4. Klik op Zoeken. Nu wordt de lijst weergegeven met software die tijdens die periode is besteld, waaronder de eindgebruiker, de deploy-to ID's en de serienummers.

Bekijk de bestellingen online of exporteer ze naar een werkblad door op Exporteren naar CSV te klikken.

Bent u een contactpersoon voor de account?

U kunt alleen bestellingen zien in accounts waarvan u een contactpersoon bent:

  • Als uw naam op de bestelling stond, bent u automatisch een contactpersoon op de deploy-to ID-account.  
  • Als u de contactpersoon voor een bestelling bent, klikt u op 'Een bestelling zoeken' eerder in dit artikel.

Als u toegang tot de software nodig hebt, kan uw collega u toevoegen aan de account. (Zie Contactpersonen in een account beheren voor informatie over het toevoegen van contactpersonen aan een account.)

Opmerking:

Weet u niet welk e-mailadres u hebt gebruikt om uw account te maken of hebt u het verkeerde e-mailadres bij uw bestelling ingediend? Zie Weet u niet welk e-mailadres u hebt gebruikt om uw account te maken of bent u het vergeten?

Contactpersonen in een account beheren

Adobe Buying Programs-/volumelicentieaccounts zijn gerangschikt in organisaties en afzonderlijke contactpersonen. Met behulp van deze structuur kan er één record voor organisaties met meerdere contactpersonen worden onderhouden. Eindgebruikers-id's en Deploy-to ID's zijn organisatieaccounts.

Eindgebruiker-id's Een eindgebruikers-id is de overkoepelende account voor de organisatie. De id begint met 1 of 2. Eindgebruikers-id's kunnen meerdere Deploy-to ID's bevatten.

Deploy-to ID's Een Deploy-to ID is gekoppeld aan een fysieke locatie, afdeling of persoon. De id begint met 5 of 8. Een Deploy-to ID is gekoppeld aan één eindgebruikers-id.

Contactpersonen kunnen taken uitvoeren op basis van hun toegangsniveau:
Alle contactpersonen kunnen: accountgegevens weergeven en de adressen en talen van eindgebruikers, Deploy-To en wederverkopers bewerken.
  een eindgebruikers- of Deploy-To-contactpersoon toevoegen aan een organisatierecord.
  een eindgebruikers-contactpersoon verwijderen, mits de contactpersoon niet de primaire CLP-programmabeheerder/-contactpersoon is.
  een Deploy To-contactpersoon verwijderen uit een organisatierecord, mits de contactpersoon niet de primaire contactpersoon is.
De primaire (standaard) contactpersoon kan: Details weergeven en dezelfde wijzigingen aanbrengen als andere contactpersonen.
  de opties Mediaduplicaat en Zelf-ingeschreven filiaal van een bedrijf voor een CLP bewerken.
Alleen Adobe kan: directe eindgebruikers, Direct Deploy-To- en Verkocht aan-partners van een account bewerken.
Opmerking:

Voor CLP-overeenkomsten betekenen de termen primaire contactpersoon en programmabeheerder hetzelfde. TLP- en FLP-overeenkomsten hebben geen programmabeheerders, alleen primaire contactpersonen.

Belangrijk: contactpersonen hebben toegang tot alle informatie van uw organisatie, inclusief de productdownloads, serienummers en bestelgeschiedenis.

Adobe raadt aan uw wederverkoper niet aan uw accounts toe te voegen, aangezien zij apart een bericht ontvangen over uw bestellingen. Om veiligheidsredenen kan Adobe alleen nieuwe contacten aan een account toevoegen nadat er schriftelijke toestemming is ontvangen van een huidig contact op de account.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Accounts > Uw accounts beheren.

3. Klik op Contactpersoon toevoegen.

4. Voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres in voor de nieuwe contactpersoon.

5. Selecteer de account(s) waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

6. Klik op Opslaan.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Accounts > Uw accounts beheren.

3. Klik op de account-id voor de account waarvan u de contactpersoon wilt verwijderen.

4. Klik op de tab Contactpersonen.

5. Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen, en klik op de prullenbak aan de rechterkant van het venster.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Accounts > Uw accounts beheren.

3. Klik op de account-id voor de account waarvoor u de primaire (standaard) contactpersoon wilt wijzigen.

4. Klik op de tab Contactpersonen.

5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een Deply-To-partner of Wederverkoper bent en u wilt de primaire (standaard) contactpersoon wijzigen, zoekt u de naam van de contactpersoon die u wilt aanduiden als primaire contactpersoon. Klik vervolgens op het keuzerondje rechts van de rij.
  • Als u de primaire contactpersoon/programmabeheerder van CLP voor uw organisatie bent, kunt u iemand anders aanwijzen als primaire contactpersoon. (Bekijk een demo van dit proces voor meer informatie.)
Opmerking:

Als u een bestaande contactpersoon als de nieuwe primaire contactpersoon wilt aanduiden, moet de huidige primaire contactpersoon contact opnemen met de Adobe-klantenservice.

Als de primaire (standaard) contactpersoon de update niet kan uitvoeren of niet langer werkzaam is bij de organisatie, neemt u contact op met uw Adobe-accountmanager of -wederverkoper om een nieuwe primaire contactpersoon op te geven. De nieuwe primaire contactpersoon moet tot dezelfde organisatie behoren. De accountmanager of wederverkoper hebben de functie en het e-mailadres van de persoon binnen de organisatie nodig.

Accountdetails en -instellingen beheren

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Accounts > Uw accounts beheren.

3. Klik op de naam van uw organisatie om uw accountgegevens te bekijken en te bewerken.

Opmerking:

U kunt niet zelf een LWS-account (Adobe Licensing Website) samenvoegen of verwijderen. Neem contact op met Adobe om uw verzoek in te dienen. Wees voorbereid met uw Adobe-ID of ID's als u meerdere accounts hebt.

4. Klik op Opslaan.

U kunt accountinstellingen bijwerken, zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoord en voorkeuren voor contactmethode en taalinstellingen. 

Opmerking:

Uw Adobe-id wordt gewijzigd wanneer u uw e-mailadres wijzigt in accountinstellingen.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Accounts > Uw instellingen wijzigen.

3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Opmerking:

Als u uw communicatievoorkeur wijzigt in Postvak IN LWS, worden sommige e-mailberichten van de Adobe-licentiesite, zoals bevestigingen van bestellingen, nog steeds naar uw e-mailadres gestuurd.

Bestellingen die bij een wederverkoper zijn geplaatst, worden elektronisch naar Adobe gestuurd. Adobe maakt over het algemeen een account als de bestelgegevens niet overeenkomen met die van accounts in het systeem van Adobe.

CLP-bestellingen

Bestellingen via een CLP-overeenkomst hebben altijd de juiste end-user ID. Het systeem probeert vervolgens die id bij een bestaande Deploy-To-id te zoeken. Tenzij de naam van de organisatie en het adres voor de twee id's hetzelfde zijn, wordt een nieuwe id gemaakt. Sommige wederverkopers kunnen de Deploy-To-id opgeven. Deze methode is de beste manier om te zorgen dat een bestaande Deploy-To-id opnieuw wordt gebruikt.

TLP-bestellingen

TLP-bestellingen gebruiken een bijpassend mechanisme dat lijkt op dat van CLP-bestellingen. Het systeem maakt echter een account aan tenzij de eindgebruikers-id ook overeenkomt.

FLP-bestellingen

FLP-bestellingen worden handmatig naar Adobe overgedragen. Het systeem stelt bestaande id's voor als het percentage van een overeenkomst hoog genoeg is, maar ook hier is het belangrijk dat de informatie consistent is ingevoerd.

Meerdere eindgebruikers-id's of Deploy-To-id's kunnen worden samengevoegd. De accountdetails, zoals fysieke adressen, moeten echter overeenkomen. De primaire (standaard) contactpersoon moet samenvoeging van dergelijke accounts aanvragen.

Software downloaden en licentiecertificaten weergeven

In de licentieovereenkomst (EULA) wordt uitgelegd hoe u Adobe-software die u via Adobe Buying Programs hebt aangeschaft, kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld de hoofdgebruiker bent van een volumelicentie van een Adobe-product dat is geïnstalleerd op een computer op het werk, mag u de software ook thuis installeren en gebruiken op een tweede computer. De EULA is van toepassing op de individuele en op de volumelicentieversies van een product.

Hoe u uw volumelicentiesoftware ontvangt, is afhankelijk van uw volumelicentietype:

TLP 5.0-klanten: u hebt gratis toegang tot de softwaredownload voor die licentie, mits de software beschikbaar is als een download.

CLP-klanten: u hebt toegang tot downloads voor alle licenties die zijn aangeschaft door hun Deploy-to ID, mits de software beschikbaar is als download.

FLP-klanten: u moet alle vereiste media aanschaffen.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Licenties > Downloads.

3. Selecteer in de lijst Eindgebruikers-id/Deploy-To ID de account van de eindgebruikers-id of Deploy-To ID die de software bevat.

Opmerking:

Weet u niet welke account aan de software is gekoppeld? Zie 'Een bestelling zoeken' in dit artikel.

4. Als u de lijst met producten wilt filteren, selecteert u opties in de lijsten Productnaam, Versie, Platform of Taal. Zorg dat u de naam van het product gebruikt zoals deze op de bestelling wordt weergegeven.

5. Volg de instructies op de downloadpagina. 

Zoek de hulpmiddelen en resources die u nodig hebt om Adobe-software in uw onderneming te implementeren:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Creative Suite Enterprise Deployment

Adobe Acrobat Adobe Document Cloud IT Resources

Alle TLP- en FLP-bestellingen, plus alle CLP-bestellingen die na 14 oktober 2009 zijn geplaatst, hebben een licentiecertificaat dat bestelinformatie bevat. Deze informatie bevat de naam van de eindgebruiker, de Deploy-To ID, het aankoopordernummer, het ordernummer en het serienummer. 

Het licentiecertificaat is een PDF-document. U kunt het bekijken vanaf de LWS, opslaan op uw computer, via e-mail verzenden of een kopie afdrukken voor uw dossier. Met een licentiecertificaat hoeft u de software niet te activeren of registreren.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Licenties > Licentiecertificaten ophalen.

3. Voer selectiecriteria in en klik op Zoeken.

4. Klik op een Certificaat-id om de pdf van het licentiecertificaat te openen.

Op de LWS kunt u CLP-overeenkomstdetails bekijken, zoals de status van de overeenkomst, de behaalde punten, de contactgegevens van de eindgebruiker en details van het upgradeplan.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Rapporten > Details CLP-lidmaatschap weergeven.

3. Klik op het overeenkomstnummer. Op de LWS wordt uitgebreide informatie voor de CLP-overeenkomst weergegeven.

1. Meld u aan op de LWS met uw Adobe ID en wachtwoord.

2. Kies Licenties > Volgmedia & documentatie.

3. Voer zoekcriteria in. Controleer of de aankoopdatum binnen het datumbereik valt.

4. Klik op Zoeken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online