Installatiefouten: afsluitcode 6 of afsluitcode 7 | CS

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Afsluitcode 6 of afsluitcode 7 tijdens installatie

Wanneer u een Creative Suite-applicatie (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements of Premiere Elements installeert, krijgt u een van de volgende fouten:

 • Afsluitcode: 6
 • Afsluitcode: 7

Deze codes geven aan dat de installatie is voltooid met fouten.

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit. Stop wanneer de app correct wordt geïnstalleerd.

Installeert u Creative Cloud?

Voor hulp bij het oplossen van een fout met afsluitcode 6 of afsluitcode 7 tijdens de installatie van een Creative Cloud-product leest u Installatiefouten: afsluitcode 6 of afsluitcode 7 | CC.

Oplossing 1: (alleen Windows) Herdistribueerbare Microsoft Visual C++-pakketten repareren

 1. Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Programma' en onderdelen.

 2. Controleer of er herdistribueerbare Microsoft Visual C++-pakketten zijn geïnstalleerd.

  Opmerking:

  Zoek in het Hoofdlogboekbestand van de Adobe-installatie naar de exacte versie van het herdistribueerbare Microsoft Visual C++-pakket dat de fout heeft veroorzaakt. Repareer vervolgens alleen die versie of installeer deze opnieuw.

 3. Klik een voor een met de rechtermuisknop op elke versie, selecteer Wijzigen en klik op Repareren in het volgende venster.

  Opmerking:

  Als Wijzigen niet beschikbaar is voor een versie, kunt u de bestanden verwijderen en opnieuw installeren. Ga naar het downloadcentrum van Microsoft om een nieuw exemplaar van de installatiebestanden van het herdistribueerbare pakket te downloaden.

 4. Start de computer opnieuw op.

 5. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

Oplossing 2: De naam van Adobe-mappen in de map Programma's of Program Files wijzigen

Opmerking: Voordat u deze oplossing probeert, moet u proberen de programma's die u wilt installeren te verwijderen.

Vaak kunnen bestanden die zijn overgebleven van eerdere installatiepogingen leiden tot lees- of schrijffouten in het bestandssysteem. Controleer de map Programma's (macOS) of Program Files (Windows) op mappen die zijn overgebleven van een eerdere installatie- of updatepoging.

 1. Navigeer naar:

  macOS: /Programma's

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Zoek naar mappen die de naam bevatten van de applicaties die u probeert te installeren en wijzig de naam ervan. Wijzig bijvoorbeeld 'Adobe Photoshop CC' in 'Adobe Photoshop CC oud'.

 3. Zoek de map 'AdobePatchFiles' en wijzig de naam ervan.

 4. (alleen macOS) Wijzig de naam van de map 'Adobe' in de map Programma's in 'Adobe oud'.

 5. Installeer de software opnieuw.

 6. Als de installatie is gelukt, controleert u of andere Adobe-applicaties werken en verwijdert u de mappen waarvan u de naam hebt gewijzigd.

Oplossing 3: De computer opnieuw opstarten in de veilige modus

 1. Start de computer opnieuw op volgens de instructies in een van deze documenten:

 2. Installeer de Adobe-app opnieuw.

Oplossing 4: (alleen Windows) Het installatieprogramma van Microsoft Windows repareren

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Kies Start > Alle programma's > Bureau-accessoires.

  -of-

  (Windows 8.1/10) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het menu Start.

 2. (Windows 7) Klik met rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren.

  -of-

  (Windows 8.1/10) Kies Opdrachtprompt (administrator).

 3. Typ sfc /SCANNOW in het venster Opdrachtprompt en druk op Enter.

 4. Nadat de systeemscan is voltooid, typt u msiexec /unreg in het venster Opdrachtprompt en drukt u op Enter.

 5. Typ msiexec /regserver in het venster Opdrachtprompt en druk op Enter.

 6. Installeer de Adobe-app opnieuw.

Windows XP/Vista

Download en installeer het nieuwste Microsoft Windows Installer Redistributable-pakket. Installeer de Adobe-app opnieuw.

Oplossing 5: Adobe AIR verwijderen en AIR en Adobe Help opnieuw installeren

 1. Adobe AIR verwijderen:

  Windows Vista/7/8/10

  Open het Configuratiescherm. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen. Selecteer Adobe AIR en klik op Verwijderen.

  Windows XP

  Kies Start > Configuratiescherm, dubbelklik op Software en selecteer Adobe AIR. Kies vervolgens op Verwijderen.

  Mac OS

  Sleep de AIR-app naar de prullenbak.

 2. Ga naar de map AdobeHelp in de map payloads. Bijvoorbeeld:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dubbelklik op AIRInstallerRunner.exe (Windows) of Adobe AIR Installer.app (macOS).

 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 5. Ga terug naar de map payloads.
 6. Dubbelklik op AdobeHelp.air en volg de aanwijzingen op het scherm.

 7. Installeer de Adobe-app opnieuw. 

Oplossing 6: Het logbestand van de installatie lezen

Afsluitcode 6 en afsluitcode 7 zijn generieke foutcodes. Bekijk het installatielogbestand onder 'Er zijn problemen met de installatie' om de exacte oorzaak van de fout te bepalen. De foutmelding die beschrijft wat er mis is gegaan, staat onder de afsluitcode.

Voor meer informatie over waar u logbestanden vindt en hoe u deze kunt bekijken, raadpleegt u Installatieproblemen oplossen met logbestanden | CS.

Oplossing 7: Bestandsrechten verifiëren

Deze fouten kunnen wijzen op een probleem met bestandsrechten. U lost deze problemen op door te controleren of u lees- en schrijftoegang hebt tot de benodigde bestanden en mappen.

 1. Raadpleeg het hoofdinstallatielogbestand voor de foutcodes en noteer eventuele bestandspaden in de foutmeldingen.

  Opmerking:

  Zie Installatieproblemen oplossen met logbestanden | CS voor informatie over het openen en lezen van het logbestand.

 2. Identificeer de bovenliggende map (of directory) in het bestandspad voor elk foutbericht. De bovenliggende map is de map direct voor de laatste map in het foutbericht.

  Identificeer de bovenliggende map voor elk foutbericht.

 3. Sluit alle Adobe-applicaties.
 4. Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om de machtigingen te wijzigen.
  Opmerking:

  Deze oplossing vereist beheerdersrechten op uw computer. Meld u aan met een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

 1. Kies Start > Verkenner > Deze pc.

 2. Ga naar de bovenliggende map. Bijvoorbeeld, Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 4. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 5. Klik op het tabblad Beveiliging.

 6. Klik onder Groeps- of gebruikersnamen op Systeem en controleer of Volledig beheer is geselecteerd in het gedeelte Machtigingen. Als dit niet is geselecteerd, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Klik op Systeem in het dialoogvenster Machtigingen dat wordt geopend.
  3. Klik onder Machtigingen voor Systeem op het selectievakje in de Toestaan naast Volledig beheer.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Herhaal stap 6 waarbij u Beheerders selecteert onder Groeps- of gebruikersnamen.

 8. Herhaal dit voor eventuele aanvullende paden uit de logboeken met foutmeldingen.

 9. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

 1. Open Verkenner: Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op Zoeken, typ Verkenner en klik op Verkenner.

 2. Ga naar de bovenliggende map. Bijvoorbeeld, Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 4. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 5. Klik in het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen op OK om de wijzigingen toe te passen op deze map, submappen en bestanden.

 6. Klik op het tabblad Beveiliging.

 7. Klik onder Groeps- of gebruikersnamen op Systeem en controleer of Volledig beheer is geselecteerd in het gedeelte Machtigingen. Als dit niet is geselecteerd, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Klik op Systeem in het dialoogvenster Machtigingen dat wordt geopend.
  3. Klik onder Machtigingen voor Systeem op het selectievakje in de Toestaan naast Volledig beheer.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 8. Herhaal stap 7 waarbij u Beheerders selecteert onder Groeps- of gebruikersnamen.

 9. Herhaal dit voor eventuele aanvullende paden uit de logboeken met foutmeldingen.

 10. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

 1. Kies Start > ComputerOrganiseren > Map- en zoekopties en klik op het tabblad Weergave.

 2. Schakel in het gedeelte Geavanceerde instellingen de optie Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit en klik op OK.

 3. Ga naar de bovenliggende map.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 5. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 6. Klik in het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen op OK om de wijzigingen toe te passen op deze map, submappen en bestanden.

 7. Controleer op het tabblad Beveiliging of de machtigingen zijn ingesteld op Volledig beheer voor zowel Beheerders als Systeem. Zo niet, dan doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Als een melding van Gebruikersaccountbeheer (UAC) verschijnt, volgt u de instructies om deze te accepteren.
  3. Wijzig de instellingen zo nodig om volledig beheer toe te staan voor zowel Systeem als Beheerders.
  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren.
 8. Klik op Geavanceerd, selecteer het tabblad Eigenaar en klik op Bewerken. Accepteer de UAC-melding als deze wordt weergegeven.

 9. Klik in het gedeelte Eigenaar wijzigen in op Beheerders en selecteer Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

 10. Klik op Machtigingen wijzigen op het tabblad Machtigingen. Accepteer de UAC-melding als deze wordt weergegeven.

 11. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object.

 12. Klik op OK en op Ja totdat u het dialoogvenster Eigenschappen hebt gesloten.

 13. Herhaal deze stappen voor eventuele aanvullende bestandspaden.
 14. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

 1. (alleen Windows XP Home) Start opnieuw op in de veilige modus door tijdens het opstarten op F8 te drukken en Veilige modus te selecteren in de lijst met opstartopties.

  Opmerking:

  Ga voor meer hulp bij de veilige modus naar de ondersteuningswebsite van Microsoft.

 2. Kies Start > Deze computerMapopties en klik op het tabblad Weergave.

 3. Schakel in het gedeelte Geavanceerde instellingen de optie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit en klik op OK.

 4. Ga naar de bovenliggende map.  

 5. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 6. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit, klik op Toepassen en klik op OK.

 7. Controleer op het tabblad Beveiliging of Beheerders en Systeem wordt weergegeven en of machtigingen voor beveiliging zijn ingesteld op Volledig beheer.

 8. Klik op het tabblad Geavanceerd, selecteer het tabblad Eigenaar en selecteer Beheerders.

 9. Selecteer Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen, klik op Toepassen en klik op Ja.

 10. Selecteer op het tabblad Machtigingen de optie Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn en klik op OK.

 11. Klik op Ja en op OK totdat u het dialoogvenster Eigenschappen van installatieprogramma's hebt gesloten.

 12. Herhaal deze stappen voor eventuele andere bestandspaden.

 13. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

 1. Ga naar de bovenliggende map.
 2. Klik met ingedrukte Control-toets op de map en klik op Toon info.

 3. Klik in het gedeelte Delen en bevoegdheden zo nodig op de optie Details om opties voor eigenaar en groepen weer te geven.

 4. Klik op het slotpictogram in de rechterbenedenhoek. Typ uw gebruikersnaam en -wachtwoord als beheerder wanneer daarom wordt gevraagd.

 5. Geef uw gebruikersnaam, Systeem, Beheerder en Iedereen bevoegdheden voor lezen en schrijven.

 6. Klik op het tandwielpictogram, kies Pas toe op ingesloten onderdelen en klik op OK.

 7. Sluit het venster Toon info.

 8. Herhaal deze stappen voor de andere bestandspaden.
 9. Installeer de Adobe-applicatie opnieuw.

Oplossing 8: Adobe Drive installeren

Als u Adobe Drive wilt installeren, installeert u de CS6-versie van Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator of Bridge. Zie Adobe Drive CC Localized Installer Error Messages voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?