Online opmerkingen toevoegen aan uw PDF-bestand online

Terwijl u uw PDF-bestand online leest, kunt u notities voor uzelf maken met de tool voor het toevoegen van opmerkingen. U kunt tekst en plaknotities toevoegen, tekst onderstrepen, tekst doorhalen, tekst markeren en markeringen toevoegen met de tekentool.

Opmerkingen toevoegen tijdens het lezen van een PDF-document

Met de snelle acties in een zwevende werkbalk kunt u opmerkingen toevoegen in het document.

 1. Meld u aan bij Acrobat Web op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google). 

 2. Klik op een PDF-bestand om het te openen en te bekijken. De volgende snelle acties zijn beschikbaar voor het plaatsen van opmerkingen, op basis van uw selectie in een PDF:

  • Acties bij tekstselectie: u kunt tekst markeren, tekst doorhalen, tekst onderstrepen en tekst kopiëren.
  Acties bij tekstselectie

  • Acties in contextmenu: u kunt rechtsklikken en een plaknotitie toevoegen of de tekentool toepassen in een PDF.
  Acties bij beeldselectie

  • Overschakelen van weergave- naar bewerkingsmodus: schakel van de documentweergave naar de bewerkingsmodus om opmerkingen toe te voegen. Klik op het menu Opties (...) in de werkbalk en klik vervolgens op Bewerken > Opmerkingen toevoegen.
  De tool voor opmerkingen openen vanuit de documentweergave

Opmerkingen toevoegen met de tool Opmerkingen toevoegen

 1. Meld u aan bij Acrobat Web op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Selecteer als volgt een bestand waarin u opmerkingen wilt plaatsen:

  • Klik in de navigatiebalk bovenin het scherm op Bewerken > Opmerkingen toevoegen. Ga naar het venster van de Verkenner en:
   • Kies bestanden in de lijst Recent of Documenten.
   • Voeg bestanden van uw computer toe of sleep de bestanden naar het gemarkeerde gebied.
  Opmerkingen toevoegen aan een PDF-bestand

  • Klik op de startpagina van Adobe Acrobat op Documenten > Uw documenten. Alle bestanden die in uw Adobe Document Cloud-account zijn opgeslagen, worden weergegeven. U kunt als volgt opmerkingen toevoegen aan het bestand:
   • Klik op het menu Opties (...) en kies Opmerkingen toevoegen.
   • Selecteer een bestand waarin u opmerkingen wilt plaatsten en klik op Opmerkingen toevoegen in het rechtervenster.
 3. Het geselecteerde PDF-bestand wordt weergegeven in het browservenster, samen met de werkbalk Opmerking toevoegen. Selecteer de gewenste annotatietool en klik op de plek waar u uw opmerking in de PDF wilt plaatsen. De volgende typen opmerkingen zijn beschikbaar:

  • Notitie: klik op de locatie waar u een notitie wilt plaatsen.
  • Tekst markeren: selecteer de tekst om deze te markeren.
  • Tekst onderstrepen: selecteer de tekst die u wilt onderstrepen.
  • Tekst doorhalen: selecteer de tekst die u wilt doorhalen.
  • Tekstopmerking toevoegen: klik op de plek waar u tekst in de PDF wilt toevoegen en begin te typen.
  • Tekengereedschap: gebruik dit gereedschap om markeringen toe te voegen aan de PDF.

  Alle opmerkingen die u aan de PDF toevoegt, worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

  Notities toevoegen

  A. Notitie toevoegen B. Tekst markeren C. Tekst onderstrepen D. Tekst doorhalen E. Tekstopmerking toevoegen F. Tekengereedschap gebruiken G. Kleur wijzigen H. Opmerking ongedaan maken I. Opmerking nogmaals toepassen 

 4. Bij annotaties zoals Tekstopmerking, Tekst markeren, Tekengereedschap, Tekst doorhalen en Tekst onderstrepen, worden de opmerkingen direct aan het document toegevoegd. Voor een plaknotitie wordt het deelvenster voor opmerkingen aan de rechterkant weergegeven. Typ uw opmerking en klik op Plaatsen.

  Opmerkingen publiceren

 5. In Adobe Document Cloud wordt de PDF automatisch om de 10 seconden opgeslagen. Als u de PDF direct wilt opslaan, klikt u op Sluiten op de werkbalk.

Opmerkingen beheren - bewerken, ongedaan maken, opnieuw uitvoeren of verwijderen

Ga als volgt te werk om een opmerking te bewerken:

 • Selecteer de opmerking. Het deelvenster Opmerkingen wordt rechts weergegeven. In het menu Opties (...) klikt u op Bewerken.
 • Als u de annotatie Tekst toevoegen wilt bewerken, selecteert u de tekstopmerking en typt u om uw wijzigingen aan te brengen.
Een opmerking bewerken

Als u een actie ongedaan wilt maken of juist opnieuw wilt uitvoeren, doet u het volgende:

 • Klik op de werkbalk Opmerking toevoegen en klik op Ongedaan maken om een actie ongedaan te maken. Klik op het pictogram Opnieuw als u de actie opnieuw wilt uitvoeren.
Opmerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Als u opmerkingen wilt verwijderen, selecteert u de opmerking en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Het deelvenster Opmerkingen wordt rechts weergegeven. Klik in het menu Opties (...) op Verwijderen.
 • Kies de opmerking die u wilt verwijderen. Ga naar de zwevende werkbalk en klik op het pictogram Verwijderen .
Opmerking verwijderen

De weergave van opmerkingen wijzigen

Ga als volgt te werk om de kleur van uw opmerkingen te wijzigen:

 1. Selecteer de opmerking. Er verschijnt een zwevende werkbalk.

  De kleur van de opmerking wijzigen

  Opmerking:

  Op dezelfde manier kunt u de lijndikte wijzigen van de notitie die u met de tool Tekenen maakt. Ook kunt u de lettergrootte van de notitie Tekst toevoegen aanpassen.

 2. Klik op de kleur om de deelvenster Kleur te openen.

 3. Selecteer de gewenste kleur.

Een PDF delen om opmerkingen van anderen te ontvangen

Nadat u uw eigen opmerkingen hebt toegevoegd, kunt u de PDF downloaden of delen om opmerkingen van andere gebruikers te verkrijgen. Klik op de knop Delen op de werkbalk en deel het bestand vervolgens op een van de volgende manieren:

Opmerking:

Als u een gratis gebruiker bent, wordt de knop Downloaden getoond, in plaats van de knop Delen.

PDF delen

 • Een anonieme of openbare koppeling in een e-mail verzenden: als u een openbare of anonieme koppeling maakt, heeft iedereen die op de koppeling klikt, toegang tot de bestanden. Klik op Een koppeling ophalen. Klik in het dialoogvenster Delen op Koppeling maken. Klik op Koppeling kopiëren en deel uw bestand met de beoogde ontvangers.
 • Persoonlijke uitnodigingen verzenden: gedetailleerde bijhoudgegevens zijn beschikbaar voor bestanden die via een persoonlijke koppeling worden gedeeld met bepaalde personen. Klik op Delen met andere gebruikers. In het dialoogvenster Delen voert u het e-mailadres van de ontvangers in en klikt u op Verzenden.

Zie PDF's delen voor meer informatie.

Een bestand downloaden

Als u een kopie van het bestand wilt downloaden, klikt u op Delen > Een kopie downloaden. Een kopie van het PDF-bestand wordt op uw computer opgeslagen.

Gedeelde bestanden bijhouden

Als u de voortgang van de gedeelde bestanden wilt bijhouden, klikt u in de menubalk bovenaan de startpagina van Adobe Acrobat op Document > Gedeeld door u. Alle bestanden die door u zijn gedeeld, worden weergeven. Zie Gedeelde bestanden bijhouden voor meer informatie.

De ervaring van ontvangers

Alle ontvangers krijgen een e-mail met de mededeling dat het bestand met ze is gedeeld. De e-mail bevat de knop Openen en een koppeling naar het gedeelde document. Als ze op de koppeling of knop klikken, wordt het document in een browser geopend. De ontvangers kunnen het document, indien noodzakelijk, ook downloaden. Voor meer informatie gaat u naar Ervaring van ontvangers.

Probeer de online PDF-tool: Bewerk PDF's met opmerkingen online

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?