Proxyondersteuning voor Creative Cloud-apps

Opmerking:

Dit artikel is van toepassing op Adobe Creative Cloud 2019 en later.

Adobe Creative Cloud biedt toegang tot verschillende internetservices, zoals Assets, Fonts en Behance. Adobe Creative Cloud omvat ook apps waarbij internet centraal staat, zoals Adobe XD en Adobe Dimension. In veel organisaties is een proxyserver geïmplementeerd om de toegang tot internet te beperken en te regelen.

In dit artikel worden de verschillende niveaus van ondersteuning voor proxyomgevingen in Creative Cloud-applicaties en -services beschreven.

Proxyverificatie

Als je bedrijfsomgeving zo is geconfigureerd dat een ​​proxyserver met basisverificatie wordt gebruikt, werkt dit zoals hieronder wordt beschreven.

Opmerking:

Bij sommige proxyservers kunnen systeembeheerders een lijst met goedgekeurde domeinen maken. Als je een systeembeheerder in je organisatie bent, gebruik je dit document om de juiste domeinen op de lijst met goedgekeurde domeinen te plaatsen. Eindgebruikers worden dan niet gevraagd om hun aanmeldingsgegevens voor de proxyserver in te voeren wanneer ze een Creative Cloud-applicatie openen.

Voor desktop-applicaties

Wanneer eindgebruikers een Creative Cloud-applicatie openen, wordt hen gevraagd hun aanmeldingsgegevens (referenties) voor de proxy in te voeren:

 1. Alleen macOS-gebruikers:

  Als je een macOS-gebruiker bent, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven als je je proxyreferenties niet hebt ingevoerd bij Systeemvoorkeuren:

  Voer je proxyreferenties in bij de systeemvoorkeuren op je computer en klik daarna op Opnieuw.

 2. Voer je aanmeldingsgegevens voor de proxy in.

  Opmerking:

  Voor Windows-gebruikers wordt dit dialoogvenster weergegeven wanneer ze de Creative Cloud-applicatie starten.

 3. Schakel Proxyreferenties onthouden in en klik op OK.

Voor de Creative Cloud desktop-app

Wanneer de Creative Cloud desktop-app voor het eerst wordt gestart en een proxy detecteert, wordt om aanmeldingsgegevens gevraagd.

Voer de aanmeldingsgegevens voor de proxyserver in en schakel Onthouden in.

Offlinegebruik

Als je offline bent, krijg je het volgende bericht te zien:

Als je al met internet bent verbonden, raadpleeg je de gids voor het oplossen van verbindingsproblemen voor meer informatie.

Proxyvereisten voor Creative Cloud Libraries

In een bedrijfsomgeving moet Creative Cloud Libraries verbinding maken met localhost om te zorgen dat het deelvenster Bibliotheken in applicaties correct wordt gesynchroniseerd. Als je bibliotheken gebruikt, moet je daarom localhost en 127.0.0.1 instellen om de proxyserver voor de bedrijfsomgeving te omzeilen.

Als je PAC (Proxy Auto-Configuration) of WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) op een Mac gebruikt, moet je ook de instelling Eenvoudige hostnamen uitsluiten inschakelen.

Opmerking: Deze instelling is vereist als je de URL of het IP-adres van de proxyserver handmatig invoert.

Zie Configureer uw proxy om te werken met bibliotheken en Configuratie van proxy door een netwerkbeheerder voor meer informatie over de specifieke proxyconfiguratie voor Creative Cloud Libraries.

Proxyinstellingen

Ondersteunde soorten proxyinstellingen

De volgende proxyconfiguraties worden ondersteund op Mac en Windows:

 • Proxyinstellingen die PAC-URL gebruiken, met of zonder verificatie
 • Proxy Auto Discovery (WPAD)
 • Basisverificatie. Als een gebruiker aanmeldingsgegevens opgeeft in de Creative Cloud-app, gebruikt Creative Cloud Libraries die gegevens. Als de gebruiker geen aanmeldingsgegevens opgeeft in de Creative Cloud-app, wordt de gebruiker in het deelvenster Creative Cloud Libraries om die gegevens gevraagd.
 • Kerberos-verificatie wordt ondersteund voor Creative Cloud Libraries en de Creative Cloud desktop-app. Kerberos-verificatie wordt echter niet ondersteund voor Creative Cloud 2015-producten.

Niet-ondersteunde soorten proxyinstellingen

De volgende proxyconfiguraties worden niet ondersteund:

 • NTLM-verificatie
 • Ondersteuning van lokaal PAC-  bestand 

Ondersteuning voor PAC-bestanden

 • De Creative Cloud desktop-applicatie en Creative Cloud Packager ondersteunen externe PAC-bestanden met basisverificatie (PAC-bestanden die zijn opgeslagen op een externe server en waarnaar wordt verwezen via een URL). 
 • De Creative Cloud desktop-applicatie en Creative Cloud Packager ondersteunen geen lokaal opgeslagen PAC-bestanden.
 • NTLM-verificatie wordt niet ondersteund.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account