Voorkeuren herstellen in Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

Klik hier voor informatie over het herstellen van voorkeuren in Dreamweaver CS6 en Dreamweaver-versies.

Beschadigde voorkeurenbestanden kunnen crashes, fouten en ander onverwacht gedrag in Dreamweaver veroorzaken. Volg de onderstaande instructies om de standaardinstellingen van voorkeuren te herstellen.

Verklaring van afstand: Sommige van deze procedures omvatten het bewerken van het register van Windows. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft.

Windows-gebruikers: Als u de onderstaande procedure volgt, hebt u toegang tot verborgen mappen nodig. Windows geeft verborgen mappen of bestanden standaard niet weer. Zie Verborgen bestanden en mappen weergeven voor instructies over het weergeven van deze verborgen mappen.

Mac OS 10.7 Lion-gebruikers: als u de onderstaande procedure volgt, hebt u toegang tot de map Bibliotheek van de gebruiker nodig. Vanaf Mac OS 10.7 is deze map verborgen. Raadpleeg Kan de bestanden in de gebruikersbibliotheek niet zien in Mac OS 10.7 en later voor instructies voor het krijgen van toegang tot uw gebruikersbibliotheek.

Bestaande voorkeuren verwijderen

Als u bestaande voorkeuren wilt verwijderen, volgt u onderstaande instructies voor uw besturingssysteem en versie van Dreamweaver:

Voorkeuren in Mac OS verwijderen

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. In de Finder gaat u naar /Users/[Gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe.

 3. Wijzig de naam van de voorkeurenmap in Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5.5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5.5 Oud.
  • Dreamweaver CS5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5 Oud.
  • Dreamweaver CS4: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS4, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS4 Oud.
 4. Ga naar /Users/[Gebruikersnaam]/Library/Preferences.

 5. Wijzig de naam van het voorkeurenbestand van Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: wijzig de naam van het bestand Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs, bijvoorbeeld in Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs Oud.
  • Dreamweaver CS5: wijzig de naam van het bestand Adobe Dreamweaver CS5 Prefs, bijvoorbeeld in Adobe Dreamweaver CS5 Prefs Oud.
  • Dreamweaver CS4: wijzig de naam van het bestand Adobe Dreamweaver CS4 Prefs, bijvoorbeeld in Adobe Dreamweaver CS4 Prefs Oud.

Voorkeuren verwijderen in Windows 7 of Windows Vista

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. Ga in Windows Verkenner naar C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe.

 3. Wijzig de naam van de voorkeurenmap in Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5.5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5.5 Oud.
  • Dreamweaver CS5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5 Oud.
  • Dreamweaver CS4: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS4, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS4 Oud.
 4. Kies Start, typ regedit in het veld Zoeken en druk op Enter.

 5. In het linkerdeelvenster van de Register-editor gaat u naar de volgende sleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Verwijder de registervermeldingen voor Dreamweaver-voorkeuren.

  Dreamweaver CS5.5

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS5.5 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS5.5-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.


  Dreamweaver CS5

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS5 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS5-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.


  Dreamweaver CS4

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS4 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS4-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

 7. Sluit de Register-editor af.

Voorkeuren verwijderen in Windows XP

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. Ga in Windows Verkenner naar C:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\Application Data\Adobe.

 3. Wijzig de naam van de voorkeurenmap in Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5.5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5.5 Oud.
  • Dreamweaver CS5: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS5, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS5 Oud.
  • Dreamweaver CS4: wijzig de naam van de map Dreamweaver CS4, bijvoorbeeld in Dreamweaver CS4 Oud.
 4. Kies Start > Uitvoeren.Typ regedit in het tekstvak Openen en druk op Enter of klik op OK.

 5. In het linkerdeelvenster van de Register-editor gaat u naar de volgende sleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Verwijder de registervermeldingen voor Dreamweaver-voorkeuren:

  Dreamweaver CS5.5

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS5.5 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS5.5-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

  Dreamweaver CS5

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS5 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS5-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

  Dreamweaver CS4

  1. Selecteer de sleutel Dreamweaver CS4 en kies Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.

  2. Zorg ervoor dat de Dreamweaver CS4-sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

 7. Sluit de Register-editor af.

Probeer het probleem te reproduceren

Start Dreamweaver opnieuw nadat u uw bestaande voorkeuren hebt verwijderd. Er worden nieuwe voorkeurenbestanden, -mappen en -registervermeldingen gemaakt (indien van toepassing) op basis van de standaardinstellingen. 

Probeer het probleem dat zich voordeed vervolgens te reproduceren.

Als het probleem is verholpen, dan werd het veroorzaakt door beschadigde voorkeuren.

Als het probleem niet is verholpen, dan zijn de voorkeuren niet de oorzaak en kunt u de oorspronkelijke voorkeuren herstellen.

Als u de oorspronkelijk voorkeuren wilt herstellen, doet u het volgende:

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. Verwijder de nieuwe voorkeurenmap en herstel de oorspronkelijke naam van de vorige map.
 3. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Mac OS: verwijder het nieuwe voorkeurenbestand en herstel de oorspronkelijke naam van het vorige voorkeurenbestand.
  • Windows: dubbelklik op het registerback-upbestand dat u hebt gemaakt.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account