Problemen met onverwacht gedrag in een bepaalde gebruikersaccount oplossen

Probleem

Wanneer u bent aangemeld bij een bepaalde gebruikersaccount op een Macintosh-computer of een computer met Windows 7 of later, vertoont een Adobe-programma onverwacht gedrag. De toepassing wordt bijvoorbeeld niet gestart, voert opdrachten niet goed uit, retourneert fouten of wordt onverwacht gesloten. De problemen doen zich niet voor wanneer u zich aanmeldt bij een nieuwe of andere gebruikersaccount.

Voordat u begint

Maak een back-upkopie van uw opstartschijf voordat u de taken in dit document uitvoert.

Wanneer u bepaalde stappen van dit document uitvoert, geeft de Finder een venster voor identiteitscontrole weer. Wanneer een controlevenster wordt weergegeven, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een beheerdersaccount in. Klik vervolgens op OK.

Accountspecifiek, onverwacht gedrag kan vele oorzaken hebben. In dit document worden alleen de meest voorkomende oorzaken besproken. Neem contact op met Apple Support voor verdere hulp bij het oplossen van problemen met gebruikersaccounts.

Maak een back-up van uw systeemstation voordat u de taken in dit document uitvoert.

Bij deze taken wordt soms een dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer geopend waarin u om toestemming wordt gevraagd om verder te gaan. Lees de informatie in dit dialoogvenster om te bepalen of u wilt doorgaan. Als u besluit het dialoogvenster te annuleren, kunt u de taak niet voortzetten.

Bij sommige taken in dit document worden verborgen mappen genoemd. Windows Verkenner geeft verborgen mappen standaard niet weer. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7 als u verborgen mappen zichtbaar wilt maken.

Accountspecifiek, onverwacht gedrag kan vele oorzaken hebben. In dit document worden alleen de meest voorkomende oorzaken besproken. Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen met gebruikersaccounts neemt u contact op met de fabrikant van uw computer, of gaat u naar de Microsoft-site voor Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com.

Oplossingen

Meld u aan bij de gebruikersaccount waarbij het Adobe-programma onverwacht gedrag vertoont. Voer vervolgens de onderstaande taken in de aangegeven volgorde uit:

Mac OS

Zorg dat de gebruikersaccount lees-schrijfmachtigingen heeft voor de volgende mappen:

 • /Applications/Adobe
 • /Applications/.AdobePatchFiles (verborgen, gebruik de opdracht Ga > Ga naar map)
 • /Applications/Utilities/Adobe
 • /Library/Application Support/Adobe
 • /Library/Preferences/com.adobe
 • /Users/[gebruiker]/Library/Application Support/Adobe
 • /Users/[gebruiker]/Library/Caches/Adobe
 • /Users/[gebruiker]/Library/Caches/com.adobe
 • /Users/[gebruiker]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[gebruiker]/Library/Preferences/com.adobe

Nadat u de machtigingen hebt verleend, moet u zich afmelden bij de gebruikersaccount en opnieuw aanmelden, of de computer opnieuw opstarten om de wijzigingen te implementeren.

Adobe-programma's slaan de aangepaste instellingen van een gebruiker in voorkeurenbestanden op. Elke gebruikersaccount heeft zijn eigen set voorkeurenbestanden.

Wanneer een Adobe-programma alleen in een bepaalde gebruikersaccount onverwacht gedrag vertoont, is mogelijk een van de voorkeurenbestanden van het programma beschadigd. U kunt een Adobe-programma dwingen om niet-beschadigde voorkeurenbestanden te maken door de naam van de huidige voorkeurenbestanden te wijzigen. Sommige Adobe-programma's slaan meerdere voorkeurenbestanden in een map op. Voor deze programma's kunt u de naam van de map wijzigen.

Andere Adobe-programma's slaan voorkeuren in mappen en standalone-bestanden op. Adobe Photoshop CS4 gebruikt bijvoorbeeld zowel een voorkeurenbestand (com.adobe.Photoshop.plist) als een voorkeurenmap (Adobe Photoshop CS4 Settings). Als u Photoshop CS4 wilt dwingen niet-beschadigde voorkeurenbestanden te maken, wijzigt u de naam van zowel de map als het bestand. Wijzig de naam bijvoorbeeld naar respectievelijk Oude com.adobe.Photoshop.plist en Oude Adobe Photoshop CS4 Settings.

Doorgaans slaan Adobe-programma's voorkeurenbestanden en -mappen op een of meer van de volgende locaties op:

 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe

Belangrijk: Apple heeft de gebruikersbibliotheekmap standaard verborgen gemaakt met de release van Mac OS X 10.7. Als u toegang nodig hebt tot bestanden in de verborgen bibliotheekmap om Adobe-problemen op te lossen, raadpleegt u Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen.

Sommige Adobe-programma's slaan extra voorkeurenbestanden op andere locaties op: Zo slaat Adobe Premiere Pro CS4 extra voorkeurenbestanden op in mappen met de namen Layouts, Settings en Styles. Deze bestanden bevinden zich in /Users/[gebruikersnaam]/Documents/Adobe/Premiere Pro/4.0.

Ga naar www.adobe.com/nl/support om de precieze namen en locaties van de voorkeurenbestanden en -mappen op te zoeken voor het Adobe-programma waarvoor u een oplossing zoekt. Doorzoek de Support Knowledgebase op de zoekterm voorkeuren met de naam en versie van het programma. Kijk vervolgens in het document Systeemfouten of crashes of in andere documenten die in de zoekresultaten worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om de voorkeurenbestanden voor een Adobe-programma opnieuw te maken:

 1. Sluit het Adobe-programma.
 2. Wijzig de naam van de voorkeurenbestanden en -mappen van het Adobe-programma.
 3. Open het Adobe-programma. Het programma maakt nu de voorkeurenbestanden.

Nadat u de voorkeurenbestanden en -mappen opnieuw hebt gemaakt, probeert u het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. Verwijder de nieuwe voorkeurenbestanden en -mappen om de aangepaste instellingen van de gebruikersaccount te herstellen. Herstel vervolgens de oorspronkelijke namen van alle items waarvan u de naam hebt gewijzigd.

Als het probleem zich niet langer voordoet, werd het veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. Aangepaste instellingen van de eerdere voorkeurenbestanden gaan echter verloren.

Op Mac OS kunnen lettertypen voor alle gebruikersaccounts of alleen voor een specifieke gebruikersaccount worden geïnstalleerd. Accountspecifieke lettertypebestanden bevinden zich in /Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts.

Wanneer een Adobe-programma alleen in een bepaalde account onverwacht gedrag vertoont, kan dit worden veroorzaakt door een beschadigd lettertypebestand dat alleen voor die account is geïnstalleerd.

Gebruik het programma Lettertypecatalogus dat bij Mac OS X wordt geleverd, om alle accountspecifieke lettertypen tijdelijk uit te schakelen. Nadat u deze lettertypen hebt uitgeschakeld, zoekt u naar de cachebestanden van Adobe-lettertypen en verwijdert u deze. Ga als volgt te werk:

 1. Sluit alle geopende programma's.
 2. Als u normaal een hulpprogramma van derden voor lettertypebeheer gebruikt om lettertypen in en uit te schakelen, moet u dat hulpprogramma tijdelijk uitschakelen. Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor instructies.
 3. Open Lettertypecatalogus. (Standaard bevindt Lettertypecatalogus zich in de map Programma's.)
 4. Selecteer Gebruiker in de kolom Set. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Als de kolom Lettertype leeg is, zijn er geen accountspecifieke lettertypen voor deze gebruikersaccount geïnstalleerd. Sla de rest van deze taak over en ga door naar Taak 3.
  • Als er ten minste één lettertype in de kolom Lettertype wordt weergegeven, kiest u Wijzig > Deactiveer 'gebruiker'.
 5. Kies de optie Bestand > Zoeken in de Finder. Zoekopties worden boven aan het voorste Finder-venster weergegeven.

 6. Zoek naar de cachebestanden van Adobe-lettertype door de zoekopties als volgt in te stellen:

  • Mac OS X v.10.4.x: selecteer Thuis in de bovenste rij met zoekopties. Kies in de tweede rij Naam en Begint met uit de twee venstermenu's. Typ vervolgens AdobeFnt in het tekstvakje rechts naast Begint met.
  • Mac OS X v.10.5.x: selecteer de gebruikersaccountnaam, die wordt weergegeven tussen aanhalingstekens, in de bovenste rij met zoekopties. Kies in de tweede rij Naam en Begint met uit de twee venstermenu's. Typ vervolgens AdobeFnt in het tekstvakje rechts naast Begint met.
 7. Verwijder in de zoekresultaten alle bestanden waarvan de naam begint met AdobeFnt en eindigt met .lst.

 8. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een accountspecifiek lettertype. Schakel de accountspecifieke lettertypen opnieuw in door Lettertypecatalogus te openen, Gebruiker te selecteren in de kolom Set en Wijzig > Activeer. Ga vervolgens naar Taak 3.

Als het probleem zich niet langer voordoet, wordt het veroorzaakt door een accountspecifiek lettertype. Ga als volgt te werk om het lettertypebestand te vinden waardoor het probleem wordt veroorzaakt:

 1. Open Lettertypecatalogus.

 2. Selecteer Gebruiker in de kolom Set.

 3. Selecteer een van de uitgeschakelde lettertypen in de kolom Lettertype.

 4. Kies Wijzig > Activeer [Lettertypenaam].

 5. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Als het probleem zich nog steeds voordoet, sluit u het Adobe-programma af en herhaalt u stap 3 tot en met 5.
  • Als het probleem zich niet langer voordoet, wordt het veroorzaakt door het lettertype dat u het laatst opnieuw hebt ingeschakeld. Laat dat lettertype uitgeschakeld of verwijder het lettertype en neem contact op met de uitgever voor een vervangend lettertypebestand.

Sommige Adobe-programma's maken tijdelijke gegevensbestanden, ook wel cachebestanden genoemd. Een groot aantal of beschadigde cachebestanden in een gebruikersaccount kunnen ervoor zorgen dat een Adobe-programma onverwacht gedrag vertoont.

Ga als volgt te werk:

 1. Sluit alle Adobe-programma's.

 2. Navigeer in de Finder naar /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches.

 3. Verwijder de Adobe-map in de map Caches.

 4. Verwijder eventuele mappen in de map Caches die dezelfde naam hebben als het Adobe-programma waarvoor u problemen oplost.

 5. Verwijder eventuele mappen in de map Caches die dezelfde naam hebben als onderdelen van het Adobe-programma waarvoor u problemen oplost. Als u bijvoorbeeld problemen met Photoshop CS4 oplost, verwijdert u ook de map Adobe Camera Raw in de map Caches.

 6. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Inlogonderdelen zijn programma's of documenten die automatisch worden geopend wanneer u zich aanmeldt bij een gebruikersaccount. (Ze worden ook automatisch geopend wanneer u de computer opstart, als u automatische aanmelding hebt ingeschakeld.) Sommige inlogonderdelen worden verborgen nadat ze zijn geopend. Wanneer een Adobe-programma onverwacht gedrag vertoont in een bepaalde account, is het mogelijk dan een van de inlogonderdelen van de account niet goed functioneert, beschadigd is of incompatibel is met het Adobe-programma.

Ga als volgt te werk om te bepalen of de inlogonderdelen van de gebruikersaccount het probleem veroorzaken in het Adobe-programma:

 1. Kies Apple-menu > Log [Gebruikersnaam] uit.

 2. Klik op Log uit in het bevestigingsvenster. Even later wordt het inlogvenster weergegeven.

 3. In dit venster selecteert u de naam van de gebruikersaccount waarvoor u problemen oplost.

 4. Typ het wachtwoord van de gebruikersaccount in het tekstvak Wachtwoord , maar druk nog niet op Return en klik niet op Log in.

 5. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op Log in. Laat de Shift-toets los zodra het Dock wordt weergegeven. Inlogonderdelen zijn uitgeschakeld tot u zich afmeldt (of de computer opnieuw opstart).

 6. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een inlogonderdeel. Schakel de inlogonderdelen opnieuw in door u af te melden (via Apple-menu > Log [Gebruikersnaam] uit). Log vervolgens opnieuw in bij dezelfde account zonder de Shift-toets ingedrukt te houden. Ga vervolgens naar Taak 5.

Als het probleem zich niet langer voordoet, wordt het veroorzaakt door een inlogonderdeel. Ga als volgt te werk om het inlogonderdeel te vinden waardoor het probleem wordt veroorzaakt:

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een accountspecifiek lettertype. Schakel de accountspecifieke lettertypen opnieuw in door Lettertypecatalogus te openen. Selecteer dan Gebruiker in de kolom Set gevolgd door Wijzig > Activeer. Ga vervolgens naar Taak 3.

Als het probleem zich niet langer voordoet, wordt het veroorzaakt door een accountspecifiek lettertype. Ga als volgt te werk om het lettertypebestand te vinden waardoor het probleem wordt veroorzaakt:

 1. Kies Apple-menu > Log [Gebruikersnaam] uit.

 2. Log weer in bij dezelfde account, maar houd de Shift-toets niet ingedrukt.

 3. Kies Apple-menu > Systeemvoorkeuren.

 4. Klik op Accounts in het venster Systeemvoorkeuren.

 5. Als het slotje onder aan het venster gesloten lijkt te zijn, klikt u erop en voert u een identiteitscontrole uit.

 6. Selecteer de gebruikersaccount waarvoor u problemen oplost.

 7. Klik op de tab Inlogonderdelen.

 8. Maak een lijst van de huidige inlogonderdelen.

 9. Selecteer een inlogonderdeel en druk op Delete.

 10. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Als het probleem zich nog steeds voordoet, sluit u het Adobe-programma en herhaalt u stap 9 en 10.
  • Als het probleem zich niet langer voordoet, werd het veroorzaakt door het inlogonderdeel dat u het laatst hebt verwijderd. Neem contact op met de uitgever van dat inlogonderdeel om te controleren of er een bijgewerkte versie beschikbaar is. Herstel de andere inlogonderdelen door hun symbolen naar het gebied Inlogonderdelen in Systeemvoorkeuren te slepen. U kunt ook het programma van een inlogonderdeel opnieuw installeren.

Voer deze taak alleen uit als de account waarvoor u problemen oplost, een Administrator-account is en een wachtwoord heeft.

Alle bestanden en mappen op een Mac OS X-volume hebben een Unix-achtige eigenaar en bevoegdheden. Deze instellingen bepalen welke gebruikersaccounts toegang hebben tot het bestand of de map.

Een Adobe-programma kan onverwacht gedrag vertonen in een bepaalde account als de toegangsinstellingen voor de Library-map (of een submap) zijn beschadigd of onjuist zijn beperkt. U kunt de Unix-opdrachten chmod en chown gebruiken om deze instellingen te corrigeren. Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer Ga > Thuis in de Finder. Het voorste Finder-venster gaat naar de Thuis-map van de gebruikersaccount. Maak een aantekening van de naam in de titel van dat Finder-venster. Deze naam is de "korte gebruikersnaam " voor de gebruikersaccount. (Deze korte gebruikersnaam hebt u nodig om stap 3 te voltooien.)

 2. Open het programma Terminal, dat zich standaard in /Programma's/Hulpprogramma's bevindt.

 3. Gebruik een van de onderstaande commando's als sjabloon en typ een daadwerkelijk commando in het Terminal-venster. Druk vervolgens op Return. (Wanneer u op Return drukt aan het eind van een commando, ziet u een Wachtwoord-melding. Typ het wachtwoord voor de gebruikersaccount en druk opnieuw op Return. U krijgt geen feedback, zoals sterretjes, wanneer u de tekens van het wachtwoord typt. Dit is normaal.)

  Belangrijk: alle onderstaande commando's zijn een sjabloon, niet het daadwerkelijke commando dat u invoert. In het commando dat u invoert, vervangt u gebruikersnaam door de korte gebruikersnaam van stap 1. Typ de korte gebvruikersnaam geheel in kleine letters. (Op Mac OS X v10.4.x typt u de korte gebruikersnaam tweemaal, gescheiden door een dubbelepunt. Op Mac OS X v.10.5.x typt u de korte gebruikersnaam gevolgd door een dubbelepunt en het woord staff.)

  Sjablooncommando voor Mac OS X v.10.4.x:


  sudo chown -R username :username ~/Library

  Sjablooncommando voor Mac OS X v.10.5.x:

  sudo chown -R username :staff ~/Library

 4. Typ het onderstaande commando precies zoals het wordt weergegeven, en druk op Return.

  sudo chmod -R 700 ~/Library

 5. Sluit Terminal af.

 6. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Schijfbeschadigingen die alleen van invloed zijn op een bepaalde gebruikersaccount, kunnen ervoor zorgen dat een Adobe-programma onverwacht gedrag vertoont in die account.

Voer de onderstaande stappen uit als u de Mac OS X-installatieschijf hebt die bij uw computer is geleverd. Als u die schijf niet hebt, kunt u de opstartschijf repareren door het commando fsck in Terminal te gebruiken. U kunt ook een hulpprogramma voor schijfherstel van derden gebruiken. Voor instructies over gebruik van het commando fsck raadpleegt u artikel TS1417 op de Apple Support-website. Voor meer informatie over het gebruik van een hulpprogramma voor schijfherstel van derden raadpleegt u de documentatie van dat hulpprogramma.

 1. Plaats de Mac OS X-installatieschijf in de optische schijfeenheid van de computer.
 2. Kies Apple-menu > Herstart.
 3. Wanneer u de opstartmelodie hoort, houdt u de C-toets op het toetsenbord ingedrukt.
 4. Wanneer u het opstartvenster met de voortgangsbalk ziet, laat u de C-toets los.
 5. Als het Mac OS X-installatieprogramma u vraagt een taal te selecteren, kiest u uw voorkeurstaal.
 6. Wanneer het menu Installatieprogramma beschikbaar wordt (in het linkerbovendeel van het scherm), kiest u Installatieprogramma > Schijfhulpprogramma.
 7. Selecteer de opstartschijf aan de linkerkant in het Schijfhulpprogramma.
 8. Klik op Eerste hulp aan de rechterkant van het object.

 9. Klik op Herstel volume.

 10. Als het herstelproces eindigt met een melding dat schijffouten zijn hersteld, herhaalt u stap 9. Wanneer het herstelproces eindigt zonder dat er gevonden fouten worden gemeld, opent u de Adobe-toepassing en probeert u het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Als het programma nog steeds onverwacht gedrag vertoont in een bepaalde account, raadt Adobe aan dat u alle persoonlijke bestanden naar een nieuwe gebruikersaccount kopieert (of verplaatst). Gebruik deze nieuwe account vervolgens als uw standaardaccount.

Neem contact op met Apple Support voor hulp bij het kopiëren van persoonlijke bestanden naar een nieuwe account.

Windows

Zorg dat de gebruikersaccount lees-schrijfmachtigingen heeft voor de volgende mappen:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files\Common Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\com.adobe.
 • C:\Users\AppData\Local\Adobe
 • C:\Users\\AppData\LocalLow\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Common Files\Adobe

Adobe-programma's slaan de aangepaste instellingen van een gebruiker in voorkeurenbestanden op. Elke gebruikersaccount heeft zijn eigen set voorkeurenbestanden.

Wanneer een Adobe-toepassing alleen in een bepaalde gebruikersaccount onverwacht gedrag vertoont, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand van de toepassing. U kunt een Adobe-toepassing dwingen om niet-beschadigde voorkeurenbestanden te maken door de naam van de map te wijzigen waarin de voorkeurenbestanden staan.

Adobe Premiere Pro CS4 slaat voorkeurenbestanden bijvoorbeeld op in een map met de naam 4.0. Deze staat in C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro. Als u Adobe Premiere Pro CS4 wilt dwingen om de voorkeurenbestanden opnieuw te maken, wijzigt u de naam van de 4.0-map (bijvoorbeeld naar Oud 4.0).

Doorgaans slaan Adobe-programma's voorkeurenbestanden en -mappen op een of beide van de volgende locaties op:

 • C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Adobe

Sommige Adobe-programma's slaan extra voorkeurenbestanden op andere locaties op: Zo slaat Adobe Premiere Pro CS4 extra voorkeurenbestanden op in mappen met de naam Styles en Layouts. Deze staan in C:\Users\[gebruikersnaam]\Documents\Adobe\Premiere Pro\4.0.

Ga naar https://helpx.adobe.com/nl/support.html#/top_products om de precieze namen en locaties van de voorkeurenbestanden op te zoeken voor de Adobe-toepassing waarvoor u een oplossing zoekt. Doorzoek de Support Knowledgebase op de zoekterm 'voorkeuren' met de naam en versie van het programma. Kijk vervolgens in het document Systeemfouten of crashes of in andere documenten die in de zoekresultaten worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om de voorkeurenbestanden voor een Adobe-programma opnieuw te maken:

 1. Sluit de Adobe-toepassing.

 2. Wijzig de naam van de voorkeurenmappen van de Adobe-toepassing.

 3. Start de Adobe-toepassing. De toepassing maakt onbeschadigde voorkeurenbestanden.

Nadat u de voorkeurenbestanden opnieuw hebt gemaakt, probeert u het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. Als u de aangepaste instellingen van de gebruikersaccount voor de Adobe-toepassing wilt herstellen, verwijdert u de nieuwe voorkeurenmappen. Herstel vervolgens de oorspronkelijke namen van de mappen die u had gewijzigd.

Als het probleem zich niet langer voordoet, werd het veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. (Voor de gebruikersaccount zijn geen aangepaste instellingen gekoppeld aan de vorige voorkeurenbestanden.)

Sommige Adobe-toepassingen slaan gegevens in tijdelijke bestanden op. Een Adobe-toepassing kan onverwacht gedrag vertonen als de accountspecifieke tijdelijke bestanden verouderd of beschadigd zijn, of als er te veel zijn.

Gebruik het hulpprogramma Schijfopruiming om tijdelijke bestanden te verwijderen. Zie Delete temporary files using the Disk Cleanup utility (Windows 7 and Vista).

Het hulpprogramma Disk Cleanup verwijdert standaard niet bestanden in de accountspecifieke map Temp die de laatste zeven dagen zijn opgeroepen. U kunt de map Temp grondiger opschonen door tijdelijke bestanden handmatig te verwijderen.

Disclaimer: als u de inhoud van de map Temp handmatig verwijdert, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de toepassingen van andere uitgevers dan Adobe. Ga voorzichtig te werk als u besluit deze extra taak uit te voeren. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die ontstaan wanneer bestanden handmatig uit de map Temp worden verwijderd.

Ga als volgt te werk om de inhoud van de map Temp van de account handmatig te verwijderen:

 1. Sluit alle toepassingen.

 2. Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

 3. Typ in het venster Opdrachtprompt de volgende opdracht, precies zoals deze hieronder wordt weergegeven. Druk vervolgens op Enter:

  del %temp%\*.* /s /q

  Opmerking: del is de opdracht voor het verwijderen van bestanden. %temp%\*.* is een combinatie van de omgevingsvariabele voor de locatie van de map Temp van de account, plus jokertekens om alle bestanden aan te geven.Met /s wordt de opdracht uitgebreid zodat deze alle bestanden in submappen omvat.Met /q wordt voorkomen dat Windows bij elk bestand vraagt om het verwijderen te bevestigen.

 4. Er wordt een lijst met verwijderde bestanden in het venster Opdrachtprompt weergegeven. (Mogelijk worden er bestanden weergegeven die niet verwijderd konden worden. Waarschijnlijk ziet u ook het bericht De toegang is geweigerd of Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het bestand door een ander proces wordt gebruikt. Dit is normaal.)

 5. Sluit het venster Opdrachtprompt.

Nadat u de tijdelijke bestanden hebt verwijderd, opent u de Adobe-toepassing en probeert u het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Opstartitems zijn toepassingen of documenten die automatisch worden geopend wanneer u zich bij een gebruikersaccount aanmeldt. Wanneer een Adobe-toepassing onverwacht gedrag vertoont in één account, kan het zijn dat een van de opstartitems van de account niet goed functioneert, is beschadigd of incompatibel is met de toepassing.

Ga als volgt te werk om te bepalen of een van de opstartitems van de gebruikersaccount het probleem in de Adobe-toepassing veroorzaakt:

 1. Ga in Windows Explorer naar C:\Users\[gebruiksnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de opstartmap leeg is, of als er geen opstartmap is, heeft deze account geen accountspecifieke opstartitems. Sla de rest van de stappen over en ga naar Taak 4.
  • Als er ten minste één item in de opstartmap staat, maakt u een map op het bureaublad die u de naam Bewaarmap geeft.
 3. Verplaats alle items van de opstartmap naar de Bewaarmap die u hebt gemaakt.

 4. Kies Start > Afmelden.

 5. Meld u aan bij dezelfde account.

 6. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een accountspecifiek opstartitem. U kunt alle items die in de Bewaarmap staan, terugzetten in C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Ga naar Taak 4.

Als het probleem zich niet langer voordoet, wordt het veroorzaakt door een accountspecifiek opstartitem. Ga als volgt te werk om het opstartitem te vinden waardoor het probleem wordt veroorzaakt:

 1. Sluit de Adobe-toepassing.

 2. Verplaats een item van de Bewaarmap naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 3. Kies Start > Afmelden.

 4. Meld u aan bij dezelfde account.

 5. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Als het probleem zich nog steeds voordoet, herhaalt u stap 1 tot en met 5.
  • Als het probleem zich niet langer voordoet, werd het veroorzaakt door het opstartitem dat u het laatst hebt ingeschakeld. Verwijder het uit de opstartmap en neem contact op met de uitgever van het item om te controleren of er een bijgewerkte versie beschikbaar is. Verplaats alle overige items van de Bewaarmap naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

Voer deze taak alleen uit als de account waarvoor u problemen oplost, een beheerdersaccount is en zich niet op  een netwerkdomein bevindt.

Accountspecifieke fouten kunnen optreden als de account geen volledige lees-/schrijftoegang heeft tot de mappen met de voorkeurenbestanden voor de Adobe-toepassing en accountspecifieke gegevensbestanden. U kunt de opdracht icacls gebruiken om de toegangsinstellingen opnieuw in te stellen. Ga als volgt te werk:

 1. Sluit alle toepassingen.

 2. Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren. Er wordt een opdrachtregelvenster geopend.

 3. Typ in dit opdrachtregelvenster elk van de volgende opdrachten precies zoals ze hieronder worden weergegeven. Druk na elke opdracht op Enter. 

  Belangrijk: typ een spatie voor en na elke schakeloptie (/T, /C en /grant) in elke opdracht.

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant system:F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant system:F

 4. Sluit het opdrachtregelvenster.

 5. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Disclaimer: voor deze taak moet u het Windows-register wijzigen. Het register bevat systeeminformatie die cruciaal is voor uw computer en toepassingen. Maak een back-upkopie van uw register voordat u het bewerkt. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die ontstaan wanneer het register onjuist wordt gewijzigd. Zie de Microsoft-site Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie over het Windows-register of de Register-editor.

 1. Sluit alle toepassingen.

 2. Klik op Start. Type  regedit  in het vak Zoekopdracht starten en druk dan op Enter. De Register-editor wordt geopend.

 3. Zoek de volgende registersleutel in het linkerdeel van de Register-editor en selecteer deze:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe.

 4. Kies Bestand > Exporteren.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren de optie Geselecteerde subsleutel onder Exportbereik. Voer een naam en locatie voor de back-up van de registersleutel in en klik op Opslaan.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de Adobe-sleutel en selecteer Verwijderen.

 7. Klik op OK in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.

 8. Sluit de Register-editor.

 9. Open de Adobe-toepassing en probeer het probleem opnieuw te laten optreden.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigde registervermelding. U kunt de back-upkopie van de Adobe-sleutel als volgt herstellen:

 1. Sluit alle toepassingen.

 2. Klik op Start. Type  regedit  in het vak Zoekopdracht starten en druk dan op Enter. De Register-editor wordt geopend.

 3. Selecteer Bestand > Importeren in de Register-editor.

 4. Navigeer in het dialoogvenster Registerbestand importeren naar de locatie van de back-upsleutel die u bij de vorige stappen hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en klik op Openen.

Schijfbeschadigingen die alleen van invloed zijn op een bepaalde gebruikersaccount, kunnen ervoor zorgen dat een Adobe-toepassing onverwacht gedrag vertoont in die account.

Zie Harde schijven repareren en defragmenteren (Windows 7 and Vista) als u de harde schijf van het systeem wilt repareren.

Nadat u de schijf hebt gerepareerd, opent u de Adobe-toepassing en probeert u het probleem opnieuw te laten optreden. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u naar de volgende taak.

Als de toepassing nog steeds onverwacht gedrag in een bepaalde account vertoont, kopieert (of verplaatst) u alle persoonlijke bestanden naar een account waarin het gedrag niet wordt vertoond. Gebruik de nieuwe account als uw standaardaccount.

Neem contact op met de fabrikant van uw computer als u hulp nodig hebt bij het kopiëren van persoonlijke bestanden naar een nieuwe gebruikersaccount. Of ga naar de Microsoft-site Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?