Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren

Extraheer voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries en pas de eigenschappen van SVG-bestanden aan.

Als u Illustrator-afbeeldingen of Adobe Stock-afbeeldingen waarvoor u een licentie hebt gekocht, in uw Creative Cloud Libraries hebt opgeslagen, kunt u deze als voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden extraheren in uw Dreamweaver-webpagina's. Als u de afbeeldingen vanuit het deelvenster Libraries naar uw webpagina's sleept, worden ze standaard als SVG-bestanden ingevoegd. Zie Illustraties hergebruiken die in Libraries zijn opgeslagen.

Als u de eigenschappen van SVG-bestanden wilt aanpassen, kunt u de voorkeuren bewerken in het bestand options.json, dat op de volgende locatie aanwezig is:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<locale>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

Het JSon-object voor het converteren van Illustrator-bestanden (.ai) naar SVG-bestanden kan de volgende eigenschappen bevatten:

Eigenschapsnaam Waarde Beschrijving
trimToArtBounds booleaans Het SVG-bestand bepaalt de illustratiegrenzen onafhankelijk van de afmetingen van het OMG-document.
useViewBox booleaans Als trimToArtBounds en useViewBox zijn ingesteld op true, wordt de inhoud van het document niet verschoven. In plaats daarvan wordt de viewBox-waarde van het root-element van het SVG-bestand gewijzigd om de inhoud naar wens te segmenteren en in of uit te zoomen op de inhoud.
constrainToDocBounds booleaans Hiermee wordt de zichtbare inhoud bijgesneden op de documentgrenzen.
preserveAspectRatio tekenreeks

De hoogte-breedteverhouding zoals die door de SVG-specificatie is gedefinieerd. Als u preserveAspectRatio instelt, wordt de berekende waarde van svgWriter overschreven. U wordt daarom aangeraden deze waarde niet in te stellen.

Opmerking: Gebruik voor meet of xMidYMid meet de equivalente tekenreeks, xMidYMid, voor een kleiner bestand.

styling tekenreeks

Deze eigenschap is optioneel en de standaardwaarde is class:

  • class: gebruik het globale element en verwijs naar het stijlblok met het kenmerk class.
  • style: gebruik het kenmerk style om opmaakeigenschappen op elementen toe te passen.
  • attribute: gebruik presentatiekenmerken om opmaakeigenschappen op elementen toe te passen.
prefix tekenreeks Een voorvoegsel dat aan elke id en klassenaam wordt toegevoegd. Dit stelt u in staat unieke constructies voor naamgeving te gebruiken voor elk SVG-document. Er kunnen meerdere SVG-documenten naast elkaar in één HTML-document worden gebruikt zonder dat er id- of klassenaamconflicten ontstaan, zolang de voorvoegsels uniek zijn.
cropRect object Een rechthoek met de eigenschappen x, y, width en height. x en y zijn optioneel. Hiermee wordt een rechthoek gedefinieerd waarop het SVG-document wordt uitgesneden. Er wordt een opvulling gemaakt als de afmetingen kleiner zijn dan de uitsnijdrechthoek.
minify   Hiermee worden inspringingen, nieuwe regels en witruimten in de SVG-uitvoer vermeden. Hierbij worden minimale id's gebruikt.
idType tekenreeks
  • regular: de standaardmanier om id's te maken. Bij voorkeur gebaseerd op laag- of objectnamen in de applicatie.
  • minimal: hiermee worden de kortst mogelijke id's gemaakt zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door de gebruiker gedefinieerde laag- of objectnamen in de applicatie.
  • unique: hiermee worden UUID's gemaakt op basis van rfc4122 in de notatie xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision getal Het aantal cijfers achter de drijvende komma. Het moet een getal tussen 0 en 10 zijn. Als er een ander getal wordt opgegeven, wordt het getal afgekapt. De standaardwaarde is 3.
isResponsive booleaans Als deze eigenschap wordt ingesteld op true,vult het SVG-document de viewport of het afbeeldingsgebied (de kenmerken width en height worden niet ingesteld voor de SVG-root.)
carriageReturn  booleaans Standaard wordt door svgWriter LF als regeleinde gebruikt. Als carriageReturn wordt ingesteld op true, wordt CRLF als regeleinde gebruikt.
indentation tekenreeks Hiermee kunt u een aangepaste tekenreeks als inspringing gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld een tab als inspringing. De standaardwaarde is in dat geval 2 spaties.
fillFilter booleaans Filters worden alleen toegepast op de vulling van een element. Filters hebben geen invloed op de lijn van een element en de lijn wordt boven op de gefilterde inhoud getekend.
documentUnits  tekenreeks mm | cm | pc | in - Er worden opgegeven documenteenheden gebruikt voor de kenmerken width en height van het root-element.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?