HTML-opmaak gebruiken

Meer informatie over hoe u HTML-opmaak gebruikt in Dreamweaver om alinea's op te maken, de tekstkleur te wijzigen, tekst uit te lijnen en in te springen en lettertypestijlen toe te passen.

Hoewel CSS de voorkeursmethode is voor het opmaken van tekst, kunt u tekst in Dreamweaver nog steeds opmaken met HTML.

Alinea's opmaken

Gebruik het pop-upmenu Indeling in de HTML-eigenschappencontrole of het submenu Bewerken > Alineaopmaak om de standaardtags voor alinea's en koppen toe te passen.

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea of selecteer wat tekst in de alinea.
 2. Gebruik het submenu Bewerken > Alineaopmaak of het pop-upmenu Indeling in de eigenschappencontrole om een optie te selecteren:

  • Selecteer een alineaopmaak (bijvoorbeeld Kop1, Kop2, Vooraf opgemaakte tekst, enzovoort). De HTML-tag die aan de geselecteerde stijl (bijvoorbeeld h1 voor Kop 1, h2 voor Kop 2, pre voor Vooraf opgemaakte tekst enzovoort) is gekoppeld, wordt op de volledige alinea toegepast.

  • Selecteer Geen om een alineaopmaak te verwijderen.

   Als u een kopcode toepast op een alinea, wordt de volgende regel tekst automatisch toegevoegd als een standaardalinea. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh). Controleer vervolgens of in de categorie Algemeen, onder Opties voor bewerken, de optie Na kop overschakelen naar normale alineaopmaak niet is geselecteerd.

De kleur van tekst wijzigen

U kunt de standaardkleur veranderen voor alle tekst op een pagina of voor de geselecteerde tekst op een pagina.

De standaardtekstkleuren definiëren voor een pagina

Selecteer Bestand > Pagina-eigenschappen > Weergeven (HTML) en selecteer vervolgens kleuren voor de opties Tekstkleur, Kleur van koppeling, Bezochte koppelingen en Actieve koppelingen.

Opmerking:

De kleur voor actieve koppelingen is de kleur waarin een koppeling verandert als erop wordt geklikt. Sommige webbrowsers gebruiken de door u opgegeven kleur mogelijk niet.

Tekst uitlijnen

Gebruik het submenu Indeling > Uitlijnen als u tekst met HTML wilt uitlijnen. U kunt elk element op een pagina centreren met de opdracht Indeling > Uitlijnen > Midden.

Tekst uitlijnen op een pagina

 1. Selecteer de tekst die u wilt uitlijnen of voeg de aanwijzer in aan het begin van de tekst.
 2. Selecteer Indeling > Uitlijnen en selecteer een uitlijningsopdracht.

Pagina-elementen centreren

 1. Selecteer het element (afbeelding, invoegtoepassing, tabel of ander pagina-element) dat u wilt centreren.
 2. Selecteer Indeling > Uitlijnen > Centreren
  Opmerking:

  U kunt volledige blokken tekst uitlijnen en centreren. U kunt niet een gedeelte van een kop of een gedeelte van een alinea uitlijnen of centreren.

Tekst inspringen

Als u de opdracht Inspringen gebruikt, wordt de HTML-tag blockquote op een alinea of tekst toegepast, waardoor de tekst aan beide kanten van de pagina inspringt.

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea die u wilt laten inspringen.
 2. Selecteer Indeling > Inspringen of Uitspringen, of selecteer Lijst > Inspringen of Uitspringen in het contextmenu.
  Opmerking:

  U kunt meerdere inspringingen toepassen op een alinea. Elke keer dat u deze opdracht selecteert, wordt de tekst aan beide kanten van het document verder ingesprongen.

Tekenstijlen toepassen

U kunt tekstopmaak met HTML toepassen op één letter of op hele alinea's en tekstblokken in een site. Gebruik het menu Indeling om lettertypekenmerken voor geselecteerde tekst in te stellen of te wijzigen. U kunt het lettertype, de tekenstijl (bijvoorbeeld vet of cursief) en de tekengrootte instellen.

 1. Selecteer de tekst. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt de optie toegepast op de volgende tekst die u typt.
 2. Kies een van de volgende opties:
  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u een lettertypecombinatie in het submenu Indeling > Lettertype. Selecteer Standaard om eerder toegepaste lettertypen te verwijderen. Met Standaard wordt het standaardlettertype toegepast voor de geselecteerde tekst (dit is het standaardlettertype van de browser of het lettertype dat in de CSS-stijlpagina is toegewezen aan de desbetreffende tag).

  • Als u de tekenstijl wilt wijzigen, selecteert u een tekenstijl (Vet, Cursief, Onderstrepen enzovoort) in het submenu Indeling > Stijl.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account