Functieoverzicht | Dreamweaver | 19.0-versie

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in de Dreamweaver-versie van oktober 2018 (versie 19.0)

Opmerking:

Dreamweaver versie 19.0.1 biedt ondersteuning voor Bootstrap 4.2.1 en oplossingen voor problemen op die zijn aangetroffen in de vorige versies van Dreamweaver. Deze update wordt voor alle gebruikers aanbevolen. 

Zie Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap voor meer informatie. Zie Opgeloste problemen in Dreamweaver voor informatie over de fouten die zijn opgelost in deze versie van Dreamweaver. 

De Dreamweaver-versie van oktober 2018 (versie 19.0) biedt interessante nieuwe functies voor webontwerpers en -ontwikkelaars. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

JavaScript-refactoring

Als webontwerper kunt u nu met behulp van JavaScript-refactoring de namen van functies en variabelen op een intelligente manier wijzigen waarbij rekening wordt gehouden met het bereik. U kunt een anoniem expressie- of functieblok met één klik omzetten in een pijlexpressie. U kunt Get/Set-functies maken voor de geselecteerde id in de context van een klasse/constructie. U kunt nu een expressie extraheren als variabele binnen het huidige bereik en een stuk code selecteren en er een Try/Catch-blok voor maken.

U kunt refactoring van code toepassen in HTML-, PHP- en JavaScript-documenten. U kunt Refactor kiezen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt op het codegebied in Dreamweaver. Enkele nuttige productiviteitsverbeteringen van Refactor zijn Naam wijzigen, Extraheren naar variabele, Extraheren naar functie, In Try-Catch plaatsen, In voorwaarde plaatsen, Omzetten naar pijlfunctie en Getters/setters maken.

Zie Code schrijven en bewerken in Dreamweaver voor meer informatie. 

Opties voor JavaScript-refactoring
Opties voor JavaScript-refactoring

Ondersteuning van ECMAScript 6

ECMAScript 6 is de zesde editie van de ECMA-262-standaard die belangrijke wijzigingen en verbeteringen toevoegt aan de ECMAScript-specificatie. ECMAScript is een scripttaalspecificatie die is gestandaardiseerd door ECMA International. 

Dreamweaver ondersteunt nu ECMAScript 6-syntaxis. Webontwikkelaars kunnen nu werken met de meest recente JavaScript-updates door gebruik te maken van ECMAScript 6-functies. 

Dreamweaver ondersteunt ook linting van ECMAScript-code, waarbij ESLint standaard wordt gebruikt als JavaScript-linter.

Zie Linting voor code gebruiken voor meer informatie. 

Nieuwe CEF-integratie

Wanneer u als webontwerper of webontwikkelaar het web wilt uitbreiden door HTML-tags of CSS-eigenschappen te maken, hebt u de nieuwste functies voor webontwikkeling nodig. Als Dreamweaver-ontwikkelaars de uitvoer voor de nieuwste functies wilden weergeven, moesten ze Real-time voorvertoning in plaats van Live View gebruiken. 

Dreamweaver is nu geïntegreerd met een nieuwe versie van Chromium Embedded Framework (CEF). Met het nieuwe CEF rendert Live View nu pagina's die zijn ontworpen met CSS-rasterlay-outs. Met deze wijzigingen kunt u ook een betere CSS-rasterlay-out bekijken. 

CSS-rasterlay-out met nieuwe CEF-integratie
CSS-rasterlay-out met nieuwe CEF-integratie

Verbeteringen in de beveiliging

Dreamweaver biedt nu meerdere beveiligingsverbeteringen waardoor de meeste hostingproviders kunnen worden ondersteund. 

OpenSSH en OpenSSL Dreamweaver is nu geïntegreerd met de nieuwe OpenSSH (versie 7.6) die naadloze SFTP-verbindingen met meerdere hostingservers biedt. OpenSSL is bijgewerkt van versie 1.0.2 K naar 1.0.2o.

LibCURL Dreamweaver is nu geïntegreerd met de nieuwe versie van Lib Curl (upgrade van 7.38 naar 7.60) die een veilige verbinding met gebruikers biedt.

De versie van Node.js is bijgewerkt naar 6.14.0.

De versie van zlib is bijgewerkt naar 1.2.11.

Startscherm

Wanneer u Dreamweaver start, wordt nu een verbeterd startscherm weergegeven, met opties waarmee u het volgende kunt doen:

  • Een groot aantal zelfstudies openen waarmee u snel het concept en de workflow leert en tips en trucs krijgt
  • Een nieuw document maken of een bestaand document openen

De inhoud van het startscherm is toegesneden op uw kennis van Dreamweaver en uw Creative Cloud-lidmaatschap. 

Zie De werkruimte van Dreamweaver voor meer informatie.

Startscherm voor Dreamweaver
Startscherm voor Dreamweaver

Diverse wijzigingen

Zoeken en vervangen

In deze versie is het weer mogelijk om zoekopdrachten op te slaan en te laden in het dialoogvenster Zoeken en vervangen. Zie Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen voor meer informatie. 

Verbeterde real-time voorvertoning

Real-time voorvertoning bevat nu een optie om een voorvertoning van documenten weer te geven in de browser. Zie Pagina's voorvertonen voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?