Meer informatie over linting van HTML-, CSS- en JS-bestanden in Adobe Dreamweaver. Bekijk de fouten en waarschuwingen in het deelvenster Uitvoer en spring met één muisklik naar de coderegels die fouten bevatten.

Of u nu net begint met code schrijven of al veel ervaring hebt, er is altijd een kans dat er per ongeluk of vanwege onvoldoende kennis fouten in uw code sluipen. Wanneer de webpagina of een gedeelte ervan er niet uitziet zoals u had verwacht, wordt u gedwongen de code te controleren op syntaxis- of logische fouten. Foutopsporing kan zeer inspannend en tijdrovend zijn, met name bij complexe implementaties.

Dreamweaver maakt foutopsporing voor code eenvoudig en gemakkelijk dankzij linting. Linting is het proces waarbij code wordt geanalyseerd om mogelijke fouten of verdacht gebruik van code te markeren. HTML-syntaxisfouten, parseerfouten in CSS of waarschuwingen in JavaScript-bestanden zijn enkele van de dingen die worden gemarkeerd door het lintingproces in Dreamweaver.

De fouten en waarschuwingen worden in een apart deelvenster (het deelvenster Uitvoer) weergegeven dat onder aan de werkruimte is gedokt. Met elke regel in het deelvenster kunt u naar het gedeelte van de code gaan waar de fout is opgetreden zodat u de code eenvoudig kunt zoeken en corrigeren. Ook worden de regelnummers van de code in rood gemarkeerd bij fouten en in geel bij waarschuwingen. Wanneer u de muisaanwijzer op de gemarkeerde regelnummers plaatst, verschijnt een voorvertoning van de fout of waarschuwing.

In Dreamweaver kunt u linting toepassen op HTML-bestanden ( .htm en .html), CSS-bestanden en JavaScript -bestanden. Voer de volgende stappen uit om linting van de code uit te voeren voor deze bestanden:

 1. Geef de regels voor linting op door de HTML-, CSS- en JS-configuratiebestanden te bewerken. Zie Regels voor linting opgeven voor meer informatie.

 2. Schakel linting in of uit. U kunt linting gebruiken wanneer bestanden worden geladen of opgeslagen. U kunt linting in-/uitschakelen via de optie Voorkeuren > Linting. Zie Linting inschakelen en voorkeuren instellen voor meer informatie.

Fouten en waarschuwingen voor de bestanden worden weergegeven in het deelvenster Uitvoer. Zie Resultaten van linting en het deelvenster Uitvoer voor meer informatie.

Linting inschakelen en lintingregels opgeven

Klik op Bewerken > Voorkeuren (Win) of Dreamweaver > Voorkeuren (Mac). Selecteer Linting in de lijst Categorie en selecteer Linting inschakelen.

Regels voor linting opgeven

U kunt linting uitvoeren voor HTML-, CSS- en JS-bestanden door de regels voor linting te bewerken in de bijbehorende configuratiebestanden:

 • HTML: DW.htmlhintrc
 • CSS: DW.csslintrc
 • JS: .eslintrc

Als u deze bestanden wilt openen en bewerken, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bewerken > Voorkeuren (Win) of Dreamweaver > Voorkeuren (Mac). 

 2. Selecteer Linting in de lijst Categorie.

 3. Klik in de sectie Regelset bewerken op het vereiste bestandstype en klik op Bewerken en wijzigingen toepassen.

  Het bijbehorende configuratiebestand wordt geopend in Dreamweaver.

 4. Bewerk de regels voor linting of voeg regels toe aan de configuratiebestanden. Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie over regels voor linting:

  In deze configuratiebestanden kunt u ook instellen welke fouten of waarschuwingen moeten worden weergegeven. 

Opmerking:

Het configuratiebestand met lintingregels voor eerdere versies van Dreamweaver CC 19.0 is JS: DW.jshintrc. Raadpleeg http://jshint.com/docs/options/

ECMAScript 6-linting

Dreamweaver ondersteunt ECMAScript 6-syntaxis. Dreamweaver ondersteunt ook linting van ECMAScript-code, waarbij ESLint standaard wordt gebruikt als JavaScript-linter.

 1. Klik op Site > Sites beheren.

  Het dialoogvenster Sites beheren
  Kies de website in het dialoogvenster Sites beheren
 2. Selecteer Geavanceerde instellingen in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Site-instelling.

 3. SelecteerJS Lint bij Geavanceerde instellingen in het linkerdeelvenster.

  U kunt klikken op de vervolgkeuzelijst naast ECMAScript-versie en 3, 5 of 6 kiezen. Dreamweaver gebruikt de standaardregelset voor de geselecteerde versie.

  ECMAScript-versie kiezen
  ECMAScript-versie kiezen
 4. Als u de regelset wilt aanpassen, selecteert u Configuratiebestand in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Configuratiebestand bewerken.

  Configuratiebestand voor JS Lint bewerken
  Configuratiebestand voor JS Lint bewerken

  De wijzigingen die u aanbrengt bij Site-instelling, worden opgeslagen en er wordt een nieuw bestand .eslintrc.js in de hoofdmap gemaakt als dit nog niet aanwezig is.

  Het bestand .eslintrc.js wordt voor bewerking geopend in de hoofdmap van de site. Zie ESLint-regels voor meer informatie. 

  Configuratiebestand .eslintrc.js
  Configuratiebestand .eslintrc.js

  Opmerking:

  • De instelling voor de ECMAScript-versie die is geselecteerd in het dialoogvenster met site-instellingen, heeft voorrang op het bestand .eslintrc.js dat in de hoofdmap van de site wordt gebruikt.
  • Als u het bestand .eslintrc.js in de site-instellingen niet gebruikt, zoekt Dreamweaver het bestand .eslintrc.js op alle locaties onder de hoofdmap.

  Ga naar de ESLint-site voor meer informatie over onderliggende configuratiebestanden en de hiërarchie ervan.

Resultaten van linting en het deelvenster Uitvoer

De resultaten van linting, fouten en waarschuwingen, worden weergegeven in het deelvenster Uitvoer. Het deelvenster Uitvoer is in de gedokte modus beschikbaar onder aan alle standaardwerkruimten. Als het deelvenster Uitvoer is gesloten, kunt u het openen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Klik op het pictogram van de lintingstatus op de statusbalk van het documentvenster
 • Gebruik de toetsenbordsneltoets Shift+F6
 • Gebruik de opdracht Venster > Resultaten > Uitvoer
Het deelvenster Uitvoer en het lintingpictogram
Het deelvenster Uitvoer en het lintingpictogram

Het lintingpictogram op de statusbalk geeft de resultaten voor linting aan:

 • Rood: het huidige document bevat fouten
 • Geel: het huidige document bevat alleen waarschuwingen
 • Groen: het huidige document bevat geen fouten

Opmerking:

U kunt het lintingpictogram op de statusbalk ook gebruiken als schakelfunctie voor het deelvenster Uitvoer (openen/sluiten) als het pictogram rood of geel is (niet groen).

De regels met fouten of waarschuwingen worden respectievelijk rood en geel gemarkeerd. Dubbelklik op een bericht in het deelvenster Uitvoer om naar de regel te gaan waarin de fout is opgetreden. In de codeweergave kunt u ook de muisaanwijzer op de regelnummers van coderegels met fouten plaatsen om een voorvertoning van de fout of waarschuwing weer te geven.

In het deelvenster Uitvoer worden 50 berichten tegelijk weergegeven, waarbij eerst de fouten en vervolgens de waarschuwingen worden vermeld. Wanneer u de fouten oplost, wordt de lijst in het deelvenster verschoven om de volgende fout weer te geven.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid