Lees hoe u code, tekst of tags (met of zonder kenmerken) kunt zoeken en vervangen in het huidige document, in een map of site of in alle geopende documenten.

Gebruik de krachtige zoek- en vervangfuncties van Dreamweaver om code, tekst of tags (met of zonder kenmerken) te zoeken en te vervangen in het huidige document, in een map of site of in alle geopende documenten.

U kunt ook krachtige patroonherkenningsalgoritmes (reguliere expressies) gebruiken voor geavanceerd zoeken en vervangen.

Hier volgen enkele dingen die u kunt zoeken en vervangen:

 • Tags, kenmerken en tekst in code
 • Tekst in een selectie of in meerdere selecties
 • Tekst in meerdere documenten, geopende documenten, een map of een site of de zoekopdracht beperken tot het momenteel geopende document
 • Reguliere expressies gebruiken in de gezochte tekenreeks

U kunt zelfs naar tekst, tags en kenmerken zoeken als er geen document is geopend in Dreamweaver.

Tekst zoeken en vervangen in het huidige document

 1. Klik in een geopend document op Zoeken > Zoeken in huidig document of druk op Ctrl + F (in Windows) of Cmd + F (op de Mac) om de snelzoekbalk onderaan in het huidige document te openen.

  Als u tekst ook wilt vervangen, klikt u op Zoeken > Vervangen in huidig document of drukt u op Ctrl + H (in Windows) of Cmd + Alt + F (op een Mac) om de snelle werkbalk voor zoeken en vervangen te openen.

 2. Typ in het veld Zoeken de tekst die u zoekt in het huidige document.

  Terwijl u typt, markeert Dreamweaver automatisch alle instanties van de zoektekenreeks in het huidige document.

  Tekst zoeken in het huidige document
  Tekst zoeken in het huidige document

  Opmerking:

  Dreamweaver geeft het aantal exemplaren van de gevonden tekst weer op de snelle werkbalk voor zoeken en vervangen en u kunt door de resultaten navigeren met de pijlen Vorige en Volgende.

 3. Gebruik de volgende filters om uw zoekopdracht uit te breiden of te beperken:

  • Hoofdlettergevoelig: hiermee beperkt u de zoekopdracht tot code/tags/tekst waarvan het hoofdlettergebruik exact overeenkomt met de tekst die u zoekt. Als u bijvoorbeeld naar de bruine bolhoed zoekt, zult u De Bruine Bolhoed niet vinden.
  • Reguliere expressies gebruiken: hiermee worden bepaalde tekens en korte tekenreeksen (zoals ?, *, \w en \b) in de zoektekenreeks geïnterpreteerd als operatoren van reguliere expressies. Een zoekopdracht naar bijvoorbeeld de b\w*\b hond komt zowel overeen met de boze hond als met de blaffende hond.
  • Heel woord: hiermee beperkt u de zoekopdracht tot tekst die overeenkomt met een of meer hele woorden.
  • Witruimte negeren: hiermee worden bij het zoeken en vervangen alle witruimtes behandeld als één spatie. Als deze optie is geselecteerd, komt 'deze tekst' overeen met 'deze tekst', maar niet met 'dezetekst'. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Reguliere expressies gebruiken is geselecteerd. In dat geval moet u een reguliere expressie schrijven als u meerdere witruimtes wilt negeren. Tags worden niet als witruimten aangemerkt. 
  • In de geselecteerde tekst zoeken: hiermee beperkt u de zoekopdracht tot de tekst die momenteel is geselecteerd in het actieve document. De geselecteerde tekst kan één blok tekst zijn of meerdere tekstselecties op verschillende plaatsen in het geopende document. Wanneer u in geselecteerde tekst zoekt, worden de gevonden zoektermen niet gemarkeerd in het document. Klik op Alles zoeken om de zoekresultaten weer te geven in het deelvenster Zoeken.
  Filters om uw zoekopdracht uit te breiden of te beperken
  Filters om uw zoekopdracht uit te breiden of te beperken

 4. Als u de gevonden tekst of tags wilt vervangen, voert u in het tekstveld Vervangen de vervangende tekst of tag in en klikt u vervolgens op Vervangen of Alles vervangen.

  Als u de gevonden instanties van de pagina wilt doorlopen en ze afzonderlijk wilt vervangen, klikt u op Vervangen en gebruikt u de pijlen voor volgende en vorige om naar andere instanties van de zoekterm in het document te gaan.

  Als u alle instanties van de zoekterm direct wilt vervangen, klik op Alles vervangen. Dreamweaver vervangt alle gevonden instanties en geeft een rapport weer van alle gevonden en vervangen termen.

  Rapport van termen die zijn vervangen in het deelvenster Zoekresultaten
  Rapport van termen die zijn vervangen in het deelvenster Zoekresultaten

Zoeken en vervangen in meerdere documenten

U kunt alle zoektermen vinden in meerdere documenten, in een map of binnen uw site.

 1. Selecteer Zoeken > Zoeken en vervangen in bestanden of druk op Ctrl + Shift + F (in Windows) of Cmd + Shift + F (op de Mac) om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

  Opmerking:

  Wanneer Zoeken en vervangen in bestanden voor het eerst wordt geopend, is Zoeken in Volledige huidige lokale site de standaardoptie. Als u een andere selectie maakt, onthoudt Dreamweaver uw selectie en wordt de geselecteerde optie de standaardoptie.

 2. Typ de tekst in het tekstveld Zoeken en selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Huidig document: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in het document dat momenteel de focus heeft.
  • Geopende documenten: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in alle geopende documenten.
  • Map: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in alle bestanden in de opgegeven map.
  • Geselecteerde bestanden op de site: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in bestanden die zijn geselecteerd in een site in het deelvenster Bestanden.
  • Volledige huidige lokale site: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep op de site waaraan u op dat moment werkt.
  Het dialoogvenster Zoeken en vervangen
  Het dialoogvenster Zoeken en vervangen

 3. Gebruik de volgende filters om uw zoekopdracht uit te breiden of te beperken:

  • Hoofdlettergevoelig: hiermee beperkt u de zoekopdracht tot tekst waarvan het hoofdlettergebruik exact overeenkomt met de tekst die u zoekt. Als u bijvoorbeeld naar de bruine bolhoed zoekt, zult u De Bruine Bolhoed niet vinden.
  • Reguliere expressies gebruiken: hiermee worden bepaalde tekens en korte tekenreeksen (zoals ?, *, \w en \b) in de zoektekenreeks geïnterpreteerd als operatoren van reguliere expressies. Een zoekopdracht naar bijvoorbeeld de b\w*\b hond komt zowel overeen met de boze hond als met de blaffende hond.
  • Heel woord: hiermee beperkt u de zoekopdracht tot tekst die overeenkomt met een of meer hele woorden.
  • Witruimte negeren: hiermee worden bij het zoeken en vervangen alle witruimtes behandeld als één spatie. Als deze optie is geselecteerd, komt 'deze tekst' overeen met 'deze tekst', maar niet met 'dezetekst'. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Reguliere expressies gebruiken is geselecteerd. In dat geval moet u een reguliere expressie schrijven als u meerdere witruimtes wilt negeren. Tags worden niet als witruimten aangemerkt. 
  • Alleen in tekst zoeken: hiermee zoekt u naar specifieke tekenreeksen in de tekst van het document. Met een tekstzoekopdracht worden HTML-codes die de tekenreeks onderbreken, genegeerd. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'head', worden alleen exemplaren van 'head' in de tekst gevonden. De zoekopdracht negeert alle exemplaren van <head> en </head>.

  Opmerking:

  Het filter Alleen in tekst zoeken is uitgeschakeld op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

  Filters in het dialoogvenster Zoeken en vervangen
  Filters in het dialoogvenster Zoeken en vervangen

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Alles zoeken als u alle instanties van de opgegeven tekst wilt zoeken. Dreamweaver opent het deelvenster Zoekresultaten. Als u in één document zoekt, geeft u met Alles zoeken alle instanties van de gezochte tekst of tags weer met wat omringende context. Als u in een map of site zoekt, geeft u met Alles zoeken een lijst weer met documenten die de tag bevatten.
  • Als u de gevonden tekst of tags wilt vervangen, voert u in het tekstveld Vervangen de vervangende tekst in en klikt u op Vervangen of Alles vervangen.
  • Als u de gevonden instanties van de pagina wilt doorlopen en ze afzonderlijk wilt vervangen, klikt u op Vervangen en gebruikt u de pijlen voor volgende en vorige om naar andere instanties van de zoekterm te gaan.
  • Als u alle instanties van de zoekterm direct wilt vervangen, klik op Alles vervangen. Dreamweaver vervangt alle gevonden instanties en geeft een rapport weer van alle gevonden en vervangen termen in het deelvenster Zoekresultaten.
  • Als u de zoekresultaten wilt zien voordat tekst wordt vervangen, selecteert u Alles vervangen en Uitzonderingen. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de zoekresultaten weergegeven in het deelvenster Zoekresultaten. U kunt de selectie van de instanties die u niet wilt vervangen, opheffen.

  Dubbelklik in het deelvenster Zoekresultaten op een zoekresultaat en Dreamweaver gaat naar de desbetreffende locatie en plaatst de cursor bij de locatie van de tekst.

Tags, kenmerken en tekst in de code zoeken en vervangen

U kunt naar specifieke tags, kenmerken en kenmerkwaarden zoeken. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle img-tags zonder het kenmerk Alt.

U kunt ook zoeken naar specifieke tekenreeksen die zich al dan niet binnen een set containertags bevinden. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar het woord Naamloos in een title-tag om alle pagina's zonder titel op uw site op te sporen.

Tags, kenmerken en tekst in de code zoeken en vervangen in het momenteel geopende document

 1. Open het document waarin u wilt zoeken. Selecteer vervolgens Zoeken > Zoeken in huidig document.

 2. Als u naar specifieke tekst binnen een tag wilt zoeken, typt u de tekenreeks in het veld Zoeken en selecteert u een tag in de vervolgkeuzelijst naast het veld.

  Zoeken naar tekst in een opgegeven tag
  Zoeken naar tekst in een opgegeven tag

  Dreamweaver markeert alle instanties van de opgegeven tekst binnen de opgegeven tags op de pagina die worden doorzocht.

Tags, kenmerken en tekst in code in meerdere documenten zoeken en vervangen:

 1. Selecteer Zoeken > Zoeken en vervangen in bestanden of druk op Ctrl + Shift + F (in Windows) of Cmd + Shift + F (op de Mac) om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Selecteer op het tabblad Geavanceerd een van de volgende opties voor Zoeken in:

  • Huidig document: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in het document dat momenteel is geopend.
  • Geopende documenten: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in alle geopende documenten.
  • Map: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in alle bestanden in de opgegeven map.
  • Geselecteerde bestanden op de site: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep in bestanden die zijn geselecteerd in het deelvenster Bestanden.
  • Volledige huidige lokale site: Dreamweaver zoekt naar de opgegeven woordgroep op de site waaraan u op dat moment werkt.
  Het dialoogvenster voor geavanceerd zoeken en vervangen
  Het dialoogvenster voor geavanceerd zoeken en vervangen

 3. Geef de zoekparameters en de vereiste actie op.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Alles zoeken als u alle instanties van de opgegeven tekst wilt zoeken. Dreamweaver opent het deelvenster Zoekresultaten. Als u in één document zoekt, geeft u met Alles zoeken alle instanties van de gezochte tekst of tags weer met wat omringende context. Als u in een map of site zoekt, geeft u met Alles zoeken een lijst weer met documenten die de tag bevatten.
  • Als u de gevonden tekst of tags wilt vervangen, voert u in het tekstveld Vervangen de vervangende tekst in en klikt u op Vervangen of Alles vervangen.
  • Als u de gevonden instanties van de pagina wilt doorlopen en ze afzonderlijk wilt vervangen, klikt u op Vervangen en gebruikt u de pijlen voor volgende en vorige om naar andere instanties van de zoekterm te gaan.
  • Als u alle instanties van de zoekterm direct wilt vervangen, klik op Alles vervangen. Dreamweaver vervangt alle gevonden instanties en geeft een rapport weer van alle gevonden en vervangen termen in het deelvenster Zoekresultaten.
  • Als u de zoekresultaten wilt zien voordat tekst wordt vervangen, selecteert u Alles vervangen en Uitzonderingen. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de zoekresultaten weergegeven in het deelvenster Zoekresultaten. U kunt de selectie van de instanties die u niet wilt vervangen, opheffen.

  Dubbelklik in het deelvenster Zoekresultaten op een zoekresultaat en Dreamweaver gaat naar de desbetreffende locatie en plaatst de cursor bij de locatie van de tekst.

Zoekresultaten weergeven

U kunt de zoekresultaten als volgt weergeven:

 1. Selecteer Venster > Resultaten > Zoeken om de zoekresultaten in het deelvenster Zoeken weer te geven.

 2. Dubbelklik op een zoekresultaat in het deelvenster Zoeken om dat zoekresultaat te bekijken in uw document. 

 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram boven aan het deelvenster Zoeken om het pop-upmenu weer te geven met extra opties om bestanden in en uit te checken (als u een versiebeheersysteem gebruikt), meer zoek- en vervangbewerkingen uit te voeren, zoekresultaten te wissen of het deelvenster Zoeken te sluiten.

  Extra opties in het deelvenster Zoeken met zoekresultaten
  Extra opties in het deelvenster Zoeken met zoekresultaten

Zoekopdrachten opslaan en laden

Selecteer Zoeken > Zoeken en vervangen.

Als u een zoekopdracht wilt opslaan, klikt u op het pictogram Opslaan in het dialoogvenster Zoeken en vervangen en kiest u de bestemming waar u de opdracht als .dwr-bestand wilt opslaan. 

Als u een zoekopdracht wilt laden, klikt u op het pictogram Laden en kiest u het .dwr-bestand met de zoekopdracht op uw computer. 

save-load-queries-find-and-replace

Voor Dreamweaver CC-versie 2017 en 2018

Standaard is het opslaan en laden van zoekopdrachten niet ingeschakeld in Dreamweaver CC 2017 en 2018. Als u zoekopdrachten toch wilt opslaan en laden, voert u de volgende stappen uit om deze functie in te schakelen.

 1. Zorg ervoor dat u Dreamweaver CC 2017.1 hebt geïnstalleerd. Open Dreamweaver, gebruik het dialoogvenster Geavanceerd zoeken en vervangen ten minste eenmaal en sluit daarna Dreamweaver.

 2. In Windows:

  1. Open de Register-editor: typ regedit in het vak Uitvoeren of het vak Zoeken in het Startmenu en druk op Enter.
  2. Navigeer naar de volgende locatie: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Klik met de rechtermuisknop en maak een nieuwe tekenreekswaarde met ShowHiddenOptions=TRUE.
  4. Sluit de Register-editor.

  Opmerking:

  Als u Advanced Find and Replace niet kunt vinden in de Register-editor van Windows, wist u uw Dreamweaver-voorkeuren en opent u Dreamweaver opnieuw.

  Op de Mac:

  1. Gebruik de Finder om te navigeren naar ~/Library/Preferences.
  2. Open Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs in een teksteditor.
  3. Zoek de sectie [Advanced Find and Replace] en voeg showhiddenoptions=TRUE toe.
  4. Sla het bestand op en sluit het.
 3. Klik met de rechtermuisknop en maak een tekenreekswaarde met ShowHiddenOptions.

 4. Voeg TRUE toe als waarde. 

 5. Sluit de Register-editor. 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid