Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers

Een pakket wordt aangeduid met een unieke pakket-id. Aan de hand hiervan kunt u achteraf controleren of een bepaald pakket is gedistribueerd naar de clientcomputers.

  • Mac: gebruik Terminal om de volgende opdracht uit te voeren en de geïnstalleerde pakketten te controleren:

pkgutil --packages --volume / | grep <pakket-id>

  • Windows: gebruik het register om de pakket-id te controleren op de clientcomputers.
  1. Klik op Start > Uitvoeren. Typ regedt32 in het vak Openen en klik op OK.

  2. Klik in de Register-editor op Bewerken > Zoeken.

  3. Voer in het dialoogvenster Zoeken de pakket-id in en klik op Volgende zoeken.

  4. Als de pakket-id op de clientcomputer aanwezig is, wordt deze geretourneerd onder de volgende registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

Als u Microsoft SCCM gebruik, zijn er twee manieren om op afstand te controleren of de pakket-id's aanwezig zijn op de clients:

  • Door het hardware-inventarisatieschema uit te breiden om waarden van registersleutels te verzamelen
  • Door Desired Configuration Manager (DCM) te gebruiken om het aantal clients met deze registersleutel en pakket-id te koppelen

De pakket-id is beschikbaar voor pakketten die zijn gemaakt met CCP 1.8. De pakket-id is ook beschikbaar voor pakketten die zijn gemaakt met CCP 1.7 en vervolgens zijn gewijzigd met CCP 1.8. Als u een CCP 1.7-pakket echter hebt gewijzigd met CCP 1.7, ook al heb u dit later alsnog gewijzigd met CCP 1.8, is de pakket-id alleen beschikbaar in het deelvenster Distributie en niet op de clientcomputer waarnaar het pakket is gedistribueerd.

Opmerking:

U wordt aangeraden de MSI te gebruiken om een pakket te verwijderen en niet de productcode in de registervermelding.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account