Zelfstandige documenten

Werken met zelfstandige documenten

Een InCopy-document dat niet is gekoppeld aan een InDesign-document, wordt een zelfstandig document genoemd. U kunt bij zelfstandige documenten het tekstgedeelte, het paginaformaat en de afdrukstand instellen en wijzigen. Als het artikel naderhand wordt gekoppeld aan een InDesign-document, hebben de instellingen in InDesign echter voorrang op de instellingen in InCopy.

Opmerking:

U kunt ook via Voorinstelling opslaan de documentinstellingen voor later gebruik opslaan. Als u een nieuw document maakt, kunt u een voorinstelling kiezen in het menu Voorinstelling document en op OK klikken zonder dat u instellingen hoeft te wijzigen. Als u deel uitmaakt van een werkgroep, kunt u deze opgeslagen voorinstellingen delen met andere leden van het team. (Zie Eigen voorinstellingen voor documenten definiëren.)

Een zelfstandig document maken

 1. Kies Bestand > Nieuw.
 2. Als u een document wilt maken dat geen pagina's naast elkaar bevat in elke spread, deselecteert u Pagina's naast elkaar.
 3. Kies in het menu Tekstgebied de optie Kaderraster om een document met een raster voor Japanse tekens te maken of kies Tekstkader om een gewoon tekstkader te maken. (Zie Over kaderrasters in InCopy-documenten.)
 4. Geef onder Tekstgebied waarden op voor Diepte en Breedte. De tekstafmetingen bieden nauwkeurige gegevens over regeleinden zonder dat InDesign nodig is voor de juiste gegevens over het passend maken van de tekst.
 5. Geef op of de tekstrichting horizontaal of verticaal is.

  U kunt deze instelling op elk gewenst moment veranderen door Tekst > Schrijfrichting> Horizontaal of Verticaal te kiezen.

 6. In de sectie Rasterkenmerken geeft u de kaderrasterkenmerken voor verticale en horizontale schaling, teken aki en lijn aki op. (Zie Documentinstellingsopties voor kaderrasters.) Deze rasterkenmerken worden niet weergegeven als u een gewoon tekstkader maakt.
 7. Kies in de lijst het gewenste paginaformaat of geef bij Breedte en Hoogte de afmetingen op. Het paginaformaat is de uiteindelijke grootte van het document nadat het afloopgebied of andere markeringen buiten de pagina zijn afgesneden.
 8. Klik op OK.

Een zelfstandig document openen

U kunt een InCopy-inhoudsbestand (.icml) openen dat is gemaakt in InCopy of dat is geëxporteerd uit InDesign. Na het openen in InCopy zullen deze InCopy-inhoudsbestanden niet de geometrie tonen van de pagina's in de InDesign-layout. U kunt ook documenten uit vorige versies van InCopy en InCopy-sjabloonbestanden (.icmt) openen.

U kunt ook Microsoft® Word-bestanden en tekstbestanden rechtstreeks openen in InCopy en deze vervolgens opslaan als Alleen tekst (.txt) of Rich Text Format (.rtf).

 1. Kies Bestand > Openen.
 2. Selecteer het document en klik op Openen.

U kunt ook het volgende doen: Kies Bestand > Recente bestanden openen en selecteer een van de documenten die u onlangs hebt opgeslagen. Als u wilt opgeven hoeveel recente documenten worden weergegeven, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows), of InCopy > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Mac OS) en specificeert u vervolgens een aantal voor Aantal recent gebruikte items dat wordt weergegeven.

Documentlayout wijzigen

 1. Kies Bestand > Documentinstelling in een willekeurige weergave van een zelfstandig document.
 2. Selecteer de basisopties voor de layout in het dialoogvenster dat verschijnt.
 3. Klik op OK.

Eigen voorinstellingen voor documenten definiëren

U kunt eigen documentinstellingen maken en deze delen met anderen in de werkgroep om tijd te besparen en consistentie te waarborgen bij het maken van vergelijkbare documenten.

 1. Kies Bestand > Voorinstellingen document > Opgeven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuwe voorinstelling wilt maken, klikt u op Nieuw en geeft u een naam op voor een voorinstelling.

  • Als u een voorinstelling wilt baseren op een bestaande instelling, kiest u de gewenste voorinstelling in de lijst en klikt u op Bewerken.

  • Als u een andere reeks instellingen wilt gebruiken, klikt u op Laden. Vervolgens opent u een bestand met documentinstellingen (.icst) en klikt u op Bewerken.

 3. Selecteer de basisopties voor de layout in het dialoogvenster dat verschijnt. (Zie Werken met zelfstandige documenten voor een beschrijving van elke optie.)
 4. Klik tweemaal op OK.
Opmerking:

U kunt een documentvoorinstelling als een apart bestand opslaan en dat bestand aan andere gebruikers geven. Met de knoppen Opslaan en Laden in het dialoogvenster Voorinstellingen document kunt u bestanden met documentvoorinstellingen opslaan en laden.

InCopy-bestanden koppelen aan InDesign

Als u een zelfstandig InCopy-artikel koppelt aan een InDesign-document, overschrijft u met de InDesign-opmaak de layout en de ontwerpinstellingen van InCopy.

De koppeling tussen InCopy-bestanden en InDesign-layouts kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht in InDesign, meestal door een InCopy-bestand (.icml) in een InDesign-layout te plaatsen.

Adobe Bridge gebruiken met InCopy

Adobe Bridge is een toepassing die op verschillende platforms kan worden gebruikt en die deel uitmaakt van Adobe Creative Suite. Met Bridge kunt u de middelen zoeken, ordenen en bekijken waarmee u materiaal voor drukwerk, het web, video en audio maakt. U kunt Adobe Bridge starten vanuit elke toepassing van Creative Suite (behalve Adobe Acrobat) en Bridge gebruiken om zowel Adobe- als niet-Adobe-bestanden te openen.

In Adobe Bridge kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Afbeeldings-, video- en audiobestanden beheren: u kunt bestanden voorvertonen, zoeken, sorteren en verwerken in Adobe Bridge zonder afzonderlijke toepassingen te openen. U kunt eveneens metagegevens voor bestanden bewerken en bestanden in uw documenten, projecten of composities plaatsen.

 • De koppelingen in een InDesign- of InCopy-document als miniaturen weergeven terwijl u in Adobe Bridge werkt, zonder dat u het document hoeft te openen.

 • Geautomatiseerde taken uitvoeren, zoals batchopdrachten.

 • Kleurinstellingen synchroniseren in alle Creative Suite-componenten waarin kleurbeheer wordt toegepast.

 • Een webconferentie in real‑time starten om uw desktop te delen en documenten te reviewen.

Bladeren naar bestanden met Adobe Bridge

Met Adobe Bridge kunt u op efficiënte wijze de middelen indelen en zoeken die u nodig hebt om inhoud te maken voor drukwerk, het web en mobiele apparaten.

 1. Als u de Adobe Bridge-browser wilt openen, kiest u Bestand > Bladeren in Bridge of klikt u op het pictogram Adobe Bridge op de toepassingsbalk.

Scriptbewerking in InCopy

Met scripts kunnen een groot aantal taken worden uitgevoerd. Een script kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een gebruikelijke taak die automatisch wordt uitgevoerd, maar ook zeer complex zijn, bijvoorbeeld een geheel nieuwe functie. U kunt zelf scripts maken en scripts van anderen gebruiken. Gebruik het deelvenster Scripts (Venster > Hulpmiddelen> Scripts) om scripts uit te voeren in InCopy.

Zie de scripting-handleiding op de Adobe-website voor meer informatie over scripting.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?