Het gebruik van lettertypen in InCopy

Belangrijke herinnering:

In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor ontwerpen met Type 1-lettertypen uit. Lees het Help-artikel over het einde van de ondersteuning van PostScript Type 1 voor meer informatie.

Lettertypen

Een lettertype is een volledige set tekens (letters, cijfers en symbolen) met een gemeenschappelijke dikte, breedte en stijl, zoals 10-punts Adobe Garamond Bold.

Lettertypefamilies zijn lettertypeverzamelingen met een vergelijkbaar uiterlijk die in combinatie met elkaar worden gebruikt, zoals Adobe Garamond.

Een lettertypestijl is een variatie op een bepaald lettertype in een lettertypefamilie. Meestal is in een lettertypefamilie Roman of Plain (de namen variëren per familie) het basislettertype, die lettertypestijlen als standaard, vet, cursief en vetcursief kan omvatten.

Lettertypen

U kunt voorbeelden van een lettertype weergeven in de lettertype- en letterstijlmenu's in het deelvenster Teken en in andere gebieden in het programma waarin u lettertypen kunt kiezen. De volgende pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten lettertypen aan te geven:

 

 • OpenType 
 • OpenType SVG 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Samengesteld 

U kunt de voorvertoningsfunctie uitschakelen of de puntgrootte van de lettertypenamen of -voorbeelden wijzigen in de tekstvoorkeuren.

 

Lettertypen installeren

Zie de documentatie van het systeem of van het lettertypebeheer voor het installeren en activeren van lettertypen die in alle applicaties kunnen worden gebruikt.

U maakt lettertypen beschikbaar in InCopy door de lettertypebestanden te kopiëren naar de map Lettertypen in de applicatiemap van InCopy op de vaste schijf. Lettertypen in deze map zijn echter uitsluitend beschikbaar voor InCopy.

Als twee of meer lettertypen actief zijn in InCopy en dezelfde familienaam gebruiken maar verschillende Adobe PostScript-namen hebben, zijn de lettertypen beschikbaar in InCopy. Dubbele lettertypen staan in de menu's met tussen haakjes de afkorting van de lettertypetechnologie. Het lettertype Helvetica TrueType bijvoorbeeld wordt vermeld als 'Helvetica (TT)', Helvetica PostScript Type 1 als 'Helvetica (T1)' en Helvetica OpenType als 'Helvetica (OTF)'. Als twee lettertypen dezelfde PostScript-naam hebben en in de naam van een van deze lettertypen .dfont staat, wordt het andere lettertype gebruikt.

OpenType-lettertypen

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows®- als Macintosh®-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal kenmerken bevatten, zoals sierletters en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

Standaard- (links) en OpenType-lettertypen (rechts)

A. Rangtelwoorden B. Handmatige ligaturen C. Sierletters 

OpenType-lettertypen kunnen over een uitgebreide tekenset en lay-outfuncties beschikken om meer taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle te kunnen bieden. OpenType-lettertypen van Adobe die Centraal-Europese talen (CE) ondersteunen, hebben het woord 'Pro' in hun lettertypenaam in lettertypemenu's in applicaties. OpenType-lettertypen die geen Centraal-Europese talen ondersteunen, worden aangeduid met 'Standaard' en hebben het achtervoegsel 'Std'. Alle OpenType-lettertypen kunnen naast PostScript Type 1- en TrueType-lettertypen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen vanuit het deelvenster Teken of het regelpaneel

Met het deelvenster Teken of het regelpaneel kunt u kenmerken van OpenType-lettertypen (zoals breuken en sierletters) op tekst toepassen.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

 1. Selecteer tekst.
 2. Zorg dat een OpenType-lettertype is geselecteerd in het regelpaneel of het deelvenster Teken.
 3. Kies OpenType in het menu van het deelvenster Teken en selecteer een OpenType-kenmerk, zoals Handmatige ligaturen of Breuken.

Functies die niet worden ondersteund in het huidige lettertype, worden weergegeven tussen vierkante haakjes, zoals [Sierletter].

Opmerking:

Bij het definiëren van een alinea- of tekenstijl kunt u ook de kenmerken van een OpenType-lettertype selecteren. Gebruik hiervoor het gedeelte OpenType-functies links in het dialoogvenster Stijlopties.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen vanuit het contextmenu

Gebruik het contextmenu om de kenmerken voor OpenType-lettertypen toe te passen die gelden voor de geselecteerde tekst.

 1. Selecteer tekst.

 2. Selecteer een OpenType-kenmerk, zoals rangtelwoorden of breuken, in het pop-upvenster.

Opmerking:

Als u een badge ziet nadat u de tekst of het tekstkader hebt geselecteerd, klikt u op die badge om de lijst met OpenType-kenmerken weer te geven.

Kenmerken van OpenType-lettertypen

Wanneer u een OpenType-lettertype gebruikt, kunt u specifieke OpenType-kenmerken selecteren in het menu van het regelpaneel of in het deelvenster Teken wanneer u tekst opmaakt of stijlen definieert.

Opmerking:

In OpenType-lettertypen kunnen grote verschillen voorkomen in het aantal beschikbare tekststijlen en kenmerken. Als een OpenType-functie niet beschikbaar is, staat deze tussen vierkante haakjes (bijvoorbeeld [Sierletter]) in het menu van het regelpaneel.

Handmatige ligaturen

Een lettertypeontwerp kan optionele ligaturen bevatten die u niet altijd moet inschakelen. Als u deze optie selecteert, kunnen deze extra optionele ligaturen worden gebruikt, mits ze aanwezig zijn. Zie Ligaturen toepassen op letterparen voor meer informatie over ligaturen.

Veel samengestelde tekenglyphs in Japanse Katakana-woorden, zoals 'me-toru', en voor Kanji-samenstellingen, zoals 'yuugenkaisha', kunnen worden gemaakt met de functie voor handmatige ligaturen.

Breuken

Getallen die door een schuine streep van elkaar worden gescheiden (zoals 1/2), worden omgezet naar een breuk, mits breuken beschikbaar zijn.

Rangtelwoord

Rangtelwoorden als 1e en 2e worden opgemaakt met de letters in superscript (1e en 2e), mits rangtelwoorden beschikbaar zijn. Letters zoals de a en o in de Spaanse woorden segunda (2a) en segundo (2o) worden eveneens correct opgemaakt.

Sierletter

Indien beschikbaar kunt u werken met standaardsierletters en contextafhankelijke sierletters, die alternatieve kapitalen en einde-woord-alternatieven kunnen bevatten.

Alternatieven titelformaat

Indien beschikbaar worden tekens geactiveerd die voor titels in hoofdletters worden gebruikt. Als u deze optie in bepaalde lettertypen gebruikt voor tekst die zowel in hoofdletters als kleine letters is opgemaakt, kan dat tot ongewenste resultaten leiden.

Contextafhankelijke alternatieven

Indien beschikbaar worden contextafhankelijke ligaturen en bijbehorende alternatieven geactiveerd. In bepaalde scriptlettertypen worden alternatieve tekens opgenomen waarmee letters beter aan elkaar kunnen worden geschreven. Zo kan het letterpaar 'bl' in het woord 'bloem' worden samengevoegd, zodat het woord handgeschreven lijkt. Deze optie is standaard geselecteerd.

Alles in kleinkapitaal

Als u deze optie selecteert voor lettertypen met echte kleinkapitalen, worden alle tekens in kleinkapitalen omgezet. Zie Het hoofdlettergebruik van tekst wijzigen voor meer informatie.

Nul met streep erdoor

Als u deze optie selecteert, wordt het cijfer 0 weergegeven met een schuine streep erdoor. In bepaalde lettertypen (vooral versmalde lettertypen), kan het moeilijk zijn om het cijfer 0 te onderscheiden van de hoofdletter O.

Stilistische sets

Bepaalde OpenType-lettertypen bevatten alternatieve glyph-sets die zijn ontworpen voor het esthetische effect. Een stilistische set is een groep met glyph-alternatieven die kan worden toegepast op afzonderlijke tekens of op een tekstbereik. Als u een andere stilistische set selecteert, worden de glyphs gebruikt die in de set zijn gedefinieerd, in plaats van de standaard-glyphs. Als een glyph-teken in een stilistische set wordt gebruikt in combinatie met een andere OpenType-instelling, wordt de glyph uit de set vervangen door de glyph met de afzonderlijke instelling. U kunt de glyphs voor elke set zien in het deelvenster Glyphs.

Positionele vormen

In sommige cursieve scripts en in talen zoals het Arabisch, is de vorm van een teken soms afhankelijk van de positie in een woord. Het teken is anders van vorm aan het begin van een woord (eerste positie), in het midden (middenpositie) of aan het einde van een woord (laatste positie). Het teken kan bovendien een andere vorm krijgen als het alleen voorkomt (geïsoleerde positie). Selecteer een teken en kies een optie voor Positionele vormen om het de juiste opmaak te geven. Met de optie Algemene vorm wordt het algemene teken ingevoegd. Met de optie Automatische vorm wordt een tekenvorm ingevoegd die is gebaseerd op de positie van het teken binnen een woord en op het feit of het teken in isolatie voorkomt.

Superscript/Superior en Subscript/Inferior

Sommige OpenType-lettertypen bevatten verhoogde of verlaagde glyphs waarvan het formaat op basis van dat van omringende tekens wordt aangepast. Als een OpenType-lettertype deze glyphs voor niet-standaardbreuken niet bevat, kunt u wellicht beter de kenmerken Teller en Noemer gebruiken.

Teller en noemer

Sommige OpenType-lettertypen zetten alleen basisbreuken (zoals 1/2 of 1/4) om en niet de niet-standaardbreuken (zoals 4/13 of 99/100) naar breukglyphs. Pas in dergelijke gevallen de kenmerken Teller en Noemer op deze niet-standaardbreuken toe.

Tabellarische uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie komt van pas als getallen op regels moeten worden uitgelijnd, zoals in tabellen.

Proportioneel mediaeval

Cijfers met variërende hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor een klassiek, stijlvol uiterlijk bij tekst waarin niet alleen kapitalen worden gebruikt.

Proportionele uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor tekst waarin alleen kapitalen worden gebruikt.

Tabellarisch mediaeval

Cijfers met variërende hoogte en vaste, identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie is geschikt wanneer u het traditionele uiterlijk van klassieke cijfers wilt en u deze in kolommen moet uitlijnen voor bijvoorbeeld een jaarverslag.

Standaard cijferstijl

Voor cijferglyphs wordt de standaardcijferstijl voor het huidige lettertype gebruikt.

Proportioneel metrisch gebruiken

Tekens worden samengesteld met behulp van de proportionele metriek van het lettertype.

H- of V-Kana gebruiken

Voor lettertypen die Kana gebruiken voor verticaal of horizontaal schrift, zijn Kana-glyphs beschikbaar die het meest geschikt zijn voor horizontale of verticale instellingen.

Roman cursief

Als het lettertype cursieve glyphs bevat, wordt de proportionele Romeinse glyph gewijzigd in cursief schrift.

OpenType-glyphvormen toepassen

Het deelvenster Glyphs bevat een aantal opties zoals Expert Forms of JIS 90 Forms, die u kunt toepassen op geselecteerde tekst.

 1. Kies Tekst > Glyphs om het deelvenster Glyphs te openen.
 2. Selecteer het teken of de tekens waarop u de glyphvormen wilt toepassen.
 3. Kies een optie zoals Expert Forms of JIS 90 in het menu van het deelvenster Glyphs.

OpenType SVG-lettertypen

InCopy ondersteunt OpenType SVG-lettertypen, zoals gekleurde lettertypen en emoji-lettertypen. OpenType SVG-lettertypen beschikken over meerdere kleuren en verlopen in één glyph.

OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Met emoji-lettertypen kunt u verschillende kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten en historische monumenten. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van bepaalde glyphs die een persoon of lichaamsdelen zoals een hand of een neus voorstellen, aanpassen.

Het deelvenster Glyphs met tekens van het EmojiOne SVG-lettertype

Ga als volgt te werk om OpenType SVG-lettertypen te gebruiken:

 1. Maak een tekstobject met behulp van het tekstgereedschap.

 2. Stel het lettertype in op een OpenType SVG-lettertype. Deze lettertypen zijn gemarkeerd met in de lettertypelijst.

 3. Selecteer specifieke glyphs in het deelvenster Glyphs. U opent het deelvenster Glyphs via Tekst > Glyphs. Het deelvenster Glyphs kan ook worden geopend door Venster Tekst en tabellenGlyphs te selecteren.

Samengestelde glyphs maken

Als voorbeeld nemen we EmojiOne, een OpenType SVG emoji-lettertype. U kunt verschillende EmojiOne OpenType SVG-lettertypetekens samenstellen om glyphs te maken.

U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van standaardtekens van één persoon of lichaamsdeel met de kleur  of  aanpassen.

Opmerking:

Glyphs in een emoji-lettertype, zoals het EmojiOne-lettertype, zijn duidelijk anders dan de letters op uw toetsenbord. Deze glyphs worden beschouwd als afzonderlijke tekens en zijn alleen beschikbaar via het deelvenster Glyphs en niet via het toetsenbord.

Vlaggen van landen maken

De 'letters' (A, B, C, D enz.) in EmojiOne komen niet overeen met de corresponderende toetsen op het toetsenbord. Wanneer u deze tekens in het deelvenster Glyphs combineert om de ISO-code van een land te maken, vormen de twee tekens de vlag van dat land. Met US maakt u bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag, met GB de Britse vlag, met AR de Argentijnse vlag en met IN de Indiase vlag.

Glyphs combineren tot vlaggen van landen

Varianten van tekens maken

 

Combineer standaardtekens van één persoon of lichaamsdelen, meestal in de kleur , of , met een van de beschikbare huidskleuren. Het oorspronkelijke standaardteken wordt opnieuw ingekleurd om het aan te passen aan de geselecteerde huidskleur. Dergelijke samenstellingen werken momenteel over het algemeen niet met glyphs die uit meer dan één persoon bestaan.

Tekens met huidskleuren

Tekens van één persoon combineren met huidskleuren

Opmerking:
 • Tekens van één persoon of emoji's van een lichaamsdeel kunnen slechts eenmalig worden gecombineerd met een teken met een huidskleur.
 • Samengestelde glyphs zijn een functie van het lettertype. Niet alle OpenType SVG-lettertypen kunnen worden gecombineerd met tekens om samengestelde glyphs te maken.
 • Sommige EmojiOne-samenstellingen kunnen worden afgebroken tot de tekens waaruit ze bestaan.

Live voorvertoning van lettertypen

U kunt een tekst in uw document selecteren om de lettertypen in realtime te bekijken. Om de voorvertoning van geselecteerde tekst te zien, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het lettertype in de lijst met lettertypen in het regelpaneel of in het deelvenster Teken.

Live voorvertoning van lettertypestijl

Als u een voorvertoning van de lettertypestijl in realtime wilt bekijken, breidt u de lettertypefamilie uit in het lettertypemenu en beweegt u de muisaanwijzer over de lettertypestijl.

Om de voorvertoningsopties uit te schakelen, doet u het volgende:

 • Kies Bewerken > Voorkeuren.
 • Deselecteer in Tekstvoorkeuren de optie Voorvertoning lettertypen in menu inschakelen.

U kunt de tekengrootte van de geselecteerde tekst of de voorbeeldtekst wijzigen en in realtime de voorvertoning hiervan bekijken door te klikken op Kleinere voorbeeldtekstgrootte weergeven, Standaard voorbeeldtekstgrootte weergeven en Grotere voorbeeldtekstgrootte weergeven.

Lettertypen organiseren, zoeken en filteren

Lettertypen die u vaak gebruikt, kunt u snel terugvinden door afzonderlijke lettertypefamilies met een ster als favoriet te markeren. Veelgebruikte lettertypen kunt u ook selecteren in de lijst met recent gebruikte lettertypen boven aan de lettertypenlijst. Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende InCopy-sessies.

A. Recent gebruikte lettertypen B. Lettertypen een ster geven en markeren als favoriet 

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten verfijnen door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif, Sans Serif of Met de hand geschreven. U kunt ook zoeken in de lettertypen die zijn geïnstalleerd op uw computer, of in geactiveerde lettertypen uit Adobe Fonts.

U kunt ook naar lettertypen zoeken op basis van visuele gelijkenis (). De lettertypen die het meest lijken op het lettertype dat u zoekt, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven. Een statusstrook in het lettertypemenu bevat informatie over de toegepaste filters.

Hulpmiddelen voor het zoeken van lettertypen

A. Lettertypen tonen op indeling B. Favoriete lettertypen tonen C. Recent toegevoegd weergeven D. Geactiveerde lettertypen tonen 

Lettertypen tonen op indeling

Filter de lijst met lettertypen op classificatie, bijvoorbeeld Serif, Script en Met de hand geschreven.

Favoriete lettertypen tonen

Toon alleen lettertypen met een ster die u eerder als favoriet hebt gemarkeerd.

Recent toegevoegd weergeven

Toon lettertypen die recent aan de lettertypelijst zijn toegevoegd.

Geactiveerde lettertypen tonen

Geef alleen geactiveerde lettertypen uit Adobe Fonts weer in de lijst met lettertypen.

Meer lettertypen activeren

U kunt vanuit InCopy door duizenden lettertypen in honderden tekstlocaties bladeren, deze direct activeren en gebruiken in uw document. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-applicaties.

 1. Klik in het deelvenster Teken op het tabblad Meer zoeken.

 2. Blader door de lijst met lettertypen en selecteer het gewenste lettertype.

  Opmerking: Als u in realtime een voorvertoning van een lettertype wilt weergeven in de geselecteerde tekst, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het lettertype.

 3. Klik op het pictogram Activeren dat wordt weergegeven naast het lettertype. Het pictogram Lettertypen activeren heeft een vinkje nadat het lettertype is geactiveerd en beschikbaar is voor gebruik.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar fonts.adobe.com.

Een lettertype toepassen op tekst

Als u een lettertype opgeeft, kunt u de lettertypefamilie en de lettertypestijl onafhankelijk van elkaar selecteren. Als u naar een andere lettertypefamilie overschakelt, probeert InCopy de huidige stijl te benaderen met een stijl uit de nieuwe lettertypefamilie. Als u van Arial naar Times overstapt, wordt bijvoorbeeld Arial Bold gewijzigd in Times Bold.

Wanneer u tekst vet of cursief maakt, wordt de door het lettertype bepaalde lettertypestijl toegepast in InCopy. Meestal wordt de specifieke versie van vet of cursief toegepast volgens de regels. Het is echter mogelijk dat door bepaalde lettertypen een variatie van vet of cursief wordt toegepast die niet exact vet of cursief heet. In sommige lettertypeontwerpen is bijvoorbeeld vastgelegd dat, als u een lettertype vet maakt, de halfvette variant wordt gebruikt.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer in het regelpaneel of in het deelvenster Teken een lettertype in het menu Lettertypefamilie of een stijl in het menu Lettertypestijl. (In Mac OS kunt u lettertypestijlen in de submenu's van Lettertypefamilie selecteren.)

  • Klik in het regelpaneel of in het deelvenster Teken vóór de naam van de lettertypefamilie of lettertypestijl (of dubbelklik op het eerste woord ervan) en typ de eerste tekens van de gewenste naam. Terwijl u typt, worden in InCopy de namen van lettertypefamilies of lettertypestijlen weergegeven die overeenkomen met wat u hebt getypt.

  • Kies het menu Tekst > Lettertype en selecteer een lettertype. Als u dit menu gebruikt, kiest u dus zowel een lettertypefamilie als een tekenstijl.

Een tekengrootte opgeven

Standaard wordt de tekengrootte gemeten in punten (een punt is gelijk aan 0,35 cm of 1/72 inch). U kunt een tekengrootte opgeven tussen 0,1 en 1296 punten, in stappen van 0,001 punt.

Opmerking:

In Fireworks wordt de tekengrootte standaard gemeten in pixels.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de tekengrootte toegepast op nieuwe tekst.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Stel in het deelvenster Teken of de bedieningsbalk de optie Tekengrootte in.

  • Kies een grootte in het menu Tekst > Grootte. Als u Overige kiest, kunt u in het deelvenster Teken een nieuwe grootte opgeven.

  Opmerking:

  U kunt de maateenheid voor tekst wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren. Deze optie is niet beschikbaar in Fireworks.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

Eenheden

Selecteer de eenheden voor de instellingen van lettertypekenmerken.

Ontbrekende glyph-beveiliging gebruiken

Standaard voorkomt InCopy dat u tekens typt die niet door het huidige lettertype worden ondersteund of een lettertype toepast op geselecteerde tekst als dat lettertype een of meer van de geselecteerde glyphs niet bevat. U kunt echter voorkeursinstellingen uitschakelen om deze beveiliging te verwijderen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Mac OS).

 2. Voer een van de volgende stappen uit en klik op OK.

  Beveiligen tijdens typen

  Selecteer deze optie zodat u geen glyphs kunt typen die het huidige lettertype niet ondersteunt.

  Beveiligen tijdens toepassen van lettertypen

  Selecteer deze optie om te voorkomen dat niet-ondersteunde glyphs worden geïntroduceerd wanneer een ander lettertype, zoals een Romeins lettertype, wordt toegepast op tekst in een Aziatische taal.

Werken met ontbrekende lettertypen

Als u documenten opent of plaatst met lettertypen die niet op uw computer zijn geïnstalleerd, verschijnt er een waarschuwingsbericht over de ontbrekende lettertypen. Wanneer u tekst met een ontbrekend lettertype selecteert, wordt in het regelpaneel of in het deelvenster Teken aangegeven dat dit lettertype ontbreekt door het lettertype tussen haakjes in het pop‑upmenu voor lettertypestijlen weer te geven.

InCopy vervangt ontbrekende lettertypen door een beschikbaar lettertype. U kunt dan de tekst selecteren en een ander beschikbaar lettertype toepassen. Ontbrekende lettertypen die door andere lettertypen zijn vervangen, staan boven aan het menu Tekst > Lettertype in het gedeelte 'Ontbrekende lettertypen'. Standaard wordt tekst die met ontbrekende lettertypen is opgemaakt, roze gemarkeerd.

Als u een TrueType-lettertype hebt geïnstalleerd en het document bevat een Type 1-versie (T1) van hetzelfde lettertype, wordt aangegeven dat het lettertype ontbreekt.

Kies Tekst > Lettertype zoeken als u de ontbrekende lettertypen wilt zoeken en wijzigen. Als een ontbrekend lettertype onderdeel vormt van een stijl, kunt u het lettertype in die stijl bijwerken door de stijldefinitie van het lettertype te wijzigen.

In het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen van InCopy wordt aangegeven of de Adobe Fonts-service is ingeschakeld in de Creative Cloud-applicatie. Als deze service is uitgeschakeld, staat in het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen ook een optie waarmee u Adobe Fonts kunt inschakelen.

Ontbrekende lettertypen ter beschikking stellen

 1. Ga als volgt te werk:
  • Activeer ontbrekende lettertypen vanuit de Adobe Fonts-service. Zie voor meer informatie Lettertypen toevoegen vanuit de Adobe Fonts-service.
  • Installeer de ontbrekende lettertypen op uw systeem.
  • Plaats de ontbrekende lettertypen in de map Fonts in de applicatiemap van InCopy. Lettertypen in deze map zijn uitsluitend voor InCopy beschikbaar. Zie Lettertypen installeren.
  • Activeer de ontbrekende lettertypen met een programma voor lettertypebeheer.
Opmerking:

Als u geen toegang hebt tot ontbrekende lettertypen, gebruikt u de opdracht Lettertype zoeken voor het opzoeken en vervangen van ontbrekende lettertypen.

Vervangen lettertypen in uw document markeren

Als de voorkeurenoptie Vervangen lettertypen is geselecteerd, wordt de tekst die is opgemaakt met ontbrekende lettertypen, weergegeven met een roze markering zodat u deze tekst eenvoudig kunt herkennen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows®) of InCopy > Voorkeuren > Compositie (Mac OS®).

 2. Selecteer Vervangen lettertypen en klik op OK.

Met documenten geïnstalleerde lettertypen

Lettertypen in een map Document Fonts op dezelfde locatie als een InCopy-document worden tijdelijk geïnstalleerd wanneer het document wordt geopend. Kies de opdracht Pakket om een map Document Fonts te genereren als u uw document wilt delen of naar een andere computer wilt verplaatsen.

De lettertypen in de map Document Fonts zijn niet hetzelfde als de lettertypen die beschikbaar zijn op de standaardlettertypelocaties van het besturingssysteem. Met documenten geïnstalleerde lettertypen worden geïnstalleerd als het document wordt geopend en krijgen voorrang op lettertypen met dezelfde PostScript-naam. Ze krijgen echter alleen voorrang op lettertypen in het document. Door een document geïnstalleerde lettertypen zijn niet beschikbaar voor andere documenten. Wanneer u het document sluit, worden de voor dat document geïnstalleerde lettertypen verwijderd. Met documenten geïnstalleerde lettertypen staan in een submenu van het menu Lettertype.

Somminge Type1-lettertypen zijn niet beschikbaar in het document. Bovendien zijn sommige Mac OS-lettertypen niet beschikbaar wanneer u InCopy in Windows gebruikt.

Op http://tv.adobe.com/go/4955_nl/ vindt u een video over het gebruik van met documenten geïnstalleerde lettertypen.

Multiple Master-lettertypen

Multiple Master-lettertypen zijn aanpasbare Type 1-lettertypen waarvan de tekenkenmerken worden beschreven middels variabele ontwerpkenmerken, zoals dikte, breedte, stijl en optisch formaat.

Sommige Multiple Master-lettertypen bevatten een as voor het optische formaat, waarmee u lettertypen kunt gebruiken die zijn ontworpen voor optimale leesbaarheid bij een bepaald formaat. Meestal omvat het ontwerp van een optisch formaat voor een kleiner lettertype (zoals 10‑punts) zwaardere schreven en stokken, bredere tekens, minder contrast tussen dikke en dunne lijnen, een grotere x-hoogte en lossere spatiëring dan voor een lettertype van bijvoorbeeld 72 punten.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Selecteer de optie voor het automatisch gebruiken van het correcte optische formaat en klik op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online